О недобросовестных заемщиках
Новые сообщения
Количество постов 29
Автор
Сообщение

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 813/2009
Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банківській системі
З метою відновлення ліквідності банків, забезпечення захисту прав та інтересів клієнтів банків, у тому числі громадян - вкладників банків, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України, постановляю:
1. Рекомендувати Національному банку України:
визначити за участю тимчасових адміністраторів банків перелік найбільших недобросовісних позичальників банків, забезпечити у п’ятиденний строк завершення тимчасовими адміністраторами переговорів із такими позичальниками щодо термінів та способів погашення їх заборгованості перед банками;
опрацювати у дводенний строк за результатами проведених переговорів із недобросовісними позичальниками питання щодо:
- створення реєстру недобросовісних позичальників з метою скорочення ризиків банків під час обслуговування кредитної заборгованості таких позичальників;
- унеможливлення участі недобросовісних позичальників у закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, залучивши до цього відповідні державні органи;
інформувати щотижнево громадськість про стан відновлення стабільності в банках, в яких призначено тимчасову адміністрацію;
проаналізувати фінансовий стан банків, в яких призначена тимчасова адміністрація, та за результатами аналізу опрацювати питання щодо повернення дозволу банкам на здійснення кредитних операцій;
забезпечити з метою збереження активів банків звернення тимчасових адміністраторів банків з відповідними позовами до судів, а в разі необхідності - оскарження ними рішень судів до судів вищого рівня;
забезпечити звернення тимчасових адміністраторів до Вищої ради юстиції щодо звільнення суддів з посад за наявності передбачених частиною п’ятою статті 126 Конституції України підстав.

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо забезпечення в установленому порядку:
приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині заборони здійснювати відповідні стягнення протягом дії мораторію, а також з вимогами законів щодо досудового врегулювання спорів;
контролю за законністю виконавчого провадження щодо стягнення коштів установами банків або на користь кредиторів банків;
додержання вимог закону стосовно тимчасової відмови у виїзді за кордон громадянам України, які мають невиконані кредитні зобов’язання.
3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України:
здійснити аналіз стану додержання законності органами дізнання та досудового слідства під час розгляду заяв про вчинення правопорушень, пов’язаних із завданням шкоди банку у зв’язку з невиконанням позичальниками банків кредитних зобов’язань, а також проаналізувати постанови про відмови у порушенні кримінальних справ за такими заявами та в разі необхідності вжити відповідних заходів реагування;
утворити за участю представників Національного банку України, Служби безпеки України, інших державних органів, тимчасових адміністраторів банків робочу групу щодо вироблення заходів, спрямованих на забезпечення захисту прав та інтересів клієнтів банків, у тому числі громадян - вкладників банків.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО

8 жовтня 2009 року

И сразу:

С целью оперативного выполнения Указа Президента Украины относительно работы с недобросовестными заемщиками проблемных банков НАДРА БАНК создал ряд робочих групп во главе с Временным администратором, которые в течение ближайших 5 дней проведут переговоры со всеми недобросовестными заемщиками Банка во всех регионах Украины.

В рамках работы с недобросовестными заемщиками Банк планирует достичь компромисса с клиентами-должниками по погашению ими просроченной задолженности. Кроме того, согласно Указу Президента НАДРА БАНКОМ будет применен ряд мер по отношению к недобросовестным заемщикам:

• запрет выезда за границу (без решения суда, в соответствии со списком, представленным Временным администратором в пограничные службы Украины);

• · Банк планирует обратиться в Высший хозяйственный суд с представлением относительно инициирования пересмотра уже принятых судебных решений о признании недействительными кредитных договоров и о начале процедуры банкротства;

• информирование НБУ, банковского сообщества и широкой общественности, а также предприятий, их руководителей и акционеров о недобросовестных заемщиках с рекомендацией воздержаться от сотрудничества с ними.

Так что добрая половина (это мягко говоря) перевозчиков Украины (и не только они) - враги нации, потому что хотели делать бизнес в этой стране. А презыдентская рать и команда Вечного Двигателя (который денно и ночно работает, только не уточняется в чьих интересах)в шоколаде, потому что они не только хотят, но и умеют делать бизнес в этой стране. К сожалению первая часть "бизнесменов" так и не поняла, что для второй части их коллег умение вести бизнес сводится к имению первых (и остального населения).


Еще

А что от него ещё можно было ожидать!?

Я тэбэ одын умный вещ скажю,толко ты нэ абижяйся... из к/ф "Мимино"


Еще
Я тэбэ одын умный вещ скажю,толко ты нэ абижяйся... из к/ф "Мимино"

жесть!!!
Вместе с тем он предупредил об ответственности тех заемщиков, которые не примут это предложение и фактически своими действиями продолжат уничтожать банки и лишать их возможности выплатить сбережения вкладчикам. "Земля должна гореть под теми структурами, которые не рассчитываются за взятые кредиты", - сказал В.Ющенко, обращаясь к Генеральному прокурору и Председателю СБУ.


Еще

мрачные перспективы нам навязать пытаюца

сразись со мной: http://bogdan4ik.mybrute.com
и вырасти своего бойца(3 боя каждый день)!


Еще
Богдан


А что от него ещё можно было ожидать!?

Я тэбэ одын умный вещ скажю,толко ты нэ абижяйся... из к/ф "Мимино"


При таком раскладе можно сказать только одно: Пускай банк умрёт первым!
Теперь при самом нежелательном раскладе задача каждого "недобросовестного" заёмщика максимально затянуть судебное разбирательство!!! На момент подачи банком в суд искового заявления сума претензии превращается в постоянную величину и ни о каком начислении людоедских процентов не может быть и речи! Исполнительная служба, после утверждения решения суда, обязана в течении трёх лет взыскать с ответчика задолженность + свой процент и судебные издержки, что несоизмеримо меньше чем то процентное бремя которое банки накладывают на своих клиентов! Кстати у нас почему то банки тех кто берёт кредиты клиентами или не считают или считают клиентами второго сорта!!! Для них настоящий клиент, тот кто приносит деньги на депозит и которого потенциально можно безнаказанно кинуть, а не тот кто берёт кредит и потенциально наказуемо может вовремя не выполнять договорные обязательства (кинуть банк)!!!
Поэтому считаю что само правительство решило проблему реконструкции кредитных договоров!!!
С Ув.
Комбат.

PS Не совсем понятно только одно-кто и что, от этого выгадает??!
Доля транспортников-автомобилистов в общем числе "злостных" неплательщиков незначительная! Ставят в позу всю страну!!!

Еще

Олесь БУЗИНА. Новая Руина

Помните стишок из программы «Великі перегони», которую крутили по «1+1» в 2000 году? Даже не верится, что он звучал в эфире...

Под небом голубым
Лежит одна страна.
Реформами бесплодными
Измучена она.

Уже который год
Все денег нет в казне,
И призраки из прошлого
Являются во сне...

Кучма еще правил Украиной. Ющенко служил у него премьером и называл «батьком». Тимошенко подрабатывала вице-премьером по ТЭКу у Ющенко. И еще не было ни «Украины без Кучмы», ни Юли в Лукьяновском СИЗО, ни Майдана, ни послемайданья. Тем не менее, стишок довольно верно обрисовывал положение в желтой стране, развалившейся под голубым небом, как обрисовывает его и сегодня. Только степень измученности реформами явно возросла, а населения, для которого демократ Тимошенко придумала красивый термин «биомасса», стало на три миллиона меньше. Страна реформируется и умирает, не выдерживая силы реформаторских лекарств.

Но внешне все вроде бы нормально. На Банковой сидит Президент, на Грушевского – «працює» премьер-министр, через дорогу в Раде – бухтят депутаты. Вся государственная машина аж трясется от напряжения! Есть гимн, флаг и герб. И даже обсуждается еще один герб – большой. Но душу не покидают смутные предчувствия.

Двадцать лет, которые прошли с того момента, как вылупился на свет Народный Рух и расцвела национальная идея, для большинства населения Украины оказались, как ни странно, потерянным временем. «Хотели как лучше, а вышло как всегда». Эта сказанная по другому поводу фраза человека, долго пробывшего в Киеве послом, замечательно подходит для характеристики ситуации. Если же проводить аналогии исключительно с украинским прошлым, то больше всего подходит дефиниция «Новая Руина» – по имени эпохи, когда гетманы после Богдана Хмельницкого до полного изнеможения уничтожали друг друга.

На языке политологии происходящее в Украине определяется как нарастание дезинтеграционных процессов. В связи с умиранием промышленности, экономические связи между регионами страны постепенно слабеют. Исчезает надличностная самоидентификация. Чувство общегосударственного патриотизма заменяется местными интересами.

Это видно даже по региону, который принято называть «украинским Пьемонтом» – Галичине. Заробитчан из Западной Украины теперь намного больше интересует экономическое положение в Португалии, куда они ездят на стройки, чем в родном доме. За «картой поляка» выстраивались длинные очереди. По некоторым оценкам, до миллиона жителей Западной Украины готовы отыскать у себя польские корни, чтобы получить возможность уехать в край свой мечты – Евросоюз. А новое поколение националистов выродилось до маргинальных группок, главная цель которых напомнить спонсорам о своем существовании. Яркий пример – кучка «террористов», на последней книжной ярмарке во Львове, пытавшихся сорвать презентацию украинского перевода «120 дней Содома» маркиза де Сада. Вдумайтесь, какую «актуальную» цель они выбрали для привлечения внимания! Причем, в стране, где ничего не читающие пьяные подростки сношаются прямо на скамейках, что в Макеевке, что в Ивано-Франковске.

Разрушенная промышленность тянет за собой в пропасть систему образования. Технические вузы деградируют. Нет масштабных проектов, значит, не нужны инженеры. Уже предыдущее поколение их или разъехалось по зарубежным странам или переквалифицировалось в мелких торговцев. Слово итеэровец – «инженерно-технический работник» – новому поколению приходится расшифровывать. Они его не знают. А с исчезновением технической интеллигенции, являвшейся основным потребителем книг, постепенно деградирует и литература. Исчез читатель – умер писатель...

Умирает даже такая традиционная для украинцев отрасль, как сельское хозяйство. Никогда больше не будет не только белых хат под соломой, Галь и Панасов, но и колхозных дворов и председательских дочек. Когда едешь по Украине, везде – и на западе, и на востоке, – тебя встречают развалины того, что еще дышало в конце 80-х. Коровники растащены по кирпичам до фундаментов, разбитая техника выглядит следами умершей космической цивилизации (трактор без стекол и гусениц смотрится как брошенный космонавтами луноход), а система хозяйствования свелась к упрощенному производству монокультур – пшеницы, рапса или подсолнечника, выращиванием которых занимаются арендаторы... живущие в городе. Дважды в год – весной и осенью – они выбрасывают на село кочующие «десанты» рабочих, на которые с удивлением взирают доживающие век старушки. Монокультуры, особенно подсолнечник, истощают почву, но арендатор этим не заморачивается – он жаждет прибыли немедленно, как всякий использующий чужое.

До 1991 года в Украине сохранялась матрица православной христианской цивилизации с традициями солидаризма, взаимовыручки, жертвованием личного во имя общественного и пренебрежением к накопительству материальных ценностей. Этой модели удалось уцелеть даже после революции 1917 года. Более того, именно в позднем СССР она достигла пика развития. Многим эти ценности кажутся наивными, но я, выросший в их атмосфере, не могу сказать, что они были так уж плохи. Советский человек не мог иметь личный бассейн, как нынешний олигарх, но это не мешало ему даже при скромных доходах посещать бассейн общественный, посылать ребенка на лето в пионерский лагерь, отдыхать «дикарем» по всей территории Советского Союза и бесплатно получать хорошие образование и достаточно качественное медицинское обслуживание. Не говоря уж о том, что бомжа в Киеве невозможно было встретить вообще даже в единичном экземпляре – по причине его отсутствия как класса.

Теперь рядом с моим домом в Киеве под гастрономом валяется много бомжей и особей, переходных к ним, а в парке стоят руины того бассейна, где я некогда учился плавать. И это тоже символ. Прививка модели западного капитализма образца викторианской эпохи привела к материальному и моральному краху двух поколений. Первое растратило себя еще в начале 90-х, бросив остатки накоплений в пасть трастов, обещавших мгновенное обогащение. Второй виток материального «развода» произошел совсем недавно. Внедрение системы потребительского кредитования, разжигание у граждан непомерных аппетитов в обретении предметов престижа на долгие годы сделало их рабами банков. А безудержная пропаганда «выгодности» депозитов с последующей их заморозкой опустошила карманы доверчивых любителей процентов во второй раз.

Это была гигантская общегосударственная афера. Те, кто ее замышлял, стали новыми хозяевами жизни. А те, кто пошли на приманку буржуазных ценностей, потеряли даже то, что имели. И будут терять, пока не поймут, что оказались не равноправными участниками экономического процесса, а доверчивыми жертвами гигантского игрового автомата, завлекающе мигавшего лампочками. Нужно называть вещи своими именами: экономика независимой Украины строится на системе общегосударственных «кидков», эволюционирующих по степени изощренности – от обещаний руховцев вернуть всю съеденную москалями колбасу (представляете, какую субстанцию вернули бы после того, как москаль ее употребил!) до рухнувшей в прошлом году строительно-ипотечной пирамиды.

А ведь какие были стартовые возможности! Результатами ХХ века для Украины стало не только обретение независимости, но и получение ее в географических размерах, о которых классические националисты не могли даже мечтать. В 1917 году Центральная Рада требовала у Временного правительства всего лишь автономии в пределах срединной Украины – без нынешних Донецкой, Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма. И, естественно, без Галичины, входившей в Австро-Венгрию. Через три года Петлюра легко признал за Польшей Западную Украину и Волынь, чтобы сохранить еще хоть на пару месяцев свою эфемерную власть над несколькими губерниями Правобережья, где он тоже гарантировал Пилсудскому права собственности на землю дореволюционных польских помещиков. Творец теории украинской самостийности Николай Михновский мог только по-детски мечтать об Украине от Карпат «аж по Кавказ», но осуществить эту фантазию удалось только под крышей сталинского СССР.

Можно не любить советское наследие. Прадед автора этих строк был репрессирован как бывший царский офицер, а бабушка чуть не умерла с голоду в 33-м. Сам он ненавидит любые ограничения свободы слова, единомыслие, однопартийность и монополию на истину, но это не мешает ему видеть, что территориальная целостность Украины была достигнута благодаря нелюбимому им коммунистическому режиму с его однопартийностью и единомыслием. Мы все выросли из него: от Черновола до Тимошенко.

Однако последовательное оплевывание внешней политики Советского Союза, достигшее пика при Ющенко, ставит под сомнение легитимность границ нынешней Украины. Рядом с нами находятся две полуразвалившиеся в результате политики ультранационализма страны – Грузия и Молдова. Они – маленькие, и процесс полураспада пережили быстро. Украина в несколько раз больше, но в ней идут те же процессы, чреватые новой феодальной раздробленностью.

В советские времена существовал гигантский «плавильный котел», формировавший не этническую, а политическую нацию. Грузин Сталин, еврей Каганович, русский Жуков и украинец Тимошенко чувствовали себя представителями одной целостности. Такие же процессы происходили и в дореволюционной России. Я как-то поразился, обнаружив, что знаменитой атакой русской кавалерии на немецкие пушки под Каушеном в августе 1914 года (Восточная Пруссия) руководили сплошь люди с нерусскими фамилиями: командир корпуса – генерал Хан Нахичеваньский, командир бригады – генерал Скоропадский (будущий гетман), непосредственный исполнитель – командир эскадрона лейб-гвардии Конного полка ротмистр Врангель. То есть, по нынешний терминологии, азербайджанец командовал украинцем, а тот – немцем. Но все они в этот момент чувствовали себя, прежде всего, русскими офицерами.

В нынешней Украине советский плавильный этнокотел отключен, а украинский так и не разожжен. Вместо него проводится насильственная политика галичанизации под видом украинизации. Ментальные ценности одной, не самой развитой провинции страны, объявлены эталоном для всех остальных вплоть до Крыма, который, как гласит учебник истории для 10-го класса, всегда входил в состав украинских «этнических границ». Характерно даже то, что нынешним министром образования назначен Вакарчук-старший – выходец из Львовского университета, не давшего ни одного ученого с мировым именем. Теперь он «украинизирует» Киевский политехнический институт, первым ректором которого был отец современной химии Менделеев, а самым знаменитыми выпускниками создатель вертолета Сикорский и основоположник космической эры Королев.

Старая Руина выглядела как театральная сцена, на которой живописными горами валялись трупы казаков, сотников и полковников, порубавших друг друга в припадке безумия. Новая Руина пока менее зрелищна. Она напоминает больницу, где в палатах лежат трупы людей, тихо умерших или умирающих от загадочной внутренней болезни, и празднично иллюминированный (особенно на День Независимости!) административный корпус с живым пока медперсоналом, подсчитывающим прибыль от «сэкономленных» и проданных налево лекарств. Главврач, заключивший политический союз с палатой буйнопомешанных нацдемократов, сыто облизывается и даже время от времени употребляет санитарок, надеясь дать здоровое потомство новых «справжніх» людей. Но додавить уколами всех пациентов не удалось, как и превратить в больницу все, что находиться за ее стенами.

Через забор медучреждения уже перелезают веселые негры-мигранты, подкупившие охрану и разбивающие палатки прямо на клумбах, в подвалах кишат китайцы, часть стены утащили румыны. А в районе пищеблока еще сохранилось поголовье вполне здоровых поварих, на которых облизываются чернокожие пришельцы. Они то и дадут потомство, которое прикончит главврача с его санитарками.

Олесь Бузина
http://www.from-ua.com/voice/49bb87e8d9f9f.html


При всём моём неприятии Олеся...Александр.


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

Не читайте Бузину на ночь...бузина - явный заказняк.

А про Указ преза? если я правильно его понял,то речь идет о серьозных деньгах и нехилых коммерческих структурах.Которые крышуют дядьки и тетки из Рады и кабмина,так-же и депутатская ...братия.Эти коммерсы брали миллионы валюты под "чесное" слово,а сейчас слиняли в теплые страны,ожидая пока разрулят их кредиты.
Если это так,то честь и хвала презу за то,что он решил прищучить этих казнокрадов . Но если речь идет о ВСЕХ "пострадавших от кризиса" кредитчиков,то през явно - з,їхав з глузду!


Еще
Еще не вечер...


Не читайте Бузину на ночь...бузина - явный заказняк.

А про Указ преза? если я правильно его понял,то речь идет о серьозных деньгах и нехилых коммерческих структурах.Которые крышуют дядьки и тетки из Рады и кабмина,так-же и депутатская ...братия.Эти коммерсы брали миллионы валюты под "чесное" слово,а сейчас слиняли в теплые страны,ожидая пока разрулят их кредиты.
Если это так,то честь и хвала презу за то,что он решил прищучить этих казнокрадов . Но если речь идет о ВСЕХ "пострадавших от кризиса" кредитчиков,то през явно - з,їхав з глузду!Юра, если Первый зам в СБУ бывший сутенёр... какие дядьки и тётки???

Конечно, будут ловить перевозчика не сумевшего отдать кредит и грузить экспедитора не сумевшего ему в этом помочь... :)

Ты проанализируй: чьи производства ещё выпускают продукцию и чей груз мы ещё возим... не наших ли слуг-депутатов???Александр.


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

А недобросовестные акционеры, почему их нет в данном Указе может кто то может сказать????))


Еще

[quote name=’ЧП Мандрик Ю. Б.’ firm_id=’15484131481’ post=’164172’ date=’10.10.2009 18:06’]
Не читайте Бузину на ночь...бузина - явный заказняк.

А про Указ преза? если я правильно его понял,то речь идет о серьозных деньгах и нехилых коммерческих структурах.Которые крышуют дядьки и тетки из Рады и кабмина,так-же и депутатская ...братия.Эти коммерсы брали миллионы валюты под "чесное" слово,а сейчас слиняли в теплые страны,ожидая пока разрулят их кредиты.
Если это так,то честь и хвала презу за то,что он решил прищучить этих казнокрадов . Но если речь идет о ВСЕХ "пострадавших от кризиса" кредитчиков,то през явно - з,їхав з глузду!
[/quote

Юра,речь в этом указе преза(можно написать и по другому),идет не о тех кто взял миллионы и миллиарды,речь о нас,мелкий и средний бизнес.Он рвет ж...пу,потому-что его рейтинг ниже нуля,поэтому напоследок,он хоть с банкиров поимеет денех,за этот предательский для всего трудящегося народа-указ.Глядишь,и своему отпрыску новую тачку прикупит,да оплатит учебу сыночка и дочек, в Америке и Англии.Ну да ладно,он видно ни людей,ни Бога не боится,а зря.

Я тэбэ одын умный вещ скажю,толко ты нэ абижяйся... из к/ф "Мимино"


Еще
Я тэбэ одын умный вещ скажю,толко ты нэ абижяйся... из к/ф "Мимино"

если народ единодушно поддерживает последние слова моего поста(см. выше),то почему я должен быть pro?
впрочем,хочется видеть что-то хорошее в действиях преза за которого я голосовал;хочется...но не можется...


Еще
Еще не вечер...


преза за которого я голосовал;хочется...но не можется...


хоть один призналсИ...Вы еще замачиваете? тогда мы идем к Вам...

С ув
Александр


Еще
СС :victory:

А разве будучи Председателем НБУ в 1998 году он не делал того же что и сейчас???))


Еще

а что, в 98 была крыза? или я что-то тогда пропустил??


Еще
Еще не вечер...

помнится - курс "бакса" тогда вырос вдвое...

С ув
Александр


Еще
СС :victory:


помнится - курс "бакса" тогда вырос вдвое...

С ув
Александр
а что, в 98 была крыза? или я что-то тогда пропустил??Таким образом страна избежала дефолта.
Александр.


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

Можно напомнить, после объявления де фолта уважаемой России наш Председатель НБУ выдал постанову которая привела к резкому в течении одной недели девольвации гривни на 100%, все как то знакомо не так ли???? Но это не все, после этого рухнул рынок недвижимости, началась инфляция и резкое подорожание всего и всякого.... Не плачь и не смейся, а пойми что где то когда то с кем -либо уже подобное было. Диоген


Еще

Таким образом страна избежала дефолта.


Еще
Еще не вечер...

Генпрокуратура и СБУ займется несговорчивыми должниками банка «Надра». Списки уже готовы
10.10.09 12:43
«Бизнес Гид»
Банк «Надра» проводит профилактическую работу с недобросовестными заемщиками. Уже созданы рабочие группы в составе специалистов банка и представителей НБУ, которые попытаются договориться с должниками. Об этом «Бизнес Гиду» сообщили в пресс-службе банка.

Как говорится в сообщении, банк «Надра» на протяжении пяти дней планирует провести переговоры с недобросовестными заемщиками – физическими лицами, общая задолженность которых составляет 1,5 млрд. гривен, представителями малого и среднего бизнеса, сумма задолженности которых составляет 658 млн. гривен, и клиентами корпоративного бизнеса, задолженность которых составляет 6,4 млрд. гривен.

По состоянию на 9 октября в целом по банку было проведено с заемщиками более 400 встреч. 10% от общего количества запланированных встреч с недобросовестными заемщиками не состоялись, так как клиенты отказались участвовать в переговорах с Рабочей группой. В связи с этим, банк сегодня сформирует списки с этими заемщиками для передачи их в понедельник в СБУ и Генеральную прокуратуру.

Сегодня, 10 октября, Рабочие группы планируют провести 838 встреч с заемщиками.

Напомним, что работа с недобросовестными заемщиками проводится во исполнение Указа Президента Украины № 813/2009 «О мерах по обеспечению восстановления стабильности в банковской системе».
http://biznesgid.com.ua/news/10.10.09/7892.html


Как и предполагалось...Александр.


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

Я намедни получил от Приватбанка письмецо "счастья". Липовое решение "никакого" суда, за подписью судьи с фамилией " " (пусто).
Само письмо, сплошное бла,бла,бла ...
Самое интересное в конце - выделено жирным шрифтом. - Приватбанк приложит все усилия, для получения всех причитающихся денег, даже если затраты на возврат этих средст, превысит саму сумму задолженности.

Во как. Мочить будут в сортире ...

Александр


Еще
Александр
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0