Проект изменений ПДД
Новые сообщения
Количество постов 5
Автор
Сообщение

ПРОЕКТВноситься Кабінетом Міністрів УкраїниЮВ. ГРОЙСМАН“     ” 2017 р.Закон УкраЇниПро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушенняу сфері безпеки дорожнього руху______________________________________________________Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):1) у статті 21:частину першу після слів “крім посадової особи” доповнити словами  і цифрами “та особи, яка вчинила правопорушення, передбачені частинами другою і третьою статті 126 та статтею 130”;у частині другій слова і цифри “частинами першою і другою статті 130,” виключити;2) статтю 22 доповнити Приміткою такого змісту:“Примітка. Положення цієї статті не застосовуються до правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 1222, 1224, частиною третьою статті 123, частинами другою — четвертою статті 126 та статтею 130.”;3) статтю 38 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:“Адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтею 130 цього Кодексу, може бути накладено протягом року з дня його виявлення.”.У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;4) у статті 122:у частині першій:в абзаці першому слово “двадцять” замінити словом “десять”;в абзаці другому слово “п’ятнадцяти” замінити словом “двадцяти”;в абзаці другому частини другої слова “двадцяти п’яти” замінити словом “тридцяти”;у частині третій:в абзаці першому слова “Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину, ненадання” замінити словом “Ненадання”;в абзаці другому слово “тридцяти” замінити словом “сорока”;доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:“Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину —тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”.У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;в абзаці другому частини п’ятої слово “сорока” замінити словом “п’ятдесяти”;у Примітці до статті слово “третьою” замінити словом “четвертою”;5) в абзаці другому частини першої статті 1224 слово “п’ятнадцяти” замінити словами “двохсот”, а слова “громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин” — словами “позбавлення права керування транспортними засобами на строк шість місяців”;6) в абзаці другому частини першої статті 124 слово “двадцяти” замінити словом “сімдесяти”;7) у статті 126:у назві статті та абзаці першому частини першої слова “не пред’явила” замінити словами “не передала”;в абзаці другому частини другої слово “тридцяти” замінити словом “шестисот”;в абзаці другому частини третьої слово “тридцяти” замінити словами “однієї тисячі двохсот”;доповнити статтю частиною такого змісту:“Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частинами другою та третьою цієї статті, —тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;8) у статті 221 слова і цифри “частиною четвертою статті 122” замінити словами і цифрами “частиною п’ятою статті 122”;9) у частині першій статті 222 слова і цифри “і п’ята статті 122” замінити словами і цифрами “четверта і шоста статті 122”;10) у частині першій статті 2351 слова і цифри “і третьою статті 122” замінити словами і цифрами “, третьою і четвертою статті 122”;11) у статті 255:в абзаці другому пункту 1 частини першої слова і цифри “частини третя і четверта статті 122” замінити словами і цифрами “частина п’ята статті 122”;у пункті 11 частини другої слова і цифри “частина четверта статті 122” замінити словами і цифрами “частина п’ята статті 122”;12) у статті 2651:у першому реченні частини першої слова “працівник уповноваженого підрозділу” замінити словом “поліцейський”;у частині другій:перше речення після слова “документа” доповнити словами  і цифрами “, а в разі вчинення правопорушення, передбаченого статтею 130, — за продовженням тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами на новий тримісячний строк”;доповнити частину новим другим реченням такого змісту: “Після закінчення річного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута в установлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документа.”;в останньому реченні слово “Таке” замінити словом “Такі”;13) у частині першій статті 2652 слова і цифри “і п’ятою статті 122” замінити словами і цифрами “, п’ятою і шостою статті 122”;14) у частині другій статті 266:слова “з використанням спеціальних технічних засобів поліцейським у присутності двох свідків” замінити словами “поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів”;доповнити частину реченнями такого змісту: “Під час проведення огляду осіб поліцейський застосовує технічні засоби відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться в присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов’язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення.”;15) у частині першій статті 317 слова і цифри “, зазначеними у пунктах 2—4 частини другої статті 222 цього Кодексу” виключити;16) доповнити Кодекс статтею 3171 такого змісту:“Стаття 3171. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобомВиконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом  здійснюється шляхом вилучення посвідчення водія на строк позбавлення права керування транспортними засобами та внесення до інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства внутрішніх справ України відомостей про позбавлення права керування транспортним засобом на строк, визначений у постанові, та про вилучення посвідчення водія.Особа вважається позбавленою права керування транспортним засобом після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права.Якщо посвідчення водія не було тимчасово вилучено в порядку, передбаченому статтею 2651 цього Кодексу, особа, яка позбавлена права керування транспортним засобом,  зобов’язана негайно здати посвідчення водія до уповноважених органів Національної поліції.У разі виявлення в особи посвідчення водія, яке підлягає здачі, його вилучення здійснюється поліцейським.Після закінчення строку позбавлення права керування транспортними засобами посвідчення водія повертається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131):1) частину першу статті 55 доповнити абзацом такого змісту:“Позбавлення права керувати транспортними засобами  як додаткове покарання призначається на строк до десяти років.”;2) у статті 286:в абзаці другому частини першої слова “від двохсот до п’ятисот” замінити словами “від тисячі до трьох тисяч”, слова “або виправними роботами на строк до двох років” виключити, а слова “до трьох років або без такого” замінити словами “до п’яти років”;частини другу і третю викласти в такій редакції:“2. Ті самі діяння, учинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, —караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, —караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.”;доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:“4. Діяння, передбачені частиною третьою цієї статті, учинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, або якщо вони спричинили загибель кількох осіб, —караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.”.3. У Законі України “Про дорожній рух” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; із наступними змінами:1) у частині другій статті 16:абзац другий замінити абзацами такого змісту:“мати при собі посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, — поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страховий сертифікат “Зелена картка”), інші документи, що визначені Правилами дорожнього руху;на вимогу поліцейського, а водії військових транспортних засобів на вимогу поліцейського або посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України:зупинити транспортний засіб з дотриманням вимог Правил дорожнього руху;вимкнути двигун транспортного засобу та вийняти ключ із замка запалювання (у разі наявності такого ключа);передати для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційний документ на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, — поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страховий сертифікат “Зелена картка”), інші документи, що визначені Правилами дорожнього руху;перебуваючи у транспортному засобі, покласти руки на кермо, тримаючи їх у полі зору поліцейського, та не виходити з нього без дозволу поліцейського;на вимогу поліцейського вийти з транспортного засобу;”.У зв’язку з цим абзаци третій — дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — вісімнадцятим;в абзаці дев’ятому слова “виконувати розпорядження” замінити словами “неухильно виконувати вимоги або розпорядження”, а після слів “транспортних засобів —” доповнити словами “поліцейського або”;2) частину першу статті 18 доповнити абзацами такого змісту:“під час зупинки транспортного засобу на вимогу поліцейського перебувати на своєму місці до відповідного розпорядження або вимоги поліцейського;на вимогу поліцейського вийти з транспортного засобу.”;3) абзац четвертий частини першої статті 523 після слова “організація” доповнити словами “в установленому порядку”, а після слова “спеціального” — словами “та спеціалізованого”.4. У Законі України “Про Національну поліцію” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40—41, ст. 379):1) абзац перший частини першої статті 32 викласти в такій редакції:“1. Поліцейський має право вимагати в особи передати документи, що посвідчують особу, та/або документи, що підтверджують відповідне право особи, у таких випадках:”;2) частину п’яту статті 34 викласти в такій редакції:“5. Поверхнева перевірка речі та/або транспортного засобу проводиться шляхом візуального огляду речі та/або транспортного засобу, у тому числі шляхом візуального огляду салону, багажного відділення (навісного багажного пристрою), причепів транспортного засобу, перевірки відповідності ідентифікаційних номерів транспортного засобу. Поліцейський під час проведення поверхневої перевірки транспортного засобу має право вимагати відкрити кришку багажника (навісний багажний пристрій), капот, двері салону, ніші, які можливо оглянути без їх розбирання, причепи та надати можливість перевірити відповідність ідентифікаційних номерів транспортного засобу.”;3) частину першу статті 35 доповнити пунктом 10 такого змісту:“10) якщо така зупинка здійснюється з метою проведення огляду водія на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або на стан перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції.”;4) у статті 40:назву статті після слів “мають функції” доповнити словами “виявлення радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз,”;у частині першій:абзац перший і пункт 1 викласти в такій редакції:“1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на однострої, у/на службових транспортних засобах, у тому числі без кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель фото- і відеотехніку, у тому числі техніку, що працює в автоматичному режимі, технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень, радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз, а також використовувати інформацію, отриману із фото- і відеотехніки, що перебуває в чужому володінні, з метою:1) запобігання правопорушенню, виявлення або фіксування правопорушення, охорони та захисту публічної безпеки, особистої безпеки осіб і власності від протиправних посягань;”;доповнити статтю частиною третьою такого змісту:“3. Строки та порядок зберігання матеріалів фото- і кінозйомки, відеозапису встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.”.II. Прикінцеві та перехідні положення1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.2. Установити, що транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України більш як на 90 днів, протягом десяти робочих днів з моменту такого ввезення підлягають державній реєстрації без зміни реєстраційних документів та номерних знаків країни їх реєстрації, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.3. Кабінетові Міністрів України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.               Голова Верховної Ради України


Еще

я так понимаю-кредитов МВФ наверное больше не видать.Можно всё возвращать назад. Пускай хоть полицаи кормят.


Еще

ПРОЕКТВноситься Кабінетом Міністрів УкраїниЮВ. ГРОЙСМАН“     ” 2017 р.Закон УкраЇниПро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушенняу сфері безпеки дорожнього руху______________________________________________________Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:І.
ну что можно понять в этой каше?
Где ссылка на первоисточник?


Еще

ПРОЕКТВноситься Кабінетом Міністрів УкраїниЮВ. ГРОЙСМАН“     ” 2017 р.Закон УкраЇниПро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушенняу сфері безпеки дорожнього руху______________________________________________________Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:І.
ну что можно понять в этой каше?
Где ссылка на первоисточник?
www.kmu.gov.ua/control/uk/meetings/agenda?mid=250422411


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0