Перевозчики Черкассщины объединяйтесь.
Новые сообщения
Количество постов 146
Автор
Сообщение

Уважаемые Перевозчики Черкассщины!!!!!! Давайте поддержим Ассоциацию Перевозчиков Львовщины....Этим МЫ поддержим сами себя.Давайте организуем в суботу встречу 17.01. В 12.00 на Дружбе Народов возле фонтана...Думаю нам есть о чём поговорить. мой тел.80674738213. С уважением.Игорь.


Еще


Уважаемые Перевозчики Черкассщины!!!!!! Давайте поддержим Ассоциацию Перевозчиков Львовщины....Этим МЫ поддержим сами себя.Давайте организуем в суботу встречу 17.01. В 12.00 на Дружбе Народов возле фонтана...Думаю нам есть о чём поговорить. мой тел.80674738213. С уважением.Игорь.


О чём говорить будем?

З.Ы. Блин, а я в субботу утром на море уезжаю....


Алексей.


P.S. Порешаем вопрос, обналичим откат. (М. Жванецкий).


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

Орлова,ну и едь на море. 27.10.08 Александр Поветов собирал,перевозчиков в ЦНТИ,хотел создать общество,что-бы в обществе был свой юрист,страховая компания,но перевозчиков было мало,а второй сходки небыло(но мысль класная нужная)


Еще


Уважаемые Перевозчики Черкассщины!!!!!! Давайте поддержим Ассоциацию Перевозчиков Львовщины....Этим МЫ поддержим сами себя.Давайте организуем в суботу встречу 17.01. В 12.00 на Дружбе Народов возле фонтана...Думаю нам есть о чём поговорить. мой тел.80674738213. С уважением.Игорь.


ЕщеГ Р О М А Д С Ь К А
«АСОЦІАЦІЯ ВАНТАЖНИХ О Р Г А Н І З А Ц І Я
ПЕРЕВІЗНИКІВ ЛЬВІВЩИНИ»
79052 Львів вул.Повітряна, 1 тел./факс: (032) 245-87-91 e-mail: accl@meta.ua


Вих. № _________ від « » 200 р.

Генеральному прокурору України

Комітет Верховної Ради України з питань
промислової політики та підприємництва


Кабінетом Міністрів України 20.12.2008 року прийнято Постанову за №1118 Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2000р. №507, якою підпункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2000р. №507 викладено в редакції, згідно якої суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи, які до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності були платниками податку на додану вартість, повинні подати до відповідного органу державної податкової служби заяву про анулювання реєстрації їх як платників податку на додану вартість і здати відповідне свідоцтво.
Вважаємо, що даними діями КМ України порушуються права суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, встановлені Конституцією України, Законами України «Про податок на додану вартість», «Про систему оподаткування» тощо.
Зокрема, стаття 8 Конституції України визначає, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Статтею 57 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. Водночас, ст. 117 Конституція України встановлює, що Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.
Окрім цього підзаконні нормативно-правові акти не повинні суперечити Конституції та Законам України.
Стаття 1 Закону України «Про систему оподаткування» визначає, що встановлення і скасування податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною
Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до цього Закону, інших законів України про оподаткування. Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.
Статтею 2 цього ж Закону передбачено, що під податком і збором (обов’язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. Згідно ст. 4 Закону платниками податків і зборів (обов’язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов’язок сплачувати податки і збори (обов’язкові
платежі).
Відповідно до ст.ст. 14, 17 Закону України «Про систему оподаткування» до загальнодержавних належать такі податки і збори (обов’язкові платежі): 1) податок на додану вартість. Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України. Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів) провадиться у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України.
Таким чином, із аналізу зазначених норм вбачається, що податок на додану вартість є загальнодержавним податком, який визначається Законом України, порядок його нарахування та сплати визначається Законом України, обов’язки щодо його сплати з визначенням кола його платників також визначається Законом України. За таких обставин, Кабінет Міністрів України при прийнятті зазначеної Постанови від 20.12.2008 року за №1118, якою суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб зобов’язано подати до відповідного органу державної податкової служби заяву про анулювання реєстрації їх як платників податку на додану вартість і здати відповідне свідоцтво, вийшов за межі наданих йому повноважень, що є прямим порушенням ст.19 Конституції України, ст.ст. 2, 4, 14, 17 Закону України «Про систему оподаткування».

Одночасно, відповідно до ст.1.3 Закону України «Про податок на додану вартість». платник податку - особа, яка згідно з цим Законом зобов’язана здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, яка імпортує товари на митну територію України. Згідно ст.2 Закону платником податку на додану вартість є будь-яка особа, яка: а) здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням як платник цього податку; б) підлягає обов’язковій реєстрації як платник цього податку; в) імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з нормами цієї статті; будь-яка особа, яка за своїм добровільним рішенням зареєструвалася платником податку. Особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку у разі: - коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов’язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість).
Таким чином, із аналізу зазначених норм вбачається, що Постанова Кабінет Міністрів України від 20.12.2008 року за №1118, якою суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб зобов’язано подати до відповідного органу державної податкової служби заяву про анулювання реєстрації їх як платників податку на додану вартість і здати відповідне свідоцтво, суперечить ст.ст. 2, 4, 14, 17 Закону України «Про систему оподаткування», ст.ст. 1.3, 2 Закону України «Про податок на додану вартість», що є прямим порушенням ст.ст. 8, 19, 57, 64, 67, 68, 117 Конституції України.
На підставі наведеного, керуючись Розділом VII Конституції України, законом України «Про прокуратуру», вимагаємо від першого адресата відповідного реагування та вчинення від Вас всіх необхідних дій по опротестуванню та скасуванню Постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 року за №1118 та притягненню до відповідальності винних у порушенні прав та свобод громадян прийняттям незаконної Постанови.

Про результати розгляду цієї вимоги та прийняте реагування повідомляти заявників.

Голова громадської організації
«Асоціація вантажних перевізників Львівщини»
С.О.Чепурний


ЕщеГ Р О М А Д С Ь К А
«АСОЦІАЦІЯ ВАНТАЖНИХ О Р Г А Н І З А Ц І Я
ПЕРЕВІЗНИКІВ ЛЬВІВЩИНИ»
79052 Львів вул.Повітряна, 1 тел./факс: (032) 245-87-91 e-mail: accl@meta.ua


Вих. № _________ від « » 200 р.

Президенту України
Прем’єр-міністру України
Комітет Верховної Ради України з питань
промислової політики та підприємництва

Постановою ВР України від 26.12.2008 року за №831-VI визнано роботу НБ України в період фінансової кризи такою, що не забезпечила основної функції Національного банку України – стабільності грошової одиниці України, що створило загрозу національній економічній безпеці та суверенітету України.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи прийняла попередній ЗВІТ, за наслідками якого Верховною Радою України прийнято за основу проект Постанови за №3565 про цей попередній звіт, за що було проголосовано «за» 308 народними депутатами, тобто рішення прийнято.
Згідно вказаного ЗВІТу Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи станом на 25 грудня 2008 року встановила, що відповідно до ст. 99 Конституції України та ст. 6 Закону України «Про Національний банк України», основною функцією центрального банку держави – Національного банку України - є «забезпечення стабільності грошової одиниці», української гривні. Замість економічно обґрунтованої девальвації, яка, у тому числі за розрахунками міжнародних фінансових організацій, мала скласти не більш ніж 15% до кінця року, чого було практично достатньо для автоматичної корекції дефіциту платіжного балансу країни та підвищення цінової конкурентоспроможності українського експорту, країна отримала обвал курсу національної валюти більш ніж на 60%. Наслідком цього стала, за розрахунками міжнародних аналітиків, втрата купівельної спроможності національної валюти у доларовому еквіваленті на суму від 9 до 13 млрд. доларів.
Дана обставина є визнаною, не оскарженою, по ній прийнято, як зазначено вище, Постанову ВР України.
Ми, вантажні перевізники Львівщини, враховуючи наведене, наявність фінансової кризи в Україні, в результаті чого скоротились перевезення вантажів по території України та за її межі, і як наслідок впала дохідність транспортних перевезень, що на сьогоднішній день межує із збитковістю, декларування органами влади України підтримки національного виробника та підприємця, забезпечення гарантованого Конституцією України права на працю та на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї, вимагаємо:
- визнати фінансову кризу, яка розпочалась через не забезпечення основної функції Національного банку України – стабільності грошової одиниці України, обставиною непереборної сили, про що громадяни України, підприємці не знали і не могли знати та не повинні відповідати за її наслідки.
На виконання цієї вимоги просимо цю обставину підтвердити відповідними актами, про що повідомити заявників.
Голова громадської організації
«Асоціація вантажних перевізників Львівщини»
С.О.Чепурний


Еще

ХитрО. )))

Но не прокатит...Алексей.


P.S. Порешаем вопрос, обналичим откат. (М. Жванецкий).


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

МЫ-ЗА! Надеемся на поддержку всех перевозчиков Черкасщины, ведь все мы рано или поздно будем находиться в одной лодке.


Еще

Собираемся, Я Буду 100%. Я думаю есть о чём поговорить. если что звоните 8050 3136881 Вова


Еще


Уважаемые Перевозчики Черкассщины!!!!!! Давайте поддержим Ассоциацию Перевозчиков Львовщины....Этим МЫ поддержим сами себя.Давайте организуем в суботу встречу 17.01. В 12.00 на Дружбе Народов возле фонтана...Думаю нам есть о чём поговорить. мой тел.80674738213. С уважением.Игорь.


Еще


Уважаемые Перевозчики Черкассщины!!!!!! Давайте поддержим Ассоциацию Перевозчиков Львовщины....Этим МЫ поддержим сами себя.Давайте организуем в суботу встречу 17.01. В 12.00 на Дружбе Народов возле фонтана...Думаю нам есть о чём поговорить. мой тел.80674738213. С уважением.Игорь.


Еще


Подтянемся.


Мы будем, ... и не малой толпой- гарантирую.

Ольга Коваленко


Еще
Ольга Коваленко


Уважаемые Перевозчики Черкассщины!!!!!! Давайте поддержим Ассоциацию Перевозчиков Львовщины....Этим МЫ поддержим сами себя.Давайте организуем в суботу встречу 17.01. В 12.00 на Дружбе Народов возле фонтана...Думаю нам есть о чём поговорить. мой тел.80674738213. С уважением.Игорь.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!

Инициативная группа предпринимателей и неравнодушных Черкащан считает, что дальнейшее пребывание страны в подобном унизительном состоянии невозможно. Саморганизовавшись, мы готовы выйти на площадь и громко заявить о своих правах и недоверии правительству Украины. Предприниматели подготовили открытое письмо высшим должностным лицам государства, в котором требуют: немедленно принять все возможные меры по устранению сложной экономической ситуации, которая сложилась в стране.
С уважением к Вам, просим, требуем: объединяйтесь для проведения акции протеста и недоверия правительству. Давайте заставим их работать!
Дата и время проведения акции будет известна после сборов активистов движения, которое состоится возле городского фонтана рядом с д/к «Дружба народов» 17.01.2009г, в 12-00часов.
Получивши это сообщение, перешлите его своим друзьям, знакомым и всем тем, кто неравнодушен к ситуации, сложившейся в стране!
Конт: kriza2008@ukr.net
Грузоперевозки: Игорь Николаевич 8-067-473-82-13
ЧООПСТУ(такси): Олег Иванович 8-067-648-59-32
Предприниматели: Руслан Сергеевич 8-067-395-62-63


Еще

Состоялось собрание перевозчиков Черкасской области.Присудствовало 32перевозчика(это 80 машин).Также в собрании приняли участие Председатель Профсоюза ТАКСИ Украины в Черкасской области и представители общественных организаций малого,среднего бизнэса.Обсуждались проблемы сложившиеся на рынке грузоперевозок,а также других сфер деятельности.Было принято решение о поддержке Асоциации Перевозчиков Львовщины и Всех регионов Украины в проведении акции протеста нашему правительству,в связи с его бездействием при сложившейся ситуации в стране.Объединяемся ради выживания,ради нашего будушего.Завтра будет поздно,МЫ выступаем сейчас!!!! Акция запланирована на 21.01.09 или 22.01.09.,в Черкассах на 10.00.Окончательная дата будет известна 19.01.09. Держите связь с координаторами Акции.ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ...


Еще

Запланированная АКЦИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ состоится 22.01.2009.в10.00..Присоединяйтесь ВСЕ желающие принять участие...Дополнительная информация по тел.80674738213...80472565758....80679816169....


Еще


Запланированная АКЦИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ состоится 22.01.2009.в10.00..Присоединяйтесь ВСЕ желающие принять участие...Дополнительная информация по тел.80674738213...80472565758....80679816169....


Еще

Где именно состоится АКЦИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ?


Еще

Сбор транспорта состоится: Автомобили которые паркуются в раёне Луначарки,Югозапада и прибываемые со стороны Золотоноши-----собираются на дороге от Луначарки до Можайского....Транспорт прибывающий со стороны Смелы собирается на дороге по Смелянской от старого поста ГАИ до Аэропорта....Транспорт паркующийся в раёне химкомбината,ул Чигиринской и прибывающий со стороны Чигирина собирается по ул.Чигиринской от конечной остановки тролейбуса АВРОРА,завод ХИМРЕАКТИВ....Начало АКЦИИ в 10.00. 22.01.09.Желательное прибытие всех участников 09.30.


Еще

Желающие принять участие в Акции у кого нет внастоящие время транспорта на местах....Собираются на площади возле Облисполкома к 12.00....Там состоится митенг и передача наших требований органам власти....


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 1