Нацбанк
Новые сообщения
Количество постов 10
Автор
Сообщение

от 10.08.09 на сайте НБУ есть файл под названием "Пам,ятка позичальника". Я не могу открыть этот файл...может у кого-то есть желание и возможность открыть его и поделиться впечатлением о его содержании?


Еще
Еще не вечер...


от 10.08.09 на сайте НБУ есть файл под названием "Пам,ятка позичальника". Я не могу открыть этот файл...может у кого-то есть желание и возможность открыть его и поделиться впечатлением о его содержании?


http://capitaltimes.com.ua/news/8976.html

Юра попробуй здесь, только открывай "Адобе фотошопом"


Александр.


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

нету у меня фотошопа...а когда я хочу открыть файл с сайта нбу, появляется табличка с инфой,что "невозможно открыть приложение".что там за приложение?
раньше у меня открывались все файлы,а после переустановки виндоуса началась такая история.


Еще
Еще не вечер...

Если файл в формате PDF, то нужен Adobe Reader
С ув. Александр


Еще

Пожалуйста!!!!


Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Б А Н К У К Р А Ї Н И
ПАМ’ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД БАНКОМ ЗА СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ І ПОТРАПИВ У СКРУТНЕ ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ
Чи варто ігнорувати умови кредитного договору?
Отримавши кредит, Ви як позичальник банку зобов’язані повернути банку основну суму боргу, сплатити проценти за користування ним у розмірах і в строки, установлені умовами кредитного договору.
Крім того, умовами кредитного договору часто передбачається необхідність здійснення позичальником інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту як на користь банку (комісії за відкриття поточного/карткового рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування, забезпечення обслуговування кредитної заборгованості, що, наприклад, пов’язано з бажанням позичальника отримувати виписки за кредитним/картковим рахунком, здійснення валютно-обмінних операцій, надання консультаційних, у тому числі юридичних, послуг тощо), так і на користь третіх осіб (страхові платежі, платежі за послуги нотаріусів, інших осіб, біржові збори тощо).
Національний банк України з метою захисту прав позичальників під час укладення ними кредитних договорів запровадив Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджені постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 № 168, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.05.2007 за № 541/13808 (далі – Правила № 168), і підготував детальну інформацію для громадян, які вирішили отримати кредит у банку, викладену в Пам’ятці позичальника банку за споживчим кредитом, що розміщена на інтернет-сторінці Національного банку України в підрозділі “Інформаційна допомога позичальнику” розділу “Інформаційні матеріали” за адресою: www.bank.gov.ua/Inf_mat.
У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених кредитним договором щодо забезпечення повернення кредиту, а також у разі втрати або суттєвого погіршення стану наданого в заставу майна, яке залишається у Вашому користуванні, банк має право вимагати від Вас дострокового повернення кредиту та сплати фактично нарахованих процентів. Право банку пред’явити таку вимогу також, як правило, зазначено в кредитному договорі.
2
Крім того, банки накопичують інформацію про стан обслуговування кредитів позичальником, у результаті чого формується його кредитна історія. Усі Ваші дії або бездіяльність, що призведуть до неналежного погашення кредиту, можуть вплинути на якість Вашої кредитної історії. Надаючи кредити, банки, як правило, перевіряють кредитну історію позичальника. Наявність у позичальника негативної кредитної історії може стати в майбутньому підставою для надання банком кредиту за більш високою процентною ставкою або, взагалі, для відмови в наданні кредиту.
УВАГА! Прагнучи забезпечити дотримання позичальником графіка платежів за кредитом, установленого умовами кредитного договору, за неналежного його виконання банки застосовуватимуть штрафні санкції (неустойки, штрафи, пені). Унаслідок цього сума боргу разом з нарахованими штрафними санкціями може стати настільки великою, що її вже неможливо буде погасити навіть шляхом продажу майна, яке було надане в заставу за кредитом. У такому разі погашається лише частина боргу і позичальник за рішенням суду продовжує нести відповідальність перед банком вже іншими своїми активами (заробітною платою, іншим майном тощо).
Позичальнику також недопустимо приймати необачні рішення щодо способів повернення кредиту, особливо в скрутні для нього часи. Наприклад, недопустимо самовільно залишити автомобіль, що був у заставі за кредитом, біля будівлі банку, вважаючи, що цим забезпечено повний розрахунок за кредитом. Адже це лише особиста думка позичальника. Відповідно до статті 1 Закону України “Про заставу” банк має законні підстави вважати інакше. Ураховуючи постійну зміну цін на нерухомість та автомобілі, амортизацію та інші обставини, банк здійснюватиме реалізацію заставленого майна за ринковою вартістю. Тож і в цьому разі може виникнути ситуація, коли погашеною буде лише частина заборгованості позичальника за кредитом.
У зв’язку з цим для позичальника дуже важливо повністю контролювати ситуацію, у якій він опинився з тих чи інших причин, та намагатися разом з банком знайти прийнятний для обох сторін вихід з неї.
Чи може банк допомогти Вам?
Банки з розумінням ставляться до того, що Ви можете наразитися на непередбачені обставини, які можуть негативно вплинути на Ваш фінансовий стан і здатність своєчасно та в повному обсязі погашати кредит.
Непередбаченими обставинами, що спричинили негативний вплив на Ваше фінансове становище і здатність своєчасно та в повному обсязі погашати кредит, можуть бути: зменшення заробітної плати та/або інших надходжень; втрата пільг, роботи; тяжке захворювання та/або отримання інвалідності; розлучення; смерть членів сім’ї або інше, якщо ці обставини спричинили втрату доходів або їх зниження до рівня, за яким щомісячні сукупні платежі за кредитом перевищують 30 % Вашого місячного доходу.
За наявності підтвердження достовірними документами (довідка з місця роботи, довідка з державної служби зайнятості тощо) об’єктивних та беззаперечних доказів того, що Ви не в змозі своєчасно та в повному обсязі
3
погашати кредит у зв’язку з настанням непередбачених обставин, а також, ураховуючи інші обставини (наприклад, стан обслуговування кредиту до настання подій, які спричинили погіршення фінансового становища, причини настання таких подій, поточний фінансовий стан, перспективи відновлення платоспроможності тощо), банк може надати Вам можливість погашати кредит на нових умовах, прийнятних як для Вас, так і для банку.
Що Ви можете зробити, потрапивши у фінансову скруту?
Передусім не ігноруйте листи та дзвінки від тих, перед ким у Вас є фінансові (грошові) зобов’язання. Борг сам по собі не зникне, тому Вам потрібно зустрітися з представниками банку для конструктивного вирішення Ваших боргових проблем. І чим швидше Ви це зробите, тим меншими будуть штрафи за несвоєчасне погашення кредиту та більш вигідними для Вас нові умови погашення кредиту.
Разом з тим Ви не повинні покладатися лише на банк. Зі свого боку Ви повинні виважено оцінити ситуацію, у якій Ви опинилися. Ви маєте усвідомлювати, що Вам необхідно повернути взяті в кредит гроші. Адже банк, як установа, яка по суті виконує функцію фінансового посередника, не тільки надає кредити, а й залучає депозити (вклади), які є джерелом коштів для надання кредитів. Залучені депозити банку необхідно повернути у визначені депозитними договорами строки, сплативши проценти за користування ними. Ураховуючи це, кошти, що повертаються позичальниками під час погашення кредитів, є джерелом для повернення депозитів. З метою забезпечення стабільності своєї роботи банк узгоджує графіки виплат за депозитами та надходжень за виданими кредитами. Тому Ви, у свою чергу, повинні докладати максимальних зусиль щодо забезпечення повернення кредиту.
Як банк повинен обходитися з позичальником, який потрапив у скрутне фінансове становище?
Якщо Ви потрапили в скрутне фінансове становище, як Ви, так і банк зацікавлені в знаходженні оптимального рішення щодо забезпечення повернення кредиту. Реалізація майна, наданого в заставу за кредитом, є вимушеним заходом з боку банку, до якого він вдається, коли немає впевненості в забезпеченні повернення кредиту шляхом відновлення платежів з боку позичальника.
Національний банк України постановою Правління від 06.08.2009 №461 схвалив Рекомендації щодо роботи банків з позичальниками – фізичними особами, які мають заборгованість за споживчими кредитами та потрапили в скрутне фінансове становище (далі – Рекомендації №461).
Відповідно до цих Рекомендацій банки мають:

підтримувати зв’язок з позичальником у зручний для нього час і спосіб (зустрічі, листування, телефон, факс тощо);

надати позичальнику повну і доступну інформацію щодо загального розміру його заборгованості, уключаючи всі платежі, передбачені умовами кредитного договору, та проінформувати позичальника про
4
заходи, які можуть бути застосовані в разі невиконання позичальником умов кредитного договору, у тому числі повідомити, що неналежне виконання умов кредитного договору може негативно вплинути на кредитну історію позичальника і в майбутньому призвести до погіршення доступу до кредитів;

обговорити з позичальником усі обставини його скрутного фінансового становища для того, щоб визначити з позичальником можливі шляхи повернення кредиту;

разом з позичальником розробити прийнятну як для позичальника, так і для банку програму погашення кредиту, зокрема, це може бути реструктуризація кредиту позичальника, зміна валюти кредиту тощо.
Які існують основні шляхи забезпечення повернення кредиту?
Банк може:

здійснити реструктуризацію кредиту;

здійснити зміну валюти кредиту;

продати кредит іншому банку;

передати право вимоги за кредитним договором;

звернутися до третіх осіб за послугами з повернення кредиту;

здійснити звернення-стягнення на майно.
Реструктуризація кредиту означає внесення змін до раніше укладеного з банком кредитного договору шляхом укладення додаткового договору про продовження строку дії договору, зміни графіка платежів, зміни процентних ставок тощо. Реструктуризація кредиту дасть змогу Вам на інших умовах погашати кредит. Умови реструктуризації кредиту визначаються банком для кожного позичальника індивідуально на підставі об’єктивних та беззаперечних доказів неможливості виконувати умови раніше укладеного кредитного договору, що підтверджені достовірними документами.
Укладаючи договір з банком, у тому числі і додатковий, переконайтеся, що всі умови договору Вам зрозумілі, Вам надана вичерпна інформація про сукупну вартість послуг банку відповідно до Правил № 168 і Ви повністю усвідомлюєте всі наслідки підписання договору.
Уклавши з банком договір, дотримуйтесь усіх його умов.
Якщо ж Ви не здійснюєте платежі за кредитом відповідно до умов договору, ігноруєте нагадування, не відповідаєте на листи та телефонні дзвінки банку, а також Вами не досягнуто згоди щодо укладення договору про реструктуризацію кредиту, банк може звернутися до суду або до третіх осіб – суб’єктів господарювання за послугами з повернення заборгованості за кредитом, іншого банку з метою продажу Вашого боргу або передачі права вимоги за Вашим кредитним договором.
Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду Н.В.Іваненко


Еще
P.S.
Расстояния не замечаешь, если перед тобой есть определенная цель.

Будьте взаємно ввічливими
11.08.2009 10:50

Учасники та регулятори фінансового ринку всерйоз узялися за врегулювання збору боргів з несумлінних позичальників
Після того як у минулий понеділок Незалежна асоціація українських колекторських агентств (НАУКА) затвердила Кодекс етики колектора, а Кабмін схвалив законопроект, що передбачає ліцензування колекторської діяльності, учора НБУ розіслав банкам рекомендації зі спілкування з фізособами-боржниками, якими відокремлює жертв кризи від шахраїв.
Кодекс, зокрема, регулює діяльність колекторських агентств, що входять в асоціацію, і визначає порядок роботи зі скаргами громадян на несумлінні дії колекторських компаній. "З появою на ринку безлічі компаній, що надають послуги зі стягнення заборгованості, українські громадяни можуть зіткнутися з непрофесійними діями колекторів. Ці дії можуть проявлятися як у розсиланні листів з погрозами, так і в перевищенні суми боргу, пропонованої до погашення. Робота зі скаргами громадян дозволить нам вивчити основні проблеми та ужити заходів для їх усунення", - відзначив президент НАУКА Роман Кривошеєв. Аналогічним документом керуються і члени Асоціації учасників колекторського бізнесу, змушені самі стежити за дотриманням на ринку цивілізованих правил, поки парламент не прийме профільний закон.
Проект закону, підтриманий Кабміном, передбачає введення ліцензування діяльності колекторських компаній. "Таким чином, є можливість урегулювати гострі питання, беручи до уваги той резонанс, який викликала діяльність колекторських компаній наприкінці минулого року у зв’язку з фінансовою кризою і стягненням зобов’язань перед банками", - розповів міністр юстиції Микола Оніщук. Згідно із проектом, Кабмін повинен затвердити положення про умови та порядок ліцензування, де будуть визначені критерії і вимоги до фізичних і юридичних осіб, що займаються колекторською діяльністю, а також їх відповідальність.
А поки законопроект подорожує по парламентських кабінетах (у яких зараз нікого немає), Національний банк вирішив докладно розписати правила поведінки з позичальниками-фізособами, "які мають заборгованість за споживчими кредитами і потрапили в скрутне фінансове становище". Автори документа стурбувалися не тільки зниженням ризиків банківської діяльності, але й відновленням довіри до банківської системи, зокрема, шляхом створення прийнятних умов для забезпечення виконання позичальниками взятих на себе зобов’язань за споживчими кредитами.
"Рекомендації дозволять покласти початок в Україні впровадженню європейських стандартів щодо роботи банків з позичальниками-фізособами, які потрапили в скрутне фінансове становище у результаті настання непередбачених обставин, які спричинили негативний вплив на їхню здатність забезпечувати своєчасне та у повному обсязі виконання своїх зобов’язань", - відзначають у НБУ.
Зокрема, банкам рекомендується створити окремі структурні підрозділи по роботі із проблемними позичальниками-фізособами, розмежувавши в такий спосіб потерпілих від кризи і злісних неплатників або шахраїв. "З метою забезпечення безстороннього ставлення до позичальників не рекомендується особу, відповідальну за роботу з позичальниками, які потрапили в скрутне фінансове становище, підпорядковувати підрозділам банку, які відповідають за стягнення проблемної заборгованості", - відзначається в рекомендаціях.
При цьому вповноважені співробітники фінустанови повинні допомагати позичальникові в пошуку способів погашення боргу, беручи до уваги його "докризову" платіжну дисципліну, поточне фінансове становище позичальника, перспективи поновлення платоспроможності. Причому консультації щодо цього питання повинні надаватися безкоштовно.
У той же час Нацбанк однозначно висловився із приводу правомірності передачі банкам інформації про позичальників третім особам. "Банки мають право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, третім особам, з якими укладені договори на одержання послуг щодо повернення позичальниками заборгованості, і які розробили і затвердили правила роботи, що забезпечують нерозголошення інформації, яка містить банківську таємницю, лише за наявності письмового дозволу позичальника", - сказано в документі.
Крім того, Нацбанк нагадав позичальникам, що їх самостійні рішення щодо способів повернення кредиту можуть виявитися незадовільними і, мабуть, не звільнять їх від відповідальності. "Неприпустимо самовільно залишити автомобіль, який був у заставі за кредитом, біля будівлі банку, вважаючи, що цим забезпечені повні розрахунки за кредитом, - сказано в пам’ятці, адресованій позичальникам. - Борг сам по собі не зникне".
http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2009/08/11/168156


Александр.


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

Незовибатько
Дякую.
Але мені все-таки цікаво, чому я не можу цей файл відкрити?питання...


Еще
Еще не вечер...


Незовибатько
Дякую.
Але мені все-таки цікаво, чому я не можу цей файл відкрити?питання...


Это Нацбанк блокирует всем у кого кредиты, что бы не смогли ознакомиться с памяткой, облегчающей жизнь кредитчикам!
Олег.


Еще

)))))))))))))))))))))

Просто скорее всего у Вас нет нужных программ на вашем компьютере для этого документа!


Еще
P.S.
Расстояния не замечаешь, если перед тобой есть определенная цель.

ЦитатаЦитата (ЧП Полудень, 11.08.2009 15:41):


Незовибатько
Дякую.
Але мені все-таки цікаво, чому я не можу цей файл відкрити?питання...


Это Нацбанк блокирует всем у кого кредиты, что бы не смогли ознакомиться с памяткой, облегчающей жизнь кредитчикам!
Олег.


Опять программеры Нацбанка напились:)

с ув. Виталий
----Возлюби ближнего своего -) -----


Еще
с уважением Иван )
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0