Экспедиторы-упрощенцы, защитите свое законное право на существование!
Новые сообщения
Количество постов 108
Автор
Сообщение

Предлагаю всем, кто небезразличен к своей судьбе экспедитора-упрощенца, отправить индивидуальные либо групповые обращения к власть имущим. Проблемы экспедирования на едином налоге подымались на этом форуме в теме "Вопрос к экспедиторам...":
http://www.lardi-trans.com/forum/index.php?action=show_mess&topic_id=42337 ,
а также на форуме "Рынок автоперевозок " в теме "Транспортная экспедиция и единый налог":
http://www.lardi-trans.com/forum/index.php?action=show_mess&topic_id=40492
и в теме "Проект Налогового кодекса":
http://www.lardi-trans.com/forum/index.php?action=show_mess&topic_id=41999#

Предлагаю свой образец-форму обращения в следующем сообщении. С аналогичными письмами можно обратиться также в общественные организации. Защищаться нужно уже сегодня и каждому, именно Ваше прямое незамедлительное участие сможет принести положительный результат!


Еще

Президентові України
Януковичу В.Ф.
Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220

Прем’єр-Міністрові України
Азарову М.Я.
Кабінет Міністрів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Голові Верховної Ради України
Литвину В.М.
Верховна Рада України, вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008
Lytvyn.Volodymyr@rada.gov.ua

Уповноваженій Верховної Ради з прав людини
Карпачовій Н.І.
вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008
omb@ombudsman.gov.ua

Міністрові юстиції України
Лавриновичу О.В.
Міністерство юстиції України, вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001
themis@minjust.gov.ua

Віце-прем’єр-міністрові України
Тігіпку С.Л.
Кабінет Міністрів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Голові Держкомпідприємництва
Бродському М.Ю.
Держкомпідприємництво, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011
mail@dkrp.gov.ua

Всесвітній українській координаційній раді
Народний комітет захисту України, вул. Антоновича (Горького), 3Б, м. Київ, 01004
media@nkzu.org


Фізичної особи-підприємця (експедитора)
_______________________________
Адреса:_______________________________

З В Е Р Н Е Н Н Я

З великим обуренням на дії податкових органів звертається до Вас фізична особа – підприємець ______________________________________________, що обрав (ла) спрощену систему оподаткування по виду економічної діяльності «Організація перевезення вантажів», який містить в собі надання послуг по транспортному експедируванню (далі – експедитор). Саме даний вид діяльності зазначено в моїх свідоцтвах про сплату єдиного податку.
Експедирування вантажів – дуже необхідний допоміжний вид діяльності при перевезенні вантажів для вантажовласників (в т.ч. виробників), що дозволяє зекономити час на пошук оптимального перевізника, який здійснить якісно та вчасно перевезення вантажу по мінімальній ціні за рахунок того, що експедитор підбере перевізнику зворотнє завантаження. Таким чином, це дозволяє вантажовласнику мінімізувати собівартість своєї продукції, а при експорті – бути більш конкурентоспроможним серед інших експортерів аналогічної продукції, а перевізнику зменшити власні витрати за рахунок відсутності порожнього пробігу.
Вартість допоміжного виду діяльності, через його низьку фондомісткість, можна зменшити лише через користування послугами СПД, які застосовують спрощену систему оподаткування. Враховуючи високу вартість пального та високу ціну технічного обслуговування вантажних автомобілів та значні відстані, на які доставляються вантажі, вартість одного рейсу може сягати значних розмірів. Винагорода експедитора при цьому може складати менше 1% від вартості перевезення, тому, якщо в допустимий граничний ліміт права знаходження експедитора на спрощеній системі оподаткування враховувати надходження, які призначені для оплати вартості перевезення (транзитні кошти), то такий вид діяльності на спрощеній системі оподаткування може зникнути взагалі.
Справа в тому, що з початку 2010 року багато підприємців-експедиторів потерпають від безпідставних перевірок з боку податкової. Перевірки здійснюються за три останніх роки, у акті результатів яких, перевіряючі невірно роблять висновок, що всі надходження на розрахунковий рахунок експедитора є його виручкою, тобто в обсяг виручки від реалізації наданих експедитором посередницьких послуг зараховують транзитні кошти, на які експедитори не мають права власності, що належать обов’язковому перерахуванню третім особам. Через це переводять експедиторів заднім числом на загальну систему оподаткування, при цьому нараховують величезні податки та штрафні санкції, які вимірюються 6-ти значними цифрами. Наші заперечення, доводи в скаргах з посиланням на нормативно-правові акти, результати позапланових перевірок за ці ж періоди, індивідуальні роз’яснення безпосередньо надані ДПІ експедиторам повністю грубо ігноруються.
Перевіряючими довільно і неправомірно тлумачаться норми чинного законодавства, без врахування приписів ч. 8 ст. 9 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність», п. 1.31 та п. 7.9.1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, положень розділу 4. Національного класифікатора КВЕД та інших нормативно-правових актів.
Влаштовуючи безпідставні перевірки податкові органи порушують нормальний режим роботи, чим порушують п.2 ст. 11-2 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», а також при розгляді скарг в податкових органах не мають свого застосування п. 4.4.1. Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», згідно з якого у разі, коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.
Податкова стосовно експедиторів виступає агресором та рекетиром, чим компрометує не лише контролюючий орган як структуру, але і владу вцілому.

Обгрунтування позиції платників єдиного податку - експедиторів.
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою системи національних класифікаторів. КВЕД прийнятий наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. №375, який розроблено на базі міжнародної статистичної класифікації видів діяльності Європейського Союзу. Згідно класифікатора, «перевезення різних вантажів та рефрижераторні перевезення» (крім водного та авіаційного) відносяться до розділу №60 видів економічної діяльності «Діяльність наземного транспорту» до підкласу 60.24.0 «Діяльність автомобільного вантажного транспорту», а розділ КВЕДУ за №63 «Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції» містить в собі підклас №63.40.0 «Організація перевезення вантажів», що включає в себе «Експедицію вантажів».
Отже, послуги по організації перевезення вантажів (експедиційні) не містять в собі послуги в сфері діяльності автомобільного вантажного транспорту (перевезення / транспортування вантажів).
Окремо хочу зауважити, що на перевагу експедиційних послуг перед комісійною торгівлею, в аспекті недоречності ототожнення названих допоміжних видів діяльності із основними, свідчить і те, що згідно КВЕДу, посередництво в торгівлі та сама торгівля (продаж) відносяться до однієї сфери діяльності, тоді як, допоміжні операції транспортних послуг (до яких відноситься організація перевезення вантажів) та діяльність автомобільного вантажного транспорту знаходяться навіть в різних сферах економічної діяльності.
Статтею 306 Господарського кодексу України встановлено, що саме допоміжним видом діяльності, пов’язаним з перевезенням вантажу, є транспортна експедиція.
Відповідно до ст. 929 Цивільного кодексу України та ст.9 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність», що являється основним нормативно-правовим актом, який регулює економічний вид діяльності «Організація перевезення вантажів», за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу. Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування. У плату експедитору не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортного експедирування.
З умов договорів доручення на надання транспортно-експедиційних послуг, укладених між експедитором-повіреним та замовниками-довірителями, експедитор-повірений від свого імені та за рахунок замовника-довірителя заключає договір-заявку з третьою особою для здійснення перевезення вантажів, саме перевізник несе відповідальність за доставку вантажу, експедитор виступає в якості посередника-комісіонера та не набуває права власності на кошти, призначені для оплати вартості перевезення. Сума комісійної винагороди визначається згідно підписаних документів на перевезення вантажу із замовником-довірителем та перевізником. Таким чином, винагородою експедитора є кошти, які залишилися на його р/р, з перерахованих замовником, після розрахунків з перевізниками.
З вищенаведеного випливає, що:
• послуги згідно свідоцтва платника єдиного податку по виду діяльності «Організація перевезення вантажів» надаються лише посередницькі – експедиційні, що не містять в собі надання транспортних послуг;
• через особливості даного виду діяльності на розрахунковий рахунок експедитора поступають також і транзитні кошти, на які він не має права власності, вони призначені для оплати вартості транспортних послуг (перерахуванню виконавцям послуг транспортування – перевізникам);
• обсягом виручки від реалізації наданих експедиційних послуг, які належать експедитору за правом власності, являється комісійна винагорода експедитора, що залишається на його р/р після розрахунків з виконавцями транспортних послуг.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює спрощену систему оподаткування є Указ Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» №727/98, де вказано, що спрощена система запроваджується для фізичних осіб – підприємців, обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень. Виручкою від реалізації послуг вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок за здійснення операцій з продажу послуг. Окремо, в цій же статті, визначена і виручка від продажу основних фондів як «різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу». Ні в цьому законодавчому акті, ні в інших нормативно-правових актах немає згадки про те, що методика визначення виручки може бути різною в залежності від мети використання цього визначення. Отже, зазначеною статтею Указу передбачено виручку від реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг), що належить суб’єкту господарювання за правом власності, так як Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” (п.31 стаття 1) визначено, що продаж товарів – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату. Таке ж положення міститься і в Законі України "Про податок на додану вартість" (п. 1.4 ст. 1 Закону). В п. 7.9.1. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” також зазначено, що не включаються до валового доходу і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку на підставі договорів, що не передбачають передачі права власності на таке майно.
Згідно з ч. 3 ст. 21 Закону України „Про комітети Верховної Ради України” комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз’яснення щодо застосування положень законів України. Відповідно до листа Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності № 06-10/206 від 11.04.2001р. у нормах Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» мова може йти лише про виручку від реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг), що належить суб’єкту підприємницької діяльності - фізичній особі за правом власності.
Аналогічні роз’яснення є у листах Держкомпідприємництва за №2-211/4273 від 01.11.00р., №1-221/6346 від 24.10.01р., №2151 від 05.04.04р., №9375 від 26.10.05р., №2274 від 24.03.06р., №2588 від 04.04.06р., №9749 від 27.12.07р., №8060 від 23.09.08р.
У листі ДПАУ за № 1/2/15-1314 від 03.01.01р., підписаним М. Азаровим, та №14724/7/15-1317 від 07.11.00р. зазначено, що у випадку, якщо суб’єкт підприємницької діяльності, який знаходиться на єдиному податку здійснює свою діяльність на підставі договорів комісії та інших цивільно-правових договорів і з врахуванням того, що кошти, які надходять на розрахунковий рахунок підприємства, є транзитними і він не має права власності на такі кошти, то при визначені суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для нарахування єдиного податку ці кошти не включаються до бази оподаткування.
Отже, в суб’єкта малого підприємництва, що здійснює свою діяльність на підставі експедиторських договорів, оподаткуванню підлягає виручка, яка належить такому суб’єкту підприємницької діяльності від реалізації ним своїх послуг експедирування.

Зазначений порядок визначення обсягу виручки від реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) однаковий для будь-якого комісіонера - платника єдиного податку, оскільки у відповідності з принципами рівності і недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, вказаними в ст. 3 Закону України «Про систему оподаткування», до суб’єктів господарювання (юридичним і фізичним особам, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) повинен бути забезпечений однаковий підхід.
Відповідно до ст.51 ЦК України до підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом.
Крім того, Указ Президента 727/98 не обмежує розуміння «виручки від реалізації робіт, послуг» окремо для СПД фізичних і юридичних осіб.
Також хочу зауважити, що всупереч вищезгаданого Закону України та Цивільного кодексу, податкові роз’яснення, на які посилається ДПІ та ДПА в своїх рішеннях по скаргах експедиторів, розділяють розуміння суми виручки для нарахування єдиного податку для СПД-ФО та СПД-ЮО, вважаючи, що обсяг виручки для експедитора-ЮО являється об’єктом оподаткування, а для експедитора-ФО – ні.
Слід зазначити, що ні Цивільний кодекс України, ні Господарський кодекс України, ні інші нормативно-правові акти не розділяють визначення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в залежності від призначення (з метою визначення граничного обсягу виручки або з метою оподаткування, тощо) та в залежності від організаційно-правової форми господарювання (юридичні чи фізичні особи).
В листах-роз’ясненнях ДПАУ №1803/Г/17-0415 від 28.01.08р., №14735/7/17-0417 від 14.07.09р. та №28729/7/15-0117 від 24.12.09р., №1653/6/31-4018 від 19.02.10р. (протилежні, без правової бази та логічного змісту - №24715/7/15-0417 від 28.12.06р. та №4441/6/15-0416 від 08.05.07р., в підтвердження чого є лист №6904/6/15-0416 від 23.06.06р.) та в інших своїх листах, більшість з яких підписана С. Лекарем, висловлюється позиція контролюючого органу, яка заключається в перекручуванні чинного законодавства та дискримінації підприємців-фізичних осіб (стосовно юридичних осіб), що обрали спрощену систему оподаткування по наданню посередницьких послуг (експедиторських, брокерських, агентських та комісійної торгівлі).
Навіть в положенні Проекту податкового кодексу від 16.06.10р. за №6509/П в ст. 3.3 розділу XІV вказано, що за договорами доручення та транспортного експедирування об’єктом оподаткування є сума винагороди повіреного.

У рішеннях ДПІ та ДПА про результати розгляду скарг експедиторів податківці посилаються на ті свої податкові роз’яснення, в яких йде мова про те, що в обсяг своєї виручки експедитор повинен включати суми позареалізаційних доходів та виручку від іншої реалізації, але хочу зазначити, що транзитні кошти, на які експедитор не набуває прав власності, не входять ні до суми позареалізаційних доходів, ні до виручки від іншої реалізації. Роз’яснення складу даних сум можна знайти в листі ДПАУ від 23.06.06р. за №6904/6/15-0416, а також визначення складу сум позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації наведені в «Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат СМП-ЮО, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності», затвердженим наказом ДПА України від 12.10.99р. №554, де зазначено, що дані надходження отримуються від продажу. Продаж, як зазначалось вище, передбачає передачу прав власності, а експедитор на транспортні послуги та транзитні кошти права власності не набуває. Тому транзитні кошти, що надходять Експедитору на його р/р і призначені для обов’язкового перерахунку Перевізникам не можуть бути віднесеними до суми позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації Експедитора.

Податківці в своїх рішеннях на скарги експедиторів роблять висновки, що сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності - платником єдиного податку на розрахунковий рахунок за здійснення операцій з послуг організації вантажних перевезень, яка включає в себе і суму винагороди, вважається виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), але при цьому, напевно, помилково мають на увазі, що послуги по виду діяльності «Перевезення вантажів» підкласу «Діяльність автомобільного вантажного транспорту» входить до підкласу «Організація перевезення вантажів», бо згідно КВЕДу послуги наведених видів економічної діяльності належать навіть до різних сфер діяльності (розділів класифікатора). Тобто, послуги по організації перевезення вантажів не містять в собі транспортних послуг.
Окремо хочу зазначити, що з 2000 року нормативно-правові акти та вищезгадані листи-роз’яснення, що регулюють діяльність ФО-П (не платника ПДВ) та право його знаходження на спрощеній системі оподаткування не змінювались та не відзивались.
З часу виходу Указу Президента «Про спрощену систему оподаткування…» по окремих положеннях нормативно-правових актів стосовно комісіонерів, експедиторів, брокерів та агентів різними контролюючими органами було надано безліч протирічних оприлюднених податкових роз’яснень, тому для правильного (з бачення податкової) ведення своєї господарської діяльності та недопущення помилок, деякі підприємці зверталися до ДПІ (в якому обслуговувались) за наданням індивідуальних податкових роз’яснень, в даних індивідуальних роз’ясненнях зазначалось, що в обсяг виручки від наданих експедиторських послуг експедитор не повинен включати транзитні кошти, а лише включати комісійну винагороду, розмір якої визначений умовами договору.
Але при розгляді скарг податкові органи індивідуальні податкові роз’яснення, які приймають сторону експедитора, грубо ігнорують.
ДПС при розгляді скарг керується лише окремими своїми роз’ясненнями, а не нормативно-правовою базою, але варто відмітити, що в пп. «г» пп. 4.4.2 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», вказано, що «Податкове роз’яснення не має сили нормативно-правового акта», однак в цьому ж Законі в пп. «д» пп. 4.4.2 зазначено: «Не може бути притягнутим до відповідальності платник податків, який діяв відповідно до наданого йому податкового роз’яснення» .
Враховуючи зміст договорів про надання транспортно-експедиційних послуг, положення Цивільного кодексу України, Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність», рішення судів за відповідною категорією справ (Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 16.02.2009р. у справі № 2-а-7638/07, Ухвала Харківського апеляційного адміністративного суду від 14.04.09р. у справі №22-а-295/09, Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 10.06,2009р. у справі № 22-а-20690/08, Ухвала Вищого адміністративного суду України від 26.05.09р. у справі №К-4875/08, Ухвала Вищого адміністративного суду України від 10.09.2009р. у справі № К-17482/08, Ухвала Вищого адміністративного суду України від 30.10.2008р. у справі № К-275/07, Ухвала Вищого адміністративного суду України від 10.11.09р. у справі №К-14073/08) слід вважати, що Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування…» передбачає граничний розмір виручки за товари, роботи, послуги, здійснені самим суб’єктом підприємництва, тому при встановленні розміру виручки необхідно враховувати лише кошти, які надійшли за роботи, товари послуги, які надані самим платником єдиного податку. У випадку договорів експедирування це лише кошти, надані за відповідні послуги, тому кошти, які отримані від замовника експедиційних послуг і використані для оплати послуг перевізника, не являються виручкою експедитора від реалізації товарів (робіт, послуг).
Проаналізувавши аналогічні справи, які знаходяться в Єдиному реєстрі судових рішень, можна зробити висновок, що до кінця 2009 року судові рішення приймалися (за виключенням поодиноких випадків) на користь платників податку, але після виходу Постанови Верховного суду України від 19.01.10р. за №10/01 з переліком підстав для перереєстрації платника єдиного податку платником податків на загальних підставах внесла плутанину вже і в судові інстанції. Як приклад, можна навести рішення одного судді Вищого Адміністративного суду по чотирьох аналогічних справах: 1- №К-275/07 від 30.10.08р., 2- №К17482/08 від 10.09.09р., 3- №К-23529/07 від 25.03.10р., 4- № К-10011/08 від 25.03.10р., де до кінця 2009 року рішення (по двох перших справах) приймаються на користь платників податку, а в 2010 році (по двох останніх справах) – на користь податкових органів.
Хоча 11.03.10р. по справі №1-1/2010 Конституційний суд України вирішив, що «конституційний статус Верховного Суду України не передбачає наділення його законодавцем повноваженнями суду касаційної інстанції щодо рішень вищих спеціалізованих судів, які реалізують повноваження касаційної інстанції» та 20.04.10р. Верховний суд України знову переглядає касаційне рішення Вищого Адміністративного суду і видає аналогічну Постанову, що була прийнята 19.01.10р.
Але хочу зауважити, що наведені негативні рішення судів, поки що, стосуються лише комісійної торгівлі товарами.
Намічена тенденція щодо знищення посередників-спрощенців підтверджується також Законом України «Про державний бюджет України на 2010р.», в ст.21 якої передбачено: «Зобов’язати органи державної податкової служби України оскаржувати рішення усіх судових інстанцій, що прийняті не на користь держави, до прийняття остаточного рішення Верховним Судом України».
Ще до прийняття Податкового кодексу, що планується ввести в дію з початку 2011року, зміст проекту (затвердженого на Верховній Раді України 16.06.10р.) якого жорстко обмежує діяльність посередників, вже в 2010 році, почалася гонитва та знищення підприємців-спрощенців, в т.ч. експедиторів.
Хочу зазначити, що на даний час всі нормативно-правові акти, на які я посилаюся в даному зверненні є чинними. Саме їх я дотримуюся при веденні своєї господарської діяльності.
Гірко сприймати той факт, що контролюючий орган нашої держави – податкова, яка замість того, щоб виконувати свої безпосередні завдання, передбачені в статті 2 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та дотримуватись чинного законодавства, сама порушує закони та зайняла позицію терору малого підприємництва та його знищення шляхом залякування, неправомірного і безпідставно частого «закидання» підприємця необґрунтованими обширними запитами, перевірками, що відволікають підприємця від його основної роботи, поверхневого ознайомлення з частим перекручуванням інформації, що поступає від підприємця, а також надання платникам податків частих протирічних необґрунтованих роз’яснень, ігнорування контролюючими органами чинного законодавства та своїх же роз’яснень.
Прошу звернути увагу на те, що коли, на даний час чинне законодавство обмежує права контролюючих органів та передбачає відповідальність службових осіб за свої дії, але при цьому відбувається свавілля податкових органів, а, якщо в Податковому кодексі, проект якого передбачає наділення податкових органів необмеженими правами та відсутністю відповідальності службових осіб, ці принципи залишаться, то прийнятий Податковий кодекс виступатиме інструментом:
• знищення суб’єктів підприємницької діяльності та середнього класу, що призведе до збільшення безробіття та зубожіння українського народу, країни;
• подразником народної непокори та масових заворушень.

Враховуючи масові перевірки в 2010 році та незадовільні результати розгляду органами ДПС скарг платників єдиного податку на неправомірні дії ДПІ щодо насильного та безпідставного переводу нас на загальну систему оподаткування випливає висновок, що ДПІ за підтримки ДПА вищих інстанцій, всупереч чинного законодавства, вибрали експедиторів-спрощенців об’єктом для штучного наповнення бюджету, чим ставлять під сумнів компетентність та авторитетність своїх раніше прийнятих рішень та компрометують не лише всю структуру контролюючого органу, але і владу вцілому.
Хочу зауважити, що, при нарахуванні неправомірних шестизначних податків та штрафів, бюджет не зможе наповнюватись, бо нарахування йде за попередні періоди та на неправомірні податки. У більшості експедиторів таких коштів просто немає. Надходження до бюджету за рахунок єдиного податку від таких експедиторів також припиняться, бо податкові органи їм забороняють працювати на спрощеній системі оподаткування, а видатки з державного бюджету збільшаться за рахунок поповнення експедиторами лави безробітних. Від такого державницького підходу в програші лишається також і державний бюджет. За такої ситуації сім’ї експедиторів приречені на злидні та поневіряння. Зменшиться споживча здатність населення, що в свою чергу, задіне і інші сфери господарської діяльності (в т.ч. виробників продукції). Розпочнеться ланцюгова реакція по занепаду всієї економіки країни…

Для підтримки високого іміджу влади та держави при порушенні ДПС ст. 13, 19, 42, 58, 62 Конституції України та недопущенні в подальшому порушення ст. 8, 22, 42, 56, 62 Конституції та керуючись ст. 3, 40, 55 Конституції України, прошу:
1. розглянути моє звернення та сприяти вирішенню проблем експедиторів-єдиноподатників в правовому полі;
2. для запобігання зловживань податковими органами та уникнення знищення платників єдиного податку, що набувають замовний характер, проаналізувати рішення Державних податкових органів в розрізі судових рішень різних рівнів по спірних справах СПД, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування та обрали своїм видом діяльності «Організацію перевезення вантажів»;
3. проаналізувати рішення суддів, та дати їм оцінку, по адміністративних справах судів усіх рівнів по питаннях визначення граничної межі знаходження експедитора (чи прирівняного до нього посередника) на спрощеній системі оподаткування та запустити механізм захисту СПД від дискримінації з боку податкових органів та судочинства;
4. якщо даних доказів виявиться не достатньо для того, щоб визнати, що в обсяг виручки від реалізації послуг по організації перевезення вантажів не входять транзитні кошти, то, як суб’єкта права на конституційне подання прошу Вас клопотати Конституційний суд України дати офіційне тлумачення обсягу виручки від реалізації послуг експедитора по організації перевезення вантажів в Указі Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»;
5. для уникнення зловживань контролюючими органами в майбутньому, сприяти внесення в Податковий кодекс:
5.1. обмеження прав податкових органів та введення відповідальності посадових осіб за свої вчинки;
5.2. визначення доходу СПД, що надає послуги, виконує роботи за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентським договором в чотирнадцятому розділі Кодексу.
6. зупинити незаконне знищення підприємців.


З повагою, ФО –П _____________________


__.___.2010р.


Еще

На прошлой неделе я отправила обращение на все 8-мь адресов, а Вы?


Еще

Хто підтримує аналогічне, але спільне зверення від експедиторів - можете відправити повідомлення в дану тему форуму або на електронну адресу: vsluba@mail.ru

приклад повідомлення:

"Прошу долучити мене до загального списку експедиторів в спільному зверненні.
Мої реквізити:
ФО-П Іванов І.І., ІПН 2841234567, м. Київ, вул. Інститутська, 1"


Повідомлення приймаються до 15 год. 01.07.2010р.

Дякую!


Еще

В общее обращение добавлен текст следующего содержания:
"В Указі президента «Про спрощену систему оподаткування…» право знаходження СПД на спрощеній системі оподаткування визначається обсягом виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який виділено окремою групою класифікації доходу в «Положенні (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 29.11.99р. за №290 . Дане Положення являється єдиним нормативно-правовим актом, який визначає методологічні засади формування інформації про доходи. В даному Положенні зазначено, що доходами не визнаються суми надходжень від інших осіб за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо (п. 6.2) та суми надходженнь, що належать іншим особам (п. 6.6.)."


Еще

У налоговой много различных разъяснений по этому поводу, часто - противоречащих друг другу и самим себе, но те, которые они обнародывают, касаются больше комиссионной торговли. Налоговые разъяснения не имеют силы нормативно-правового акта согласно пп. "г" п.4.4.2 ЗУ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
Есть индивидуальные налоговые разъяснения, в которых налоговая указывает, что транзитные средства экспедитор не должен учитывать в объем выручки. Экспедиторы, которые ориентировались в законодательстве, а также следовали инд.разъясн. еще с прошлых лет, в настоящее время подвергаются гонениям со стороны налоговой (проверки - насильственный перевод на общую систему налогообложения задним числом - налоги, штрафы – суды...).По итогам сбора голосов поддержки "Общего обращения экспедиторов" - официально просили добавить в общий список экспедиторов к обращению всего лишь экспедиторы г. Хмельницка, г. Донецка и г. Луганска.
В других регионах, я так понимаю, данной проблемы не существует. Или я не права?


Еще

Налоговики ссылаются только на свои "нужные" письма. Они считают, что вид деятельности "Организация перевозок грузов" предусматривает также и "Перевозку грузов" - мнение ГНАУ по решению на жалобу.

В обращении все это указано. Все поднятые проблемы - реальные, на себе проверенные... Поэтому и экспедиторы объединяются в общем обращении к "власть имущим" с просьбой навести порядок. Поверьте, когда с твоей стороны - куча нормативно-правовых актов, а со стороны налоговиков - "пустышки" в виде писем либо явное необоснованное перекручивание законодательства, когда твои доводы вообще не учитываются (разговор немого с глухим) - это ужасает.
Хочу заметить, что ФЛ-П отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Эта проблема подымалась на форуме "Рынок автоперевозок" в теме "Транспортная экспедиция и единый налог".


Еще

Не хочу "засорять" подробностями эту тему на форуме "Юридический отдел". Если есть вопросы по проверкам - перейдите по ссылке:
http://www.lardi-trans.com/forum/index.php?action=show_mess&topic_id=40492
Отвечу на любой вопрос.


Еще


поделитесь опытом,при проверки у Вас что проверяли?на что больше всего обращают внимание ?


На поступленный средства и НДС, если таковым являетесь! У меня когда было СПД, была проверка, и инспектор сказала, что я совсем потерялся, что оборот должен быть 500 тыс, а у вас (у меня) за полтора квартала 1200000 тасяч, и про транзитные суммы и слышать не хотели! Я сослался на гражданский кодекс, в ответ получил:У нас действует налоговый кодекс, а вы пользуйтесь каким хотите! пришлось заплатить штраф и перейти на юр.лицо, создав Часное Предприятие! На общей системе физ.лицу работать не быгодно, убыток!


Еще

Отримала лист з Кабінету Міністрів України, секретаріат якого повідомляє, що моє звернення переадресовано 01.07.10р. до ДПА України.
Напевно, всі 8-м моїх адресатів надішлють усі звернення до ДПАУ для їх розгляду та надання мені відповіді - от і вирішення владою усіх проблем - замкнуте коло...


Еще

Надаю відповіді владних структур на спільне звернення експедиторів (без коментарів).

Адміністрація Президента України, Управління з питань звернень громадян, Керівник Управління В. Ханюк (адресується також Державній податковій адміністрації України):
"На підставі ст. 7 ч.З Закону України "Про звернення громадян" надсилаємо за належністю на розгляд звернення Волошиної Л.С. від 27.06.2010, що надійшло до Адміністрації Президента України.
Про результати розгляду просимо повідомити заявника. Додаток на 6 арк. на першу адресу".

Держкомпідприємництво, заступник Голови М. Приступа:
"Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваше звернення щодо дій посадових осіб органів державної податкової служби та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.
Щодо дій посадових осіб органів державної податкової служби.
Відповідно до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» роз’яснення з питань оподаткування надаються Державною податковою адміністрацією України.
Податкове роз’яснення, згідно із статтею 4 Закону України від 21.12.2000 №2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі - Закон №2181), є оприлюдненням офіційного розуміння окремих положень податкового законодавства контролюючими органами у межах їх компетенції, яке використовується при обґрунтуванні їх рішень під час проведення апеляційних процедур. Податковими роз’ясненнями вважаються будь-які відповіді контролюючого органу на запити зацікавлених осіб з питань оподаткування. Податкове роз’яснення, надане контролюючим органом вищого рівня, має пріоритет над податковими роз’ясненнями підпорядкованих йому контролюючих органів. Податкове роз’яснення центрального податкового органу має пріоритет над податковими роз’ясненнями, . виданими іншими контролюючими органами. Податкове роз’яснення не має сили нормативно-правового акта.
На підставі пункту «і» підпункту 4.4.2 пункту 4.4. статті 4 Закону №2181 «платник податків може оскаржити до суду рішення центрального (керівного) органу контролюючого органу або органу стягнення щодо видання інструкцій чи податкових роз’яснень (у тому числі форм обов’язкової податкової звітності, далі -податкових роз’яснень), які, за висновком такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку, збору (обов’язкового платежу).
Визнання судом інструкції або податкового роз’яснення податкового органу (незалежно від їх реєстрації у Міністерстві юстиції України) недійсними є підставою для використання зазначеного рішення всіма платниками податків з моменту прийняття такого судового рішення, а також для відповідної зміни положень інструкцій чи роз’яснень контролюючих органів з цього питання.»
В свою чергу, відповідно до статті 13 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» посадові особи органів державної податкової служби зобов’язані дотримувати Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та повною мірою використовувати надані їм права. За невиконання або неналежне виконання посадовими особами органів державної податкової служби своїх обов’язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством.
Рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб, на підставі статті 14 вищезазначеного Закону, можуть бути оскаржені суб’єктом господарювання у встановленому законом порядку.
Щодо рішень судів.
У статті 14 Закону України від 07.02.02 № 3018 «Про судоустрій України» зазначено, що суди здійснюють правосуддя самостійно. Судді при здійсненні правосуддя незалежні від будь-якого впливу, нікому не підзвітні і підкоряються лише закону.
Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдати шкоди їх авторитету чи вплинути на неупередженість суду забороняється і тягне передбачену законом відповідальність.
Окремо зазначаємо, що на підставі статті 43 Закону України від 16.10.96 № 422 «Про Конституційний суд України» громадяни України мають право на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України в частині офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина.
Щодо проекту Податкового кодексу України.
У проекті Податкового кодексу України, прийнятого Верховною Радою України у першому читанні, (реєстр. №6509 від 15.06.10), встановлюються умови спрощеної системи оподаткування, зокрема, визначається розрахунок доходу, що надає право на застосування спрощеної системи оподаткування.
Зазначений проект Податкового кодексу України опрацьовується у відповідних Комітетах Верховної Ради України та готується до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів України.
Із проектом Податкового кодексу України можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) у розділі «Законопроекти»".

Міністерство юстиції України, заступник Міністра А.М. Панченко:
"Відповідно до Вашого звернення щодо надання роз’яснення законодавства стосовно застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб, які надають транспортно-експедиторські послуги, Міністерство юстиції України, у межах компетенції, повідомляє.
Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 року № 1577, Міністерство юстиції відповідно до покладених на нього завдань, зокрема дає роз’яснення законодавства громадянам, державним органам, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до його компетенції і пов’язані з роботою управлінь юстиції, з питань організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України, експертного забезпечення правосуддя, організації роботи нотаріату та органів реєстрації актів громадського стану.
При цьому, надання правової оцінки діям органів державної податкової служби та рішенням судів не належить до повноважень Міністерства юстиції, визначених вказаним Положенням.
Разом з цим, при вирішенні порушеного питання слід враховувати наступне.
Статтею 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб ’єктів малого підприємництва» (далі - Указ) установлено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується, зокрема для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень.
Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
Відповідно до статті 2 Указу суб’єкти малого підприємництва - фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.
Ставка єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць.
У разі коли фізична особа - суб’єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки.
Також, повідомляємо, що Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» визначає правові та організаційні засади транспортно-експедиторської діяльності в Україні і спрямований на створення умов для її розвитку та вдосконалення.
Відповідно до абзаців третього та четвертого статті 1 цього Закону транспортно-експедиторська послуга - це робота, що безпосередньо пов’язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування.
Експедитор (транспортний експедитор) - суб’єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.
Згідно з статтею 9 цього Закону за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу.
Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування.
У плату експедитору не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортного експедирування.
Щодо офіційного тлумачення положень законів.
Відповідно до частини другої статті 147 Конституції України Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
Згідно з пунктом 4 статті 13 Закону України «Про Конституційний Суд України» Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України.
Частиною першою статті 42 цього Закону визначено, що конституційне звернення - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.
Статтею 43 вказаного Закону встановлено, що суб’єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України у випадку, передбаченому пунктом 4 статті 13 цього Закону, є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.
Щодо проекту Податкового кодексу України.
Проект Податкового кодексу України (реєстраційний № 6509 від 15 червня 2010 року) прийнято за основу згідно з Постановою Верховної Ради України від 17 червня 2010 року N 2353-VI.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 8 липня 2010 року № 2454-УІ проект Податкового кодексу України вирішено винести на всенародне обговорення.
Крім того, Кабінету Міністрів України доручено забезпечити оприлюднення проекту Податкового кодексу України та належні умови для проведення його всенародного обговорення.
В свою чергу, відповідно до частини другої статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
При цьому, листи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони лише мають роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм".
Еще

http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=262260&cat_id=90622

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
27 липня 2010 року з 14.00 до 16.00 згідно з графіком роботи прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України відбудеться пряма телефонна лінія за участі Голови ДПА України Олександра Олексійовича Папаіки.
Телефон прямої лінії – 254-05-65.
Брифінг для представників ЗМІ розпочнеться о 13 год. 40 хв.
Адреса: Комунікативний центр Уряду (вул. Грушевського 12/2, к. 141).
Акредитація журналістів відбуватиметься за тел. 247-35-01, 272-51-28, до 10 год. 30 хв. 27 липня 2010 року.


Еще

Як раніше повідомлялося – Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету міністрів, Секретаріат Уповноваженої з прав людини переадресували спільне звернення експедиторів на розгляд до ДПА України. 29.07.10р. я отримала відповідь від генерал-майора В.В. Шейбута, начальника податкової МІЛІЦІЇ, Першого заступника Голови ДПАУ. Текст відповіді подаю нижче.

Про розгляд листа
Державна податкова адміністрація України за результатами розгляду Вашого спільного звернення скерованого Секретаріатом Кабінету Міністрів України листами від 01.07.2010 № 41-В-028065/22, 07.07.2010 № 41-В-028065/22 повідомляє наступне.
Згідно ст.1 Указу Президент України від 28 червня 1999 року № 746/99 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (далі - Указ) спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для таких суб’єктів малого підприємництва:
- фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;
- юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 мли. гривень.
Відповідно до абз.5 ст.1 Указу виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
Разом з тим, постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яким установлено, що готівкова виручка (виручка) - це сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації товарів (робіт, послуг) і позареалізаційні надходження.
Відповідно до ст.1011 Цивільного кодексу України за договором комісії одна сторона (комісіонер - особа, яка вчиняє угоди або інші юридичні дії від свого імені, але за рахунок комітента) зобов’язана за дорученням іншої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів.
Отже, комісіонер діє від свого імені, приймає на себе всі права та обов’язки за договорами, що укладаються з третіми особами, та несе за них відповідальність, а отже сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності - платником єдиного податку на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операції за договором комісії, включаючи і суму винагороди, вважається виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), і згідно з положенням Указу не повинна перевищувати протягом календарного року 500 тис. грн.
При цьому річний обсяг виручки (500 тис. грн.) є лише критерієм визначення можливості фізичної особи - підприємця перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, на відміну від юридичних осіб, в яких обсяг виручки являється об’єктом оподаткування за ставками 6 та 10 відсотків.
Таким чином, з метою визначення права перебування на спрощеній системі оподаткування, суб’єкти малого підприємництва, включаючи і тих, які здійснюють торгівлю за договорами транспортного експедирування, комісії (доручення) та інших, повинні враховувати всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, роби, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручку від іншої реалізації.
Вказана позиція ДПА України повністю підтримана судами касаційної інстанції у судових рішеннях Верховного Суду України по справах № 21-1067 (за позовом Пинзеника М.М.), №21-1966во09 (за позовом Француженка О.Є) та оглядовому листі ВАСУ від 15.06.2010 №889/11/13-10.


Еще

29.07.10г. пыталась записаться на личный прием к руководству ГНАУ по тел. предварительной записи: 044-2473514.
Планировала встретиться 04.08.10г. с Лекарем С.И. и 05.08.10г. с Папаикой А.А., но меня не записали.


Еще


поделитесь опытом,при проверки у Вас что проверяли?на что больше всего обращают внимание ?

Требовали копии:
1. Всех договоров
2. лицензий перевозчиков
3. заявок между грузоотправителями и мной и мной и перевозчиками
4. акты выполненных работ между грузоотправителями и мной и мной и перевозчиками
5. документов, подтверждающих оплату выполненных рейсов
6. тетради учета доходов и расходов
Внимание обращалось на ВСЕ.


Еще

Шановні СПД-ФО - перевізники та експедитори, що планують знаходитись на спрощеній системі оподаткування!

Наявність в Податковому кодексі п. 12.2. чи дозволить вам знаходитись на спрощеній системі оподаткування?
Цитую: «12.2. У випадку, якщо платник єдиного податку – фізична особа, більше половини свого доходу за три, шість, дев’ять чи дванадцять місяців наростаючим підсумком з початку року отримав від одного замовника (клієнта, покупця), такий платник податку позбавляється права на сплату єдиного податку в цих періодах і сплачує податки і збори у відповідності до загальної системи оподаткування.»

При існуванні даної норми, перевізник/експедитор (всупереч інтересу підприємця мати регулярні рейси та стабільність в замовнику) змушений буде щоразу шукати нових замовників, чим підвищується ризик натрапити на шахрая, відмовлятися від вигідних рейсів лише тому, що з цим замовником в кварталі вже працював, але і це не забезпечить гарантії в тому, що за поточний період не прийдеться сплачувати податки у відповідності до загальної системи оподаткування, бо фактичні терміни оплати не завжди співпадають з тими, що вказані в договорах, існують також фактори, що зумовлюють тимчасову паузу в отриманні доходу від господарської діяльності (ремонт автомобіля чи ще якісь негаразди/кризи) …


Чи багато рейсів можна здійснити чи організувати за рік, щоб дохід не перевищив 300000 грн., граничний розмір (права знаходження СПД-ФО на спрощеній системі оподаткування) якого зазначено в п. 2.1.1. Податкового кодексу з врахуванням п. 16.1.53-16.1.55 розділу 1 Податкового кодексу?
Цитую:
«16.1.53) дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді:
а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;
б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;
в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів;
г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України;
ґ) доходів страховиків - резидентів від страхування ризиків страхувальників - резидентів за межами України;
д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов`язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов`язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем митних служб України (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо);
е) спадщини, подарунків, виграшів, призів;
є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору;
ж) доходів від зайняття підприємницької та незалежною професійною діяльністю.
16.1.54) дохід, отриманий з джерел за межами України - будь-який дохід, отриманий резидентами, в тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, в т.ч. корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних митній службі України;
16.1.55) доходи - це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами»;
«2.1.1) фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв (далі у цій главі – фізичні особи):
кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб (включаючи членів сімей таких фізичних осіб);
обсяг доходу не перевищує 300 000 гривень»

З наведеного випливає, що продавши автомобіль, квартиру… чи отримавши спадщину, дарування… перевізник/експедитор повинен забути про спрощену систему оподаткування. В своїй господарській діяльності згадані підприємці повинні уникати далеких високооплачуваних рейсів.
Дохід, що являється критерієм знаходження підприємця на спрощеній системі оподаткування НЕ дорівнює доходу – об’єкту оподаткування (див. п.3.1-3.4 Податкового кодексу).


Чи входять транзитні кошти в дохід експедитора?
В об’єкт оподаткування транзитні кошти не входять згідно п. 3.3. Податкового кодексу, але в дохід, розмір якого визначає право знаходження підприємця на спрощеній системі оподаткування, - знову не конкретизували.

Відповіді на поставлені питання говорять про те, що зі спрощеної системи оподаткування в оновленому проекті Податкового кодексу непрямо вилучають для СПД-ФО такі види діяльності, як
діяльність автомобільного вантажного транспорту (перевезення вантажів) та
організація перевезення вантажів (транспортно-екпедиційні послуги).

Дану ситуацію ще є нагода змінити (є право на спробу).

http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=263190&cat_id=90622
Департамент масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА України
У кожному регіоні створено call-центри з прийняття і узагальнення пропозицій до проекту Податкового кодексу України
Для прийняття та узагальнення пропозицій щодо проекту Податкового кодексу України на базі державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворено call-центри. Функціонування зазначених call-центрів забезпечується шляхом спільної роботи фахівців ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та митних органів, розташованих в обласних центрах, за активної підтримки Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Для участі у процесі обговорення проекту головного податкового документу країни, звертайтеся до call-центрів за телефонами:

АР Крим (0652)548-044; (0652)259-309

Вінницька область (0432) 59-23-57; (0432) 46-77-90; 1507; (0432) 27-57-31

Волинська область (0332)777-106

Дніпропетровська область (056) 377-17-23; 1507

Донецька область (062)301-52-77

Житомирська область (0412)41-82-15

Закарпатська область 0800 -502-708

Запорізька область (061)226-08-02; 15-07

Івано-Франківська область (0342)77-19-34; факс (0342)77-15-10

Київська область 0800-50-07-39

Кіровоградська область (0522) 36-69-05

Луганська область (0642)50-76-13

Львівська область (032) 297-38-96, (032) 297-30-41

Миколаївська область (0512)501-809

Одеська область (0482)326-228

Полтавська область (0532) 50-35-20; (0532) 50-35-21; (0532) 50-35-22

Рівненська область (0362)69-25-52

Сумська область (0542) 788-485; (0542) 68-50-72; (0542) 68-71-14

Тернопільська область тел/факс (0352)43-46-33; (0352)23-60-14

Харківська область (057)705-28-72

Херсонська область (0552)42-76-20

Хмельницька область (0382)70-18-30; (0382)70-18-39

Черкаська область (0472)339-134

Чернівецька область (0372)545-576; (03722)725-51

Чернігівська область (0462)652-343

м. Київ (044)461-77-00

м. Севастополь (0692)55-54-91

Якщо небайдуже ВАМ ВАШЕ майбутнє, то кожен повинен звернутися в call-центр свого регіону зі своїми пропозиціями щодо удосконалення Податкового кодексу та надіслати також пропозиції та зауваження щодо проекту на електронну адресу gromada@sta.gov.ua , форма яких розташована на http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=261299&cat_id=261296


Мої пропозиції та зауваження до розділу ХІV проекту Податкового кодексу – відповідні пункти проекту викласти в наступній редакції:
1. п. «2.1.1) фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв (далі у цій главі – фізичні особи):
кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб (включаючи членів сімей таких фізичних осіб);
обсяг доходу, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ ОПОДАТКУВАННЯ, не перевищує 500 000 гривень»;
2. п. «2.4» - ВИЛУЧИТИ;
3. (в разі неврахування поправки в п. 2.1.1)
п. «3.3. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентським договором об’єктом оподаткування є сума винагороди повіреного (агента), ЩО Є ЙОГО ДОХОДОМ»;
4. п. «12.2» - ВИЛУЧИТИ.


Це той мінімум, який дозволить СПД-ФО перевізнику та експедитору знаходитись на спрощеній системі оподаткування!

Приєднуйтесь - телефонуйте, відправляйте – дійте!


Еще

У нас сейчас проверка за 3 года, налоговики в один голос кричат насчитать кучу млн. грн. штрафов....
и слышать не хотят за транзитные деньги...
Я так понял, уже нет смысла спорить с налоговиками на фоне нового налогового кодекса? как выйти из этой ситуации? кто как поступает?!


Еще


У нас сейчас проверка за 3 года, налоговики в один голос кричат насчитать кучу млн. грн. штрафов....
и слышать не хотят за транзитные деньги...
Я так понял, уже нет смысла спорить с налоговиками на фоне нового налогового кодекса? как выйти из этой ситуации? кто как поступает?!Смысл спорить с ними всегда есть, если есть шанс победить. А в даном вопросе шанс есть. Ну и если они сами Вам "компромис" не предложат.


ЕщеУ нас сейчас проверка за 3 года, налоговики в один голос кричат насчитать кучу млн. грн. штрафов....
и слышать не хотят за транзитные деньги...
Я так понял, уже нет смысла спорить с налоговиками на фоне нового налогового кодекса? как выйти из этой ситуации? кто как поступает?!Смысл спорить с ними всегда есть, если есть шанс победить. А в даном вопросе шанс есть. Ну и если они сами Вам "компромис" не предложат.В настоящее время ГНС приняла позицию рэкетёра и налоговикам уже не свойственны человеческие ценности, а порядочные там не работают. Налоговики нарушают Конституцию Украины, действующее законодательство Украины и другие нормативно-правые акты.
Эти мои выводы основываются на моем же опыте общения и переписок с ГНИ в г. Хмельницком, ГНА в Хмельницкой области, а также ГНА Украины.
Налоговики (как и власть в целом) не просчитали, сделав ставку на СЛАБЫЙ (трусливый, равнодушный, немножко туповатый,…) средний класс, особенно на предпринимателей-упрощенцев, с целью их уничтожения.
И уничтожат, и достанут самого трусливого… - все спокойно ждем «потопа»!


Еще


У нас сейчас проверка за 3 года, налоговики в один голос кричат насчитать кучу млн. грн. штрафов....
и слышать не хотят за транзитные деньги...
Я так понял, уже нет смысла спорить с налоговиками на фоне нового налогового кодекса? как выйти из этой ситуации? кто как поступает?!Из собственного опыта знаю о том, как налоговики виртуозно без боязни быть наказанным за беззаконие и без угрызения совести «начисляют и доначисляют» налоги и штрафы.
Вкратце о себе (повторюсь): ФЛ-П с 2003 года, на упрощенной системе налогообложения по виду деятельности «Организация перевозок грузов», неплательщик НДС, есть индивидуальное налоговое разъяснение ГНИ о том, что объемом выручки от реализации моих услуг есть мое экспедиторское вознаграждение, регулярно проводились внеплановые проверки, где у выводах, о результатах которых налоговики указывали, что моим объемом выручки есть мое вознаграждение и это нарушением не признавалось. Часто как предприниматель, я вела переписку с ГНИ и ГНА области, где указывала, что на мой р/с поступают транзитные средства, сумма которых в год превышает 500 тыс. грн. и объемом моей выручки я считаю мое комиссионное вознаграждение и просила, чтобы меня налоговая оповестила, если по этому поводу будут какие-то изменения. Других сообщений, кроме указанного выше индив.разъяснения я не получала.
Вначале 2010 года – плановая проверка, но выводы другие – в объем моей выручки я должна была включить транзитные средства (для определения права нахождения на упрощенной системе налогообложения), а для определения объекта налогообложения – не включать. Объяснения проверяющих: нормативно-правовая база по этому поводу не изменилась, но изменилась позиция налоговой!-?
В результате этого – насильно задним числом перевели меня на общую систему налогообложения с начала следующего квартала после превышения 500тыс.грн всех поступлений (в т.ч. и транзитных) на мой р/с – насчитали налоги и штрафы. Я пыталась обжаловать два решения в административном порядке: 1- по ведению книги учета… и 2- по неверному определения объема выручки, но в жалобах по двум вопросам подымался главный (объединяющий) вопрос – что же все-таки является моей выручкой.
По 1-му вопросу – ГНИ, ГНА обл. и ГНА Укр. – понятие объема моей выручки делят на критерий права нахождения на «упрощенке» - включать транзитные средства, а как объект налогообложения - не включать. По второму вопросу ГНИ и ГНА обл. – аналогично, но ГНА Укр. решила, что неверно меня перевели на общую систему налогообложения и неверно насчитали налоги и штрафы. Поскольку в процессе обжалования я обращалась к власть имущим, то решили меня наказать – дали указание ГНС низшего уровня донасчитать налоги и штрафы, чтобы «мало не казалось»: объем моей выручки решили не делить и, в как объект налогообложения, транзитные средства также включить и налог с дохода считать не со следующего квартала превышения общей суммы поступлений (в т.ч. и транзитных) 500тыс.грн. на мой р/с, а со следующего дня! Данное решение подписано заместителем Главы ГНАУ Маликовым В.А.**
В итоге НАСЧИТАЛИ налогов и штрафов почти в ДВА РАЗА превышающих мою выручку - АБСУРД!
Во многих адвокатов, к которым я обращалась, в глазах сразу же «сверкали долларовые знаки» - брали авансом договоренную сумму денег за составление жалоб и иска в суд первой инстанции (с предоставленными с моей стороны подборкой нормативно-правовых
актов), тянули время, делали ошибки (мне кажется, что специально), в последний момент (в последние минуты подачи жалобы/иска) предоставления своего «творчества» предлагали заключить долгожданный контракт (с первой минуты общения я просила их об этом – они уверяли, что еще успеем), но уже для формальности и с совершенно другими суммами (в разы превышающие договоренных) и с другими кабальными условиями… Мне, возможно, не повезло с адвокатами, но я сделала для себя вывод, что они работают с налоговой и для налоговой, т.е. налоговая «подбрасывает» клиентов юристам, а они в свою очередь с ними делятся «заработанным». Оказывается, что если предприниматель хочет правосудия, то за это он должен заплатить также судье приблизительно всего 10% - 30% от суммы иска, а юрист будет при этом посредником… Говорят, что «вы же не будете делать вызов «системе» и в «Гулагах» сидеть за это не намерены?!», «судья может решить, что красный свет есть на самом деле синим, если за правильное решение вы не заплатите», «так все делают и везде», «вы очень наивный человек», ….
Общаясь на форумах, также некоторые коллеги делились опытом «как давать и кому взятки» (вне форума - звонили), предлагали посредничество…

Открывается официальная статистика НАКАЗАНИЙ налоговой предпринимателей:
http://sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=266025&cat_id=45661

2 вересня 2010 | Прес-служба ДПА України за матеріалами Слідчого управління податкової міліції
Засуджено підприємця за нереальну декларацію про доходи

Жителя Рівненської області засуджено за ухилення від сплати 125 тис. грн.. податків та службове підроблення.

Слідством встановлено, що підсудний, здійснюючи реалізацію товарів, умисно ухилився від сплати податків шляхом невідображення в деклараціях про доходи реальних результатів своєї підприємницької діяльності, чим завдав шкоду бюджету на суму 125 тис. гривень.
Суд призначив підсудному покарання – п’ять років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади та займатись підприємницькою діяльністю.

Мое мнение таково: нужно отстаивать свои права, а не отсиживаться или откупаться - именно МЫ (предприниматели) допускаем беспредел налоговиков! Самый лучший вариант - разъяснение Конституционного суда Украины (т.е. нужно обратиться в КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД).

** - МАЛІКОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Заступник Голови Державної податкової адміністрації України

Народився 7 квітня 1951 року в м. Макіївка Донецької області
Освіта
вища, закінчив:
- у 1974 році Донецький політехнічний інститут, спеціальність – технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, кваліфікація – інженер-механік,
- у 1985 році – Київську вищу школу МВС СРСР, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист,
- у 2001 році – Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – економіст
Звання
генерал-майор податкової міліції
Спеціальне звання
державний радник податкової служби І рангу
Державні нагороди, почесні звання
медаль „За бездоганну службу” ІІІ ступеня, почесне звання „Заслужений юрист України”

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
09.1968 – 09.1971
- студент Миколаївського кораблебудівного інституту;
09.1971 – 08.1974
- студент Донецького політехнічного інституту;
09.1974 – 01.1975
- майстер Горлівського машинобудівного заводу ім. Кірова, м. Горлівка Донецької області;
01.1975 – 08.1975
- конструктор Донецького інституту “Дондіпровуглемаш”;
08.1975 – 03.1976
- інспектор ВБРСВ Куйбишевського РВВС м. Донецька;
03.1976 – 02.1979
- інспектор, старший інспектор ВБРСВ Калінінського РВВС м. Донецька;
02.1979 – 10.1980
- начальник відділення ВБРСВ Калінінського РВВС м. Донецька;
10.1980 – 09.1983
- молодший науковий співробітник Донецького відділення Центральної науково-дослідної лабораторії МВС СРСР;
09.1983 – 10.1987
- начальник відділення, заступник начальника відділу, начальник відділу УБРСВ УВС Донецької області;
10.1987 – 07.1991
- заступник начальника УБРСВ УВС Донецької області;
07.1991 – 04.1994
- начальник УБРСВ, УЗЕЗП, УДСБЕЗ УВС Донецької області;
04.1994 – 03.1995
- перший заступник начальника УМВС – начальник УБОЗ УМВС України в Донецькій області;
07.1995 – 11.1996
- заступник голови виконкому Маріупольської міської Ради народних депутатів Донецької області;
11.1996 – 03.2005
- перший заступник голови – начальник управління податкової міліції ДПА у Донецькій області;

03.2005 – 03.2010
- пенсіонер;

04.2010 – 07.2010
- Перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України;
07.2010 – д/ч
- Заступник Голови Державної податкової адміністрації УкраїниЕще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0