За что боролись...
Новые сообщения
Количество постов 142
Автор
Сообщение

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 2010 р. №


КОНЦЕПЦІЯ
до проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»

Проблема на розв’язання якої спрямований проект
За 11 років існування спрощеної системи оподаткування кількість платників єдиного податку збільшилась майже в 14 разів (з 95 тис. осіб до 1304,5 тис. осіб), а надходження до бюджету від сплати єдиного податку зросли в 32 рази (з 127 млн. грн. в 1999 році до 4107,6 млн. грн. в 2009 році). При цьому, суб’єкти – "спрощенці" створили понад 1,2 млн. робочих місць.
Реформування спрощеної системи оподаткування має особливе значення для створення сприятливого бізнес – середовища в Україні в частині державної підтримки малого бізнесу. Ця система забезпечила динамічний розвиток малого підприємництва та стабільні надходження до бюджету, що свідчить про адаптованість та прийнятність її для значної категорії суб’єктів підприємницької діяльності
Враховуючи позитивний досвід застосування спрощеної системи оподаткування, вона має певні недоліки, зокрема:
- не відповідає умовам сьогодення граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для реєстрації платником єдиного податку (для юридичних та фізичних осіб), а також розмір ставок єдиного податку для фізичних осіб не переглядався 1998 року, незважаючи на те, що в економіці постійно відбуваються зростання індексу інфляції, мінімальної заробітної плати, споживчих цін, тощо.
Середній рівень індексу інфляції за період з 01.01.98 по 01.01.10, становить 115,9 %. У 1998 році мінімальна заробітна плата становила - 45 грн., а на 01.04.10 вона становить 884 грн. Тобто, мінімальна заробітна плата з 1998 року збільшилась у 20 разів;
- прийнято ряд законів, норми яких внесли суттєві зміни в порядок сплати «спрощенцями» внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, створили проблему подвійного оподаткування та відчутне фінансове навантаження, особливо на фізичних осіб-підприємців;
- відсутнє чітке визначення бази оподаткування єдиним податком, що призводить до зловживань з метою мінімізації податкових платежів;
- використання суб’єктами господарювання (в тому числі і іноземцями, нерезидентами) спрощеної системи оподаткування для мінімізації податкових платежів.
Мета Концепції
Метою цієї Концепції є визначення необхідності законодавчого урегулювання застосування спрощеної системи оподаткування.
Шляхи розв’язання проблеми
Єдиним шляхом розв’язання цієї проблеми є розроблення закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, у якому слід визначити:
 види діяльності, що можуть здійснюватись при застосуванні спрощеної системи оподаткування.
Фізичні особи:
 здійснення роздрібної торгівлі
 виготовлення, ремонт та перероблення одягу
 послуги з настроювання музичних інструментів
 прибирання та загальний догляд за приміщеннями
 послуги з прибирання будинків
 послуги декораторів інтер’єру
 виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням
 послуги домашньої прислуги
 виготовлення виробів образотворчого мистецтва
 ремонт побутової техніки, радіотелевізійної апаратури, оргтехніки
 ремонт квартир
 виготовлення, збирання та ремонт меблів, столярних виробів
 виготовлення, ремонт взуття
Юридичні особи: всі види діяльності, крім:
 фінансової та фінансового посередництва (банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом)
 організації торгівлі, надання послуг із створення належних умов для здійснення торгівлі іншими фізичними або юридичними особами та орендою торгових місць на ринках та/чи у торговельних об’єктах
 грального бізнесу, обміну іноземної валюти
 виробництва підакцизних товарів
 експорту, імпорту, оптового та роздрібного продажу підакцизних товарів
 роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів
 надання послуг мобільного зв’язку
 видобування природних ресурсів
 видобутку та виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
 перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату
 послуг у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155)
 спільної діяльності, визначеної пунктом 7.7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”
 випадку, коли у статутному фонді юридичної особи частки, що належать юридичним особам — учасникам і засновникам зазначеної особи, які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків
Сімейне підприємство:
 здійснення діяльності у сфері громадського харчування
 надання готельних та побутових послуг
 виготовлення та/або продаж товарів кінцевому споживачу
 виробництво, переробка і споживання сільськогосподарської продукції, реалізація її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства
 діяльність з надання туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, рекреації, екскурсійного, транспортного, інформаційного обслуговування, організації культурних, спортивних програм, інших видів послуг, що спрямовані на задоволення потреб туристів), яка пов’язана з використанням туристичних ресурсів місцевості.
 коло суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія Закону:
фізичні особи (без найманих працівників), які за календарний рік отримують обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі до 700 тис. грн.;
юридичні особи (крім сімейного підприємства) – до 3 млн. грн.;
сімейне підприємство – до 2 млн. грн.;
 базу оподаткування єдиним податком (визначення коштів, які включаються до складу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг));
 розмір ставок єдиного податку
 для фізичних осіб 60 – 600 грн. (встановлюється органом місцевого самоврядування)
 для юридичних осіб (крім сімейного підприємства) – 6 (зі сплатою ПДВ) або 10 (без сплати ПДВ) відсотків від обсягу виручки від реалізації продукції
 для сімейного підприємства – 2 відсотки від обсягу виручки від реалізації продукції)
 особливості сплати податків та зборів (обов’язкових платежів);
 порядок видачі та анулювання Свідоцтва про сплату єдиного податку;
 порядок сплати пенсійних та страхових внесків платниками єдиного податку;
 особливості перевірки фінансово-господарської діяльності платників єдиного податку;
 відповідальність за порушення норм закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва;
 запровадження спрощеної системи оподаткування тільки для громадян України.
Очікувані результати
Прийняття Закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва надасть можливість врегулювати на законодавчому рівні правовідносини при застосуванні спрощеної системи оподаткування та дозволить усунути схеми зловживання спрощеною системою.
За рахунок підвищення розмірів обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), ставок єдиного податку для фізичних осіб, та запровадження відповідальності в частині перевищення граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) можна очікувати збільшення надходжень до місцевих бюджетів в середньому на 60%.
Фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси
Розроблення, прийняття та впровадження Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» не потребує залучення додаткових фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів.
http://www.radakmu.org.ua/uk/accomodation/3048.html

Шановні колеги!Зауваження до проекту Концепції проекту Закону України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" надавайте до 15.00 години 19 квітня 2010 року на електронну адресу rada@kmu.gov.ua у вигляді таблиці:Редація проекту ///Редакція, що пропонується ///Обгрунтування


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

- За одиннадцать лет существования единого налога каждое правительство считало своим долгом внести изменения в закон, который дал возможность миллионам граждан Украины иметь кусок хлеба, даже возможно иногда с маслом, заработанный им самим, независимо от коррумпировано-олигархической власти.

- Эта система действительно обеспечила динамическое развитие малого предпринимательства и стабильные поступления в бюджет.

- В период мирового кризиса преступные потуги изменить упрощенную систему налогообложения могут привести к появлению массы разоренных предпринимателей и потери 1,2 миллиона рабочих мест, не считая самих предпринимателей(около 2-х млн.) и их семьи.

- Во всех странах для предпринимателей малого и среднего бизнеса созданы наиболее благоприятные условия, потому что в любых ситуациях, и кризисных в частности, это наиболее активная, мобильная и самодостаточная группа населения, которая в состоянии прокормить себя, свои семьи, наемных работников и платить налоги.

- Искусственное повышение минимальной зарплаты Кабмина, утвержденное держателями офшорных счетов из Верховной Рады, призвана не улучшить материальное положение наемных работников, а наполнить бюджет, который эти деятели по 5 лет делят на 12 и не могут до осени утвердить.

- Высосанные из пальца вопли толстомордых чинуш,про якобы злоупотребления, допускаемые предпринимателями находящимися на упрощенной системе налогообложения не стоят выеденного яйца, при ближайшем рассмотрении любого нарушения оно намного безобидней любой схемы возврата НДС валютных операций торговли нуворишей депутатского корпуса.


- Цель этой якобы новой Концепции загнать безвести оставшихся не подконтрольных им предпринимателей.

- Внимательно почитайте виды деятельности,которые они нам оставили: это прислужничество, уборка и ремонт их квартир, настройка их музыкальных инструментов, ремонт их бытовой техники, изготовление и ремонт их мебели, ремонт их обуви...

- Остальные виды деятельности они законодательно оставили себе любимым.

- Дебильный метод взимания налога с полного обьёма выручки за календарный год остался нам от славного планового учета безвременно погибшего СССР.

- Ожидаемые результаты про которые с вожделением они написали: не требуют привлечения дополнительных финансовых,материально-технических и трудовых ресурсов ничего кроме дальнейшего обнищания населения не принесут.

- Привлечение к ответственности за превышение границы обьёма выручки от реализации продукции( товара,работ,услуг)вот как они хотят повысить поступление в местные бюджеты на 60%, то есть, за счёт ожидаемых штрафов!!!
Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

15.04.2010 15:40
ГНАУ предлагает минимизировать оборот наличных средств в расчетах между СПД


Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) обратилась к Национальному банку и в законодательные органы с предложением ограничить наличные расчеты между субъектами предпринимательской деятельности (СПД) и перевести их в безналичную форму, сообщил заместитель главы ГНАУ Сергей Лекарь на брифинге в четверг.

"Нам, возможно, необходимо ограничить выдачу наличных, за исключением случаев получения заработной платы и наличных на закупку сельхозпродукции. Все другие выдачи наличных нет необходимости делать… Все операции можно проводить и по безналичному расчету", - сказал он.

При этом Лекарь пояснил, что значительные объемы наличных, которые получают определенные субъекты предпринимательской деятельности - как в рамках закона, так и незаконно, - используются в тех или иных целях без отображения в соответствующем налоговом учете.

"Сегодня необходимо ограничить выдачу наличных безосновательно, просто по первому желанию", - сказал он.

По мнению замглавы ГНАУ, существующие пробелы в законодательстве позволяют некоторым СПД использовать их ради личной наживы.

Помимо того, Лекарь отметил необходимость выведения из "тени" заработной платы в стране. По его мнению, введение солидарной ответственности работодателя и наемного работника является одним из методов борьбы с выплатой зарплат "в конвертах".

По данным ГНАУ, по итогам проведенных налоговиками с начала 2010 года проверок субъектов хозяйствования доначислено более 619 млн грн налогов и штрафных санкций, привлечены к налогообложению 1290 субъектов хозяйствования - физических лиц, продававших товарно-материальные ценности без документального подтверждения их приобретения и взимания налога, установлены нарушения требований налогового законодательства при выплате зарплаты в 97,6% проверенных субъектов, выявлено свыше 36 тыс. наемных работников, труд которых работодатели использовали без заключения договоров и уплаты налога на доходы физлиц в бюджет
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2010/04/15/193828


Еще

15.04.2010 13:00
Письмо правительства Украины в МВФ: Порог оборота для плательщиков по упрощенной системе налогообложения будет снижен до 300 тыс. грн

Комментарии: смотри 87 шт.
Напиши свой комментарий


Правительство Украины намерено снизить порог обращения для плательщиков по упрощенной системе налогообложения до 300 тыс. грн. в год, как для физических, так и для юридических лиц. Об этом говорится в письме правительства Украины директору-распорядителю Международного валютного фонда (МВФ) Доминику Стросс-Кану.

Также правительство Николая Азарова обещает отменить освобождение от налогообложения НДС для сельского хозяйства, книгоиздания, медикаментов и др., уменьшить существующие освобождения по акцизами и сборам, увеличить акцизы на предметы роскоши, "не нарушая при этом правила Всемирной торговой организации". "Будем продолжать улучшать администрирование налогов с целью усиления дисциплины и уменьшение административного давления на предприятия", - говорится в письме правительства.

Напомним, сегодня порог оборота для физических лиц - плательщиков по упрощенной системе налогообложения составляет 500 тыс. грн. в год, а для юрлиц - 1 млн грн.

http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2010/04/15/193806


Еще

У Азарова заверяют, что не обещали МВФ урезать пенсии
proUA / 16.04.2010 09:04

Кабинет министров опровергает информацию о том, что уже отослал Международному валютному фонду письмо о намерениях, где якобы содержатся обязательства правительства. Об этом говорится в заявлении КМУ, текстом которого располагает «proUA».

«Распространенная со ссылкой на информационное агентство РБК-Украина информация о том, что Правительство Украины направило Международному валютному фонду письмо о намерениях, в котором якобы содержатся обязательства Правительства, не отвечает действительности.

Правительство работает над проектом меморандума с МВФ относительно новой программы стенд-бай, и эта работа, по договоренности Президента Украины Виктора Януковича и директора-распорядителя МВФ Доминика Строс-Кана, должна быть завершена в течение двух недель», - говорится в заявлении.

Напомним, вчера «РБК - Украина» распространило информацию о том, что правительство Николая Азарова отослало письмо о намерениях к директору-распорядителя МВФ Доминику Стросс-Кану, в котором, в частности, обязывается сократить на 50% пенсии работающим пенсионерам и сузить возможности для предпринимателей относительно получения права на упрощенную систему налогообложения. Вместо этого украинское правительство просит МВФ утвердить новую программу stand-by на период с июня 2010 г. по декабрь в 2012 г.

Также, агентство сообщало, что в письме к Стросс-Кану Кабмин обязывается внести в проект госбюджета на 2010 г. дефицит сектора общего госуправления на уровне 5% ВВП - не больше 54 млрд. грн. «Согласно этому, доходы планируются на уровне 313 млрд. грн., а расходы будут в рамках 367 млрд. грн..», - говорится в документе.
http://proua.com/news/2010/04/16/090455.html


"""...и сузить возможности для предпринимателей относительно получения права на упрощенную систему налогообложения."""
Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

"""Кто пришел в налоговую и МВД?
- Донецк, самый обнальный регион.
Технологии отработаны.
Вместо единого теперь всех загонят платить процент за обнал."""

Из обсуждения на форуме "Частный предприниматель".
http://www.chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=11275&st=135Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ!!!

С ув. Сергей


Еще

Да... и все готовы ждать быстрый безнал(15дней) -20%, с ОБНАЛОМ -8%???

И всё это, чтобы им дал МВФ ещё денег, за которые будут расплачиваться наши внуки, чтобы они(эти деньги) неизвестно где потерялись в офшорах...Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

Руководство МВФ вскрыло коварные планы Азарова относительно социалки15.4.2010 16:31
Правительство Николая Азарова обязуется сократить на 50% пенсии работающим пенсионерам и сузить возможности для предпринимателей относительно получения права на упрощенную систему налогообложения. Взамен украинское правительство просит Международный валютный фонд утвердить новую программу stand-by на период с июня в 2010 г. по декабрь 2012 г.

Об этом говорится в письме о намерениях правительства Украины к директору-распорядителю МВФ Доминику Стросс-Кану, сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию этого документа.

Обращаясь за финансовой помощью к МВФ, среди прочего правительство Николая Азарова обещает реформировать пенсионную систему. «В качестве первого шага снизим выплаты работающим пенсионерам, снизив их пенсии до 50% от общего размера (но не ниже прожиточного минимума). Также реформируем механизм пенсионных начислений...», - сообщают в письме правительственные чиновники Доминику Стросс-Кану.

Также правительство Украины намерено снизить порог обращения для плательщиков по упрощенной системе налогообложения до 300 тыс. грн. в год как для физических, так и для юридических лиц.

В письме к Стросс-Кану Кабмин обязуется внести в проект госбюджета на 2010 г. дефицит сектора общего госуправления на уровне 5% ВВП - не более 54 млрд. грн.

«В соответствии с этим, доходы планируются на уровне 313 млрд. грн., а расходы будут в рамках 367 млрд. грн.», - говорится в документе.
http://rupor.info/news-politika/2010/04/15/rukovodstvo-mvf-vskrilo-kovarnie-plani-azarova-otn/
Они, бедные, уже сознание теряют(видимо от недоедания)...

...всё в переживаниях о народе.Куда загонит бизнес снижение порога для упрощенцев
15:53 | 15.04.2010

Снижение порога для обращения для плательщиков по упрощенной системе налогообложения может способствовать наполнению Пенсионного фонда. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для UBR.UA выразил генеральный директор аудиторской компании Дмитрий Олексиенко.

"Все упрощенцы, наоборот, предлагали повысить порог и не трогать размер самого налога. Что касается обещаний для Междунарого валютного фонда, стоит помнить, что в Верховной Раде принят закон, запрещающий трогать упрощенную систему налогообложения на период кризиса. В случае, если народные депутаты будут отменять свой же закон, это будет выглядеть не совсем корректно", - отметил экспрет.

"С другой стороны, все понимают, что нужно теми или иными путями наполнять Пенсионный фонд и заполнять его огромный дефицит. Сейчас ситуация такова, что человек, получающий минимальную зарплату, платит в Пенсионный фонд больше, чем предприниматель с оборотом 500 тысяч гривен в год. Поэтому, быть может, снижение порога для упрощенцев является правильным инструментом для наполнения Пенсионного фонда. Но вопрос в том, насколько честно и открыто будут работать предприниматели в таких условиях. Многие предприятия, которые зарабатывают больше 300 тысяч в год, могут уйти в тень либо частично скрывать свои доходы", - считает Олексиенко.
http://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/kuda-zagonit-biznes-snijenie-poroga-dlia-uproshencev-43323Теневой Кабмин займется предпринимателями
15:21 | 15.04.2010

Сегодня оппозиционное правительство расмотрит программу реформ относительно поддержки малого и среднего бизнеса. Такое заявление сделала лидер объединенной парламентской оппозиции Юлия Тимошенко, открывая заседание теневого Кабинета министров.

По ее словам, оппозиционным министрам нужно разобраться, как следует формировать все проекты нужных документов, "чтобы бизнес получил правильный климат".

Юлия Тимошенко отметила, что речь идет о том, чтобы "изменить налоговую систему, ввести пятилетние налоговые каникулы, отменить все лишние разрешения, реформировать систему относительно НДС, снизить ставку налога на прибыль и прочее".

"Отдельно наша команда будет требовать срочного принятия закона о упрощенной системе налогообложения. Этот закон был подготовлен и выверен еще в 2009 году и сегодня малому и среднему бизнесу нужны нормальные условия работы", - сказала лидер оппозиции.

Напомним, в своей предвыборной программе президент Виктор Янукович обещал ввести в стране пятилетние налоговые каникулы. Однако Государственная налоговая администрация выступает против налоговых каникул для субъектов малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
http://ubr.ua/ukraine-and-world/power/tenevoi-kabmin-zaimetsia-predprinimateliami-43319


Ещё одна займётся...


А что молчим?, никого это не касается?, или надеетесь "отпетлять"?...

Кстати, нелигитимные ассоциации как себя чувствуют?


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

И о радостном:


14.04.2010 12:35 _
Янукович покращив життя пенсіонерам уже сьогодні

Кабінет міністрів із 1 березня 2010 підвищив пенсії всім категоріям пенсіонерів на 1%.

Про це повідомив міністр із питань праці та соціальної політики Василь Надрага, передає агентство "ЛІГАБізнесІнформ".

Зростання не велике, але ми вважаємо це виконанням зобов’язань, які сьогодні передбачені чинним законодавством", - зазначив Надрага.

За його словами на підвищення пенсій буде спрямовано 369 млн. грн.

"Ці гроші в бюджеті Пенсійного фонду є, але їх люди отримають, коли буде зроблено перерахунок", - сказав міністр.

Голова Мінпраці також підкреслив, що реальне збільшення пенсій буде залежати від того, яку пенсію отримує пенсіонер.

"Збільшення буде зроблено на коефіцієнт 1,011. Тобто це буде збільшення на 1% з копійками.

Він також зазначив, що істотнішого підвищення можна буде очікувати після прийняття держбюджету на 2010 рік, в який будуть закладені нові соціальні стандарти.

Як повідомив прем’єр-міністр Микола Азаров, право на підвищення пенсії одержать більше одного мільйона українських пенсіонерів.
http://www.epravda.com.ua/news/2010/04/14/232675/


///"Ці гроші в бюджеті Пенсійного фонду є, але їх люди отримають, коли буде зроблено перерахунок", - сказав міністр.///


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

Сидит Махно,
Смотрит в окно,
Демократии в окне — полно…
~ Дарт Херохито. «Неизбежная действительность»

понятно, что голь на выдумки хитра...в силу того, что мы по своей сути привыкли выживать - будут придуманы какие то схемы...но почему?..почему вместо создания условий для нормальной, прозрачной работы в законодательном поле, меня толкают на эти придумки?..


Еще
СС :victory:

Придумывать ничего не придётся. ИДЁТ ПОЛНАЯ МОНОПОЛИЗАЦИЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ.
Вы думаете Литвин зря покупал машины ??? Это, что касается нас. Нас, Предпринимателей вынудят закрыться и идти к ним в РАБСТВО.


Еще
Иногда становится так классно от того, что стало так пофиг на то, что было так важно

http://www.rcxtrack.com.ua/

в рабство?..где тут пропасть для свободных людей?..


Еще
СС :victory:А теперь "ХЛОПЦИ ПОЖУРЫЛЫСЯ"...

И такое уже не прокатит:


Еще

Над упрощенной системой налогообложения, как над седой равниной моря, собираются тучи.!
"ПАРАЗИТЫ НА ТЕЛЕ ЭКОНОМИКИ" думают только о своем кармане
чем писать много "хороших" законов, необходимо написать один "плохой" закон о чиновниках.
Президент говорил о поддержке малого и среднего бизнеса, а на самом деле ему совершенно безразлично, в каком состоянии находится малый бизнес.
Мало того что сократят виды деятельности ,так ещё уменьшат товарооборот до 300тыс. грн. А когда единого не будет , ждите в гости налоговиков , а те в свою очередь накажут по полной …….!!!
Мы готовы заявить нашим "вершителям судеб", что не смотря на их «помощь» малому бизнесу мы все еще живы и собираемся жить дальше в этой стране. Работать на себя и на страну, бороться за своё право жить достойно.!!!
Уж больно не терпится нашим властям загнать всех на общую систему налогообложения на которой при реалиях сегоднешнего дня работать не возможно. Общая система в том виде, которая она существует сегодня давно себя изжила, она несет не посильную нагрузку на предпринимателей , не учитывая еще большого поля корупционной составляющей для налоговиков.

Всем удачи и оптимизма, если мы будем молчать и прятаться нашим детям не будет на что надеяться!!!!!

Нас не уничтожают , нам помогают исчезнуть!!!!!!!
Еще

Я не люблю себя, когда я трушу!
Обидно мне, когда невинных бьют!
Я не люблю, когда мне лезут в душу!
Тем более - когда в неё плюют!

Плюют... плюют, плюют... плюют!!!!!Еще

Александр Григорьевич, у Вас чуток раннее зажигание, нежели у меня...все таки - пьянству бой :)...не силен в налоговых заморочках...еще до периода локальных войн мне пытались провести ликбез Максименко и Орлова...вопрос на засыпку перевозчикам на общей системе налогообложения: господа, под что у Вас...списываются :)... деньги, идущие на тот самый "обнал"?..почему бы не перестать искать "вавку" только в голове правительства, и не взглянуть на сложившиеся положение "ширшее"? :)..не сложить два и два :)...например, реплику певца од смирительной рубашке (лучший костюмчик для ищущих спокойствия :)) про чьих то 500 машин и ролик, который аж в рамочке втулил дядя Балу? :)...ух - у меня дух захватывает от перспектив такого сложения :)...
сорри за зубоскальство - по другому не умею :)...


Еще
СС :victory:

Всегда стремился жить в рамках закона, т. е. по правилам.
Изменение правил кем-то всегда вызывало подозрение.

Тем не менее, всегда хотелось надеяться на то, что это объективная необходимость и она делается разумно.
Ну, по крайней мере, хоть какую-то логику хотелось бы увидеть!!!

Думаю, было бы ещё понятным увеличение размера самого единого налога, потому, что 200 грн. - это, действительно мало.

Но то что происходит!.. просто вызывает ОТТОРЖЕНИЕ!
И ещё желание защищаться!


Еще

"И Мерзляев, наклонившись к уху корнета, шепнул:
- Думаю после спектакля рискнуть...
- Тут либо думать, либо рисковать! - решительно сказал Плетнев, поднялся и пошел по ряду, вновь наступая на чьи-то ноги и прося пардону..."
это я к чему :)...Григорий Иванович, нам либо желание лелеять - либо защищаться :)...
ха - вспомнилось...будучи уже в зрелом возрасте, у бабушки погреб новый копал, и случайно гнездо крысиное раскопал с мелкими крысенышами - еще розовыми и без шерстки...крысенышами кот Васька (котяра размерами что мелкий сОбак) закусил, а я, что Чапай с шашкой, в смысле - с лопатой наперевес, начал носится за самым жырным крысом...в пристройке в угол загнал...и в углу этот крыс остановился, развернулся и начал поджидать меня...деваться ему было некуда...так он на меня так смотрел - это был взгляд такой силы и такой лютой ненависти, что я дрогнул...к чему моя байка? :)...а так, намеки :)...


Еще
СС :victory:

Удивительное совпадение!
Точно НУ ТОЧНО такая же история приключилась со мной при ремонте в селе у матери помоста для летней коровьей площадки.
И крысы, и кот, только вместо лопаты у меня ломик был!

А в остальном, Саша, конечно же ты прав!


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0