Проверка лицензионных условий
Новые сообщения
Количество постов 6
Автор
Сообщение

Подскажите, кто пережил проверку "Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом..."
Что проверяют, какие условия, что предоставлять им надо для проверки.
Во что обходятся нарушения.


Еще


Подскажите, кто пережил проверку "Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом..."
Что проверяют, какие условия, что предоставлять им надо для проверки.
Во что обходятся нарушения.

Будем переживать с 06.04.09
1.Лицензия
2.Лицензионные карточки
3.Проводились ли ТО1.-ТО2.
4.Путёвки
5.Журналы по т/б п/б и.т.п

Это всё что мне известно.

Серёга
"всё блин иду в диспетчеры"


Еще
Серёга
Ну, хочешь "Жигули"? Представляешь, такой маленький, а уже - "Жигули"!

Я вот в прошлом году на такой проверке доумничалась...теперь и в этом году попала в план :(


Еще

3.2. При перевірці ліцензіата комісія безпосередньо на
підприємстві перевіряє:
наявність ліцензії на надання послуг відповідного виду
перевезень та ліцензійних карток на кожний транспортний засіб;
наявність та використання власної або орендованої
матеріально-технічної бази та фахівців відповідної кваліфікації,
необхідних для організації здійснення перевезень, забезпечення
належного технічного стану, проходження технічного огляду
транспортних засобів та проведення медичного огляду водіїв або
виконання договорів про проведення цих робіт у разі відсутності
відповідної бази та фахівців; ( Абзац третій пункту 3.2 в редакції
Наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва N 116/866 ( z1463-04 ) від 29.09.2004 )
наявність посадових осіб, які відповідають за експлуатацію
та технічний стан транспортних засобів, безпеку руху, охорону
праці та проведення медичного огляду водіїв і мають документи, які
підтверджують їх освітньо-кваліфікаційний рівень; ( Абзац
четвертий пункту 3.2 в редакції Наказу Державного комітету з
питань регуляторної політики та підприємництва N 116/866
( z1463-04 ) від 29.09.2004 )
дотримання технічних вимог до власних та орендованих
транспортних засобів. Наявність свідоцтв про реєстрацію власних
транспортних засобів, тимчасових реєстраційних талонів (для
орендованих автомобілів), сертифікатів відповідності, документів
про проходження державного технічного огляду;
відповідність технічного стану транспортних засобів, що
перебувають в експлуатації, правилам, нормативам і стандартам,
затвердженим у встановленому порядку, у частині забезпечення
безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища та
своєчасне і в повному обсязі проведення робіт з їх технічного
обслуговування і ремонту згідно з нормативами, установленими
виробниками; ( Абзац шостий пункту 3.2 в редакції Наказу
Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва N 116/866 ( z1463-04 ) від 29.09.2004 )
відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам водіїв
транспортних засобів. Наявність національного або міжнародного
посвідчення на право керування транспортними засобами відповідної
категорії, довідки про проходження обов’язкового медичного огляду;
допуск для обслуговування міжнародних ліній, а також для
перевезення небезпечних вантажів водіїв, які отримали свідоцтво на
право міжнародних перевезень та свідоцтво про допущення водіїв для
перевезення небезпечних вантажів. Наявність документів про
проходження водіями стажування, навчання, відповідних інструктажів
з безпеки руху та охорони праці й пожежної безпеки;
виконання перевізниками Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176 ( 176-97-п ), із
змінами;
виконання вимог щодо розробки та здійснення заходів із
запобігання дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам,
усунення причин виробничого травматизму, охорони навколишнього
природного середовища від шкідливого впливу транспорту;
проведення навчання, стажування, відповідних інструктажів
працівників з безпеки руху та охорони праці й пожежної безпеки на
автомобільному транспорті, організація підвищення кваліфікації та
професійного рівня водіїв;
організація підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів
автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням
послуг автомобільного транспорту, міжнародними перевезеннями, а
також з питань охорони праці та пожежної безпеки в порядку та
термін, що встановлені чинним законодавством;
виконання вимог Положення про робочий час і час відпочинку
водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом
Міністерства транспорту України від 17 січня 2002 р. N 18
( z0097-02 ), зареєстрованого Міністерством юстиції України 4
лютого 2002, за N 97/6385;
забезпечення виконання міжнародних автомобільних перевезень,
відповідності транспортних засобів та водіїв, що залучаються до
міжнародного автомобільного сполучення, вимогам міжнародних
конвенцій та угод у сфері міжнародних автоперевезень, до яких
приєдналась Україна;
виконання вимог законодавства про обов’язкове страхування на
автомобільному транспорті;
відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям,
зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб’єктів
господарювання та в установчих документах;
наявність рішень про створення філій, відокремлених
структурних підрозділів ліцензіата, відповідність затверджених
положень чинному законодавству;
наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або
іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного
виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії (у
разі наявності філії);
достовірність відомостей у документах, поданих суб’єктом
господарювання для отримання ліцензії;
своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни в
документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії (про зміну
місцезнаходження, організаційно - правової форми власності, назви
тощо);
своєчасність переоформлення ліцензій і ліцензійних карток;
виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов
у разі, якщо вони видавались;
у разі відсутності ліцензії - наявність довідки про прийняття
заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду
господарської діяльності або прийняття заяви про видачу дубліката
ліцензії.


Еще

3.5. При здійсненні перевірки в автомобільних транспортних
засобах перевіряються:
наявність ліцензійної картки на транспортний засіб;
наявність свідоцтва про державну реєстрацію транспортного
засобу, видане органом Державної автомобільної інспекції;
наявність тимчасового реєстраційного талона, виданого
органами Державної автомобільної інспекції (на орендні
автомобілі);
наявність відмітки в документах водія про медичний огляд
водія та технічний огляд автотранспортного засобу перед виїздом,
наявність талона про проходження державного технічного огляду;
наявність у водіїв документів, передбачених статтями 38 та 57
Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 );
наявність у легковому таксомоторі справного таксометра;
відповідність зовнішньої та внутрішньої екіпіровки
транспортного засобу (автобуса, маршрутного таксомотора, таксі)
вимогам Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту та вимогам нормативних документів з безпеки руху та
пожежної безпеки.


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0