NEOLIT
firm-logo
VIP

NEOLIT

Мы предпринимаем все доступные усилия для обеспечения достоверности аккаунтов, однако считаем своим долгом предупредить вас, что практически в любом механизме аутентификации всегда принципиально не исключаются на все 100% изъяны и "обходные пути". Пожалуйста, не теряйте бдительности в обеспечении собственной безопасности и подходите ответственно к выбору деловых партнеров.
Удачных вам перевозок! Ваш, Ларди-Транс.

"Top şirkətlər" nişanını aşağıdakı meyarlara uyğun olan istifadəçilər əldə edir: - 50 rəy (son 24 ay ərzində müsbət rəylər və son 36 ay ərzində mənfi rəylər nəzərə alınır). Rəylərin 98 % müsbət olmalıdır. - Profil yoxlanılıb, - Lardi-Trans müştərisi.

Dnipro, Ukrayna

Доступ ограничен

Вам ограничен доступ к просмотру этой страницы.