Создается ассоциация автоперевозчиков Криворожского региона!!!!!!!!!
Новые сообщения
Количество постов 5
Автор
Сообщение

В Кривом Роге создается ассоциация автоперевозчиков,а также есть предложение поддержать забастовку в г.Киев на местах.Опыт в организации акции протеста уже имеется.
С ув.Александр 8 067 704 81 59 8 0564 21 23 74 karagodin70@mail.ru

Мужики!!!Если сами себе не поможем, никто за нас ж...пу рвать не будет.
Времени для подачи повидомлення в исполком для проведения акции осталось до обеда.Складывается впечетление что в Кривбассе все в шеколаде.


Еще

основні задачі та цілі обьєднань перевізників які були розглянуті та прийняті на зборах корординаційної ради в Вишневом

1) Зменшення фінансового навантаження , а саме :
- понниження облкової міжбанковської облікової ставки;
- надання кредитних канікул на час кризи з нульовою % ставкою ,
- зменшення відсоткової ставки на кредити,
- перевод валютних кредитів в гривневі по курсу валют на час взяття кредиту,
- пролонгація кредитних договорів на більший строк,
- надання нових дострокових кредитів з мінімальними% ставками
- заборонити відчудження заставленого майна позичальника в одностороньому порядку.
- обмежити або зіпинити нарахування пені та штрафних санкцій
- відновити доступне кредитування
зупинити хвилі зловживань зі сторони банківських та інш.фін.установщодо заставного майна
2) Встановлення твердих мінімальних тарифів на перевезення вантажів ( на автомобіли всіх вантажопід’ємностей ) *
3) Дозвіл руху автотранспорту через Київі денний час з 10.00 до 16.00 дозвіл заїзду вантажного транспорту в м.Київ для завантаження/розвантаження.
4) Створення служби технічної допомоги в дорозі по типу ADAC
5) Боротьба з каботажем та демпінгом ні ринку перевезень
6) Поліпшення інфраструктури та якості доріг
7) Приняття єдиного пакета документів для нанятої рабочої сили ( шоферів ) та вантажів
8) Відповідальність експедицій за завантаження автотранспорту (контроль завантаження, розвантаження, руху вантажу під час його перевезення)
9) Юридичний супровід членів асоціации (консультації юриста, та юридична допомога)
10) Встановлення часових безкоштовних норм для завантаження/розвантаження автомобіля, та часу простою.
11) Встановлення поняття догрузів – обьєм та вага
12) Створення єдиного логістичного центру по принципу УТЕП
13) транспортний сбір прив’язати в ціну палива ( при прийнятті мінімальних тарифів на перевезення вантажів це на рентабельності перевезень не відгукнеться )
14) Дозволити перевізникам які не являються членами Ас МАПУ получати акредитацію та свідоцтва в митних органах для можливості здійснення внутрішніх перевезень під митним контролем на митні термінали або склади по ЦМР,та здійснювати міжнародні перевезення по ЦМР не членам Асмапу.
15) Внести відповідальність за перевантаження автомобілів ( Замовник/отримувач)


Еще

8 февраля 2009 года в Вишневом (Киевск.обл.) состоялось собрание перевозчиков Украины, на котором присутствовали представители 14 областей. Было принято решение о создании региональных Ассоциаций автогрузоперевозчиков в тех областях, где это еще не произошло и дальнейшем объединении их во всеукраинскую Ассоциацию. Мелкие региональные объединения, не имеющие возможности, по тем или иным причинам, зарегистрировать свою территориальную Ассоциацию имеют возможность присоединиться к ближайшей зарегистрированной Ассоциации. Цель создания Ассоциаций, объединение перевозчиков и наведение порядка на рынке автогрузоперевозок, помощь членам Ассоциации в загрузке их транспорта работой по рентабельным ценам, а также помощь в решении многих других вопросов, связанных с оказанием услуг по перевозке грузов авттранспортом и с осуществлением предпринимательской деятельности в целом. Только вместе можно решить все накопившиеся годами проблемы, среди которых, в частности, низкий уровень стоимости услуг перевозчиков, проблемы с неоплатой за услуги по перевозке грузов, борьба с „демпингом” в сфере грузоперевозок и многое другое. В настоящий момент на грузоперевозках в Украине зарабатывают все, кто с ними связан, кроме самих перевозчиков.

Коллеги, не оставайтесь в стороне!!! Только вместе мы можем добиться улучшения ситуации на рынке грузоперевозок и в стране вцелом!!! От того, что мы сидим по своим офисам, домам, гаражам и кабинам ничего не изменится. Нужно объединяться и вместе добиваться снижения цен на топливо, снижения транспортных налогов, улучшения качества дорог, увеличения стоимости перевозок, тем самым делая свою работу рентабельной. Нужно объединяться и коллективно выходить на непосредственных заказчиков грузоперевозок и предлагать свои услуги, исключая тем самым ненужных „нечистоплотных” посредников, паразитирующих на нелегком труде перевозчиков, получающих намного большую прибыль, не вложив при этом ни копейки в средства производства, транспорт и т.д. Нужно вместе бороться с „демпингом” на рынке грузоперевозок, с „перегрузами”, влиять на своих „несознательных” коллег, сбивающих и без того „опущенные” до предела расценки на грузоперевозки. Да, на сегодняшний день в мире экономический кризис, но падение расценок на Украинском рынке автогрузоперевозок и общее ухудшение ситуации началось не сейчас, не год назад и не два года назад и решение проблем тоже не будет быстрым, но вместе этот процесс можно ускорить. Нужно помнить, что никто за нас наши проблемы не решит.

Коллеги, объединяясь помните, что вы сталкнетесь с массой проблем, с попытками различных политических сил использовать вас в своих целях, с противостоянием властей, с аферистами и авантюристами попытающимися использовать вас. Не поддавайтесь на провокации и идите к своей цели!!!

Коллеги, не оставайтесь в стороне!!!


Еще

ПРОВЕДЕНИЯ МИРНОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА В Г,КРИВОЙ РОГ 18.02.2009 И ТРЕБОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ОСНОВНЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

Цель проведения мирной акции протеста автогрузоперевозчиков г.Кривой Рог - привлечение внимание властей и общественности к проблемам на рынке услуг грузоперевозок в Украине.

Требования грузоперевозчиков, владельцев грузовых автомобилей к представителям власти :

• - всем представителям верхних эшелонов власти в стране, независимо от политических взглядов и занимаемых должностей прекратить междоусобную борьбу, полностью дестабилизировавшую ситуацию в Украине и объединиться для вывода страны из кризиса, налаживания работы промышленности, производства, и подъема экономики в стране.
• - принять все необходимые меры для стабилизации курса Украинской гривны по отношению к мировым валютам
• - обязать коммерческие банки, на период экономического кризиса, ввести «кредитные каникулы», не повышать процентные ставки по кредитным договорам и зафиксировать их на том уровне, на котором они были в момент подписания договоров
• - принять меры для прекращения подорожания в Украине топлива на фоне падения мировых цен на нефть
• - привести, наконец, в порядок дороги в стране
• - не увеличивать налоговую нагрузку на население страны и субъектов предпринимательской деятельности

В целях выведения рынка услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом из критического состояния - разработать и принять ряд законодательных актов направленных на улучшение ситуации на рынке автогрузоперевозок, а именно:

• - разработать и принять законодательные акты, регулирующие транспортно-экспедиционную деятельность
• - ввести обязательное лицензирование экспедиционной деятельности на условиях обязательного наличия у лицензиата собственного, действующего парка грузовых автомобилей и денежного фонда для оплаты услуг привлеченного транспорта.
• - принять закон, ограничивающий размер комиссионных получаемых экспедиционными компаниями, физ. лицами предпринимателями и прочими посредниками, занимающимися экспедиционной и диспетчерской деятельностью до 5%.
• - установить минимальные и максимальные тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории Украины, в зависимости от стоимости дизельного топлива, согласно следующей сетке:
Грузоподъемность ТС Минимальный тариф (коэффициент определения стоимости 1 км к стоимости 1 л. ДТ Максимальный тариф (коэффициент определения стоимости 1 км. к стоимости 1 л ДТ
До 500 кг. 0,4 0,75
От 500 кг до 5000 кг 0,5 0,95
От 5000 кг до 10000 кг 0,6 1,1
От 10000 кг до 15000 кг 0,8 1,5
От 15000 кг до 22000 кг 1,1 2,0

• на время кризиса отменить акцизный сбор на ГСМ
• уменьшить суммы штрафов за незначительные нарушение ПДД т.к. в условиях экономического кризиса введение нынешних штрафов напоминает «пир во время чумы»
• принять закон, запрещающий субъектам предпринимательской деятельности, основным видом деятельности которых не является оказание услуг по перевозке грузов, и которые имеют грузовой транспорт, купленный для своих внутренних потребностей, использовать его не по назначению путем перевозки чужих «попутных» грузов. Каждый должен заниматься своим делом !!!


Еще

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ КИЕВА И ОБЛАСТИ,КТО РЕШИЛ ДЛЯ СЕБЯ ПОДДЕРЖАТЬ ВСЕУКРАИНСКУЮ АКЦИЮ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,КОТОРЫЕ НАС ПРИДУТ ПОДДЕРЖАТЬ,СБОР 18.02.2009г. в 08-00 В РАЙОНЕ СТОЯНКИ "ТИССА",ВДОЛЬ ОКРУЖНОЙ ДОРОГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГДЕ БУДЕТ НАХОДИТСЯ ШТАБ АКЦИИ-СООБЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.


Еще
Иногда становится так классно от того, что стало так пофиг на то, что было так важно

http://www.rcxtrack.com.ua/
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0