Μεταφορά φορτίων Ουκρανία => Ουκρανία

Χώρες
Πληροφορίες
Από/ Προς
Ημερομηνία
Όχημα
Από
Προς
Πληροφορίες για το αυτοκίνητο
Πληρωμή
Στοιχεία επικοινωνίας
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09 – 25.09
Ψυγείο
 • Νίζιν (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
20 t 86 m³
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09  – 25.09
Ψυγείο
20 t 86 m³
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Νίζιν (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
23.09  – 25.09
Ψυγείο
 • Νίζιν (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
20 t 86 m³
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Νέα Κακόβκα (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Χερσώνας)
22 t 105 m³ Μ. 13.66 m П. 2.49 m Υ. 3.07 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
22 t 105 m³ Μ. 13.66 m П. 2.49 m Υ. 3.07 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Νέα Κακόβκα (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Χερσώνας)
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Νέα Κακόβκα (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Χερσώνας)
22 t 105 m³ Μ. 13.66 m П. 2.49 m Υ. 3.07 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Каховка, Таврийск (Περιφέρεια Χερσώνας)
22 t 105 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 13.66 m П. 2.49 m Υ. 3.05 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
22 t 105 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 13.66 m П. 2.49 m Υ. 3.05 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Каховка, Таврийск (Περιφέρεια Χερσώνας)
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Каховка, Таврийск (Περιφέρεια Χερσώνας)
22 t 105 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 13.66 m П. 2.49 m Υ. 3.05 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Ivano-Frankivsk (Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ)
 • Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
22 t 86 m³
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
22 t 86 m³
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Ivano-Frankivsk (Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ)
Προς
 • Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Ivano-Frankivsk (Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ)
 • Χμελνίτσκι (Περιφέρεια Χμελνίτσκι)
 • Βινύτσια (Περιφέρεια Βίνιτσια)
22 t 86 m³
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Ψυγείο
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
20 t 86 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Ψυγείο
20 t 86 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
23.09 
Ψυγείο
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
20 t 86 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Ψυγείο
 • Ivano-Frankivsk (Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Σούμι (Περιφέρεια Σούμι)
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
22 t φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 13.6 m П. 2.45 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Ψυγείο
22 t φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 13.6 m П. 2.45 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Ivano-Frankivsk (Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Σούμι (Περιφέρεια Σούμι)
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
23.09 
Ψυγείο
 • Ivano-Frankivsk (Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
 • Σούμι (Περιφέρεια Σούμι)
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
22 t φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 13.6 m П. 2.45 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό κόφα
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
10 t 45 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.45 m Υ. 2.3 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό κόφα
10 t 45 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.45 m Υ. 2.3 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
23.09 
Φορτηγό κόφα
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
10 t 45 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.45 m Υ. 2.3 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κάκοβκα (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
5.5 t 40 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 6.4 m П. 2.45 m Υ. 2.5 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
5.5 t 40 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 6.4 m П. 2.45 m Υ. 2.5 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κάκοβκα (Περιφέρεια Χερσώνας)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κάκοβκα (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
5.5 t 40 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 6.4 m П. 2.45 m Υ. 2.5 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
8 t 35 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 6.1 m П. 2.45 m Υ. 2.45 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Ισοθερμικό φορτηγό
8 t 35 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 6.1 m П. 2.45 m Υ. 2.45 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
23.09 
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
8 t 35 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 6.1 m П. 2.45 m Υ. 2.45 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό κόφα
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
5.3 t 35 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 7.4 m П. 2.45 m Υ. 1.9 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό κόφα
5.3 t 35 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 7.4 m П. 2.45 m Υ. 1.9 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
23.09 
Φορτηγό κόφα
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
5.3 t 35 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 7.4 m П. 2.45 m Υ. 1.9 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Kropyvnytskyi (Kirovograd) (Περιφέρεια Κιροβογκράντ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
12.5 t 55 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.7 m П. 2.45 m Υ. 2.95 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
12.5 t 55 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.7 m П. 2.45 m Υ. 2.95 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Kropyvnytskyi (Kirovograd) (Περιφέρεια Κιροβογκράντ)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Kropyvnytskyi (Kirovograd) (Περιφέρεια Κιροβογκράντ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
12.5 t 55 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, από πίσω μέρος Μ. 7.7 m П. 2.45 m Υ. 2.95 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κάκοβκα (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Μελιτόπολη (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
5.5 t 45 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 6.2 m П. 2.45 m Υ. 2.7 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
5.5 t 45 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 6.2 m П. 2.45 m Υ. 2.7 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κάκοβκα (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Μελιτόπολη (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κάκοβκα (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Μελιτόπολη (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
5.5 t 45 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 6.2 m П. 2.45 m Υ. 2.7 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Μάρκοβκα (Περιφέρεια Λουχάνσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
12 t 60 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 8.2 m П. 2.45 m Υ. 2.95 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
12 t 60 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 8.2 m П. 2.45 m Υ. 2.95 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Μάρκοβκα (Περιφέρεια Λουχάνσκ)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
23.09 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Μάρκοβκα (Περιφέρεια Λουχάνσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
12 t 60 m³ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πίσω μέρος Μ. 8.2 m П. 2.45 m Υ. 2.95 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
13 t 55 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 8.1 m П. 2.5 m Υ. 2.7 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Ισοθερμικό φορτηγό
13 t 55 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 8.1 m П. 2.5 m Υ. 2.7 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
23.09 
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
13 t 55 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 8.1 m П. 2.5 m Υ. 2.7 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Φορτηγό κόφα
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
8.5 t 45 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.42 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Φορτηγό κόφα
8.5 t 45 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.42 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
23.09 
Φορτηγό κόφα
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
8.5 t 45 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 7.2 m П. 2.42 m Υ. 2.4 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
24.09
Φορτηγό κόφα
 • Pavlograd (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
6.5 t 35 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.3 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
24.09 
Φορτηγό κόφα
6.5 t 35 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.3 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Pavlograd (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
24.09 
Φορτηγό κόφα
 • Pavlograd (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
6.5 t 35 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος Μ. 6 m П. 2.45 m Υ. 2.3 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
24.09
Ψυγείο
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
21 t 80 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
24.09 
Ψυγείο
21 t 80 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
24.09 
Ψυγείο
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
21 t 80 m³ φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09 – 24.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Οδησσού)
21.5 t 85 m³ 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος Μ. 13.5 m П. 2.4 m Υ. 2.8 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09  – 24.09
Φορτηγό μουσαμάς
21.5 t 85 m³ 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος Μ. 13.5 m П. 2.4 m Υ. 2.8 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Οδησσού)
23.09  – 24.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση (Περιφέρεια Οδησσού)
21.5 t 85 m³ 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος Μ. 13.5 m П. 2.4 m Υ. 2.8 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
24.09 – 25.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
22 t 90 m³ Ασφάλεια CMR 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
24.09  – 25.09
Φορτηγό μουσαμάς
22 t 90 m³ Ασφάλεια CMR 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
24.09  – 25.09
Φορτηγό μουσαμάς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
22 t 90 m³ Ασφάλεια CMR 1 α/κ φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
23.09
Ψυγείο
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
21 t 88 m³
7000 χρίβνια Ουκρ. μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
23.09 
Ψυγείο
21 t 88 m³
7000 χρίβνια Ουκρ. μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
23.09 
Ψυγείο
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
21 t 88 m³
7000 χρίβνια Ουκρ. μετρητά, κατά την εκφόρτωση

1.5 ώρες
1.5 - 3 ώρες
Πάνω από 3 ώρες πριν
αιτημάτων
Εκτύπωση των ελεγμένων αιτήσεων
Σημειώσεις

Σημειώσεις για αυτό το αίτημα βλέπετε μόνο εσείς