Μεταφορά φορτίων Ουκρανία => Ουκρανία

Χώρες
Πληροφορίες
Από/ Προς
Ημερομηνία
Όχημα
Από
Προς
Πληροφορίες για το αυτοκίνητο
Πληρωμή
Στοιχεία επικοινωνίας
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Δύση)
22.5 t 86 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
22.5 t 86 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Δύση)
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Δύση)
22.5 t 86 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09 – 24.09
Ψυγείο
 • Velikiye Kopani (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
21.5 t 86 m³ TIR, CMR φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09  – 24.09
Ψυγείο
21.5 t 86 m³ TIR, CMR φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Velikiye Kopani (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
23.09  – 24.09
Ψυγείο
 • Velikiye Kopani (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
21.5 t 86 m³ TIR, CMR φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Ivano-Frankivsk (Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ)
22 t 90 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
22 t 90 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Ivano-Frankivsk (Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ)
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Ivano-Frankivsk (Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ)
22 t 90 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Volnovakha (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Δύση)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Κέντρο)
22 t 90 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
22 t 90 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Volnovakha (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Δύση)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Κέντρο)
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Volnovakha (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Δύση)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Κέντρο)
22 t 90 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
22.09 – 24.10
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
22.09  – 24.10
Φορτηγό μουσαμάς
φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
22.09  – 24.10
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09 – 30.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
5.5 t 50 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.5 m Υ. 2.7 m
гидроборт χρίβνια Ουκρ.
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09  – 30.09
Φορτηγό μουσαμάς
5.5 t 50 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.5 m Υ. 2.7 m
гидроборт χρίβνια Ουκρ.
UA - UA
Από
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
23.09  – 30.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
5.5 t 50 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.5 m Υ. 2.7 m
гидроборт χρίβνια Ουκρ.
 • Εκτύπωση
UA - UA
22.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Μεγάλο Λυκόφως (Περιφέρεια Κιέβου)
20 t 86 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
22.09 
Φορτηγό μουσαμάς
20 t 86 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Μεγάλο Λυκόφως (Περιφέρεια Κιέβου)
22.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Μεγάλο Λυκόφως (Περιφέρεια Κιέβου)
20 t 86 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09 – 24.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Μπορισπόλ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κρεμεντσούκ (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Horishnye Plavni (Komsomolsk) (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Σβέτλοβοντσκ (Περιφέρεια Κιροβογκράντ)
15 t 45 m³ 1 α/κ Μ. 6.2 m П. 2.45 m Υ. 3 m
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09  – 24.09
Φορτηγό μουσαμάς
15 t 45 m³ 1 α/κ Μ. 6.2 m П. 2.45 m Υ. 3 m
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Μπορισπόλ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Κρεμεντσούκ (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Horishnye Plavni (Komsomolsk) (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Σβέτλοβοντσκ (Περιφέρεια Κιροβογκράντ)
23.09  – 24.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Μπορισπόλ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κρεμεντσούκ (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Horishnye Plavni (Komsomolsk) (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Σβέτλοβοντσκ (Περιφέρεια Κιροβογκράντ)
15 t 45 m³ 1 α/κ Μ. 6.2 m П. 2.45 m Υ. 3 m
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
22.09
Βυτίο καυσίμων
 • Ροκίτονο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
38 m³ ADR-3 2 α/κ
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, με ΦΠΑ
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
22.09 
Βυτίο καυσίμων
38 m³ ADR-3 2 α/κ
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, με ΦΠΑ
UA - UA
Από
 • Ροκίτονο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
22.09 
Βυτίο καυσίμων
 • Ροκίτονο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
38 m³ ADR-3 2 α/κ
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, με ΦΠΑ
 • Εκτύπωση
UA - UA
22.09
Βυτίο καυσίμων
 • Ομπούκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
38 m³ 1 α/κ φόρτωση: από πάνω μέρος
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, κατά την εκφόρτωση, με ΦΠΑ
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
22.09 
Βυτίο καυσίμων
38 m³ 1 α/κ φόρτωση: από πάνω μέρος
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, κατά την εκφόρτωση, με ΦΠΑ
UA - UA
Από
 • Ομπούκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
22.09 
Βυτίο καυσίμων
 • Ομπούκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
38 m³ 1 α/κ φόρτωση: από πάνω μέρος
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, κατά την εκφόρτωση, με ΦΠΑ
 • Εκτύπωση
UA - UA
22.09
Βυτίο καυσίμων
 • Λευκή εκκλησία (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
2 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, με ΦΠΑ
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
22.09 
Βυτίο καυσίμων
2 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, με ΦΠΑ
UA - UA
Από
 • Λευκή εκκλησία (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
22.09 
Βυτίο καυσίμων
 • Λευκή εκκλησία (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
2 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, με ΦΠΑ
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Kamenskoe (Dneprodzerzhinsk) (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
5 t 45 m³ Είναι δυνατή επιπρόσθετη φόρτωση 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.1 m П. 2.5 m Υ. 2.5 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
5 t 45 m³ Είναι δυνατή επιπρόσθετη φόρτωση 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.1 m П. 2.5 m Υ. 2.5 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Kamenskoe (Dneprodzerzhinsk) (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Kamenskoe (Dneprodzerzhinsk) (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
5 t 45 m³ Είναι δυνατή επιπρόσθετη φόρτωση 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.1 m П. 2.5 m Υ. 2.5 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
22.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
20 t 94 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
22.09 
Φορτηγό μουσαμάς
20 t 94 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
Προς
 • Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
22.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
20 t 94 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
24.09 – 25.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
22 t 90 m³ Ασφάλεια CMR 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
24.09  – 25.09
Φορτηγό μουσαμάς
22 t 90 m³ Ασφάλεια CMR 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
24.09  – 25.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
22 t 90 m³ Ασφάλεια CMR 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
24.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Γκάτιαχ (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Ρόμνι (Περιφέρεια Σούμι)
22 t 92 m³ φόρτωση: με πλήρη αφαίρεση μουσαμά Μ. 13.6 m П. 2.45 m Υ. 2.75 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
24.09 
Φορτηγό μουσαμάς
22 t 92 m³ φόρτωση: με πλήρη αφαίρεση μουσαμά Μ. 13.6 m П. 2.45 m Υ. 2.75 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Γκάτιαχ (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Ρόμνι (Περιφέρεια Σούμι)
24.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Γκάτιαχ (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Ρόμνι (Περιφέρεια Σούμι)
22 t 92 m³ φόρτωση: με πλήρη αφαίρεση μουσαμά Μ. 13.6 m П. 2.45 m Υ. 2.75 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
22.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
20 t 94 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
22.09 
Φορτηγό μουσαμάς
20 t 94 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
22.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
20 t 94 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09 – 25.09
Φορτηγό κόφα
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Ternopil (Περιφέρεια Τερνοπίλ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
8 t 50 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 7.6 m П. 2.45 m Υ. 2.45 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09  – 25.09
Φορτηγό κόφα
8 t 50 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 7.6 m П. 2.45 m Υ. 2.45 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Ternopil (Περιφέρεια Τερνοπίλ)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
23.09  – 25.09
Φορτηγό κόφα
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Ternopil (Περιφέρεια Τερνοπίλ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
8 t 50 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 7.6 m П. 2.45 m Υ. 2.45 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
22.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Σλάβανσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
20 t 94 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
22.09 
Φορτηγό μουσαμάς
20 t 94 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
Προς
 • Σλάβανσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
22.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Σλάβανσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
20 t 94 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
24.09 – 26.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Μελιτόπολη (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
10 t 50 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.45 m Υ. 2.8 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
24.09  – 26.09
Φορτηγό μουσαμάς
10 t 50 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.45 m Υ. 2.8 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Μελιτόπολη (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
24.09  – 26.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Μελιτόπολη (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
10 t 50 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.45 m Υ. 2.8 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
22.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
9.5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.8 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, αναβολή πληρωμής, με ΦΠΑ
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
22.09 
Φορτηγό μουσαμάς
9.5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.8 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, αναβολή πληρωμής, με ΦΠΑ
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
22.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
9.5 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.8 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, αναβολή πληρωμής, με ΦΠΑ

1.5 ώρες
1.5 - 3 ώρες
Πάνω από 3 ώρες πριν
αιτημάτων
Εκτύπωση των ελεγμένων αιτήσεων
Σημειώσεις

Σημειώσεις για αυτό το αίτημα βλέπετε μόνο εσείς