Аренда автомобиля юрлицом у физлица?
Новые сообщения
Автор
Сообщение

Законность аренды с 0 оплатой директором ЧП своего собственного легкового авто с внесением затрат (расходов) на эксплуатацию? Автомобиль используется в служебных целях.
Интересуют нюансы после принятия нового налогового кодекса (какие изменения?).


Еще

ЦитатаЦитата (Драбик, ФЛ-П, 17.01.2013 10:08):
Законность аренды с 0 оплатой


Аренда это пользование за плату. Пользование без оплаты это займ.


Еще

Податківці намагатимуться застосувати звичайні ціни. І суму "неоплачену" власнику авто включать у валовий дохід.
Крім того, звертаю увагу, що договір оренди транспортного засобу, стороною якого виступає фізична особа, підлягає нотаріальному посвідченню.


Еще

Податківці намагатимуться застосувати звичайні ціни. І суму "неоплачену" власнику авто включать у валовий дохід.
Крім того, звертаю увагу, що договір оренди транспортного засобу, стороною якого виступає фізична особа, підлягає нотаріальному посвідченню.


Вы, как представитель юридической фирмы, почему то молчите что такой договор будет просто признан недействительным. Т.к. его заключение противоречит ч. 3 ст. 238 ГКУ, согласно которой представитель не может заключать сделки от имени представляемого им лица в своих интересах или в интересах другого лица, представителем которого он одновременно является. Во избежание этого со стороны арендатора (юридическое лицо) должен подписывать не директор, а уполномоченное им лицо.

Касаемо нотариального заверения так там же договора от 3-х лет заверяется - редчайший случай подписания на длительный срок, все перезаключают/продляют без нотариуса.

А потом уже обычные цены, если юр лицо не на едином.


Еще

Податківці намагатимуться застосувати звичайні ціни. І суму "неоплачену" власнику авто включать у валовий дохід.
Крім того, звертаю увагу, що договір оренди транспортного засобу, стороною якого виступає фізична особа, підлягає нотаріальному посвідченню.


Вы, как представитель юридической фирмы, почему то молчите что такой договор будет просто признан недействительным. Т.к. его заключение противоречит ч. 3 ст. 238 ГКУ, согласно которой представитель не может заключать сделки от имени представляемого им лица в своих интересах или в интересах другого лица, представителем которого он одновременно является. Во избежание этого со стороны арендатора (юридическое лицо) должен подписывать не директор, а уполномоченное им лицо.

Касаемо нотариального заверения так там же договора от 3-х лет заверяется - редчайший случай подписания на длительный срок, все перезаключают/продляют без нотариуса.

А потом уже обычные цены, если юр лицо не на едином.


1. Про нюанси укладення (саме укладення договору) питань не було. Ніде в пості не вказувалося, що саме директор буде підписувати договір від імені ПП. Схема вказана Вами дійсно застосовується.
2. Ви плутаєте оренду нерухомого майна і автомобіля. Ч. 2 ст. 799 Цивільного кодексу чітко вказує: "Договір найму ТЗ за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню".
3. Якщо питають про законність віднесення витрат - однозначно, що підприємство не на єдиному податку.
4. Для визнання договору недійсним потрібе звернення до суду - як думаєте будуть податківці таким займатися?


Еще

Окрім того Ви зачепили цікаву тему - до єдинщиків звичайні ціни також можуть бути застосовані. От що з цього приводу каже Єдина база податкових знань:

ЦитатаЦитата (, ):
Питання:

Як визначаються звичайні ціни ЮО - платниками ЄП?
Відповідь:

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі; сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним пп. 4 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України (п. 44.2 ст. 44 ПКУ).

Спрощена система бухгалтерського обліку і звітності для юридичних осіб - платників єдиного податку передбачає складання фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 (далі - П(С)БО 25), згідно з п. 8 якого суб'єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат, визнають витрати і доходи з урахуванням вимог ПКУ.

Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, враховується у складі доходу такого платника на рівні не нижче звичайної ціни (пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 ПКУ).

Звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін (пп. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни встановлені ст. 39 ПКУ.

Слід зазначити, що згідно з п. 1 р. XIX "Прикінцеві положення" ПКУ ст. 39 ПКУ набирає чинності з 1 січня 2013 року. Пунктом 2 р. XIX "Прикінцеві положення" ПКУ передбачено, що з 1 квітня 2011 року втрачає чинність Закон України від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 334), крім п. 1.20 ст. 1 цього Закону, який діє до 1 січня 2013 року.

З урахуванням викладеного, юридичними особами - платниками єдиного податку звичайні ціни до 1 січня 2013 року визначаються у порядку, передбаченому п. 1.20 Закону N 334, а з 1 січня 2013 року - за правилами, визначеними ст. 39 ПКУ. Звичайні ціни застосовуються юридичними особами - платниками єдиного податку за умови безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).Еще

Договор аренды автомобиля у физического лица юридическим лицом.

С принятием нового налогового кодекса, тема аренды автомобиля юридическим лицом у физического лица стала более актуальна.


Данный вопрос регулируется Гражданским кодексом Украины, а именно: Глава 58, § 5. Аренда транспортного средства, ст. 798-805.

Перед заключением договора нам необходимо провести оценку автомобиля, у независимого оценщика. Подобная оценка будет стоить вам около 300 грн. (это средняя цена). Это нужно для того, чтобы:

1. Указать в договоре аренды начальную стоимость арендуемого автомобиля;
2. Определить размер арендной платы для «связанных лиц» (обычно размер арендной платы составляет 10% от стоимости автомобиля, это цена за год аренды автомобиля);
3. Оценка необходима для страховки (например КАСКО), хотя некоторые страховые компании требуют, чтобы оценку проводила оценочная компания, аккредитованная данной страховой компанией;
4. На основании первоначальной оценки и оценки после окончания действия договора аренды, хозяин автомобиля, в случае, если его собственность существенно потеряла в цене, в ходе использования его имущества юридическим лицом, имеет право обратиться к юридическому лицу за возмещением причиненных ему убытков.

Теперь переходим непосредственно к договору аренды.

Так, на основании ч. 2 ст. 199 ГКУ, договор аренды транспортного средства, который заключается между юридическим лицом и физическим лицом заключается исключительно в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному заверению.

Одним из существенных условий договора аренды транспортного средства является цель с которой будет арендован автомобиль.

Так же, в соответствии со ст. 762 ГКУ размер арендной платы устанавливается договором, при этом арендная плата может вноситься в денежной или натуральной форме, если иное не установлено договором.
Размер арендной платы имущества негосударственной формы собственности не ограничен и устанавливается по соглашению сторон. Арендная плата, в случаях, когда контрагентом выступает связанное лицо, составляет примерно 10% от стоимости автомобиля, это цена за год аренды автомобиля.

В статье 801 ГКУ прямо указано, что арендатор обязан поддерживать транспортное средство в должном техническом состоянии, в том числе, все расходы, связанные с использованием транспортного средства, уплатой налогов и других платежей, несет арендатор.
В свою очередь, на основании статьи 776 ГКУ капитальный ремонт вещи, проводится арендодателем, за его счет, если другое не предусмотрено договором или законом.

Следующий очень важный и спорный момент - это страхование транспортного средства.

Ст. 802 ГК предусматривает осуществление страхования транспортного средства арендодателем. В соответствии со ст. 6 Закона Украины "О страховании", страхование наземного, железнодорожного, воздушного, водного транспорта относится к добровольным видам страхования. Следовательно, арендодатель будет обязан страховать транспортное средство в том случае, если он сам примет такое решение или если это будет обусловлено в договоре найма.
Условия и порядок осуществления страхования дорожных транспортных средств предусмотрены в Правилах добровольного страхования транспортных средств /КАСКО/, утвержденных Комитетом по делам надзора за страховой деятельностью 25 марта в 1997 г. N 19-1.
Обязанность осуществлять страхование транспортного средства может по договоренности сторон быть положенная и на нанимателя (ст. 771, ч. 3 ст. 6 ГКУ). Но в любом случае получателем компенсации по договору страхования будет арендодатель.

Если объект аренды был застрахован арендодателем до заключения договора аренды (независимо от того, было ли это добровольное или обязательное страхование), договор страхования продолжает действовать после сдачи вещи в аренду. Вместе с тем, договором страхования или Правилами страхования на владельца вещи (арендодателя) может быть возложена обязанность сообщать страховщику о любых изменениях в пользовании застрахованной вещью, в том числе и о передаче ее в аренду. Если договором страхования вещи будет предусмотрено его прекращение в случае передачи вещи в аренду, такое положение договора будет иметь преимущество перед положением части 1 статьи 771 ГК.

При страховании транспортного средства страховщику необходимо сообщить о том, что автомобиль будет передаваться в аренду.

Договором аренды транспортного средства мы можем предусмотреть компенсацию арендодателю расходов на страхование транспортного средства, закон нас в этом не ограничивает и это будет составной частью стоимости услуг арендодателя.
В таком случае, компенсируя арендодателю по договору аренды сумму страхового платежа (на основании предоставленного им страхового полиса), мы перечисляем ему необходимую сумму вместе с арендной платой, кроме того выплачивая эту сумму физическому лицу (что будет являться для него доходом), мы должны удержать с данного лица подоходный налог в размере 15%.

Обязательно нужно не забыть, что супруг физического лица, которое будет сдавать в аренду автомобиль должен дать согласие на сдачу в аренду автомобиля.

Страхование гражданской ответственности осуществляется после заключения договора аренды, исключительно юридическим лицом.

При передаче автомобиля от арендодателя арендатору составляется акт приема-передачи.
В соответствии с п. 12 Инструкции № 20/5 нотариальные действия учиняются после их оплаты в день подачи нотариусу всех необходимых документов.
Стоимость услуг нотариуса будет составлять около 850 грн.

После заключения договора аренды, предприятию необходимо установить нормы расхода топлива. Нормы расхода топлива указаны в приказе Министерства транспорта Украины от 10 февраля 1998 г. № 43.

Также должен быть урегулирован вопрос о ежедневном прохождении лицом, управляющим арендованным автомобилем медицинского освидетельствования.


Согласно ч. 3, Статьи 238 ГК Украины, представитель не может совершить сделку от имени лица, которое он представляет, в своих интересах.

Выход следующий - выдача доверенности, с соответсвующими полномочиями, одной из заинтересованных сторон третьему лицу.


Автор в инете...:pioneer:


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

ЦитатаЦитата (Драбик, ФЛ-П, 17.01.2013 10:08):
Законность аренды с 0 оплатой директором ЧП своего собственного легкового авто с внесением затрат (расходов) на эксплуатацию? Автомобиль используется в служебных целях.
Интересуют нюансы после принятия нового налогового кодекса (какие изменения?).


По легковым авто для юрпиц разрешается 50% отнесения затрат (расходы на содержание, топливо).
Арендплату можно символическую, но легче переоформить и взять на баланс.


Еще
Сергей

ЦитатаЦитата (Драбик, ФЛ-П, 17.01.2013 10:08):
Законность аренды с 0 оплатой директором ЧП своего собственного легкового авто с внесением затрат (расходов) на эксплуатацию? Автомобиль используется в служебных целях.
Интересуют нюансы после принятия нового налогового кодекса (какие изменения?).


Легче переоформить и взять на баланс по акту оценки. Чтоб не попал в прибыль, можно отнести на "42. Временный капитал" и врнуть стоимость через "30.Касса".
Но затраты на эксплуатацию не более 50%!!!


Еще
Сергей

ЦитатаЦитата (Драбик, ФЛ-П, 17.01.2013 10:08):
Законность аренды с 0 оплатой директором ЧП своего собственного легкового авто с внесением затрат (расходов) на эксплуатацию? Автомобиль используется в служебных целях.
Интересуют нюансы после принятия нового налогового кодекса (какие изменения?).


По легковым авто для юрпиц разрешается 50% отнесения затрат (расходы на содержание, топливо).
Арендплату можно символическую, но легче переоформить и взять на баланс.


З якого світу такі поради???? :blink:
50 % віднесення передбачав нині не діючий пп. 5.4.10. п.5.4. ст.5. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, відповідно до якого не включаються до складу валових витрат витрати платника податку витрати, пов’язані з стоянкою та паркуванням легкових автомобілів, а також 50 відсотків витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових автомобілів. При цьому платник податку звільняється від обов’язків доведення зв’язку таких витрат з його господарською діяльністю.
Станом на сьогодні діє ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. "Склад витрат та порядок їх визнання ", яка не передбачає будь-яких відсоткових обмежень на віднесення до валових витрат вартості оренди чи ПММ. Витрати на придбання ПММдля орендованого легкового автомобіля та оренду легкового автомобіля можуть бути віднесені до складу витрат платника податку у 100 % розмірі. При цьому у податковому обліку витрати класифікуються залежно від використання основних засобів, зокрема, придбання ПММ чи оренди (загальновиробничі, адміністративні, витрати на збут) (пп. «г» пп. 138.8.5 п. 138.8, пп. «в» пп. 138.10.2, пп. «є» та пп. «ж» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Кодексу).
Детальніше зацікавлені можуть прочитати тут:
1. сайт Вісника податкової служби http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/2722
2. Єдина база податкових знань http://tc.nusta.com.ua/dkpku/baza_znan/2/00_R/4.htm
3. Лист ДПСУ "Щодо підтвердження витрат на придбання пально-мастильних матеріалів" від 28.02.12 р. http://dtkt.com.ua/show/2cid09459.html

.


Еще

ЦитатаЦитата (, ):
Но затраты на эксплуатацию не более 50%!!!


Написано вище. :pioneer:


Еще

Податківці намагатимуться застосувати звичайні ціни. І суму "неоплачену" власнику авто включать у валовий дохід.
Крім того, звертаю увагу, що договір оренди транспортного засобу, стороною якого виступає фізична особа, підлягає нотаріальному посвідченню.


Вы, как представитель юридической фирмы, почему то молчите что такой договор будет просто признан недействительным. Т.к. его заключение противоречит ч. 3 ст. 238 ГКУ, согласно которой представитель не может заключать сделки от имени представляемого им лица в своих интересах или в интересах другого лица, представителем которого он одновременно является. Во избежание этого со стороны арендатора (юридическое лицо) должен подписывать не директор, а уполномоченное им лицо.

Касаемо нотариального заверения так там же договора от 3-х лет заверяется - редчайший случай подписания на длительный срок, все перезаключают/продляют без нотариуса.

А потом уже обычные цены, если юр лицо не на едином.


1. Про нюанси укладення (саме укладення договору) питань не було. Ніде в пості не вказувалося, що саме директор буде підписувати договір від імені ПП. Схема вказана Вами дійсно застосовується.
2. Ви плутаєте оренду нерухомого майна і автомобіля. Ч. 2 ст. 799 Цивільного кодексу чітко вказує: "Договір найму ТЗ за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню".
3. Якщо питають про законність віднесення витрат - однозначно, що підприємство не на єдиному податку.
4. Для визнання договору недійсним потрібе звернення до суду - як думаєте будуть податківці таким займатися?


2. Согласна
3. Спрашивалось про возможность содержания авто юр лицом. На какой систме налогообложения это юр лицо - загадка.
4. Этим то налоговая и занимается - признает через суд или просто актом !! (чаще так, и налоговой без разницы правомерно она это делает или нет) сделки недействительными, никчемными.


Еще

ЦитатаЦитата (Драбик, ФЛ-П, 17.01.2013 10:08):
Законность аренды с 0 оплатой директором ЧП своего собственного легкового авто с внесением затрат (расходов) на эксплуатацию? Автомобиль используется в служебных целях.
Интересуют нюансы после принятия нового налогового кодекса (какие изменения?).


По легковым авто для юрпиц разрешается 50% отнесения затрат (расходы на содержание, топливо).
Арендплату можно символическую, но легче переоформить и взять на баланс.


З якого світу такі поради???? :blink:
50 % віднесення передбачав нині не діючий пп. 5.4.10. п.5.4. ст.5. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, відповідно до якого не включаються до складу валових витрат витрати платника податку витрати, пов’язані з стоянкою та паркуванням легкових автомобілів, а також 50 відсотків витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових автомобілів. При цьому платник податку звільняється від обов’язків доведення зв’язку таких витрат з його господарською діяльністю.
Станом на сьогодні діє ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. "Склад витрат та порядок їх визнання ", яка не передбачає будь-яких відсоткових обмежень на віднесення до валових витрат вартості оренди чи ПММ. Витрати на придбання ПММдля орендованого легкового автомобіля та оренду легкового автомобіля можуть бути віднесені до складу витрат платника податку у 100 % розмірі. При цьому у податковому обліку витрати класифікуються залежно від використання основних засобів, зокрема, придбання ПММ чи оренди (загальновиробничі, адміністративні, витрати на збут) (пп. «г» пп. 138.8.5 п. 138.8, пп. «в» пп. 138.10.2, пп. «є» та пп. «ж» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Кодексу).

.


+1


Еще

ЦитатаЦитата (Драбик, ФЛ-П, 17.01.2013 10:08):
Законность аренды с 0 оплатой директором ЧП своего собственного легкового авто с внесением затрат (расходов) на эксплуатацию? Автомобиль используется в служебных целях.
Интересуют нюансы после принятия нового налогового кодекса (какие изменения?).


Смотрите почту, если еще актуально


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0