Μεταφορά φορτίων Ουκρανία => Ουκρανία

Χώρες
Πληροφορίες
Από/ Προς
Ημερομηνία
Όχημα
Από
Προς
Πληροφορίες για το αυτοκίνητο
Πληρωμή
Στοιχεία επικοινωνίας
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κοροστίφ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Κορόστεν (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Νοβογκράντ-Βόλνσκι (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Σεπετίβκα (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Σλαβούτα (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Κοροστίφ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Κορόστεν (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Νοβογκράντ-Βόλνσκι (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Σεπετίβκα (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Σλαβούτα (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κοροστίφ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Κορόστεν (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Νοβογκράντ-Βόλνσκι (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Σεπετίβκα (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Σλαβούτα (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Νοβογκράντ-Βόλνσκι (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Σλαβούτα (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Σεπετίβκα (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Νοβογκράντ-Βόλνσκι (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Σλαβούτα (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Σεπετίβκα (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Νοβογκράντ-Βόλνσκι (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Σλαβούτα (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Σεπετίβκα (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Πυριατίνη (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Χορόλ (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Κρεμεντσούκ (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Σβέτλοβοντσκ (Περιφέρεια Κιροβογκράντ)
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Πυριατίνη (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Χορόλ (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Κρεμεντσούκ (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Σβέτλοβοντσκ (Περιφέρεια Κιροβογκράντ)
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Πυριατίνη (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Χορόλ (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Κρεμεντσούκ (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Σβέτλοβοντσκ (Περιφέρεια Κιροβογκράντ)
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Τζάσκοφ (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Ομάν (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Ladyzhin (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Pervomaisk (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Τζάσκοφ (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Ομάν (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Ladyzhin (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Pervomaisk (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Τζάσκοφ (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Ομάν (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Ladyzhin (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Pervomaisk (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Φορτηγό μουσαμάς
 • Βαττόνο (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Βαττόνο (Περιφέρεια Τσερκάσι)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Βαττόνο (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Ψυγείο
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
10 t 50 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Ψυγείο
10 t 50 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
Προς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
29.07 
Ψυγείο
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
10 t 50 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Ψυγείο
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
5 t 30 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Ψυγείο
5 t 30 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
Προς
 • Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
29.07 
Ψυγείο
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
5 t 30 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Ψυγείο
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
8 t 38 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Ψυγείο
8 t 38 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
29.07 
Ψυγείο
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
8 t 38 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
31.07 – 02.08
Φορτηγό κόφα
 • Ομάν (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Pervomaisk (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
12 t 40 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
31.07  – 02.08
Φορτηγό κόφα
12 t 40 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Από
 • Ομάν (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Pervomaisk (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
31.07  – 02.08
Φορτηγό κόφα
 • Ομάν (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Pervomaisk (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
12 t 40 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
 • Εκτύπωση
UA - UA
31.07 – 02.08
Φορτηγό κόφα
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Λευκή εκκλησία (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
12 t 40 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
31.07  – 02.08
Φορτηγό κόφα
12 t 40 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Από
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Λευκή εκκλησία (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
31.07  – 02.08
Φορτηγό κόφα
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Λευκή εκκλησία (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
12 t 40 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Ανατρεπόμενο
 • Νοβομοσκόφσκ (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
25 t φόρτωση: από πάνω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Ανατρεπόμενο
25 t φόρτωση: από πάνω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Νοβομοσκόφσκ (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
29.07 
Ανατρεπόμενο
 • Νοβομοσκόφσκ (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
25 t φόρτωση: από πάνω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Βαν
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
1.35 t 10 м3 T1, CMR, Ασφάλεια CMR φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 3.25 m П. 1.75 m Υ. 1.85 m
Ρωτήστε την τιμή με ΦΠΑ
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Βαν
1.35 t 10 м3 T1, CMR, Ασφάλεια CMR φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 3.25 m П. 1.75 m Υ. 1.85 m
Ρωτήστε την τιμή με ΦΠΑ
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
29.07 
Βαν
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
1.35 t 10 м3 T1, CMR, Ασφάλεια CMR φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 3.25 m П. 1.75 m Υ. 1.85 m
Ρωτήστε την τιμή με ΦΠΑ
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Φορτηγό μουσαμάς
 • Τσερνομόρσκ (Ιλιχίβσκ) (Περιφέρεια Οδησσού)
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
3 t(1.35 t + 1.65 t) 20 м3(10 м3 + 10 м3) T1, CMR φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 3.25 + 3.1 m П. 1.74 + 1.7 m Υ. 1.86 + 1.85 m
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, κατά την εκφόρτωση, με ΦΠΑ
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
3 t(1.35 t + 1.65 t) 20 м3(10 м3 + 10 м3) T1, CMR φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 3.25 + 3.1 m П. 1.74 + 1.7 m Υ. 1.86 + 1.85 m
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, κατά την εκφόρτωση, με ΦΠΑ
UA - UA
Από
 • Τσερνομόρσκ (Ιλιχίβσκ) (Περιφέρεια Οδησσού)
Προς
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Τσερνομόρσκ (Ιλιχίβσκ) (Περιφέρεια Οδησσού)
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
3 t(1.35 t + 1.65 t) 20 м3(10 м3 + 10 м3) T1, CMR φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 3.25 + 3.1 m П. 1.74 + 1.7 m Υ. 1.86 + 1.85 m
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, κατά την εκφόρτωση, με ΦΠΑ
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Ψυγείο
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
6 t 32 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 5 m П. 2 m Υ. 2.2 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Ψυγείο
6 t 32 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 5 m П. 2 m Υ. 2.2 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Από
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
29.07 
Ψυγείο
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
6 t 32 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 5 m П. 2 m Υ. 2.2 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Ψυγείο
 • Τσερκάσι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
6 t 32 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 5 m П. 2 m Υ. 2.2 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Ψυγείο
6 t 32 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 5 m П. 2 m Υ. 2.2 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Από
 • Τσερκάσι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
29.07 
Ψυγείο
 • Τσερκάσι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
6 t 32 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 5 m П. 2 m Υ. 2.2 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
 • Εκτύπωση
UA - UA
30.07
Φορτηγό μουσαμάς
 • Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
22 t 92 м3
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
30.07 
Φορτηγό μουσαμάς
22 t 92 м3
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά
UA - UA
Από
 • Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
30.07 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
22 t 92 м3
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά
 • Εκτύπωση
UA - UA
30.07
Φορτηγό μουσαμάς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ (Περιφέρεια Χαρκόβου)
10 t 52 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 7.5 m П. 2.45 m Υ. 2.85 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
30.07 
Φορτηγό μουσαμάς
10 t 52 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 7.5 m П. 2.45 m Υ. 2.85 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
Προς
 • ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ (Περιφέρεια Χαρκόβου)
30.07 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ (Περιφέρεια Χαρκόβου)
10 t 52 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 7.5 m П. 2.45 m Υ. 2.85 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
30.07
Ψυγείο
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
20 t 86 м3 2 α/κ
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
30.07 
Ψυγείο
20 t 86 м3 2 α/κ
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
30.07 
Ψυγείο
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
20 t 86 м3 2 α/κ
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Φορτηγό μουσαμάς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Κρεμεντσούκ (Περιφέρεια Πολτάβα)
20 t
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, με ΦΠΑ
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
20 t
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, με ΦΠΑ
UA - UA
Από
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
Προς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Κρεμεντσούκ (Περιφέρεια Πολτάβα)
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Κρεμεντσούκ (Περιφέρεια Πολτάβα)
20 t
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, με ΦΠΑ
 • Εκτύπωση
UA - UA
29.07
Φορτηγό μουσαμάς
 • Μπορισπόλ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
2.2 t 25 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 4.8 m П. 2.1 m Υ. 2.25 m
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
2.2 t 25 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 4.8 m П. 2.1 m Υ. 2.25 m
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Μπορισπόλ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
29.07 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Μπορισπόλ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
2.2 t 25 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 4.8 m П. 2.1 m Υ. 2.25 m
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση

1.5 ώρες
1.5 - 3 ώρες
Πάνω από 3 ώρες πριν
αιτημάτων
Εκτύπωση των ελεγμένων αιτήσεων
Σημειώσεις

Σημειώσεις για αυτό το αίτημα βλέπετε μόνο εσείς