Хотят внести изменения ... Проэкт
Новые сообщения
Количество постов 6
Автор
Сообщение

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України
щодо порядку видачі документів дозвільного характеру

схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 22 червня 2011 року (протокол № 43).

http://www.sai.gov.ua/uploads/...dozvil.pdf

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України
щодо порядку видачі документів дозвільного характеру
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2009 р., № 10-11, ст.137):
1) абзац двадцятий статті 9 викласти в такій редакції:
"погодження маршрутів руху транспортних засобів, вагові або
габаритні параметри яких перевищують нормативні;".
2) частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
"Участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні
параметри яких перевищують нормативні, здійснюється за дозволами,
виданими підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ
України, у порядку і за плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів
України.".
3) абзаци дев’ятий та десятий частини першої статті 52-1 викласти в
новій редакції:
"видача в установленому порядку у випадках, передбачених
законодавством, дозволів на рух транспортних засобів, вагові або габаритні
параметри яких перевищують нормативні та погоджень дорожнього
перевезення небезпечних вантажів;
контроль за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з
перевезення пасажирів чи вантажів, у тому числі небезпечних, додержанням
законодавства у зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації
підготовки водіїв транспортних засобів й уповноважених з питань безпеки
перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами, прийманням
іспитів з перевірки знань правил дорожнього перевезення небезпечних
вантажів автомобільним транспортом та видачею відповідних свідоцтв
установленого зразка;".
2. Статтю 20 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів"
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222) після частини
першої доповнити новими частинами такого змісту:
"Дорожнє перевезення небезпечних вантажів здійснюється за
погодженням, виданим підрозділами Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України.
Підрозділи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України
на платній основі видають погодження дорожнього перевезення небезпечних
вантажів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Підрозділи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України
в 10-денний строк приймають рішення про видачу погодження дорожнього
перевезення небезпечних вантажів, або про відмову у видачі такого
погодження.
Підставою для відмови у видачі та анулювання погодження є:
надання перевізником документів на небезпечний вантаж, заборонений
до перевезення автомобільним транспортом;
невірна ідентифікація небезпечного вантажу, яка не дозволяє визначити
умови його перевезення;
невідповідність документів, наданих перевізником для отримання
погодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу,
встановленим вимогам;
документи, надані перевізником, відповідають установленим вимогам,
але не можуть застосовуватись для перевезення небезпечного вантажу,
указаного перевізником у наданих документах, зазначеним способом або за
вказаним маршрутом;
проходження маршруту через комерційні або житлові райони,
екологічно чутливі райони, промислові зони з небезпечними об'єктами або
дорогами, що становлять серйозну фізичну небезпеку для учасників руху, а
також по дорогах, рух якими транспортними засобами, указаними в поданих
документах, заборонено;
несприятливі погодні умови, землетруси, аварії, страйки, громадські
безпорядки або військові дії;
виявлення під час перевезення порушень, що можуть призвести до
руйнування або пошкодження доріг та вулиць, споруд на них, транспортних
засобів або створити небезпеку для життя і здоров’я людей, довкілля чи
настання інших тяжких наслідків;
перевізником не призначено уповноваженого з питань безпеки
перевезень небезпечних вантажів.
Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів видається
терміном на три місяці.
Усі спори, пов'язані з дорожнім перевезенням небезпечних вантажів,
вирішуються в судовому порядку.".
3. Статтю 33 Закону України "Про автомобільні дороги"
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556) викласти в новій
редакції:
"Стаття 33. Організація руху транспортних засобів,
навантаження на вісь, загальна маса або габарити
яких перевищують норми, встановлені державними
стандартами та нормативно-
правовими актами
Рух транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких
перевищують нормативні, здійснюється на підставі дозволу, виданого
підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.
Підрозділи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України
на платній основі видають дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних
засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, у
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Підрозділи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України в
10-денний строк приймають рішення про видачу дозволу на участь у
дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких
перевищують нормативні, або про відмову у видачі такого дозволу.
Підставою для відмови у видачі та анулювання дозволу є:
подання перевізником неповного пакета документів, необхідних для
одержання дозволу;
виявлення в документах, поданих перевізником недостовірних
відомостей;
надзвичайні події (несприятливі погодні умови, землетруси, дорожньо-
транспортні пригоди, техногенні аварії, страйки, громадські заворушення,
провадження виробничої діяльності на вулично-дорожній мережі або інші),
що створюють небезпеку для учасників дорожнього руху.
Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або
габаритні параметри яких перевищують нормативні видається на одноразовий
проїзд, у разі здійснення постійних проїздів по одному маршруту тим самим
транспортним засобом дозвіл може видаватися на кілька проїздів, але не
більше ніж на три місяці.
Усі спори, пов'язані з рухом транспортних засобів, вагові або габаритні
параметри яких перевищують нормативні, вирішуються в судовому
порядку.".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність
до цього Закону.
Голова Верховної Ради
України


Еще
Перевозка опасного груза. Приходите по баяним.

ЗУ "Про перевезення НВ"

Стаття 8. Права та обов'язки перевізника у сфері перевезення
небезпечних вантажів

у разі дорожнього перевезення розробити та погодити з
Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України маршрути
і режими перевезення небезпечних вантажів; забезпечити своєчасний
огляд транспортних засобів у підрозділах Державтоінспекції
Міністерства внутрішніх справ України та отримання відповідного
свідоцтва про допуск до перевезення небезпечного вантажу; під час
перевезення не відхилятися від узгодженого маршруту, додержуватися
безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного
засобу і вантажу; { Абзац четвертий частини другої статті 8 в
редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Насколько я понимаю это отменять не собираются!


Еще
Перевозка опасного груза. Приходите по баяним.

Господа "опасники"! Ну и как Вам новшество? В Донецке оформление документов на перевозку ОГ занимает около 7 дней. 2 дня - допуск на авто, 5 дней - согласование маршрута в обл.ГАИ и ещё хотят добавить 10 дней.


Еще
Перевозка опасного груза. Приходите по баяним.

Господа "опасники"! Ну и как Вам новшество? В Донецке оформление документов на перевозку ОГ занимает около 7 дней. 2 дня - допуск на авто, 5 дней - согласование маршрута в обл.ГАИ и ещё хотят добавить 10 дней.

спасибо жителям Донбаса--несприйміть як образу нічого особистого а це ноу хау зачепить всіх перевізників України


Еще
ЧП Билан В.В.

Господа "опасники"! Ну и как Вам новшество? В Донецке оформление документов на перевозку ОГ занимает около 7 дней. 2 дня - допуск на авто, 5 дней - согласование маршрута в обл.ГАИ и ещё хотят добавить 10 дней.

спасибо жителям Донбаса--несприйміть як образу нічого особистого а це ноу хау зачепить всіх перевізників України
Це буде "покращення, вже зараз", а все почалося трохи раніше, у 2008р. Я сподівался, що знайду на форуме перевізників НВ, та побалакаємо, може чого спільного знайдемо?


Еще
Перевозка опасного груза. Приходите по баяним.

Вот порядок согласования маршрута перевозки ОГ, действующий на сегодняшний день. Приказ 822 МВД Украины.

узгодження маршруту - дозвіл Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України на рух транспортних засобів конкретними
вулицями та дорогами, який обумовлює недопущення проїзду через
комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони,
промислові зони з небезпечними об'єктами або дорогами, що
становлять серйозну фізичну небезпеку для учасників руху; вимоги
щодо руху та стоянки під час несприятливих погодних умов,
землетрусів, аварій, страйків, громадських безпорядків або
військових дій; обмеження на рух транспортних засобів у певні дні
тижня або року. { Пункт 1.6 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 613 ( z0858-06 ) від 27.06.2006 }

9.1. Під час перевезення небезпечних вантажів на транспортній
одиниці, крім перелічених у Правилах дорожнього руху, повинні
знаходитись такі документи:
г) письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайних
ситуацій.
Вантажовідправник забезпечує перевізника письмовими
інструкціями…

10.1. Для узгодження маршруту дорожнього перевезення
небезпечного вантажу перевізник подає до відповідного підрозділу
Державтоінспекції МВС України такі документи:
а) заявку на узгодження маршруту перевезення небезпечних
вантажів, у якій вказується маршрут руху, адреси і телефони
відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, його
кількість, термін перевезення та прізвище уповноваженого
(відповідальної за перевезення особи);
б) ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних
засобів, що перевозять небезпечні вантажі;
в) свідоцтво про допущення транспортних засобів до
перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво
передбачено вимогами пункту 9.1 цих Правил;
г) письмові інструкції у разі аварії чи надзвичайної
ситуації;
ґ) чинний договір обов'язкового страхування відповідальності
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;
д) у разі перевезення небезпечних речовин або виробів, на
перевезення яких необхідне додаткове погодження або дозвіл інших
компетентних органів, відповідні копії цього погодження або
дозволу.

10.3. У разі відповідності документів, наданих перевізником
для отримання узгодження маршруту дорожнього перевезення
небезпечних вантажів, вимогам цих Правил та внесення перевізником
плати за оформлення узгодження підрозділ Державтоінспекції МВС
України видає узгодження (обґрунтовану відмову) у строк не пізніше
ніж п'ять робочих днів з дати надходження від перевізника заяви та
документів, що додаються до заяви.

10.4. Узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечних
вантажів видається на три місяці.

Попробую прокоментировать эти пункты правил.
Получаю заказ на перевозку диз.топлива. Подаю автоцистерну для погрузки, мне выдают письменную инструкцию, бегу к страховикам, страхую груз, и в обл. ГАИ по месту "жительства", если это происходит в другой области, то нужно всё равно в своей, для получения согласования маршрута в течении 5 дней.


Еще
Перевозка опасного груза. Приходите по баяним.
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0