Лицензия
Новые сообщения
Количество постов 29
Автор
Сообщение

Подскажите за какие нарушения могут лишить лицензии, спасибо


Еще

Закон України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» с учетом последних изменений


Стаття 21. Анулювання ліцензії

Підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта
господарювання;
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи - підприємця;
акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;
акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності;
акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов;
акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської
діяльності;
акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування.
Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії
протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для
анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із
зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з
дати його прийняття.
Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом
господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту
передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для
провадження господарської діяльності; акта про невиконання
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється
органом ліцензування з обов’язковим запрошенням ліцензіата або
його представників.
Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання
ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про
анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи -
підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.
Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до
експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування
зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування.
Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії
вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого
дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про виявлення
недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом
господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту
передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для
провадження господарської діяльності, акта про невиконання
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб’єкт
господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження
цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати
прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої
ліцензії.
Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у
судовому порядку.


Еще

Слышал краем уха, что есть какой то нормативный акт в котором сказано что лицензионная карточка на транспортное средство уже не нужна, что хватает только лицензии. Кто что слышал об этом поделитесь информацией очень надо знать.


Еще

В Законе об автомобильном транспорте лицензионная карточка есть, значит нужна. Можете сами посмотреть.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2344-14&p=1270110629410310


Еще


Слышал краем уха, что есть какой то нормативный акт в котором сказано что лицензионная карточка на транспортное средство уже не нужна, что хватает только лицензии. Кто что слышал об этом поделитесь информацией очень надо знать.

В законе то есть и основным нужно считать как бы закон, но есть постанова КМУ http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=207-2009-%EF
в ней сказано цитирую: "
1. Для водія юридичної особи або фізичної особи-підприємця,
що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах:

- фотокопія ліцензії, засвідчена автомобільним перевізником,
або ліцензійна картка; "
Обратите внимание там не сказано "И ліцензійна картка" там сказано "АБО".

Если есть время и нет лишних денег с ГАЙцами можно спорить, вплоть до составления протокола, ну а дальше в Суд. Главное в протоколе все указать...: Згідно пстанови КМУ від 25 лютого № 207 пред'явив працівникам ДАІ (ФІО, № нагр. знака, до якого відділу приписані)ліцезію завірену автомобільним перевізником і всі інші документи згідно данної постанови.


Еще

Вы можете попробовать спорить с транспортной инспекцией, только в суде вряд ли получиться доказать приоритет постановления КМУ над законом

Статья 4 Гражданского кодекса

4. Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону."


Еще


Вы можете попробовать спорить с транспортной инспекцией, только в суде вряд ли получиться доказать приоритет постановления КМУ над законом

Статья 4 Гражданского кодекса

4. Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону."


По крайней мере уже 2 раза через суд штраф не оплачивали


Еще

Наш суд, самый гуманный суд в мире :-) Не перестаю удивляться его решениям. Особенно решениям местных судов (1-я инстанция).
У меня в практике было не однократно, что за определенную сумму денег пассажирского перевозчика на регулярке назначали победителем независимо от того, что он проиграл на конкурсе. Правда потом апеляция, если не проплачена отменяла решение.


Еще


Наш суд, самый гуманный суд в мире :-) Не перестаю удивляться его решениям. Особенно решениям местных судов (1-я инстанция).
У меня в практике было не однократно, что за определенную сумму денег пассажирского перевозчика на регулярке назначали победителем независимо от того, что он проиграл на конкурсе. Правда потом апеляция, если не проплачена отменяла решение.


Если ВР и КМУ принимают бредовые и противоречащие друг другу законы и постановления, почему не обратится в Суд :)


Еще

На предмет чего обратиться в суд?
Признать, что один акт противоречит акту высшей юридической силы и соответственно признать недействительным.
Были перевозчики которые подавали такие иски на КМУ (я ходила в суд от Минтранса как главного разработчика.)
Что я могу сказать, дела на долго затягивались, перевозчики тратили деньги на суды, однако я так и не понимаю, что это им дало. В суд нужно подавать, если для тебя есть возможная выгода. Есть ситуации, когда судебные тяжбы не окупятся, тогда зачем идти в суд? Например, идет перевозчик на конкурс (регулярка)и проигрывает. Естественно он не доволен и хочет судиться. Вопрос 1)Большая ли разница в баллах? -Да;2) Насколько рентабельный этот маршрут, чтобы потратить "нннн" сумму денег и время на суд, юр. услуги... - Не, помогите мне подготовиться получше к следующему конкурсу и я на другой маршрут пойду. Так, что разные ситуации бывают.


Еще


На предмет чего обратиться в суд?
Признать, что один акт противоречит акту высшей юридической силы и соответственно признать недействительным.
Были перевозчики которые подавали такие иски на КМУ (я ходила в суд от Минтранса как главного разработчика.)
Что я могу сказать, дела на долго затягивались, перевозчики тратили деньги на суды, однако я так и не понимаю, что это им дало. В суд нужно подавать, если для тебя есть возможная выгода. Есть ситуации, когда судебные тяжбы не окупятся, тогда зачем идти в суд? Например, идет перевозчик на конкурс (регулярка)и проигрывает. Естественно он не доволен и хочет судиться. Вопрос 1)Большая ли разница в баллах? -Да;2) Насколько рентабельный этот маршрут, чтобы потратить "нннн" сумму денег и время на суд, юр. услуги... - Не, помогите мне подготовиться получше к следующему конкурсу и я на другой маршрут пойду. Так, что разные ситуации бывают.


Я не это имел ввиду, я говорю про обращение в суд когда протокол от ГАЙцев на руках про отсутствие лиц. карточки там или о том что мой водитель не захотел предъявлять страховку.


Еще

Если вы не поздаровались с судьей, то вам повезло. Эта лотерея не часто бывает.


Еще

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ
от 08.02.2008 г. N 4/14-1024

По поручению руководства Министерства внутренних дел Ваше обращение относительно проверки работниками Госавтоинспекции полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств рассмотрено в Департаменте ГАИ МВД Украины.

В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Закона Украины "О страховании" от 07.03.96 N 85/96-ВР страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств относится к обязательному виду страхования. Введение страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств за убытки, причиненные жизни и здоровью третьих лиц, а также их имуществу, должно создавать условия для укрепления экономической и социальной стабильности в обществе, поскольку потерпевшему лицу гарантируется получение страховой компенсации, а с владельца (водителя) снимается финансовый груз компенсации нанесенных убытков.

Законом Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (статья 21) запрещается эксплуатация транспортных средств на территории Украины без полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, а на Госавтоинспекцию (статья 53) возложена обязанность относительно проверки и контроля наличия действующих договоров данного вида страхования.

В случае отсутствия у водителя транспортного средства действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работник Госавтоинспекции МВД Украины составляет протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью третьей статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа от 8,50 до 17 грн.

Вместе с тем в настоящее время основные приоритеты Госавтоинспекции направлены, в первую очередь, на снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья граждан.

В связи с этим личный состав подразделений ГАИ нацелен на предупреждение, выявление и документирование фактов грубых нарушений участниками дорожного движения Правил дорожного движения, которые способствуют совершению дорожно-транспортных происшествий. То есть, транспортные средства останавливаются работниками Госавтоинспекции только при наличии законных для этого оснований - совершении водителем нарушения Правил дорожного движения. Только в таких случаях возможна проверка наличия у водителя полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

На сегодняшний день из-за отсутствия в действующем законодательстве соответствующей правовой нормы остановка работниками ГАИ транспортного средства только при условии отсутствия на лобовом стекле автомобиля специального знака (стикера) для проверки наличия у водителя полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности не производится.
Заместитель начальника
ГАИ МВД Украины
С. Левченко


Еще

ЦитатаЦитата (ЧП VIT, 22.04.2010 18:03):

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ
от 08.02.2008 г. N 4/14-1024

По поручению руководства Министерства внутренних дел Ваше обращение относительно проверки работниками Госавтоинспекции полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств рассмотрено в Департаменте ГАИ МВД Украины.

В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Закона Украины "О страховании" от 07.03.96 N 85/96-ВР страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств относится к обязательному виду страхования. Введение страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств за убытки, причиненные жизни и здоровью третьих лиц, а также их имуществу, должно создавать условия для укрепления экономической и социальной стабильности в обществе, поскольку потерпевшему лицу гарантируется получение страховой компенсации, а с владельца (водителя) снимается финансовый груз компенсации нанесенных убытков.

Законом Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (статья 21) запрещается эксплуатация транспортных средств на территории Украины без полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, а на Госавтоинспекцию (статья 53) возложена обязанность относительно проверки и контроля наличия действующих договоров данного вида страхования.

В случае отсутствия у водителя транспортного средства действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работник Госавтоинспекции МВД Украины составляет протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью третьей статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа от 8,50 до 17 грн.

Вместе с тем в настоящее время основные приоритеты Госавтоинспекции направлены, в первую очередь, на снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья граждан.

В связи с этим личный состав подразделений ГАИ нацелен на предупреждение, выявление и документирование фактов грубых нарушений участниками дорожного движения Правил дорожного движения, которые способствуют совершению дорожно-транспортных происшествий. То есть, транспортные средства останавливаются работниками Госавтоинспекции только при наличии законных для этого оснований - совершении водителем нарушения Правил дорожного движения. Только в таких случаях возможна проверка наличия у водителя полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

На сегодняшний день из-за отсутствия в действующем законодательстве соответствующей правовой нормы остановка работниками ГАИ транспортного средства только при условии отсутствия на лобовом стекле автомобиля специального знака (стикера) для проверки наличия у водителя полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности не производится.
Заместитель начальника
ГАИ МВД Украины
С. Левченко

На вимогу ІДПС ВДАІ ст. прапорщика ****************** пред’явити поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відмовив, керуюучись ст. 16 Закону України «Про дорожній рух» яка говорить,
Водій зобов’язаний: мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України передавати для перевірки посвідчення, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях), а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів; ( Абзац другий частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законами N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, N 1961-IV ( 1961-15 ) від 01.07.2004, N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 ) виконувати розпорядження працівників міліції, а водії військових транспортних засобів - посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, що даються в межах їх компетенції, передбаченої чинним законодавством, Правилами дорожнього руху та іншими нормативними актами; ( Абзац третій частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003).
Також ст. 21 п. 21.2 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» яка говорить,
Контроль за наявністю договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється:

• Державтоінспекцією МВС України під час проведення державного технічного огляду, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ) та оформленні матеріалів
дорожньо-транспортних пригод;

• органами Державної прикордонної служби України під час перетинання транспортними засобами державного кордону України.

Керуючись даними статтями та маючи поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відмовив надати даний поліс ІДПС ВДАІ ст. прапорщику ************************* так як на небачив для цього законних підстав а саме випадку передбачену чинним законодавстом.

Простыми словами иметь при себе полис это одно а вот предьявлять его потому что так захотел инспектор это другое. Мы их разбаловали так они теперь на голову лезут для них 20-50 грн уже не деньги. 95% при остановке инспектором ГАИ впадают в панику и бегут к нему с документамы....

Незнание законов не освобождает от ответственности...

P.S. С этой работой... становлюсь Юристом:)


Еще

Нужна ли,лицензионная карточка на полуприцеп? Подскажите пожалуйста.


Еще

ТОЛЬКО НА ТЯГАЧ


Еще

на прицеп нужна. это точно.так как это транспортное средство.тем более что за нее платить не надо.


Еще

если у Вас тягач и полуприцеп (прицеп) = то выдадут соответственно одну лицензию, и две лиц карточки, к тому же срок их действия - неограничен .
сразу же совет (всё в рамках действующего законодательства)= сделайте фотокопии лицензии, заверьте своей печатью и в добрый путь. уже были прецеденты, когда забирали лицензию якобы на проверку - и с концами..
не повторяйте чужих ошибок!


Еще

Остановили транспортники машину и составили протокол на прицеп.Самое интересное то что, когда делал лицензию никто не сказал об лицензионной карточке на прицеп.А сейчас остался крайним и штраф от 170 до 1700грн.


Еще


Нужна ли,лицензионная карточка на полуприцеп? Подскажите пожалуйста.


Если лицензию получали до 2008, то не нужна.


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0