Условия лицензирования Экспедиторов
Новые сообщения
Количество постов 193
Автор
Сообщение

Появился проект закона об условиях лицензирования экспедиторов...(оф. ссылка http://www.ligazakon.ua/news/ga015847.html)Приложение к материалу "Усилены требования к транспортно-экспедиторской деятельности"

ПроектЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо ліцензування господарської діяльності з надання транспортно-експедиторських послуг)Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) доповнити пунктом 78 такого змісту:

«78) надання транспортно-експедиторських послуг у сфері автомобільних перевезень відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт».

2. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273):

1) частину сьому статті 6 доповнити новими абзацами такого змісту:

«державний контроль за додержанням суб’єктами господарювання, які провадять транспортно-експедиторську діяльність у сфері автомобільного транспорту, вимог законодавства про транспортно-експедиторську діяльність;

видачу відповідно до законодавства ліцензій на право провадження господарської діяльності щодо надання транспортно-експедиторських послуг у сфері автомобільних перевезень та контроль ліцензійних умов.»;

2) у статті 9:

частину першу після слів «пасажирів і вантажів» доповнити словами «надання транспортно-експедиторських послуг»;

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«Ліцензія видається на господарську діяльність з надання транспортно-експедиторських послуг у сфері автомобільних перевезень на такі види робіт:

надання експедиторських послуг оператором;

надання експедиторських послуг агентом».

У зв’язку з чим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;

3) доповнити статтею 52? такого змісту:

«Стаття 52?. Особливості надання транспортно-експедиторських послуг у сфері автомобільного транспорту

Транспортно-експедиторські послуги у сфері автомобільного транспорту надаються транспортним експедитором, який виступає в ролі оператора або агента.

Транспортно-експедиторський оператор - це суб’єкт господарювання (юридична або фізична особа), який надає транспортно-експедиторські послуги, пов’язані з підготовкою та відправленням вантажів, організацією та забезпеченням перевезень, контролем за проходженням і одержанням вантажів, проведенням взаєморозрахунків.

Транспортно-експедиторський агент - це суб’єкт господарювання (юридична або фізична особа), який організовує перевезення вантажу між замовником послуг та автомобільним перевізником.

Транспортно-експедиторський оператор повинен відповідати таким вимогам:

досвід роботи у сфері автомобільного транспорту - не менше двох років;

не визнаний банкрутом або щодо нього не розпочато процедуру ліквідації;

не має несплачених штрафних санкцій за порушення автотранспортного законодавства, які неоскаржені у судовому порядку в установлений строк;

мінімальний розмір банківського рахунку становить не менше шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відсутність у посадових осіб судимості за економічні та майнові злочини;

має матеріально-технічну базу для забезпечення підготовки та відправлення вантажів, організації та забезпечення перевезень, контролю за проходженням і одержанням вантажів;

забезпечує діяльність за допомогою кваліфікованого персоналу.

Транспортно-експедиторський агент повинен відповідати таким вимогам:

досвід роботи у сфері автомобільного транспорту - не менше одного року;

не має несплачених штрафних санкцій за порушення автотранспортного законодавства, які неоскаржені у судовому порядку в установлений строк;

відсутність у посадових осіб судимості за економічні та майнові злочини;

мінімальний розмір банківського рахунку становить не менше шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

забезпечує діяльність за допомогою кваліфікованого персоналу.»;

4) статтю 60 доповнити частиною другою такого змісту:

«За порушення законодавства про автомобільний транспорт на суб’єктів господарювання або на осіб без державної реєстрації як суб’єкт господарювання у разі надання ними транспортно-експедиторських послуг без ліцензії накладається стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.

ІІ. Прикінцеві положення.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.Голова Верховної Ради України В.М. ЛИТВИН


Еще

Основные положения:
чтобы получить лиц-ю оператора - 2года опыта и 120000 грн на счету!!!
чтобы получить лиц-ю агента 1 год опыта и 120000 грн на счету!!!
Штраф за отсутствие лицензии " Министерство предлагает, чтобы за осуществление хоздеятельности без получения необходимой лицензии взыскивался штраф в размере 5 100 гривен (300 необлагаемых минимумов доходов граждан)" http://www.ligazakon.ua/news/ga015846.html


Еще

Минтранссвязи решило усилить механизм контроля над деятельностью транспортно-экспедиторских компаний, вследствие чего был разработан проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг)".
Законопроектом предлагается следующее. Прежде всего, транспортно-экспедиторская деятельность должна быть лицензируемой. Выдавать такую лицензию будет Главгосавтоинспекция; она же и станет следить за соблюдением требований действующего законодательства о транспортно-экспедиторской деятельности. Лицензия будет выдаваться на следующие виды работ:

- предоставление экспедиторских услуг оператором;

- предоставление экспедиторских услуг агентом.

При этом оператором считается субъект (физическое или юридическое лицо), которое занимается подготовкой и отправкой грузов, организацией и обеспечением перевозок, контролем получения багажей, проведением взаиморасчетов. Что касается агентов, то их задача - непосредственная организация перевозок между заказчиком услуг и автоперевозчиком. Проектом регуляторного акта также установлен четкий перечень требований (квалификационных и финансовых) к оператору и агенту, в том числе к состоянию их банковского счета: на нем должно быть не менее 102 тыс. гривен. И последнее: Министерство предлагает, чтобы за осуществление хоздеятельности без получения необходимой лицензии взыскивался штраф в размере 5 100 гривен (300 необлагаемых минимумов доходов граждан).

На сегодняшний день не все транспортно-экспедиторские компании являются добросовестными участниками рынка автоперевозок: нередко, получив свою комиссию и плату за перевозку, такие предприятия не спешат вовремя рассчитаться с автоперевозчиками, создавая тем самым напряженную ситуацию на рынке. Данным проектом регуляторного акта такая ситуация может быть разрешена: автоперевозчики будут более уверены в добросовестном выполнении своих договорных обязательств транспортно-экспедиторскими компаниями; зато последним в случае принятия такого закона придется понести дополнительные расходы времени и средств на получение необходимой лицензии. Да и вести себя на рынке придется более осмотрительно, а то ведь и лицензии можно лишиться…


Надейся и жди... в начале себе глаз выколи... :)

Александр.


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

ЦитатаЦитата (ЧП "ВК-ТЕК, 04.03.2009 17:36):

Основные положения:
чтобы получить лиц-ю оператора - 2года опыта и 120000 грн на счету!!!
чтобы получить лиц-ю агента 1 год опыта и 120000 грн на счету!!!
Штраф за отсутствие лицензии " Министерство предлагает, чтобы за осуществление хоздеятельности без получения необходимой лицензии взыскивался штраф в размере 5 100 гривен (300 необлагаемых минимумов доходов граждан)" http://www.ligazakon.ua/news/ga015846.html
А у перевозчика сколько должно быть на счету,для получения лицензии?
А то ведь не редко слышишь-" Деньги на загрузке нужны,на солярку."
При чем ездит только за наличку.


Еще
Владимир.Ну что ?

Страшно ?


Не в этой стране.
Мы то ездить будем,но есть ребята,которые работают только с нами(в смысле на экспедировании). Значит будут как нибудь сами.


Еще
Владимир.

И скажите мне, пожалуйста, только честно: у кого такие бабки есть?
Сомневаюсь... Ну, Прайм и иже с ними


Еще

И диспетчеров посадим на кредит!


Еще

ОПЯТЬ ВСЕ НЕДОВОЛЬНЫ


Еще

Довольным буду если поеду по нормальному тарифу.


Еще

А ничего сложного.
Недостающую сумму вполне возможно собрать у знакомых,скажем на неделю.
Переводишь на свой счет,берешь у банка документ,подтверждающий наличие необходимай суммы и назад снял со счета и раздал. На обналичке влетишь правда,но если очень надо,то надо.
Со всеми остальными пунктами по сравнению с этим вообще-фонарь.

Потом на табуретку и пошел.:)
Где мои 100 гривень на карточку?
Квитанцию по факсу.:)


Еще
Владимир.


А ничего сложного.
Недостающую сумму вполне возможно собрать у знакомых,скажем на неделю.
Переводишь на свой счет,берешь у банка документ,подтверждающий наличие необходимай суммы и назад снял со счета и раздал. На обналичке влетишь правда,но если очень надо,то надо.
Со всеми остальными пунктами по сравнению с этим вообще-фонарь.

Потом на табуретку и пошел.:)
Где мои 100 гривень на карточку?
Квитанцию по факсу.:)

+100 А предлагалось, чтобы 100000 грн. был уставной фонд, причем полностью сформированный, а не на бумаге. Стряпаешь договор о возвратной-финансовой помощи. Вносишь деньги на счет бесплатно, а потом снимаешь под 1% на погашение. Согласно законодательства деньги надо вернуть в течении календарного месяца, а то налоги будут.


Еще

супер :)
а сколько диспетчеров от перевозов - любящих типа поэкспедировать, отсеется :)
многие жмутся на лицензию - твердят что за соточку проще на дороге с гайцом порешать - а теперь сразу перевозчику, желающему поэкспедировать: "...дружище, кажика лицензию..." :)
мне нравится :)

Александр


Еще
СС :victory:


супер :)
а сколько диспетчеров от перевозов - любящих типа поэкспедировать, отсеется :)
многие жмутся на лицензию - твердят что за соточку проще на дороге с гайцом порешать - а теперь сразу перевозчику, желающему поэкспедировать: "...дружище, кажика лицензию..." :)
мне нравится :)

Александр

да к тому же половина хозяев и не догадываются, что активно экспедируют...


Еще
Андрей


супер :)
а сколько диспетчеров от перевозов - любящих типа поэкспедировать, отсеется :)
многие жмутся на лицензию - твердят что за соточку проще на дороге с гайцом порешать - а теперь сразу перевозчику, желающему поэкспедировать: "...дружище, кажика лицензию..." :)
мне нравится :)

АлександрКласс! Я готова! И когда вступает в силу этот закон!?
Уже чувствую прибыль как пойдет косяком!!!!)))))))))))))))

И на последок: Зла не замечаю, но помню!


Еще
P.S.
Расстояния не замечаешь, если перед тобой есть определенная цель.

а еще не будет нытья за "нал" - то, что всегда отстаивал Женя Максименко и в чем я его всеми руками поддерживаю - деньги должны ходить банками :)
геть чорну бухгалтерію!!! :)

С уважением!
Александр


Еще
СС :victory:


а еще не будет нытья за "нал" - то, что всегда отстаивал Женя Максименко и в чем я его всеми руками поддерживаю - деньги должны ходить банками :)
геть чорну бухгалтерію!!! :)

С уважением!
Александр


А что делать тем ,кто на загрузке просил на соляру?
Или стоял где-то под забором и просил подвезти солярочки?

И на последок: Зла не замечаю, но помню!


Еще
P.S.
Расстояния не замечаешь, если перед тобой есть определенная цель.

то же, что и "агентам" - иметь на счету 120 тыс. грн. :)

Александр

ЦитатаЦитата (OLTRANS LOGISTIC, 04.03.2009 18:39):


Вместе с табуреточниками отомрут и орды стонущих ЧП-шников.Всего-то делов.Еще
СС :victory:


то же, что и "агентам" - иметь на счету 120 тыс. грн. :)

Александр


Респект тебе Александр!
Улыбнуло!
Чувствую все приколы еще впереди!))))

И на последок: Зла не замечаю, но помню!


Еще
P.S.
Расстояния не замечаешь, если перед тобой есть определенная цель.


а еще не будет нытья за "нал" - то, что всегда отстаивал Женя Максименко и в чем я его всеми руками поддерживаю - деньги должны ходить банками :)
геть чорну бухгалтерію!!! :)

С уважением!
Александр....Женя Максименко...,кто такой? Конечно,он Вам будут рассказывать за безнал,так как на безнале такой Женя Максименко можеть наламать себе столько,сколько захочет,а от нала он может только отс..ть.Я хотел бы посмотреть,сколько бы Вы ждали и получали свой безнал при нынешней работе банков? И вообще ,сейчас работать по безналу,это равносильно КАМИКАДЗЭ.


ЕщеНу что ?

Страшно ?Да не переживайте Вы так - я шонибудь придумаю дабы обойти... )))


Алексей.

P.S. Почему мне всё время кажется что сегодня пятница?


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0