Όροι παροχής δωρεάν δοκιμαστικής σύνδεσης

 

Η δοκιμαστική ενεργοποίηση του πακέτου "Χωρίς περιορισμούς" ή "Χωρίς περιορισμούς Ευρώπη" παρέχεται δωρεάν κατόπιν αιτήματος του χρήστη εντός 30 ημερών από την επιβεβαιωμένη εγγραφή στον ιστότοπο Lardi-Trans.

 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πρόσβασης για τον χρήστη είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες του πακέτου "Χωρίς περιορισμούς" και "Χωρίς περιορισμούς Ευρώπη" 10 μέρες από τη στιγμή ενεργοποίησης της δοκιμαστικής πρόσβασης.

 

Η δοκιμαστική σύνδεση παρέχεται αποκλειστικά στους χρήστες μας (στα φυσικά πρόσωπα - ελεύθερους επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα).

 

Η απενεργοποίηση της δωρεάν δοκιμαστικής σύνδεσης γίνεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης, είτε νωρίτερα, με απόφαση της Διοίκησης του ιστοτόπου μας.

 

Η διοίκηση του ιστοτόπου Lardi-Trans μπορεί να αρνηθεί την παροχή δοκιμαστικής σύνδεσης στον Χρήστη χωρίς να εξηγεί τους λόγους ή να σταματήσει την δοκιμαστική πρόσβαση ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.


Η δοκιμαστική πρόσβαση παρέχεται με σκοπό την εξοικείωση με όλες τις δυνατότητες της υπηρεσίας. Παράβαση των κανόνων της υπηρεσίας μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό χρήστη.

 

Κατά τη διάρκειας της δοκιμαστικής σύνδεσης ο Χρήστης υποχρεούται να τηρεί τους όρους της Συμφωνίας Χρήστη και Πολιτικής απορρήτου, Κανόνες της Ζώνης αξιοπιστίας, Κανόνες υποβολής σχολίων, Κανόνες του φόρουμ και Κανόνες υποβολής αιτημάτων.

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 2020-06-01