Проект змін до оподаткування
Новые сообщения
Количество постов 1
Автор
Сообщение

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
“Про оподаткування прибутку підприємств”
____________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 1999 р., № 39, ст. 357; 2003 р., № 12, ст. 88; 2005 р., № 4, ст. 103) такі зміни:
1) у статті 5:
підпункт 5.3.9 пункту 5.3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
“Не належать до складу валових витрат витрати на придбання товарів, робіт і послуг у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок.”.
У зв’язку з цим абзаци четвертий — шостий вважати відповідно абзацами п’ятим — сьомим;
доповнити абзац перший підпункту 5.4.2 пункту 5.4 реченням такого змісту: “До складу витрат не включається нарахування роялті на користь фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок.”;
підпункт 5.5.1 пункту 5.5 після слів “платника податку” доповнити словами “, крім витрат, пов’язаних з виплатою (нарахуванням) процентів, інших виплат за борговими зобов’язаннями на користь фізичної особи-підприємця, яка сплачує єдиний податок”;
у пункті 7.9 статті 7:
доповнити абзац перший підпункту 7.9.3 реченням такого змісту: “У разі здійснення зазначених виплат на користь фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок, валові витрати не збільшуються.”;
доповнити підпункт 7.9.6 абзацом такого змісту:
“Орендар не збільшує валові витрати на суму нарахованого (сплаченого) лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування (сплата), у разі коли такі платежі здійснюються на користь фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок.”.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0