Μεταφορά φορτίων Ουκρανία => Ουκρανία

Χώρες
Πληροφορίες
Από/ Προς
Ημερομηνία
Όχημα
Από
Προς
Πληροφορίες για το αυτοκίνητο
Πληρωμή
Στοιχεία επικοινωνίας
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08 – 31.12
Πλατφόρμα με τοίχους/ανοιχτή
 • Λευκή εκκλησία (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Μυρονίβκα (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Καγκαλίλκ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Μποχσλάβ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κορσούν-Σεβτσένκοφσκι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Krasilovka (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
7 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.52 m Υ. 2.6 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08  – 31.12
Πλατφόρμα με τοίχους/ανοιχτή
7 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.52 m Υ. 2.6 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Λευκή εκκλησία (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Μυρονίβκα (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Καγκαλίλκ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Μποχσλάβ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κορσούν-Σεβτσένκοφσκι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Krasilovka (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
01.08  – 31.12
Πλατφόρμα με τοίχους/ανοιχτή
 • Λευκή εκκλησία (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Μυρονίβκα (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Καγκαλίλκ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Μποχσλάβ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κορσούν-Σεβτσένκοφσκι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Krasilovka (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
7 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.52 m Υ. 2.6 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08 – 31.12
Πλατφόρμα με τοίχους/ανοιχτή
 • Κέικ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Τσερκάσι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
7 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.52 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08  – 31.12
Πλατφόρμα με τοίχους/ανοιχτή
7 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.52 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κέικ (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Τσερκάσι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
01.08  – 31.12
Πλατφόρμα με τοίχους/ανοιχτή
 • Κέικ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Τσερκάσι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
7 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.52 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08 – 31.12
Πλατφόρμα με τοίχους/ανοιχτή
 • Μπορισπόλ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κέικ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Περεγιάσλαβ-Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
 • Κέικ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
7 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.52 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08  – 31.12
Πλατφόρμα με τοίχους/ανοιχτή
7 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.52 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Μπορισπόλ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κέικ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Περεγιάσλαβ-Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
 • Κέικ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
01.08  – 31.12
Πλατφόρμα με τοίχους/ανοιχτή
 • Μπορισπόλ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κέικ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Περεγιάσλαβ-Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
 • Κέικ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
7 t φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.52 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
02.08
Φορτηγό μουσαμάς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
18 t(9 t + 9 t) 110 м3(50 м3 + 60 м3) φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 7.7 + 8 m П. 2.43 + 2.5 m Υ. 2.7 + 3 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
02.08 
Φορτηγό μουσαμάς
18 t(9 t + 9 t) 110 м3(50 м3 + 60 м3) φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 7.7 + 8 m П. 2.43 + 2.5 m Υ. 2.7 + 3 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
02.08 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
18 t(9 t + 9 t) 110 м3(50 м3 + 60 м3) φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων, από πίσω μέρος Μ. 7.7 + 8 m П. 2.43 + 2.5 m Υ. 2.7 + 3 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08
Φορτηγό κόφα
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08 
Φορτηγό κόφα
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
01.08 
Φορτηγό κόφα
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08 
Ισοθερμικό φορτηγό
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
01.08 
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08 – 31.08
Φορτηγό με γερανό
 • Κωνσταντίνοβα (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Pokrovsk (Krasnoarmeysk) (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Μπαχμούτ (Άρτεμοβσκ) (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Σλάβανσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
10 t Μ. 6.5 m П. 2.45 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08  – 31.08
Φορτηγό με γερανό
10 t Μ. 6.5 m П. 2.45 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Από
 • Κωνσταντίνοβα (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Pokrovsk (Krasnoarmeysk) (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Μπαχμούτ (Άρτεμοβσκ) (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Σλάβανσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
01.08  – 31.08
Φορτηγό με γερανό
 • Κωνσταντίνοβα (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Pokrovsk (Krasnoarmeysk) (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Μπαχμούτ (Άρτεμοβσκ) (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Σλάβανσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
10 t Μ. 6.5 m П. 2.45 m
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κωνσταντίνοβα (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Pokrovsk (Krasnoarmeysk) (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08 
Ισοθερμικό φορτηγό
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Κωνσταντίνοβα (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Pokrovsk (Krasnoarmeysk) (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
01.08 
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κωνσταντίνοβα (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Pokrovsk (Krasnoarmeysk) (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Λευκή εκκλησία (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08 
Ισοθερμικό φορτηγό
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Λευκή εκκλησία (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
01.08 
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Λευκή εκκλησία (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08
Φορτηγό κόφα
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κωνσταντίνοβα (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Pokrovsk (Krasnoarmeysk) (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Σεβεροντόνετσκ (Περιφέρεια Λουχάνσκ)
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08 
Φορτηγό κόφα
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Κωνσταντίνοβα (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Pokrovsk (Krasnoarmeysk) (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Σεβεροντόνετσκ (Περιφέρεια Λουχάνσκ)
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
01.08 
Φορτηγό κόφα
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κωνσταντίνοβα (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Pokrovsk (Krasnoarmeysk) (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Σεβεροντόνετσκ (Περιφέρεια Λουχάνσκ)
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Kropyvnytskyi (Kirovograd) (Περιφέρεια Κιροβογκράντ)
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08 
Ισοθερμικό φορτηγό
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Kropyvnytskyi (Kirovograd) (Περιφέρεια Κιροβογκράντ)
01.08 
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Kropyvnytskyi (Kirovograd) (Περιφέρεια Κιροβογκράντ)
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
03.08 – 31.08
Φορτηγό μουσαμάς
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
2.5 t 25 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 4.8 m П. 2.18 m Υ. 2.3 m
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
03.08  – 31.08
Φορτηγό μουσαμάς
2.5 t 25 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 4.8 m П. 2.18 m Υ. 2.3 m
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
03.08  – 31.08
Φορτηγό μουσαμάς
 • Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
2.5 t 25 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 4.8 m П. 2.18 m Υ. 2.3 m
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
02.08
Φορτηγό μουσαμάς
 • Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
11 t 60 м3
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
02.08 
Φορτηγό μουσαμάς
11 t 60 м3
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
Προς
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
02.08 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
11 t 60 м3
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
02.08 – 31.08
Φορτηγό μουσαμάς
 • Τσερνίβτσι (Περιφέρεια Τσερνίβτσι)
 • Kamyanets-Podilsky (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
22 t 86 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
02.08  – 31.08
Φορτηγό μουσαμάς
22 t 86 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Τσερνίβτσι (Περιφέρεια Τσερνίβτσι)
 • Kamyanets-Podilsky (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
Προς
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
02.08  – 31.08
Φορτηγό μουσαμάς
 • Τσερνίβτσι (Περιφέρεια Τσερνίβτσι)
 • Kamyanets-Podilsky (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
22 t 86 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
02.08
Φορτηγό μουσαμάς
 • Μπορισπόλ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Τσερκάσι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
22 t 90 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
02.08 
Φορτηγό μουσαμάς
22 t 90 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Μπορισπόλ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Τσερκάσι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
02.08 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Μπορισπόλ (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Τσερκάσι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
22 t 90 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
02.08
Φορτηγό κόφα
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
3 t 14 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 4.35 m П. 1.7 m Υ. 1.9 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
02.08 
Φορτηγό κόφα
3 t 14 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 4.35 m П. 1.7 m Υ. 1.9 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
02.08 
Φορτηγό κόφα
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
3 t 14 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 4.35 m П. 1.7 m Υ. 1.9 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08
Φορτηγό κόφα
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
1 t 5 м3 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 2.3 m П. 1.5 m Υ. 1.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08 
Φορτηγό κόφα
1 t 5 м3 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 2.3 m П. 1.5 m Υ. 1.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
01.08 
Φορτηγό κόφα
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
1 t 5 м3 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 2.3 m П. 1.5 m Υ. 1.4 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
02.08
Πλατφόρμα με τοίχους/ανοιχτή
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
20 t 36 м3
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
02.08 
Πλατφόρμα με τοίχους/ανοιχτή
20 t 36 м3
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
02.08 
Πλατφόρμα με τοίχους/ανοιχτή
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
20 t 36 м3
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08
Φορτηγό κόφα
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
1 t 5 м3 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 2.3 m П. 1.5 m Υ. 1.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08 
Φορτηγό κόφα
1 t 5 м3 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 2.3 m П. 1.5 m Υ. 1.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
01.08 
Φορτηγό κόφα
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
1 t 5 м3 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 2.3 m П. 1.5 m Υ. 1.4 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
01.08
Φορτηγό κόφα
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
2 t(1.2 t + 0.8 t) 13.35 м3(10 м3 + 3.35 м3) T1, CMR φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 3.25 + 2.03 m П. 1.74 + 1.29 m Υ. 1.86 + 1.28 m
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, κατά την εκφόρτωση, με ΦΠΑ
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
01.08 
Φορτηγό κόφα
2 t(1.2 t + 0.8 t) 13.35 м3(10 м3 + 3.35 м3) T1, CMR φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 3.25 + 2.03 m П. 1.74 + 1.29 m Υ. 1.86 + 1.28 m
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, κατά την εκφόρτωση, με ΦΠΑ
UA - UA
Από
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
Προς
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
01.08 
Φορτηγό κόφα
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
2 t(1.2 t + 0.8 t) 13.35 м3(10 м3 + 3.35 м3) T1, CMR φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 3.25 + 2.03 m П. 1.74 + 1.29 m Υ. 1.86 + 1.28 m
Ρωτήστε την τιμή χωρίς μετρητά, κατά την εκφόρτωση, με ΦΠΑ

1.5 ώρες
1.5 - 3 ώρες
Πάνω από 3 ώρες πριν
αιτημάτων
Εκτύπωση των ελεγμένων αιτήσεων
Σημειώσεις

Σημειώσεις για αυτό το αίτημα βλέπετε μόνο εσείς