Φόρμουλα υπολογισμού των βαθμών του λογαριασμού Χρήστη στην Βαθμολογία αξιοπιστίας

 

Βαθμοί λογαριασμού Χρήστη στην Βαθμολογία αξιοπιστίας υπολογίζονται με ακόλουθο τρόπο:

 

Σχόλια*

Υπολογίζονται τα θετικά σχόλια για τελευταίους 24 μήνες και τα αρνητικά για τελευταίους 36 μήνες, ο μέγιστος βαθμός: 10. Οι διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές σας παρέχουν διπλάσιο ποσό (х1.5) ανεξάρτητα από το αν είναι θετικό το σχόλιο ή αρνητικό.

   
Παράπονα Μείον 0,25 βαθμούς από τη Βαθμολογία αξιοπιστίας για κάθε ανοιχτό παράπονο (ανεξάρτητα από την ημερομηνία της δημιουργίας του).
   
Μεταφορείς με GPS

Ο μεταφορέας (με επιβεβαιωμένο στόλο), ο οποίος χρησιμοποιεί SmartGPS για την παρακολούθηση της μεταφοράς και είναι έτοιμος να παράσχει στον αποστολέα του φορτίου το link για την παρακολούθηση φορτίου θα λάβει +0.5 βαθμούς στη Βαθμολογία αξιοπιστίας.

   
Ελεγμένο προφίλ

Προφίλ του χρήστη ελέγχεται κατά τη πραγματοποίηση πληρωμής για τις υπηρεσίες ιστοτόπου από το τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή μετά την παραλαβή των εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που επιβεβαιώνουν καταχώρηση της εταιρείας στα κρατικά μητρώα ταχυδρομικώς. Ο μέγιστος βαθμός: 2.0 βαθμούς.

   
Ημερομηνία εγγραφής στον ιστότοπο

Τα έτη με την Lardi-Trans
(0-1) - 0.0 βαθμ.,
(1-2) - 0.2 βαθμ.,
(2-3) - 0.4 βαθμ.,
(3-4) - 0.6 βαθμ.,
(4-5) - 0.8 βαθμ.,
(5-6) - 1 βαθμ.,
(6-7) - 1.2 βαθμ.,
(7-8) - 1.4 βαθμ., 
(8-9) - 1.6 βαθμ.,
(9-10) 1.8 - βαθμ.,
≥10 - 2 βαθμ.

   
Έγινε συνέταιρος

Για κάθε προσθήκη της εταιρείας σας στη λίστα "Οι συνεταίροι μου" της άλλης εταιρείας +0.01 βαθμ. Το μέγιστο ποσό: 1 βαθμός (100 συνεταίροι).

   

Πόσα χρόνια δεν υπήρχαν αλλαγές ονομασίας

Έτη:
(0-2) - 0.0 βαθμ.,
(2-3) - 0.2 βαθμ.,
(3-4) - 0.3 βαθμ.,
(4-5) - 0.4 βαθμ.,
(5-6) - 0.5 βαθμ.,
(6-7) - 0.6 βαθμ.,
(7-8) - 0.7 βαθμ., 
(8-9) - 0.8 βαθμ.,
(9-10) - 0.9 βαθμ.,
≥10 - 1 βαθμ.
   
Συνολικά  16,5

 

Όταν μερικά προφίλ των χρηστών έχουν ίδιο βαθμό στην βαθμολογία αξιοπιστίας ο ιστότοπος ορίζει τη θέση της εταιρείας βάση του Wilson score interval, τον οποίο χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό ποσοστού των θετικών σχολίων καθώς και συνολικού ποσού των σχολίων που έλαβε συγκεκριμένη εταιρεία.

 

 

Δικαίωμα δημοσίευσης σχολίων

 

Μπορείτε να δημοσιεύετε τα σχόλια για άλλες Εταιρείες (αντίστοιχους λογαριασμούς) σε περίπτωση τήρησης ενός από τους ακόλουθους κανόνες:

  1. εάν έχετε έγκυρο στάτους "Ελεγμένο προφίλ" το οποίο παρέχει ο ιστότοπος μετά του επιτυχούς ελέγχου;
  2. εάν ο βαθμός της εταιρείας/φυσικού προσώπου στη βαθμολογία αξιοπιστίας δεν είναι μικρότερος από 4.

 

Παρακαλώ διαβάστε επίσης προσεκτικά τους Κανόνες για δημοσίευση σχολίων.

 

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 2020-04-30