Έλεγχος της εγκυρότητας του λογαριασμού σας στον ιστότοπο Lardi-Trans

 

Εγγραφή στον ιστότοπο και χρήση του λογαριασμού χρήστη στον ιστότοπο Lardi-Trans σημαίνει ότι καταλαβαίνετε ρητά ότι μπορούμε να ελέγξουμε την αντιστοιχία των δεδομένων που έχουμε για την εταιρεία σας (τα οποία λάβαμε από εσάς ή από τις άλλες νόμιμες πηγές) με τα δεδομένα που έχετε γράψει στον λογαριασμό χρήστη. Μετά μπορούμε να αποφασίσουμε βάση αυτού του ελέγχου πόσο αληθή δεδομένα έχετε παράσχει στον λογαριασμό χρήστη σας. Επιπλέον, σκοπεύουμε να δώσουμε ιδιαίτερο σήμα στα προφίλ τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις αξιοπιστίας βασιζόμενες στα κριτήρια του ειδικού ελέγχου (εφεξής "Έλεγχος προφίλ")..

 

Έλεγχος προφίλ σημαίνει την δημόσια επιβεβαίωσή μας της αξιοπιστίας του λογαριασμού χρήστη σας. Με τον έλεγχο προφίλ του Χρήστη δεν εγγυόμαστε την ποιότητα υπηρεσιών των μεταφορικών εταιρειών ή την φερεγγυότητα της εταιρείας-παραγγελιοδότη της μεταφοράς (για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας, επιχειρηματικής δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας της συνεργασίας με άλλες εταιρείες στον ιστότοπο υπάρχουν τα σχόλια). Ωστόσο, χάρη στον έλεγχο του προφίλ καθορίζουμε την εγκυρότητα των βασικών δεδομένων που αναφέρονται στο λογαριασμό της Εταιρίας.

 

Ο έλεγχος προφίλ είναι μια δωρεάν υπηρεσία, η οποία πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα στοιχεία τα οποία έχετε παράσχει κατά την πληρωμή των υπηρεσιών της Lardi-Trans.

 

Αν για κάποιο λόγο, επιθυμείτε να μην έχετε στάτους "Ελεγμένο προφίλ", αν και περάσατε επιτυχώς τον αυτόματο έλεγχο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμα στο info@lardi-trans.com.

 

Στην περίπτωση που τα στοιχεία πληρωμής σας για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο δεν συμπίπτουν με τα δεδομένα από τον λογαριασμό χρήστη σας, ή ακόμα δεν έχετε αξιολογήσει όλα τα οφέλη των αμοιβαίων υπηρεσιών της Lardi-Trans μπορείτε να περάσετε τον έλεγχο προφίλ στέλνοντας μας μερικά έγγραφα ("Έλεγχος προφίλ μέσω αποστολής εγγράφων ταχυδρομικώς", τις πληροφορίες θα τις βρείτε κάτω).

 

Κάθε χρήστης φέρει την ευθύνη για τη γνησιότητα των δεδομένων που παρέχει στο προφίλ του, και ο κανόνας αυτός ισχύει για όλους τους Χρήστες του ιστοτόπου Lardi-Trans. Σχετικές υποχρεώσεις του Χρήστη και πιθανές συνέπειες της καταχώρησης και/ή χρήσης λογαριασμού με ψεύτικα δεδομένα περιγράφονται στην ενότητα 4 του βασικού κειμένου της Συμφωνίας χρήστη.

 

 

Γενικοί κανόνες Ελέγχου προφίλ

 

Για να περάσετε έλεγχο προφίλ χρειάζεται:

 1. να εισαγάγετε στο πεδίο "Κωδικός εταιρείας" στην ενότητα "Πληροφορίες για την εταιρεία" στη σελίδα του λογαριασμού χρήστη σας τον κωδικό εγγραφής της εταιρείας σας (Α.Φ.Μ. κτλ., ανάλογα με τη χώρα, στην οποία καταχωρήθηκε εταιρεία, για την Ουκρανία αριθμό Πιστοποιητικού Καταχώρησης Επιχείρησης (ЕГРЮЛФЛП/ЕГРПОУ), για την Ρωσική Ομοσπονδία Α.Φ.Μ.).
 2. να πληρώσετε για τις Υπηρεσίες ιστοτόπου από το τρέχον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

 

Θα περάσετε τον έλεγχο επιτυχώς εάν η ονομασία της εταιρείας και ο κώδικάς εγγραφής της (Α.Φ.Μ.) στα στοιχεία του αποστολέα πληρωμής στην τραπεζική επιταγή θα συμπίπτουν με τα στοιχεία που δηλώσατε στον λογαριασμό χρήστη σας.

 

Εάν θα περάσετε τον Έλεγχο προφίλ επιτυχώς, θα προσθέσουμε ένα ειδικό σήμα στις σελίδες ιστοτόπου που σχετίζονται με την εταιρεία σας για να δείξουμε στους χρήστες (αυτές τις πληροφορίες μπορούν να δουν οι χρήστες, οι οποίοι αγόρασαν κάποιο πακέτο υπηρεσιών) την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου και την ημερομηνία τελευταίας πληρωμής για τις υπηρεσίες, την οποία έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία σας και βάση της οποίας έχουμε πραγματοποιήσει επαλήθευση δεδομένων.

 

Ο πρώτος έλεγχος προφίλ πραγματοποιείται αυτόματα μέσα σε 5 μέρες από τη στιγμή παραλαβής της πληρωμής σας. Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν λάβατε ειδοποίηση ότι περάσατε επιτυχώς τον Έλεγχο προφίλ ή/και στη σελίδα του προφίλ σας δεν εμφανίστηκε ειδικό σήμα σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία υποστήριξης πελατών με οποιοδήποτε βολικό τρόπο για τη διευκρίνιση της αιτίας.

 

Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου δεδομένων μετά από τη τελευταία πληρωμή για τις Υπηρεσίες ιστοτόπου σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία υποστήριξης πελατών για να περάσετε εκ νέου τον Έλεγχο προφίλ.

 

Δεν καθορίζουμε ειδικούς περιορισμούς για κάποιες ημερομηνίες ή προθεσμίες που σχετίζονται με την ισχύ του σήματος που παρέχεται με τον επιτυχή έλεγχο. Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα μας να αρνηθούμε να πραγματοποιήσουμε τον Έλεγχο προφίλ σας και/ή να ακυρώσουμε τα αποτελέσματα ελέγχου στην περίπτωση εντοπισμού αναντιστοιχίας δεδομένων, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη την δημοσίευση από εμάς όλων των σχετικών ημερομηνιών - εγκυρότητα και γνησιότητα του προφίλ σας μετά τη πραγματοποίηση ελέγχου αποτελούν αιτία λογικής ανησυχίας σας και των συνεταίρων σας.

 

Παρά τα ανωτέρω, σε περίπτωση που θα δώσουμε στο λογαριασμό σας βάση του επιτυχούς ελέγχου επιπλέον βαθμούς στην αξιολόγηση αξιοπιστίας και/ή το δικαίωμα να δημοσιεύετε σχόλια, το δικαίωμα αυτό θα ισχύει χωρίς ειδικούς περιορισμούς προθεσμίας και, μετά από τον έλεγχο προφίλ, θα αποτελεί αντικείμενο δικής μας λογικής ανησυχίας.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε επιπρόσθετο έλεγχο των στοιχείων που σχετίζονται με τον λογαριασμό Σας, ειδικότερα, την εγκυρότητα των δεδομένων καταχώρησης της Εταιρείας σας στα κρατικά μητρώα της χώρας σας (Α.Φ.Μ. κτλ.), καθώς και την αντιστοιχία ονομασίας και αριθμού εγγραφής (Α.Φ.Μ. κτλ.) (κώδικα) της Εταιρείας, σε διαθέσιμες επίσημες πηγές, και να αρνηθούμε να πραγματοποιούμε τον Έλεγχο προφίλ είτε στο μέλλον να ακυρώσουμε το στάτους σας σε περίπτωση που θα εντοπίσουμε την αναντιστοιχία.

 

Οι βασικοί λόγοι απόρριψης της παροχής του στάτους "Ελεγμένο προφίλ" ή της ακύρωσής του (εκτός από τις άλλες παραβάσεις, οι οποίες επίσης αποτελούν λόγο για τον αποκλεισμό του λογαριασμού χρήστη):

 1. αποκάλυψη με οποιοδήποτε αξιόπιστο τρόπο της παροχής ψεύτικων δεδομένων στον λογαριασμό χρήστη, τα οποία έχουν ελεγχθεί κατά τον έλεγχο προφίλ. Τέτοιος επιπρόσθετος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.
 2. παράβαση βασικών κανόνων χρήσης λογαριασμού προφίλ, οι οποίοι περιγράφονται στην Συμφωνία Χρήστη.

 

Έλεγχος προφίλ σημαίνει ότι τα δεδομένα τα οποία ελέγξαμε στο προφίλ σας δεν πρέπει να αλλάζονται χωρίς επιβεβαίωση της γνησιότητάς τους. Αλλιώς θα χάσετε το στάτους που παρέχουμε στους χρήστες μετά τον επιτυχής έλεγχο. Εμείς από τη πλευρά μας διατηρούμε το δικαίωμα:

 1. να εφαρμόζουμε τα εργαλεία προκαταρκτικού ελέγχου στην περίπτωση αλλαγής των δεδομένων της εταιρείας στον λογαριασμό χρήστη, τον οποίο έχετε στείλει για έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών, οι οποίοι ήδη πέρασαν τον έλεγχο και έχουν το σήμα "Ελεγμένο προφίλ" (τα πεδία με τα στοιχεία καταχώρησης της εταιρείας θα είναι μπλοκαρισμένα και δε θα έχετε δυνατότητα να τα αλλάζετε). Επίσης
 2. διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε αυτόματα το στάτους "Ελεγμένο προφίλ" στην περίπτωση αλλαγής στοιχείων εταιρείας.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να ειδοποιούμε άλλους Χρήστες μας για την εγγύηση αξιοπιστίας των δεδομένων, την οποία παρέχουν διάφορα εργαλεία ελέγχου προφίλ της εταιρείας μας.

 

 

Έλεγχος προφίλ δια μέσω ελέγχου εγγράφων που θα μας στείλετε ταχυδρομικώς

 

Για να περάσετε τέτοιο έλεγχο πρέπει να μας στείλετε τα πρωτότυπα έγγραφα, ή σε ορισμένες περιπτώσεις τα επικυρωμένα από τον συμβολαιογράφο αντίγραφα, τα οποία θα επιβεβαιώνουν τα μοναδικά στοιχεία καταχώρησης της εταιρείας σας στα κρατικά μητρώα της χώρας σας (Α.Φ.Μ., βεβαιώσεις, και αλλά έγγραφα, τα οποία παρέχει το κράτος, στο οποίο έχετε ανοίξει την εταιρεία σας). Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε στα πλαίσια του ελέγχου να μας στείλετε τα σχετικά άρθρα από την νομοθεσία της χώρας σας αν προκύψουν αμφιβολίες. Ειδικότερα:

 • για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα-ελεύθερους επαγγελματίες της Ουκρανίας το έγγραφο που επιβεβαιώνει την καταχώρηση της εταιρείας στα κρατικά μητρώα είναι Πιστοποιητικό Καταχώρησης Επιχείρησης ή βεβαίωση από Ενιαίο κρατικό μητρώο νομικών και φυσικών προσώπων (ЕГРЮЛФЛП).;
 • για τα νομικά πρόσωπα από την Ρωσική Ομοσπονδία είναι τα παρακάτω έγγραφα:
  • πιστοποιητικό/ειδοποίηση που επιβεβαιώνει την καταχώρηση στο φορολογικό μητρώο ή
  • Κρατικό πιστοποιητικό καταχώρησης της εταιρείας
 • για τους ελεύθερους επαγγελματίες από την Ρωσική Ομοσπονδία χρειάζονται και τα δυο έγγραφα που αναφέραμε παραπάνω
  • πιστοποιητικό/ειδοποίηση που επιβεβαιώνει την καταχώρηση στο φορολογικό μητρώο και
  • Κρατικό πιστοποιητικό καταχώρησης της ατομικής επιχείρησης ή βεβαίωση καταχώρησης της εταιρείας στο Ενιαίο κρατικό μητρώο ατομικών επιχειρήσεων.

 

Στα χαρτιά πρέπει να είναι γραμμένη χειρόγραφα η ημερομηνία και πρέπει να υπάρχει υπογραφή και όνομα του υπογράφοντος, επίσης ο υπογράφων πρέπει να γράψει χειρόγραφα τη θέση που κατέχει στην εταιρεία και μοναδικό κωδικό Χρήστη στον ιστότοπο Lardi-Trans.

 

Έλεγχος των εγγράφων θεωρείται επιτυχής αν η ονομασία και σχετικός κωδικός (αριθμός) της Εταιρείας σας, τα οποία είναι γραμμένα στα έγγραφα αντιστοιχούν στα στοιχεία που δηλώσατε στον λογαριασμό προφίλ σας.

 

Εάν θα περάσετε επιτυχώς τον έλεγχο προφίλ που θα μας στείλετε ταχυδρομικώς, θα προσθέσουμε ειδικό σήμα στις σελίδες Ιστοτόπου, οι οποίες σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη σας (αυτές τις πληροφορίες μπορούν να δουν μόνο οι χρήστες που αγόρασαν κάποιο πακέτο υπηρεσιών) και, με τέτοιον τρόπο, θα παράσχουμε στους χρήστες μας τις ακόλουθες πληροφορίες για τα έγγραφα, που μας στείλατε: είδος (ονομασία) του εγγράφου, την ημερομηνία έκδοσης εγγράφου, ημερομηνία της συμβολαιογραφικής επικύρωσης αντιγράφου (εάν υπάρχει); ημερομηνία ελέγχου δεδομένων από την εταιρεία μας.

 

Για τον έλεγχο των χαρτιών που θα μας στείλετε ταχυδρομικώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία Έλεγχου προφίλ που περιγράψαμε παραπάνω.

 

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 2021-08-18