Эл.переписка не всегда свидетельствует о заключении договора
Новые сообщения
Автор
Сообщение

ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2013 року                                                                                   Справа № 5008/587/2012 Вищий  господарський суд  України у складі колегії суддів:
головуючого Глос О.І.,суддів :Бакуліної С.В. (доповідач), Поляк О.І.розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали касаційної скаргиТовариства з обмеженою відповідальністю "1"на постановувід 24.01.2013 року Львівського апеляційного господарського суду у справі№ 5008/587/2012господарського суду Закарпатської областіза позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "1"доТовариства з обмеженою відповідальністю "2"треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача1. "3”; 2. "4” про стягнення _____грн. основного боргу та ______грн. адвокатських послуг
в судовому засіданні взяли участь представники :від позивача:   від відповідача:П.І.Б.1 (довіреність від 06.11.2012р.); П.І.Б. 2 (довіреність від 06.11.2012р.) не з'явились від третіх осіб:не з'явились
В С Т А Н О В И В:
Рішенням Господарського суду Закарпатської області (суддя Кадар Й.Й.) від 21.09.2012 року, залишеним без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду (головуючий суддя - Скрипчук О.С., судді - Процик Т.С., Дубник О.П.) від 24.01.2013 року, у справі № 5008/587/2012 в задоволенні позову відмовлено повністю.
В касаційній скарзі позивач просить скасувати ухвалені по справі судові акти та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити, посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права.
Відзиву на касаційну скаргу сторони не надіслали.
Відповідач та треті особи не скористалися наданим процесуальним правом на участь в засіданні суду касаційної інстанції.
Заслухавши пояснення по касаційній скарзі представників позивача, які підтримали викладені в ній доводи, перевіривши повноту встановлення обставин справи та правильність їх юридичної оцінки в постанові апеляційного господарського суду, колегія суддів Вищого господарського суду України приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Товариство з обмеженою відповідальністю "1" звернулось до Господарського суду Закарпатської області з позовом до ТОВ "2" про стягнення _____ євро, що по офіційному курсу НБУ становить ______ грн. та _____ грн. адвокатських послуг, посилаючись на порушення відповідачем умов договору-заявки на транспортно-експедиційне обслуговування №1302/03 від 28.03.2012 року щодо оплати наданих позивачем послуг перевезення вантажу.
Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суди виходили із такого.
Судами встановлено, що:
- в матеріалах справи міститься заявка-договір №1302/03 від 28.03.2012 року на транспортно-експедиційне обслуговування вантажу. В даній заявці зазначено: замовник експедитор - ТОВ "2"; перевізник повинен здійснити перевезення вантажу по маршруту Німеччина-Україна; місце завантаження: Німеччина ; місце розвантаження: Україна; дата завантаження 30.03.2012 року; вантаж - папір в палетах. Заявкою обумовлено, що вартість послуг перевезення становить _____Євро. Контактна особа ___, тел. ______. Зазначена заявка містить печатку відповідача та підпис без ідентифікації особи, яка його здійснила;
- позивачем було здійснено перевезення вантажу (клею) з Німеччини в Україну, що підтверджується міжнародними товарно-транспортними накладними (CMR) б/н від 30.03.2012 року. Зазначений вантаж був отриманий 06.04.2012 року фірмами - "3”, "4”;
- 29.05.2012 року позивачем на адресу відповідача було скеровано претензію з проханням провести розрахунки за надані послуги згідно заявки №1302/03 від 28.03.2012 року. Зазначена претензія була отримана відповідачем 31.05.2012 року, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення. Проте, відповідач відповіді на претензію не надав;
- заперечуючи проти позову, відповідач стверджував, що вимоги позивача є безпідставні та надумані, оскільки ТОВ "2" не замовляло перевезення вантажу та не укладало з позивачем договору-заявки на транспортно-експедиційне обслуговування №1302/03 від 28.03.2012 року.
Згідно ч.1 ст.181 ГК України господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.
Згідно ст.207 ЦК України встановлено, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.
Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.
Воля сторін на укладення правочину може бути виражена також за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку, але за умови наявності достатніх ознак їх приналежності стороні даного правочину. Основні правові засади електронного документообігу, у тому числі в сфері договірних відносин, визначаються Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".
Відповідно до ст.ст.5, 6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа; обов'язковий реквізит електронного документа - це обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.
Електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу.
Статтею 11 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" передбачено, що електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторові повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного документа автора, якщо інше не передбачено законодавством або попередньою домовленістю між суб'єктами електронного документообігу. Якщо попередньою домовленістю між суб'єктами електронного документообігу не визначено порядок підтвердження факту одержання електронного документа, таке підтвердження може бути здійснено в будь-якому порядку автоматизованим чи іншим способом в електронній формі або у формі документа на папері. Зазначене підтвердження повинно містити дані про факт і час одержання електронного документа та про відправника цього підтвердження. У разі ненадходження до автора підтвердження про факт одержання цього електронного документа вважається, що електронний документ не одержано адресатом.
Статтею 929 ЦК України визначено, що за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі. Клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона є необхідною для виконання його обов'язків.
Згідно ст.933 ЦК України клієнт зобов'язаний надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, встановлених договором. У разі ненадання клієнтом документів та необхідної інформації експедитор має право відкласти виконання своїх обов'язків за договором транспортного експедирування до надання документів та інформації в повному обсязі.
Судом також встановлено, що:
- 28.03.2012 року позивачу було надано зноску на сайт - http://largi-trans.com/user/__________, за якою ПП "5" виставило на продаж заявку на транспортно-експедиційне обслуговування вантажу з Німеччини в Україну;
- пізніше, з електронної почти _______@gmail.com, на адресу позивача надійшла заявка-договір на транспортно-експедиційне обслуговування №1302/03 від 28.03.2012 року перевезення вантажу - паперу, яка містить відтиск печатки відповідача та підпис без індифікації особи, яка його здійснила;
- позивачем було здійснено перевезення вантажу (клей) з Німеччини в Україну, що підтверджується міжнародними товарно-транспортними накладними (CMR) б/н від 30.03.2012 року. Зазначений вантаж був отриманий 06.04.2012 року фірмами – "3” та "4”;
- в зазначених накладних (розділ 6 CMR) не міститься відомостей щодо ТОВ "2";
- згідно договору-заявки №1302/03 від 28.03.2012 року було передбачено перевезення вантажу - паперу, а позивач було здійснено перевезення вантажу - клею, згідно накладних (CMR) б/н від 30.03.2012 року;
- на виконання вимог ухвали суду ТОВ "4" (однією з фірм, яка отримала вантаж згідно накладної (CMR) б/н від 30.03.2012 року) було подано до суду пояснення №05/1-21 від 24.01.2012 року, в якому зазначено, що по замовленню "6” 30-03-2012, було виконано рейс і отримано відповідний товар, що підтверджується печаткою в CMR. Перевезення було замовлено в перевізника - ТОВ "7", якому повністю оплачено вартість послуг по перевезенню.
За оцінкою суду з матеріалів справи:
- не вбачається, що позивач перевіз вантаж згідно накладних (CMR) б/н від 30.03.2012 року на замовлення відповідача, позаяк одержаний позивачем по електронній пошті договір-заявка на транспортно-експедиційне обслуговування №1302/03 від 28.03.2012 року, не є належним доказом того, що зазначений договір було відправлено саме відповідачем та скріплено сторонами накладенням цифрового підпису;
- позивачем, у відповідності до ч.3 ст.207 ЦК України, не надано ані укладеної між сторонами окремої письмової згоди на факсимільне вчинення підпису, ані зразку аналогу власноручного підпису підписанта договору з боку ТОВ "2", з тим, щоб можна було допустити факсимільну копію договору (у якій факсимільно відтворено підпис), як доказ його дійсного укладення у письмовій формі саме з відповідачем по справі.
Враховуючи встановлені судами обставини касаційна інстанція погоджується з правовим висновком щодо відмови в позові внаслідок недоведення позивачем належними та допустимими доказами тих обставин, на які він покликається як на підставу своїх вимог, оскільки за оцінкою судів ТОВ "2" не є  зобов'язаною особою в спірних правовідносинах.
Беручи до уваги все наведене та вимоги чинного законодавства в їх сукупності, колегія суддів не вбачає підстав для скасування постанови Львівського апеляційного господарського суду.
Керуючись ст.ст.1115, 1117, 1118, п.1 ч.1 ст.1119, ст.11111 ГПК України, Вищий господарський суд України ,-
П О С Т А Н О В И В:
Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "1" залишити без задоволення.
Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 24.01.2013 року у справі № 5008/587/2012 залишити без змін.
Головуючий-суддя                                                                                О.Глос
Судді                                                                                                              С.Бакуліна
                                                                                                              О.Поляк


Еще

Це моя справа.
Я вже публікував текст раніше.


Еще

Это прикольный прецедент...
Тут даже Александр Юлиевич не сможет проверить "правильность" фирмы - ведь все в порядке: заявка, подпись, печать. Ну подпись не расшифрована, хотя даже если б менеджер расписался, можно было бы спихнуть "не мав повноважень".
Уважаемый Лоер Транспорт, а что Вы посоветуете для предотвращения подобных ситуаций? И реально "ТзОВ 1" получить свои кровные?


Еще

В першу чергу, укладати "генеральний" договір з "мокрими" печатками та "живими" підписами, в яких вказувати, що сторони визнають юридичну чинність факсових документів та тих, які надсилаються електронною поштою і що такі документи прирівнюються до оригінальних. І вже на виконання цього договору в наступному укладати заявки.
Також хороший варіант - при неможливості такого укладання та разовості договору-заявки - замовник/експедитор оплачує перевізнику символічну суму (наприклад 10 грн.) в якості авансу за перевезення. В призначенні платежу вказується маршрут перевезення, вантаж та кінцева сума. Це потім унеможливить відмову замовника щодо неіснування відносин з перевізником.
Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0