Борьба с банками
Новые сообщения
Количество постов 65
Автор
Сообщение

Поделитесь ,пожалуйста, опытом противодействия банкам по поводу повышения процентных ставок по кредитам: письма и т.д..


Еще

"
Шановна-Шановний!

Користуючись нагодою висловлюю Вам свою щиру повагу та подяку за можливість користуватися високоякісними банківським послугами, що їх надає (нужное дописать!)"


Банк же сначала подготовить нужно морально к тому шо вы ему щас объяснять будете как родину любить...

"
Станом на (дописать!) 2008 року я користуюся (указать количество) кредитами на (указать цель), які надані (указать банк) – на суму (сумма и валюта) під ставку (ставка) річних (концовку фразы повторить столько раз сколько взяли кредитов). За час існування кредитної заборгованості (указать срок) мною жодного разу не були допущені затримки погашення відсотків чи основної суми боргу або інші порушення умов договору, в тому числі щодо надання банку своєчасної та достовірної інформації про мій фінансово-майновий стан та щодо страхування майна за мій рахунок на користь банку. (если были просрочки - это предложение не писать)"


Это мы типа корчим из себя законопослушных граждан. А теперь начинаем возмущаться!
"
Тому для мене великим подивом було отримати (дата) від Вашого імені офіційні листи щодо підвищення номінальної ставки відсотку за кредито(ами) до (ставка)% річних. Ще більший подив в мене викликала аргументація такого рішення банку а також те, що в ході спроби реалізації цього рішення (банк) допустив кілька суттєвих порушень вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України. В цьому листі я змушений викласти обґрунтовану критику аргументації (банку) та вказати на ознаки порушення законодавства. Сукупність цих факторів унеможливлює підписання з мого боку наданих в супроводі до листів Додаткових угод допоки зазначені порушення не будуть ліквідовані банком, про що я Вас офіційно повідомляю.

Особливо зазначаю, що я заперечую не проти права банку підвищити процентну ставку (це право безумовно міститься в кредитних угодах, що були мною підписані та які я виконую), а проти порушень (банком) процедури реалізації рішення щодо зміни відсоткової ставки."


Это самое главное в письме! Я не оспариваю право банка поднять ставку, я просто всего-лишь требую при этом соблюсти все юридические формальности и процедуры. И пофигу что их соблюсти НЕВОЗМОЖНО!!!

Ну и погнали:

"
Стосовно ознак порушення (банком) вимог законодавства України та нормативно-правових актів НБУ в ході спроби реалізації рішення про зміну відсоткової ставки, доводжу до Вашого відома наступне:


• По-перше, надсилання текстів Додаткових угод без супроводження інформацією щодо реальної вартості кредиту є порушенням вимог Правил надання банками України інформації споживачу щодо умов кредитування та сукупної вартості кредиту (затверджені Постановою правління НБУ №168 від 10 травня 2007 року та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 травня 2007 року №541/13808). Зокрема, пункт 1.3 Правил встановлює що «Банки зобов’язані забезпечувати виконання цих Правил: під час укладенні кредитних договорів зі споживачами; » Пропозиція укласти додаткову угоду про зміну значення процентної ставки із наданням позичальнику можливості достроково припинити дію угоди у разі непогодження рівнозначно переукладанню кредитної угоди, тому (банк) зобов’язаний був разом із текстом Додаткової угоди надати мені всю необхідну інформацію згідно вимог зазначених Правил, чого, на жаль, не відбулося (если же вам пришла эта самая распечатка - ссылайтесь на то, что она вызывает у вас обоснованные подозрения в своей точности и вы требуете чтобы ее заполнили в вашем присутствии)

• По-друге, зміна відсоткової ставки за договором неможлива без зазначення обґрунтованих підстав для цього. Пункт 3.5 згаданих Правил встановлює, що «Банки мають право змінювати процентну ставку за кредитом лише в разі настання події, не залежної від волі сторін договору, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку. Банки не мають права змінювати процентну ставку за кредитом у зв’язку з волевиявленням однієї із сторін (зміни кредитної політики банку)». В якості аргументації рішення банку в листах наводяться два фактори: зміна облікової ставки Національним банком України відповідно до Постанови правління НБУ №107 від 21 квітня 2008 року та зростання вартості грошових ресурсів на міжбанківському ринку України. Ці аргументи не можуть вважатися такими, що мали безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку щодо кредитів, які надані в користування особисто мені, оскільки:

(ЭТОТ АБЗАЦ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, У КОГО КРЕДИТ В ВАЛЮТЕ! Я ЛИЧНО ПИСАЛ ПРО БАКСЫ, У КОГО ЕВРО - ТВОРЧЕСКИ ДОРАБАТЫВАЙТЕ) • Кредит(и), яким я користуюся, деномінований в доларах США. Звертаю Вашу увагу на те, що Національний банк України є емісійним центром гривні та – відповідно – встановлює облікову ставку для гривні, але аж ніяк не для долара США. Більш того, офіційний емісійний центр доларів США – Федеральний Резерв США – починаючи з квітня місяця цього року цілеспрямовано знижує розмір облікової ставки по доларах. Станом на 27 жовтня облікова ставка в доларах США встановлена на рівні 1,5% (півтора відсотки) річних (!!!). Сам Федеральний Резерв спільно із центральними банками країн Європи з середини вересня поточного року надає необмежений доступ комерційним банкам до фінансування в доларах США. Це означає, що Ваш банк може скористатися такою можливістю і тому згадана Постанова правління НБУ не має впливу на вартість ресурсів банку в частині фінансування наданих мені кредитів. Непрямим чином це підтверджує те, що з моменту прийняття згаданої постанови пройшло шість місяців, протягом яких банк не вживав жодних дій щодо підвищення процентний ставок. Чому адекватні дії з боку банку не були вжиті раніше? Адже частиною шостою статті 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що «Банк не може надавати кредити під процент, ставка якого є нижчою від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, що виплачується ним по депозитах». Тому якщо збільшення облікової ставки НБУ в гривнях до рівня 12% річних, а ставки за кредитами овернайт до 15% річних із забезпеченням та до 16% річних без забезпечення дійсно мало вплив на вартість ресурсів банку в доларах, то (банк) повинен був запропонувати збільшити ставку негайно, не чекаючи півроку.

(ЭТОТ АБЗАЦ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ КРУПНЫХ БАНКОВ! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ТВОРЧЕСКИ ПЕРЕРАБОТАТЬ - ТРЕБОВАТЬ УКАЗАТЬ ИСТОЧНИК И ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЙ!)• Посилання на зростання вартості грошових ресурсів на міжбанківському ринку України наведене без зазначення джерел даних та періоду часу. Вважаю своїм обов’язком зазначити, що оскільки (банк) входить до переліку банків України, за орієнтовними даними яких розраховується основний індекс вартості міжбанківських ресурсів в Україні – KievPrime – Ваш банк не має жодного права використовувати вартість міжбанку в якості аргументу зміни ставки для споживачів, оскільки Ви самі приймаєте участь в її формуванні. З юридичної точки зору така аргументація може вважатися ознакою недобросовісної конкуренції і відповідними правовими наслідками. Якщо ж Ви користувалися якимись іншими даними щодо вартості ресурсів на міжбанківському ринку, я прошу Вас повідомити мене про це, із зазначенням публічного джерела інформації та періоду спостережень. У разі ненадання такої інформації Ваша аргументація в цій частині буде продовжувати вважатися мною необґрунтованою.

(ЭТОТ АБЗАЦ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО НЕСКОЛЬКО КРЕДИТОВ! ИНАЧЕ ТВОРЧЕСКИ ДОРАБОТАТЬ - ТРЕБОВАТЬ РАСКРЫТЬ ФОРМУЛУ РАСЧЕТА СТАВКИ! Я ПРОСТО УКАЗАЛ СВОЮ СИТУАЦИЮ) • По-третє, непропорційна зміна ставки за двома кредитами без наведення правила розрахунку вартості кредиту є порушенням моїх прав як споживача. Як вже зазначалося, до двох кредитів, якими я користуюсь, застосовуються різні значення номінальної ставки – 12,2% та 12,0% річних відповідно. Натомість банк намагається встановити однаковий рівень нової номінальної ставки – 14,0% річних, що є нерівномірним збільшенням існуючих ставок – на 1,8 процентних пункти та на 2,0 п.п., відповідно. Тому змушений звернути Вашу особливу увагу на зміст частини п’ятої пункту 3.4 згаданих Правил: «Банки зобов’язані в кредитному договорі зазначити: правило, за яким змінюється процентна ставка за кредитом, якщо договором про надання кредиту передбачається можливість зміни процентної ставки за кредитом залежно від зміни облікової ставки Національного банку або в інших випадках». В жодній з моїх кредитних угод таке правило не наведене ані у вигляді математичної формули, ані навіть у вигляді текстового опису впливу можливих факторів. Відтак я змушений вимагати розкрити мені математичну залежність (кореляцію) між наведеними Вами аргументами (зміна облікової ставки НБУ та зростання вартості грошових ресурсів на міжбанківському ринку України) та запропонованим Вами значенням номінальної ставки, а також офіційно пояснити, чому результуючий вплив цих факторів виявився різним для двох різних іпотечних кредитних угод, що укладені із одним позичальником. Ненадання такої інформації є прямим порушенням вимог зазначених Правил із відповідними правовими наслідками."


Если банк еще не пошел на попятную, вводим в действие тяжелую артиллерию. Пишем смело, потому как в додатке к указанной Постанове тупо перечисленны все без исключения банки :dolf_ru_198:

"
Окремо та особливо змушений нагадати Вам, що (банк) входить до переліку тих банків України, на які поширюється дія Постанови правління НБУ №319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» від 11 жовтня 2008 року (зі змінами, внесеними Постановою правління НБУ №328 від 16 жовтня 2008 року). Зокрема, пункт 2.2 Постанови вказує, що банки: «Повинні враховувати, що рефінансування простроченої заборгованості шляхом видачі нових кредитів, необґрунтована пролонгація кредитів, ненадання позичальникам інформації про сукупну вартість кредиту, внесення до кредитного договору змін щодо вартості кредиту, що не відповідає змінам облікової ставки Національного банку України, кваліфікуватиметься як порушення вимог статті 49 Закону України “Про банки і банківську діяльність” із неухильним застосуванням адекватних заходів впливу». Відповідно, я, як споживач, чиї права можливо були порушені діями (банку), маю всі необхідні підстави звернутися до Національного банку України із проханням надати оцінку діям (банку) та, у разі потреби, застосувати відповідні заходи впливу"


Передышка после тяжелого боя - мы типа согласны принять их условия, требуется всего-то малость - -устранить явные нарушения двух законов прямого действия и двух постанов НБУ, за которые (нарушения) вообще-то предусмотрено тупо лишение лицензии.... :dolf_ru_205:

"
Таким чином, наведена в цьому листі інформація в своїй сукупності робить неможливим для мене погодитися на пропозицію (банку) щодо підписання Додаткових угод про підвищення процентної ставки за договорами кредиту. Оскільки я заперечую не проти права банку на підвищення ставки, а проти порушень законодавчих та нормативних актів в ході реалізації цього права, то я офіційно повідомляю Вас, що я погоджуся підписати Додаткові угоди у разі неухильного виконання банком вимог банківського законодавства України та нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів. Виходячи із ситуації, що склалася, задля виконання вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про захист прав споживачів», а також Правил надання банками України інформації споживачу щодо умов кредитування та сукупної вартості кредиту та Постанови правління НБУ №319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» прошу:

1. Надати мені розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту. Така інформація необхідна мені для оцінки своєї здатності до подальшого обслуговування отриманих кредитів;

2. Надати мені інформацію щодо подій, які мали безпосередній вплив на вартість ресурсів банку, із зазначенням публічного джерела інформації та діапазону часу, який аналізувався банком. Така інформація необхідна мені з метою розуміння факторів, що можуть впливати на вартість ресурсів банку в майбутньому, а отже – і можливу повторну зміну процентної ставки за кредитами.

3. Повідомити мене про правило (у вигляді алгебраїчної формули), за яким банк розраховує необхідну зміну процентної ставки за договорами на основі подій, що впливають на вартість ресурсів банку. Задля кращого розуміння механізму формування вартості кредиту прошу також навести, яким чином на підставі цього правила були розраховані ставки на момент видачі мені кредитів."


Какие мы добрые! Аж слезы на глаза наворачиваются... Ну и для закрепления достигнутого:

"
Ще раз підкреслюю, що надання такої інформації є обов’язком банку, який закріплений у відповідних нормативно-правових актах Національного банку України. Тому висловлюю сподівання, що моя вимога щодо надання інформації буде сприйнята Вами із розумінням."


Контрольный в голову

"
До часу надання такої інформації я не зможу погодитися на пропозицію банку щодо підвищення ставки та буду проводжувати обслуговувати кредити на первісних умовах. У разі, якщо (банк) в односторонньому порядку змінить процентну ставку за договорами кредиту, я буду змушений звернутися до відповідних державних органів влади та, можливо, – до засобів масової інформації, з метою забезпечення захисту своїх законних прав та інтересів."В частности ,работает ли это письмо?


Еще


Поделитесь ,пожалуйста, опытом противодействия банкам по поводу повышения процентных ставок по кредитам: письма и т.д..

І чо з ними боротися?Сьогодні був в "НАДРАХ"- повна ЖОП...- гроші з мого рах. в кращому разі будуть йти днів(банківських) десять!!!(вже й банки перейшли на оплату по ТТН десять днів).Чи можна зняти готівку баришня сказала .що не знає бо всі вкладчики привалили за грошима. так-що перший пошов...А на рахунось листа.написав такийже лист в листопаді .відправив.почитали-почали дзвонити щодня(нач.кред.від.)спочатку- сміялися.потім вмовляли. І дали такуж саме розумну відповідь й пригрозили.Я написав ще одного розумного листа в грудні(при цьому Я старано сплачував кредит і є знайомий адвокат та антиколлектор) але тут неждано-негадано криза взяла Мене за горло і за все інше.Я пішов до банку проситися про відстрочку.Ну як Ви поняли Мене послали("всі попідписували а Ви один такий розумний найшлися понімайшлі...(юрист банку сказав)";).Але на слідуючий день передзвонили й сказали-що дадуть відстрочку з лютого на пів року .коли Я підпишу додаткову угоду і заплачу підняті відсотки з листопада(в січні).Так.що якщо є можливість платити переписуйтесь з банками довго і нудно вони Вам нічого не зроблять.наші закони дуже гуманні.А Я дійшов висновку - єдиний спосіб змусити банки піти на поступки -ПЕРЕСТАТИ ВСІМ ПЛАТИТИ ПО КРЕДИТАХ.В Мене знайомий в тому самому банку взяв оффігений кредит і не платить чотири місяці то йому прислали лист-що банк згідний дати відстрочку і зменшити!!! відсотки аби він почав платити що небудь.


Еще
Є сини України,є сини Українського народу,а є просто сучі сини.Поделитесь ,пожалуйста, опытом противодействия банкам по поводу повышения процентных ставок по кредитам: письма и т.д..

І чо з ними боротися?Сьогодні був в "НАДРАХ"- повна ЖОП...- гроші з мого рах. в кращому разі будуть йти днів(банківських) десять!!!(вже й банки перейшли на оплату по ТТН десять днів).Чи можна зняти готівку баришня сказала .що не знає бо всі вкладчики привалили за грошима. так-що перший пошов...А на рахунось листа.написав такийже лист в листопаді .відправив.почитали-почали дзвонити щодня(нач.кред.від.)спочатку- сміялися.потім вмовляли. І дали такуж саме розумну відповідь й пригрозили.Я написав ще одного розумного листа в грудні(при цьому Я старано сплачував кредит і є знайомий адвокат та антиколлектор) але тут неждано-негадано криза взяла Мене за горло і за все інше.Я пішов до банку проситися про відстрочку.Ну як Ви поняли Мене послали("всі попідписували а Ви один такий розумний найшлися понімайшлі...(юрист банку сказав)";).Але на слідуючий день передзвонили й сказали-що дадуть відстрочку з лютого на пів року .коли Я підпишу додаткову угоду і заплачу підняті відсотки з листопада(в січні).Так.що якщо є можливість платити переписуйтесь з банками довго і нудно вони Вам нічого не зроблять.наші закони дуже гуманні.А Я дійшов висновку - єдиний спосіб змусити банки піти на поступки -ПЕРЕСТАТИ ВСІМ ПЛАТИТИ ПО КРЕДИТАХ.В Мене знайомий в тому самому банку взяв оффігений кредит і не платить чотири місяці то йому прислали лист-що банк згідний дати відстрочку і зменшити!!! відсотки аби він почав платити що небудь.

у меня с НАДРА такие же отношения как и у вашего знакомого


Еще

Лист банка клієнту. Шановний КЛІЄНТ!
Як Вам відомо, на ринку фінансових ресурсів жопа повна, НБУ міняє ставку так
часто, як порядна блондинка труси, ми понавидавали кредитів, зрубали трохи
бабла, бабло пішло на бл...дєй і Хеннесі... кароч, думали, що бабла
вистачить тим лохам, які в нас розмістили депозити, але кинулись рахувати -
сцуко, не фатає! Ну, депозити тим лохам все одно невідомо, коли віддамо, але
бабло нам зараз треба, бо коньяк і курорти дорожчають.
У зв’язку з цим, чи не були б Ви так ласкаві напрягти Вашу дупу, і
роздуплитися нам не на 15% річних, які ми Вам по кредиту дали, а, скажем, з
моменту отримання цього листа вважати відсотковою ставкою 25%? Кароч, ми тут
вносимо зміни, то шоб ви були в курсі, ага. Якщо ж Ви з підвищенням
відсоткової ставки не згодні - тоді несіть нам всю суму боргу по кредиту, і
йух з Вами.
З повагою, топ-топ-топ менеджер банку "О.Б’Є.Банк"

КЛІЄНТ пише банку:
Шановні представники однієї з трьох найдавніших професій (як відомо, це -
повії, лихварі і розбійники, виберіть самі, до кого Ви відноситеся, бо я
затрудняюсь).
Я, та вся моя сім’я гірко ридала над Вашим листом, де Ви описували труднощі,
які настигли Вашу фінансову установу і Вас особисто. Щиро шкодуємо, що серед
цих проблем немає чуми, пожежі, землетрусу, безпліддя, снігової лавини,
виверження вулкану, імпотенції та активної участі в мітингу на підтримку
Наталії Вітренко, який проводитиметься в Івано-Франківську. Чудово розумію,
що якщо зараз не підняти відсоткову ставку по кредитах - то когось з Ваших
топ-менеджерів можуть підняти в повітря на намиленій краватці. І, звичайно,
проникшись Вашими турботами - я категорично погоджуюся зі зміною відсоткової
ставки. Але Ви пропонуєте з 15% річних збільшити до 25% річних, а я
погоджуюся з 15% річних збільшити до 15,01% річних.
У зв’язку з цим, як бачите, я не висловив заперечень проти факту збільшення
відсоткової ставки, тому не повинен нести і достроково погашати всю суму
кредиту. Разом з тим, я, приймаючи Вашу пропозицію про збільшення
відсоткової ставки, даю згоду на її збільшення виключно до 15,01% річних, що
й прошу відобразити в тому іншомовному документі, який Ви нарекли "Договор о
прєдоставлєніі займа".
І в сраці я Вас маю. КЛІЄНТ.


Еще
Є сини України,є сини Українського народу,а є просто сучі сини.

На портале Рады есть письмо-директива Нацбанка с соответствующими ссылками на нормативные документы по поводу правомерности увеличения процентной ставки по кредитам. По сведениям, полученным вчера в одном из крупных банков, в Днепропетровске проценты по кредитам в настоящее время поднял "Кредит-Днепр", и несколько дел уже рассматриваются в суде. Можно подавать в суд, если банк изменил кредитный договор в одностороннем порядке, и сразу заявлять ходатайство о приостановлении решения банка.Но во многом исход дела будет зависеть от условий конкретного договора. Целесообразно посетить юридический отдел банка и запросить обоснование повышения процентной ставки. В письме Нацбанка приведены возможные основания для этого.


Еще
Лист банка клієнту.

Шановний КЛІЄНТ!

Як Вам відомо, на ринку фінансових ресурсів жопа повна, НБУ міняє ставку так
часто, як порядна блондинка труси, ми понавидавали кредитів, зрубали трохи
бабла, бабло пішло на бл...дєй і Хеннесі... кароч, думали, що бабла
вистачить тим лохам, які в нас розмістили депозити, але кинулись рахувати -
сцуко, не фатає! Ну, депозити тим лохам все одно невідомо, коли віддамо, але
бабло нам зараз треба, бо коньяк і курорти дорожчають.
У зв’язку з цим, чи не були б Ви так ласкаві напрягти Вашу дупу, і
роздуплитися нам не на 15% річних, які ми Вам по кредиту дали, а, скажем, з
моменту отримання цього листа вважати відсотковою ставкою 25%? Кароч, ми тут
вносимо зміни, то шоб ви були в курсі, ага. Якщо ж Ви з підвищенням
відсоткової ставки не згодні - тоді несіть нам всю суму боргу по кредиту, і
йух з Вами.

З повагою, топ-топ-топ менеджер банку "О.Б’Є.Банк"КЛІЄНТ пише банку:


Шановні представники однієї з трьох найдавніших професій (як відомо, це -
повії, лихварі і розбійники, виберіть самі, до кого Ви відноситеся, бо я
затрудняюсь).
Я, та вся моя сім’я гірко ридала над Вашим листом, де Ви описували труднощі,
які настигли Вашу фінансову установу і Вас особисто. Щиро шкодуємо, що серед
цих проблем немає чуми, пожежі, землетрусу, безпліддя, снігової лавини,
виверження вулкану, імпотенції та активної участі в мітингу на підтримку
Наталії Вітренко, який проводитиметься в Івано-Франківську. Чудово розумію,
що якщо зараз не підняти відсоткову ставку по кредитах - то когось з Ваших
топ-менеджерів можуть підняти в повітря на намиленій краватці. І, звичайно,
проникшись Вашими турботами - я категорично погоджуюся зі зміною відсоткової
ставки. Але Ви пропонуєте з 15% річних збільшити до 25% річних, а я
погоджуюся з 15% річних збільшити до 15,01% річних.
У зв’язку з цим, як бачите, я не висловив заперечень проти факту збільшення
відсоткової ставки, тому не повинен нести і достроково погашати всю суму
кредиту. Разом з тим, я, приймаючи Вашу пропозицію про збільшення
відсоткової ставки, даю згоду на її збільшення виключно до 15,01% річних, що
й прошу відобразити в тому іншомовному документі, який Ви нарекли "Договор о
прєдоставлєніі займа".
І в сраці я Вас маю. КЛІЄНТ.Клас !

Хоть вам и нравится подобное детское хулиганство, оно не поможет. Не лучше ли сразу осознать серьезность ситуации и предпринять адекватные шаги?


Еще

Лист банка клієнту.

Шановний КЛІЄНТ!

Як Вам відомо, на ринку фінансових ресурсів жопа повна, НБУ міняє ставку так
часто, як порядна блондинка труси, ми понавидавали кредитів, зрубали трохи
бабла, бабло пішло на бл...дєй і Хеннесі... кароч, думали, що бабла
вистачить тим лохам, які в нас розмістили депозити, але кинулись рахувати -
сцуко, не фатає! Ну, депозити тим лохам все одно невідомо, коли віддамо, але
бабло нам зараз треба, бо коньяк і курорти дорожчають.
У зв’язку з цим, чи не були б Ви так ласкаві напрягти Вашу дупу, і
роздуплитися нам не на 15% річних, які ми Вам по кредиту дали, а, скажем, з
моменту отримання цього листа вважати відсотковою ставкою 25%? Кароч, ми тут
вносимо зміни, то шоб ви були в курсі, ага. Якщо ж Ви з підвищенням
відсоткової ставки не згодні - тоді несіть нам всю суму боргу по кредиту, і
йух з Вами.

З повагою, топ-топ-топ менеджер банку "О.Б’Є.Банк"КЛІЄНТ пише банку:


Шановні представники однієї з трьох найдавніших професій (як відомо, це -
повії, лихварі і розбійники, виберіть самі, до кого Ви відноситеся, бо я
затрудняюсь).
Я, та вся моя сім’я гірко ридала над Вашим листом, де Ви описували труднощі,
які настигли Вашу фінансову установу і Вас особисто. Щиро шкодуємо, що серед
цих проблем немає чуми, пожежі, землетрусу, безпліддя, снігової лавини,
виверження вулкану, імпотенції та активної участі в мітингу на підтримку
Наталії Вітренко, який проводитиметься в Івано-Франківську. Чудово розумію,
що якщо зараз не підняти відсоткову ставку по кредитах - то когось з Ваших
топ-менеджерів можуть підняти в повітря на намиленій краватці. І, звичайно,
проникшись Вашими турботами - я категорично погоджуюся зі зміною відсоткової
ставки. Але Ви пропонуєте з 15% річних збільшити до 25% річних, а я
погоджуюся з 15% річних збільшити до 15,01% річних.
У зв’язку з цим, як бачите, я не висловив заперечень проти факту збільшення
відсоткової ставки, тому не повинен нести і достроково погашати всю суму
кредиту. Разом з тим, я, приймаючи Вашу пропозицію про збільшення
відсоткової ставки, даю згоду на її збільшення виключно до 15,01% річних, що
й прошу відобразити в тому іншомовному документі, який Ви нарекли "Договор о
прєдоставлєніі займа".
І в сраці я Вас маю. КЛІЄНТ.Клас !

Хоть вам и нравится подобное детское хулиганство, оно не поможет. Не лучше ли сразу осознать серьезность ситуации и предпринять адекватные шаги?

А хто Вам сказав що Нам "нравіться".І серйозність ситуації Ми освідомили ще напочатку жовтня місяця року 2008.Колись в дитинстві був у Мене улюблений американський фільм про їхніх водіїв-далекобійників.як Вони боролися з місцевими діїшниками(пробачте не пам ятаю назви фільму).Це напевне і є "адекватные шаги".


Еще
Є сини України,є сини Українського народу,а є просто сучі сини.

Фильм называется "Конвой". Но кино - это кино, а жизнь - это жизнь. И на эту тему тоже снимались фильмы, в частности шедевр Билли Уайлдера "Бульвар Сансет".


Еще


А хто Вам сказав що Нам "нравіться".І серйозність ситуації Ми освідомили ще напочатку жовтня місяця року 2008.Колись в дитинстві був у Мене улюблений американський фільм про їхніх водіїв-далекобійників.як Вони боролися з місцевими діїшниками(пробачте не пам ятаю назви фільму).Це напевне і є "адекватные шаги".
[/quote]


А помните концовку фильма, чем закончились "адекватные шаги"?:):):)


ЕщеА хто Вам сказав що Нам "нравіться".І серйозність ситуації Ми освідомили ще напочатку жовтня місяця року 2008.Колись в дитинстві був у Мене улюблений американський фільм про їхніх водіїв-далекобійників.як Вони боролися з місцевими діїшниками(пробачте не пам ятаю назви фільму).Це напевне і є "адекватные шаги".А помните концовку фильма, чем закончились "адекватные шаги"?:):):)

[/quote]
Вы как в воду глядели на прошлой неделе,СПД Бахуринский... : :) Ниндзя-Шапокляк ЗВЕРСТВУЕТ! :) :) :)


Еще


Поделитесь ,пожалуйста, опытом противодействия банкам по поводу повышения процентных ставок по кредитам: письма и т.д..
Подставляйте свои данные и вперед.


Голові Правління Приватбанку
Дубілет О. В.
49094, М.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50

Копія: Отделение, где вы получали кредит.

от _______________________________
мешкаю за адресою:_____________________
__________________________________


Шановний пане Дубілет О.В., користуючись нагодою висловлюю Вам свою щиру повагу та подяку за можливість користуватися високоякісними банківським послугами, що їх надає Приватбанк.
Станом на 30 січня 2009 року я користуюсь кредитом, який наданий Приватбанком в особі філіі (_Ваше__отделение,__где Вы кредитуетесь_) на суму _______________ доларів США. з оплатою за користування кредитом відсотків у розмірі __________ на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом зі сплатою позичальником коштів у сумі _________ Доларів США. щомісячно до __________20..р. За час існування кредитної заборгованості з __________200.р. мною жодного разу не були допущені затримки погашення відсотків чи основної суми боргу або інші порушення умов договору, в тому числі щодо надання банку своєчасної та достовірної інформації про мій фінансово-майновий стан та щодо страхування майна за мій рахунок на користь банку.
Тому для мене великим подивом було отримати 12.01.2009р. від Вашого імені офіційний лист №_________ від ___________ щодо підвищення номінальної ставки відсотку за кредитом до _____________% річних. Ще більший подив в мене викликала аргументація такого рішення банку, а також те, що в ході спроби реалізації цього рішення Приватбанк допустив кілька суттєвих порушень вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України. В цьому листі я змушений викласти обґрунтовану крити¬ку аргументації Приватбанку та вказати на ознаки порушення законодавства України в сфері кредитування.
Стосовно ознак порушення Приватбанком вимог законодавства України та нормативно-правових актів НБУ в ході спроби реалізації рішення про зміну відсоткової ставки доводжу до Вашого відома наступне:
- По-перше. 12 грудня 2008 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку)». Вказаний закон передбачає доповнення Цивільного кодексу України статтею 1056-1 такого змісту: "Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором.
1. Розмір процентів та порядок їх сплати за договором встановлюється банком і визначається в договорі в залежності від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.
2. Встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.
3. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною".

Крім того, у Законі України "Про банки і банківську діяльність" статтю 55 доповнено частиною четвертою такого змісту:

«Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків встановлених законом».

Вказані зміни до законодавства набрали чинності 9 січня 2009 року, а підвищення процентної ставки за кредитним договором банк в односторонньому порядку пропонує підвищити з 01.03.2009р. Саме через це ще більше здивування у мене викликало те, що такий поважний банк як Приватбанк своє рішення про підвищення ставок обґрунтовує комерційною доцільністю всупереч діючому законодавству.

- По друге, надсилання ксерокопій листів про намір змінити умови договору за підписом керівника банку з ксерокопією самого підпису не передбачено умовами як кредитного договору так і чинного законодавства. Крім того, надсилання тільки одного листа без Додаткової угоди та без супроводження інформацією щодо реальної вартості кредиту є порушенням вимог Правил надання банками України інформації споживачу щодо умов кредитування та сукупної вартості кредиту (затверджені Постановою правління НБУ №168 від 10 травня 2007 року та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 травня 2007 року №541/13808). Зокрема, пункт 1.3 Правил встановлює що «Банки зобов’язані забезпечувати виконання цих Правил: [...] під час укладення кредитних договорів зі споживачами; [...]». Пропозиція про зміну значення процентної ставки із наданням позичальнику можливості достроково припинити дію угоди у разі непогодження рівнозначно переукладанню кредитної угоди, тому Приватбанк зобов’язаний був разом із текстом листа та Додаткової угоди надати мені всю необхідну інформацію згідно вимог зазначених Правил, чого, на жаль, не відбулося.
Крім того, згідно ст. 654 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору вчиняється у тій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Правочини вчиняються усно або в письмовій формі (ч. 1 ст. 205 Цивільного кодексу України). Так, відповідно до ч. 1 ст. 207 Цивільного кодексу України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. При цьому, норма закону носить імперативний характер і не робить виключень до порядку зміни умов договору в односторонньому порядку. Іншими словами, обмін листами є обов’язковим. Якщо обмін листами не відбувся «формально» правочин не може вважатися вчиненим у письмовій формі. Наслідки недодержання письмової форми договору передбачені ч. 2 ст. 1055 Цивільного кодексу України, відповідно до якої «кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним».

Хочу також звернути увагу Банку на те, що письмове повідомлення Банку про зміну умов кредитного договору повинно містити підпис уповноваженої особи та печатку банку. Згідно ч. 2 ст. 207 Цивільного кодексу України, передбачено що [...] Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою. Враховуючи те, що Банк має тисячі клієнтів яким у стислі строки були надіслані аналогічні повідомлення, є достатні підстави вважати що усі ці листи, в тому числі повідомлення адресоване мені як споживачеві, не було підписано особисто головою правління банку. Крім того, письмове повідомлення банку повинно обов’язково містити відтиск мокрої печатки банку. В іншому разі, споживач позбавляється можливості для ідентифікації відправника повідомлення, а отже і прийняття нових умов за кредитом.

- По-третє, зміна відсоткової ставки за договором неможлива без зазначення обґрунтованих підстав для цього. Пункт 3.5 згаданих Правил встановлює, що «Банки мають право змінювати процентну ставку за кредитом лише в разі настання події, не залежної від волі сторін договору, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку. Банки не мають права змінювати процентну ставку за кредитом у зв’язку з волевиявленням однієї із сторін (зміни кредитної політики банку)». В якості аргументації рішення банку в листі наведені два фактори: зміна курсу долара США до гривні більше ніж на 10% у порівнянні з курсом долара США до гривні, встановленого НБУ на момент укладення даного Договору, зміні облікової ставки НБУ; зміна розміру відрахувань у страховий (резервний) фонд або зміна середньозваженої ставки по кредитах банків України у відповідній валюті (по статистиці НБУ).

Ці аргументи не можуть вважатися такими, що мали безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку щодо кредиту, який наданий в користування особисто мені,оскільки посилання на зростання вартості грошових ресурсів на міжбанківському ринку України наведене без зазначення джерел даних та періоду часу. Вважаю своїм обов’язком зазначити, що оскільки Приватбанк входить до переліку банків України, за орієнтовними даними яких розраховується основний індекс вартості міжбанківських ресурсів в Україні -КіеvРгіmе - Ваш банк не має жодного права використовувати вартість міжбанку в якості аргументу зміни ставки для споживачів, оскільки Ви самі приймаєте участь в її формуванні. З юридичної точки зору така аргументація може вважатися ознакою недобросовісної конкуренції з відповідними правовими наслідками. Якщо ж Ви користувалися якимись іншими даними щодо вартості ресурсів на міжбанківському ринку, я прошу Вас повідомити мене про це, із зазначенням публічного джерела інформації та періоду спостережень. У разі ненадання такої інформації Ваша аргументація в цій частині буде продовжувати вважатися мною необгрунтованою.

Крім того, згідно ч.2 ст.1054 ЦК України до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору. Тобто, закон прямо визначає, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення, що регулюють відносини позики. Відповідно ж до ч.І ст.1048 ЦК України розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Таким чином, облікова ставка НБУ - це один з монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів. Розмір процентів передбачається сторонами у договорі позики на їх власний розсуд. Розмір процентів, який буде встановлений в договорі, законом не обмежується, однак їх максимальний розмір не повинен виходити за межі розумного. Якщо проценти встановлені занадто високі, у цьому випадку договір може бути визнано недійсним як укладений під впливом тяжкої для позичальника обставини і на вкрай невигідних для нього умовах (ст.233 ЦК), з порушенням принципів справедливості, розумності і добросовісності (ст.З ЦК), а також меж здійснення цивільних прав (ст.13 ЦК).
Зазначене правило є доцільним у силу неприпустимості «кабальних» правочинів у сфері лихварства, які можна розглядати як спосіб зловживання правом. Такими позиковими правочинами порушуються права позичальника і дестабілізується майновий оборот у кредитній сфері, оскільки дії позикодавця спрямовані на отримання неадекватної винагороди за надану в борг суму, оплата якої унеможливлює або надмірно ускладнює здійснення цілей, для яких отримано позику, або непропорційно погіршує майновий стан боржника. Крім того, згідно ч.5 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів» до договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими... п.4: «встановлюються дискримінаційні стосовно споживача правила зміни відсоткової ставки».
Істотними умовами кредитного договору, які визначені законом, є предмет, сума, строк повернення, розмір процентів. Відповідно до ст.651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Тобто, Кредитор має намір порушити істотні умови кредитного договору в частині розміру процентів, що в свою чергу є істотним порушенням договору стороною договору, який в сенсі ст.629 ЦК України є обов’язковим до виконання сторонами, наслідком якого може бути зміна або розірвання договору.

Згідно ст.13 ЦК України цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушувати права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Уразі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які встановлені частинами другою-п’ятою цієї статті, суд може зобов’язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом.
Таким чином, наведена в листі начебто Приватбанку інформація в своїй сукупності не дає мені можливості погодитися на пропозицію Приватбанку щодо підвищення процентної ставки за договором кредиту. Оскільки я заперечую не проти права банку на підвищення ставки, а проти порушень законодавчих та нормативних актів в ході реалізації цього права, то я офіційно повідомляю Вас, що я погоджуся підписати Додаткові угоди у разі неухильного виконання банком вимог банківського законодавства України та нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів. Виходячи із ситуації, що склалася, задля виконання вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про захист прав споживачів», ст.1056-1 ЦК України, а також Правил надання банками України інформації споживачу щодо умов кредитування та сукупної вартості кредиту та прошу:

1. Надати мені розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту. Така інформація необхідна мені для оцінки своєї здатності до подальшого обслуговування отриманого кредиту;
2. Надати мені інформацію щодо подій, які мали безпосередній вплив на вартість ресурсів банку, із зазначенням публічного джерела інформації та діапазону часу, який аналізувався банком. Така інформація необхідна мені з метою розуміння факторів, що можуть впливати на вартість ресурсів банку в майбутньому, а отже - і можливу повторну зміну процентної ставки за кредитами.
3. Повідомити мене про правило (у вигляді алгебраїчної формули), за яким банк розраховує необхідну зміну процентної ставки за договорами на основі подій, що впливають на вартість ресурсів банку. Задля кращого розуміння механізму формування вартості кредиту прошу також навести, яким чином на підставі цього правила були розраховані ставки на момент видачі мені кредиту.

Ще раз підкреслюю, що надання такої інформації є обов’язком банку, який закріплений у відповідних нормативно-правових актах Національного банку України. Тому висловлюю сподівання, що моя вимога щодо надання інформації буде сприйнята Вами із розумінням.
До часу надання такої інформації я не зможу погодитися на пропозицію банку щодо підвищення ставки та буду продовжувати обслуговувати кредит на первісних умовах. У разі, якщо Приватбанк в односторонньому порядку змінить процентну ставку за договором кредиту, я буду змушений звернутися до судових органів за захистом своїх прав і не за місцем знаходження банку, як хоче банк, а за місцем виконання договору, як передбачено ч.8 ст. 110 ЦПК України.30.01.2009 З повагою ________ _


Еще

Требования организации Антикредит
по возможности распечатайте, подпишите (желательно как можно большим количеством людей) и приходите с готовым документом на нашу Акцию которая состоится 9 февраля (или занесите в Бар Домовой)


Президент Украины
Верховная Рада
Кабинет Министров Украины
Национальный Банк Украины

Требования участников акции
«ЗАЕМЩИКИ ПРОТИВ КРЕДИТНОГО РАБСТВА»
1. Приравнять выплаты по валютным кредитам к гривневым по курсу на момент выдачи.
2. Разделить ответственность между заемщиком, банком и государством в условиях финансово-экономического кризиса.
3. Запретить отчуждение залогового имущества по кредитным договорам.
4. Уволить Стельмаха.
5. Прекратить нападки со стороны контролирующих органов.
6. Принять незамедлительные действенные антикризисные мероприятия.
7. Выполнить конституционную обязанность - стабилизировать национальную валюту.

Вы можете распечатать данный документ прямо с сайта по этой ссылке Требования организации Антикредит

Банківська криза жанру Публикации
http://smi.liga.net/articles/IT090415.html
Банківська криза жанру


Із початком фінансової кризи українські банки швидко зорієнтувалися: почали шукати шляхи збереження власних ресурсів, не зважаючи на потреби клієнтів. Так, чи не всі фінансові установи почали вимагати дострокового повернення кредитів або повідомляли про зміну відсоткових ставок по вже існуючих угодах. Причому банки зазвичай ставлять ультимативні вимоги: або підписуйте додаткову угоду про збільшення ставки, або припиняємо дію договору автоматично в односторонньому порядку протягом, наприклад, 7 днів з моменту отримання листа й незгоди з підписанням додаткової угоди, виключаючи можливість будь-яких переговорів і обґрунтування своєї незгоди з таким ультиматумом.

Представники влади не могли не відреагувати на таку ситуацію, але рішучих кроків у цьому напряму все ще ніхто зробити не зміг. Так, ще наприкінці минулого року голова парламентського Комітету з питань європейської інтеграції, голова Народного Руху України Борис Тарасюк запропонував ВР України внести зміни до ЦК України та ЗУ "Про банки й банківську діяльність", якими пропонувалося заборонити банкам змінювати умови укладених з клієнтами договорів. За словами автора законопроекту, зміна банками кредитних договорів у односторонньому порядку набуває все більшого розповсюдження в умовах поглиблення світової фінансової кризи. "Тисячі боржників отримали листи, у яких банк повідомляє про підвищення відсоткової ставки. Вибір у таких клієнтів невеликий - або терміново погасити кредит, або платити за підвищеною відсотковою ставкою. Таким чином банки перекладають власні фінансові проблеми на плечі своїх боржників", - відзначив пан Тарасюк.

І ось 12 грудня 2008 р. ВР України приймає ЗУ № 661-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку". Відтепер ст. 55 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" доповнено частиною четвертою такого змісту: "Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом". Однак ця норма аж ніяк не поширюється на договори, які були укладені до моменту набрання чинності згаданим законом, то ж і практична цінність його в сучасних умовах поки невелика.

У зв’язку з цією ситуацією виникає декілька запитань. По-перше, чи поточне законодавство не містить засобів протидії не зовсім правомірним вимогам фінансових установ? І по-друге, які наслідки чекають на боржників, які відмовляться прийняти вимоги, що їм нав’язують українські банки?Прохання - не вимога

Насамперед, спробуємо визначити, чи слід взагалі надавати значення листам із проханням погасити кредит. По перше, прохання - це не вимога. Банк не може змусити клієнта повернути борг завчасно. По-друге, надіслане звичайною поштою повідомлення про вимогу переоформити договір не можна довести. Тобто на подібні прохання можна сміливо не реагувати.

Що ж стосується зміни відсоткових ставок за кредитами, то відповідно до ст. 525 ЦК України односторонні зміни умов договору не допускаються. Дійсно, у самому договорі може бути зазначено, що банк вправі вимагати дострокового повернення кредиту. Але для цього потрібні певні причини. Наприклад, порушення договору клієнтом. Що ж мається на увазі під порушенням договору з банком? Це багаторазові прострочення, нецільове використання коштів, виникнення ризику втрати предмета закладу. Але в кредитних угодах найчастіше вказують наступне: "У випадку зміни кредитної політики внаслідок рішень законодавчої або виконавчої влади, НБУ, а також у випадку настання іншої події, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів Кредитора і яка не залежить від волі Сторін, Кредитор має право змінити (збільшити або зменшити) процентну ставку за користуванням Кредитом. Про намір змінити розмір процентів Кредитор зобов’язаний повідомити Позичальника не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати початку їх введення, а також надати Позичальнику для укладання проекти двох примірників додаткової угоди до Кредитного договору".

Отже, посилаючись на таку "форс-мажорну обставину", як фінансова криза, фінансові установи й вимагають достроково повернути кошти. Формально банк отримав підставу для своїх вимог, адже клієнт власноруч поставив підпис під цією умовою. Проте такі положення договору можна оскаржити в суді. І перший аргумент, який може висунути клієнт банку - неправомірність збільшення ставки без підписання додаткової угоди, яку, звичайно, клієнту підписувати невигідно. Другий важливий момент, на який слід звернути увагу, - це строки повідомлення банком про збільшення відсоткової ставки. Якщо про нововведення повідомили після 10 жовтня, то в суді слід підкреслити неправомірність дій банку. Адже Постановою НБУ № 319 від 11 жовтня 2008 р. НБУ заборонив комерцбанкам підвищувати ставку по кредитах, якщо облікова ставка НБУ залишається незмінною.

Не бійтеся наслідків, шукайте вихід

Усіх без винятку клієнтів банків турбує питання наслідків, які на них чекають у випадку злісної непокори фінансовим установам. Більшість кредитних договорів містять приблизно такий пункт: "Якщо позичальник не погодиться із запропонованими кредитором змінами розмірів процентів і не укладе протягом 10 днів відповідної додаткової угоди до кредитного договору, кредитор має право в односторонньому порядку розірвати цей договір у порядку, передбаченому договором, і вимагати від позичальника дострокового погашення ним у повному обсязі заборгованості за кредитом, сплати процентів і комісій, а також штрафу. При цьому вимога кредитора про дострокове погашення його вимог за цим договором підлягає задоволенню у 30-денний строк із дня її пред’явлення". Якщо ви в суді оскаржуєте правомірність підвищення відсоткової ставки, то про жодні штрафні санкції йтися не може.

Якщо ви не бажаєте витрачати додаткові кошти на супроводження судового процесу з вашим кредитором, не маєте ресурсів для дострокового погашення кредиту і не згодні із збільшенням ставок, то вам на допомогу може прийти інший банк. Ідеться про рефiнансування кредиту в iншому банку. Договір із первинним банком припиняється виплатою всіх необхідних сум за рахунок кредитних коштів, позичених в іншому банку. Така послуга надається практично всіма великими банками. Проте слід ретельно оцінити всі витрати на новий кредит, включаючи нотаріальні витрати, комісійні внески, можливу оцінку майна, яке передається в заклад, а також можливу комісію за дострокове повернення кредиту до попередньої банківської установи. У результаті не завжди виходить здешевити кредит. Проте практично завжди виходить його пролонгувати. І це є значною перевагою рефінансування.ЛИСТ "ЩАСТЯ"Шановний (-на) Безгрошин Іван Іванович!

Маючи нагоду, висловлюємо Вам свою повагу й дякуємо за вибір нашого Банку. На жаль, змушені проінформувати Вас, що ситуація на світових фінансових ринках негативно вплинула на ринок зовнішніх запозичень і призвела до значного підвищення вартості кредитних ресурсів. У зв’язку з чим значній кількості комерційних банків, які займаються автокредитуванням, довелося збільшити вартість своїх кредитних продуктів.

Усі банки передбачають у кредитних договорах можливість зміни розміру відсоткової ставки, оскільки згадані програми є довгостроковими й вартість ресурсів може суттєво змінитися. Тривалий час Банк докладав усіх зусиль, аби погіршення ситуації на фінансовому ринку не вплинуло на наших клієнтів. Ми використали усі можливі засоби для збереження вартості кредитів на придбання автотранспорту. Однак фінансова ситуація й зниження суверенного рейтингу України міжнародним агентством Standard & Poor’s не дозволяють зберегти відсоткову ставку на тому ж рівні.

На жаль, ми змушені поінформувати Вас, що, зважаючи на зміну ситуації на світових фінансових ринках, у тому числі й на фінансовому ринку України, і на підставі Кредитного договору № ххххххххх від хх.хх.2008 р. (надалі - Кредитний договір), починаючи з 1 вересня 2008 р. відсоткова ставка (13,5%) за користуванням Кредитом зміниться і встановлюється на рівні 16,5% річних.

Маємо запевнити Вас, що при покращенні фінансової ситуації й при здешевленні вартості ресурсів Банк перегляне відсоткові ставки в бік їх зменшення.

Голова банку Карбованець Петро ПетровичДовідка "ПТ" Законодавство

Щодо зміни умов договору за ЦК України


Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

3. У разі односторонньої відмови від договору в повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин

1. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

2. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: 1) у момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; 2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості й обачності, які від неї вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; 4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

3. У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд на вимогу будь-якої із сторін визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв’язку з виконанням цього договору.

4. Зміна договору у зв’язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором

1. Розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

2. Встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

3. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною.Юлія ГЕЙДЮНАС (Правовий тиждень, № 4, 27 січня - 2 лютого 2009"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."


Еще
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."

Эта информация будет безусловно полезна для многих, тем более что НБУ отказался оказывать какое-либо давление на банки в случае неисполнения ими условий договоров. Интересную информацию разместил на своем сайте ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.


Еще

Эта информация будет безусловно полезна для многих, тем более что НБУ отказался оказывать какое-либо давление на банки в случае неисполнения ими условий договоров. Интересную информацию разместил на своем сайте ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.


Еще


Эта информация будет безусловно полезна для многих, тем более что НБУ отказался оказывать какое-либо давление на банки в случае неисполнения ими условий договоров. Интересную информацию разместил на своем сайте ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

И сегодня ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ разместил информацию о том, что в Днепропетровске создано уже несколько организаций, помогающих пострадавшим в борьбе с банками.


ЕщеЭта информация будет безусловно полезна для многих, тем более что НБУ отказался оказывать какое-либо давление на банки в случае неисполнения ими условий договоров. Интересную информацию разместил на своем сайте ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

И сегодня ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ разместил информацию о том, что в Днепропетровске создано уже несколько организаций, помогающих пострадавшим в борьбе с банками.

ссылочку бросьте в тему


Еще
Эта информация будет безусловно полезна для многих, тем более что НБУ отказался оказывать какое-либо давление на банки в случае неисполнения ими условий договоров. Интересную информацию разместил на своем сайте ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

И сегодня ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ разместил информацию о том, что в Днепропетровске создано уже несколько организаций, помогающих пострадавшим в борьбе с банками.

ссылочку бросьте в тему

Если она (ЧП Недбай) это имела ввиду
http://www.chp.com.ua/index.php?code=5886&show_all=YESS


Еще

Как сообщил надежный информатор из респектабельного банка, в Днепропетровске из крупных банков дело до суда довел только "Кредит-Днепр".


Еще

Что вы имеете в виду? Это Кредит-Днепр пошел дальше других более осторожных банков, которые ограничились направлением писем в надежде на досрочное погашение кредитов из судорожно снятых депозитов.


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0