Реклама на тентах.
Новые сообщения
Количество постов 21
Автор
Сообщение

Нам поступило предложение разместить рекламу фирмы заказчика на тентах наших автомобилей.Подскажите,пожалуста, какие разрешительные документы нужны и сколько стоит такая услуга.


Еще

Нам поступило предложение разместить рекламу фирмы заказчика на тентах наших автомобилей.Подскажите,пожалуста, какие разрешительные документы нужны и сколько стоит такая услуга.


В среднем на п/п 900-1500 с НДС в месяц (по крайней мере, в Черкассах), а там - как договоритесь. До недавнего времени действовал "Порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах ...." утвержденный приказом МВД 23.07.2001 № 583 .... но...

/////////////МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЗГОДЕН
Директор Департаменту
В. В. Бутрименко
25 жовтня 2004 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
Л. М. Горбунова
25 жовтня 2004 року


ВИСНОВОК N 7/30
про скасування рішення про державну реєстрацію

Міністерство внутрішніх справ України

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, що видав акт)

Положення про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, затверджене наказом МВС України від 23.07.2001 N 583
_____________________________________________________________________________________
(найменування нормативно-правового акта, вид, дата та номер розпорядчого документа, яким він затверджений)

01.08.2001 за N 652/5843

_____________________________________________________________________________________
(дата реєстрації й номер за державним реєстром)

Підстави для розгляду питання щодо скасування рішення про державну реєстрацію:

Недотримання органом, що видав нормативно-правовий акт, вимог пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731, згідно з яким у разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов’язаний у місячний термін унести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.

ВИСНОВОК:

Положення про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг (далі - Положення про порядок узгодження розміщення реклами) було видано відповідно до Законів України "Про дорожній рух" та "Про рекламу" (Закон України "Про рекламу" викладено в новій редакції згідно із Законом України від 11 липня 2003 року N 1121-IV), постанов Кабінету Міністрів України від 31.12.93 N 1094 "Про затвердження Правил дорожнього руху" (постанова втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306), від 14.04.97 N 341 "Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ", від 07.09.98 N 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок", від 23.09.98 N 1511 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" (постанова втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року N 2067).

У зв’язку з набранням чинності Законом України від 11 липня 2003 року N 1121-IV, яким викладено в новій редакції Закон України "Про рекламу", Положення про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, затверджене наказом МВС України від 23.07.2001 N 583, не відповідає його вимогам.

Зокрема, відповідно до пункту 1 статті 16 Закону України "Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, установленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 (далі - Типові правила), регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у населених пунктах, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами (пункт 1 Типових правил).

Відповідно до пункту 43 Типових правил розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

Частиною 5 статті 16 Закону "Про рекламу" зазначено, що перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, установлений цим Законом, є вичерпним.

Визначені Положенням про порядок узгодження розміщення реклами вимоги до встановлення рекламоносіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг не узгоджуються зі статтею 16 Закону України "Про рекламу" та Типовими правилами.

Відповідно до частини 1 статті 18 Закону України "Про рекламу" розміщення реклами на транспорті погоджується лише з власниками об’єктів транспорту або уповноваженими ними органами (особами). При погодженні розміщення реклами на транспорті втручання у форму та зміст реклами забороняється.

Крім того, частиною 3 статті 18 Закону "Про рекламу" визначено, що за умови розміщення реклами на транспорті з дотриманням вимог безпеки і правил порожнього руху забороняється вимагати від власників транспортних засобів отримання дозволів, погоджень, інших документів щодо розміщення реклами.

Визначені Положенням про порядок узгодження розміщення реклами вимоги до розміщення реклами на транспорті не узгоджуються зі статтею 18 цього Закону.

Слід зазначити, що Законом України "Про рекламу" та Типовими правилами не передбачено видачу таких документів, як погодження розміщення та формуляру на розміщення реклами на транспортному засобі або встановлення рекламоносія.

Згідно з підпунктом "г" пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 (далі - Положення), рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта може бути скасовано у зв’язку з виявленням порушень або недотриманням вимоги пункту 16 цього Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.

Листами Міністерства юстиції України від 09.04.2004 N 24-7/595, від 05.05.2004 N 24-7/595, від 07.06.2004 N 24-16341, від 07.10.2004 N 24-7/1759 Міністерству внутрішніх справ України пропонувалося привести у відповідність до чинного законодавства Положення про порядок узгодження розміщення реклами та наказ МВС України від 23.07.2001 N 583, яким воно затверджено.

Разом з цим до Мін’юсту України надійшов лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 23.09.2004 N 6482 щодо скасування наказу МВС України від 23.07.2001 N 583 "Про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху", зареєстрованого в Мін’юсті України 01.08.2001 за N 652/5843.

За станом на 22.10.2004 інформації від Міністерства внутрішніх справ України щодо визнання наказу МВС України від 23 липня 2001 року N 583 таким, що втратив чинність, до Міністерства юстиції України не надходило.

На підставі викладеного та відповідно до підпункту "г" пункту 17 Положення, підпункту 4.4 пункту 4 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Мін’юсту України від 31.07.2000 N 32/5 (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 458/4679, рішення про державну реєстрацію Положення про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг та наказу МВС України від 23.07.2001 N 583 "Про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху" скасувати.
Головний спеціаліст Департаменту
державної реєстрації нормативних актів


О. С. Дінєйкіна

Дата складання висновку:

22.10.2004 р. ////////////////

Т.е. ничего и ни с кем (кроме, собственно, рекламодателя) согласовать и получать какие-либо разрешительные документы не требуется.
Единственное - если Вы собираетесь разместить рекламу, скажем, на кабине, то есть определённые требования для регистрации (имеется ввиду цвет авто - дабы не нарушить его)

З.Ы. 50 грн...

С ув. Алексей (ЧП Орлова А.С.).


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

ЦитатаЦитата (ЧП ТРУДЯГА, 15.08.2007 18:48):
Нам поступило предложение разместить рекламу фирмы заказчика на тентах наших автомобилей.Подскажите,пожалуста, какие разрешительные документы нужны и сколько стоит такая услуга.

За это платится обычный налог на наружную рекламу, рассчитывается от размера. А сколько лично Вам заплатит рекламодатель - это как договоритесь.


Рассчитывается не от размера, а от суммы договора. Или 0,5 процикофф от базы налогообложения...

Алексей.


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

Нам поступило предложение разместить рекламу фирмы заказчика на тентах наших автомобилей.Подскажите,пожалуста, какие разрешительные документы нужны и сколько стоит такая услуга.

На данный момент, не каких документов не требуется. Все правила регистрации, временно приостановленны.


Еще

ЦитатаЦитата (ОВА, 15.08.2007 20:12):
Нам поступило предложение разместить рекламу фирмы заказчика на тентах наших автомобилей.Подскажите,пожалуста, какие разрешительные документы нужны и сколько стоит такая услуга.

На данный момент, не каких документов не требуется. Все правила регистрации, временно приостановленны.


Дык... я об этом, вроде, и писал....

З.Ы. А как же мои грошы?

Алексей.


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

Большое спасибо за предоставленную информацию и отдельное СПАСИБО Алексею чп Орлова.


Еще

Блин.... опять СПАСИБО.... тут на третий лексус нехватает, дача на Карибах недостроенная стоит, а тут спасибо.... эх..

Алексей.


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

Мне пригнали машину из Европы, а там надписи на тэнте, что с ними делать??? и это наказуемо???


Еще

смотри канал Дискавери


Еще

смотри канал ДискавериЭто к чему??? Показуете свой ум??? Я так понимаю это я Вам советовал при ремонте диска??? Так посмотрите как там делают диски на те же мотоциклы.


Еще

Мне пригнали машину из Европы, а там надписи на тэнте, что с ними делать??? и это наказуемо???


А как же, конечно наказуемо. Вплоть до конфискации т/с. Даже по каналу Дискавери такое показывали...


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

Мне пригнали машину из Европы, а там надписи на тэнте, что с ними делать??? и это наказуемо???


А как же, конечно наказуемо. Вплоть до конфискации т/с. Даже по каналу Дискавери такое показывали...
Ещё один блеснул умом. Спасибо Вам большое, что обращаете на меня внимание, а не так как Администрация сайта.


Еще

Мне пригнали машину из Европы, а там надписи на тэнте, что с ними делать??? и это наказуемо???

У нас все машины с надписями на "ненашем" языке+ картинки.Пока проблем не было.Хотя у нас цельнометы и надписи из оракала можно содрать при желании,но пока руки не доходят...Хотя,если строго по закону,нужно разрешение.Вообще,ситуация напоминает положение с тонировкой автомобильных стекол-есть процент светопропускания,но его редко контролируют,у кого-то есть с собой сертификат на тонировку ,у кого-то нет.


Еще

Мне пригнали машину из Европы, а там надписи на тэнте, что с ними делать??? и это наказуемо???

У нас все машины с надписями на "ненашем" языке+ картинки.Пока проблем не было.Хотя у нас цельнометы и надписи из оракала можно содрать при желании,но пока руки не доходят...Хотя,если строго по закону,нужно разрешение.Вообще,ситуация напоминает положение с тонировкой автомобильных стекол-есть процент светопропускания,но его редко контролируют,у кого-то есть с собой сертификат на тонировку ,у кого-то нет.


Блин.... Да не нужно никакого разрешения на рекламу на т/с.! Я же выше уже про это писал и нормативный акт привёл (не поленитесь - прочитайте). Фууххх...

Алексей.


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

Мне пригнали машину из Европы, а там надписи на тэнте, что с ними делать??? и это наказуемо???

У нас все машины с надписями на "ненашем" языке+ картинки.Пока проблем не было.Хотя у нас цельнометы и надписи из оракала можно содрать при желании,но пока руки не доходят...Хотя,если строго по закону,нужно разрешение.Вообще,ситуация напоминает положение с тонировкой автомобильных стекол-есть процент светопропускания,но его редко контролируют,у кого-то есть с собой сертификат на тонировку ,у кого-то нет.


Блин.... Да не нужно никакого разрешения на рекламу на т/с.! Я же выше уже про это писал и нормативный акт привёл (не поленитесь - прочитайте). Фууххх...

Алексей.Спасибо, скажу честно - нет времени читать.


Еще

Может быть.Моего знакомого-у него 5 бусиков на маршруте+реклама автомасел на борту-достали гаишники-все его водители возят теперь купу документов,за оформление которых заплатил рекламодатель.
"Не может быть, чтобы не брали денег за провал!"("12 стульев",И.Ильф,Е.Петров)


Еще

Мне пригнали машину из Европы, а там надписи на тэнте, что с ними делать??? и это наказуемо???


А как же, конечно наказуемо. Вплоть до конфискации т/с. Даже по каналу Дискавери такое показывали...
Ещё один блеснул умом. Спасибо Вам большое, что обращаете на меня внимание, а не так как Администрация сайта.


Обращаем. Причём, зловредно, потому что Вы позволяете себе, иногда (впрочем - практически всегда) требовательно-оскорбительные посты - то Вам высказывание форумчанина бредовое, то Вам никак стоянку в Харькове (с вольтами, душем и т.д.) никак найти не могут (какие нехорошие люди), то Вы даёте "железный" совет (и если Вас не послушают, то люди эти му...и) о перезде из определенного региона России в другой в поисках груза, а потом еще и спорите на эту тему (хотя, тому человеку предложили телефоны и он уехал и потом благодарил собеседника, но не Вас), то Вы оч. неуважительно отзываетесь о своих сотрудниках (хотя, лично моё мнение, что бизнес перевозок, как минимум на 50 % держится на кадрах и умении владельца воспитывать и поощрять эти кадры за хорошую работу, и, далеко, не только на том, чтобы их лупить и штрафовать ежедневно и относиться к ним как к отбросам общества). Позволю себе дать Вам совет (да да позволю!) - пусть у Вас хоть 100 машин, а у меня всего одна на этом сайте, но это не даёт Вам право неуважительно относиться к участникам форума и их высказываниям. Живой пример тому ...дискавери.. Делайте выводы.

З.Ы. Ничего личного к Вам не имею, но будте проще и открытей и к Вам подтянутся люди..

Алексей.


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

Мне пригнали машину из Европы, а там надписи на тэнте, что с ними делать??? и это наказуемо???


А как же, конечно наказуемо. Вплоть до конфискации т/с. Даже по каналу Дискавери такое показывали...
Ещё один блеснул умом. Спасибо Вам большое, что обращаете на меня внимание, а не так как Администрация сайта.


Обращаем. Причём, зловредно, потому что Вы позволяете себе, иногда (впрочем - практически всегда) требовательно-оскорбительные посты - то Вам высказывание форумчанина бредовое, то Вам никак стоянку в Харькове (с вольтами, душем и т.д.) никак найти не могут (какие нехорошие люди), то Вы даёте "железный" совет (и если Вас не послушают, то люди эти му...и) о перезде из определенного региона России в другой в поисках груза, а потом еще и спорите на эту тему (хотя, тому человеку предложили телефоны и он уехал и потом благодарил собеседника, но не Вас), то Вы оч. неуважительно отзываетесь о своих сотрудниках (хотя, лично моё мнение, что бизнес перевозок, как минимум на 50 % держится на кадрах и умении владельца воспитывать и поощрять эти кадры за хорошую работу, и, далеко, не только на том, чтобы их лупить и штрафовать ежедневно и относиться к ним как к отбросам общества). Позволю себе дать Вам совет (да да позволю!) - пусть у Вас хоть 100 машин, а у меня всего одна на этом сайте, но это не даёт Вам право неуважительно относиться к участникам форума и их высказываниям. Живой пример тому ...дискавери.. Делайте выводы.

З.Ы. Ничего личного к Вам не имею, но будте проще и открытей и к Вам подтянутся люди..

Алексей.
))) Развесилили Вы меня на ночь))) Вам не нравится как я общаюсь??? Не читайте мои отзывы, а общаюсь я так потому что меня задолбали некоторые диспетчера и здесь не играет роль одна машина у меня или сто, просто я такой человек по жизни и если мне что-то не нравится то я так никогда не зделаю, а отношение к форумчанам у меня ко Всем одинаковое. Если я кого-то смертельно обидел, извините. Что-то я не понял насчёт стоянки, не хочу читать что я там писал, но мне звонили харьковчани и советовали места, большое спасибо откликнувшимся, а что Вас там обидело я не знаю. Насчёт своих кадров я говорю то что есть, кто у кого работает водителем??? Я исполняю любую прихоть водителя и прошу за это порядочность!!! А если он баран, то я так здесь и написал. Алексей, ещё вопросы ко мне есть???


Еще

Мне пригнали машину из Европы, а там надписи на тэнте, что с ними делать??? и это наказуемо???


А как же, конечно наказуемо. Вплоть до конфискации т/с. Даже по каналу Дискавери такое показывали...
Ещё один блеснул умом. Спасибо Вам большое, что обращаете на меня внимание, а не так как Администрация сайта.


Обращаем. Причём, зловредно, потому что Вы позволяете себе, иногда (впрочем - практически всегда) требовательно-оскорбительные посты - то Вам высказывание форумчанина бредовое, то Вам никак стоянку в Харькове (с вольтами, душем и т.д.) никак найти не могут (какие нехорошие люди), то Вы даёте "железный" совет (и если Вас не послушают, то люди эти му...и) о перезде из определенного региона России в другой в поисках груза, а потом еще и спорите на эту тему (хотя, тому человеку предложили телефоны и он уехал и потом благодарил собеседника, но не Вас), то Вы оч. неуважительно отзываетесь о своих сотрудниках (хотя, лично моё мнение, что бизнес перевозок, как минимум на 50 % держится на кадрах и умении владельца воспитывать и поощрять эти кадры за хорошую работу, и, далеко, не только на том, чтобы их лупить и штрафовать ежедневно и относиться к ним как к отбросам общества). Позволю себе дать Вам совет (да да позволю!) - пусть у Вас хоть 100 машин, а у меня всего одна на этом сайте, но это не даёт Вам право неуважительно относиться к участникам форума и их высказываниям. Живой пример тому ...дискавери.. Делайте выводы.

З.Ы. Ничего личного к Вам не имею, но будте проще и открытей и к Вам подтянутся люди..

Алексей.
))) Развесилили Вы меня на ночь))) Вам не нравится как я общаюсь??? Не читайте мои отзывы, а общаюсь я так потому что меня задолбали некоторые диспетчера и здесь не играет роль одна машина у меня или сто, просто я такой человек по жизни и если мне что-то не нравится то я так никогда не зделаю, а отношение к форумчанам у меня ко Всем одинаковое. Если я кого-то смертельно обидел, извините. Что-то я не понял насчёт стоянки, не хочу читать что я там писал, но мне звонили харьковчани и советовали места, большое спасибо откликнувшимся, а что Вас там обидело я не знаю. Насчёт своих кадров я говорю то что есть, кто у кого работает водителем??? Я исполняю любую прихоть водителя и прошу за это порядочность!!! А если он баран, то я так здесь и написал. Алексей, ещё вопросы ко мне есть???


Боже упаси. Нет у меня к Вам вопросов - Вы всё довольно ясно и лаконично изложили. Мне всё понятно. Хотя, нет, - соврал. Есть вопрос к Вам у клуба Что? Где? Когда?. Вопрос - зачем ув. СПДФЛ Холод А.И. изнасиловал пунктуацию и орфографию в своём последнем топике?

З.Ы. Звонил только что Далю (как Вы, несомненно, знаете - это автор толкового русского словаря) - он тоже удивился - зачем?

Алексей.


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

Мне пригнали машину из Европы, а там надписи на тэнте, что с ними делать??? и это наказуемо???


А как же, конечно наказуемо. Вплоть до конфискации т/с. Даже по каналу Дискавери такое показывали...
Ещё один блеснул умом. Спасибо Вам большое, что обращаете на меня внимание, а не так как Администрация сайта.


Обращаем. Причём, зловредно, потому что Вы позволяете себе, иногда (впрочем - практически всегда) требовательно-оскорбительные посты - то Вам высказывание форумчанина бредовое, то Вам никак стоянку в Харькове (с вольтами, душем и т.д.) никак найти не могут (какие нехорошие люди), то Вы даёте "железный" совет (и если Вас не послушают, то люди эти му...и) о перезде из определенного региона России в другой в поисках груза, а потом еще и спорите на эту тему (хотя, тому человеку предложили телефоны и он уехал и потом благодарил собеседника, но не Вас), то Вы оч. неуважительно отзываетесь о своих сотрудниках (хотя, лично моё мнение, что бизнес перевозок, как минимум на 50 % держится на кадрах и умении владельца воспитывать и поощрять эти кадры за хорошую работу, и, далеко, не только на том, чтобы их лупить и штрафовать ежедневно и относиться к ним как к отбросам общества). Позволю себе дать Вам совет (да да позволю!) - пусть у Вас хоть 100 машин, а у меня всего одна на этом сайте, но это не даёт Вам право неуважительно относиться к участникам форума и их высказываниям. Живой пример тому ...дискавери.. Делайте выводы.

З.Ы. Ничего личного к Вам не имею, но будте проще и открытей и к Вам подтянутся люди..

Алексей.
))) Развесилили Вы меня на ночь))) Вам не нравится как я общаюсь??? Не читайте мои отзывы, а общаюсь я так потому что меня задолбали некоторые диспетчера и здесь не играет роль одна машина у меня или сто, просто я такой человек по жизни и если мне что-то не нравится то я так никогда не зделаю, а отношение к форумчанам у меня ко Всем одинаковое. Если я кого-то смертельно обидел, извините. Что-то я не понял насчёт стоянки, не хочу читать что я там писал, но мне звонили харьковчани и советовали места, большое спасибо откликнувшимся, а что Вас там обидело я не знаю. Насчёт своих кадров я говорю то что есть, кто у кого работает водителем??? Я исполняю любую прихоть водителя и прошу за это порядочность!!! А если он баран, то я так здесь и написал. Алексей, ещё вопросы ко мне есть???


Боже упаси. Нет у меня к Вам вопросов - Вы всё довольно ясно и лаконично изложили. Мне всё понятно. Хотя, нет, - соврал. Есть вопрос к Вам у клуба Что? Где? Когда?. Вопрос - зачем ув. СПДФЛ Холод А.И. изнасиловал пунктуацию и орфографию в своём последнем топике?

З.Ы. Звонил только что Далю (как Вы, несомненно, знаете - это автор толкового русского словаря) - он тоже удивился - зачем?

Алексей.


Чтобы у Вас был ко мне вопрос. Теперь всё?


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0