Экспедициям .
Новые сообщения
Количество постов 1
Автор
Сообщение

Письмом ГНА Украины от 21.12.2009 г. № 28396/7/22-5017 предоставлено разъяснение относительно порядка проведения расчетов в иностранной валюте за оказанные нерезидентам Украины услуги при выполнении договоров комиссии.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 21.12.2009 р. N 28396/7/22-5017

Державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі

Про надання роз’яснення

У зв’язку із чисельними запитами суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Державна податкова адміністрація України для використання в роботі надає роз’яснення щодо порядку проведення розрахунків у іноземній валюті за надані нерезидентам України послуги при виконанні договорів комісії.

Згідно статті 6 Закону України від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України.

Відповідно до Цивільного кодексу України (глава 69 статті 1011) за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Згідно з пп. "г" п. 4 ст. 5 Декрету КМУ від 19.02.93 за N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ліцензії потребує операція з використанням іноземної валюти на території України як засобу платежу.

Пунктом 1.3 Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління НБУ від 08.02.2000 за N 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430, визначено, що використання іноземної валюти як засобу платежу - це розрахунок за продукцію, роботи, послуги, об’єкти права інтелектуальної власності та інші майнові права.

Пунктом 5.2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті (далі - Інструкція), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 за N 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (із змінами та доповненнями), визначено, що поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України.

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є розрахунки, зокрема, між юридичними особами - нерезидентами та юридичними особами - резидентами через юридичних осіб - резидентів посередників відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно до чинного законодавства України (п. 10 постанови Правління НБУ від 10.08.2005 N 281).

Згідно з Інструкцією на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів зараховуються кошти, зокрема через розподільчі рахунки, перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам - суб’єктам господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів, в тому числі комісії, здійснено продаж товарів (робіт, послуг).

Таким чином, виходячи з режиму використання поточних рахунків в іноземній валюті, розрахунки (в тому числі і в іноземній валюті) між резидентами-комітентами з резидентами посередниками (комісіонерами), якими здійснено продаж товарів (робіт, послуг) нерезидентам, не є поточними торговельними операціями в іноземній валюті, оскільки в даному випадку іноземна валюта не використовується як засіб платежу, так як виручка в іноземній валюті та товари (роботи, послуги) відповідно до діючого законодавства не є власністю резидентів-комісіонерів (ст. 1018 Цивільного кодексу України) і ними здійснюється лише перерахування за належністю іноземної валюти, що надійшла на їхні рахунки від нерезидентів як оплата за експортовані товари, послуги.

Отже, здійснення операції перерахування комісіонером іноземної валюти резидентам-комітентам, за дорученням яких ним здійснено продаж товарів (робіт, послуг) нерезиденту, не потребує ліцензії відповідно до пп. "г" п. 4 ст. 5 Декрету КМУ від 19.02.93 за N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Таким чином, комісіонер-резидент за договором комісії може здійснювати перерахування комітенту-резиденту виручки, яка належить комітенту та надійшла на рахунок комісіонера за експортовані нерезиденту товари (роботи, послуги) як в іноземній валюті так і в гривнах, в залежності від того, що передбачено умовами договору комісії.


Заступник Голови
Н. І. Рубан
Дина.
"Женщины созданы для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их понимали." (Оскар Уайльд)


Еще
Молюся за тебе, моя Україно, За кожного батька, за кожного сина,
За кожную матір, за кожну дитину, я Бога прошу - збережи Україну!

Діна
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0