TIR
Новые сообщения
Количество постов 19
Автор
Сообщение

Езжу по Украине.Хочу выехать в Россию.У кого есть возможность взять под ТIR мою машинку.Буду рад предложению(желательно Харьков)


Еще

А вы не боитесь что можете остаться без своей кормилицы. Ведь на сколько я знаю для этого вам необходимо полное переоформление на ту фирму под которую вам хочеться стать!


Еще
С ув. Константин перевозчик.


А вы не боитесь что можете остаться без своей кормилицы. Ведь на сколько я знаю для этого вам необходимо полное переоформление на ту фирму под которую вам хочеться стать!

100 %


Еще

Здравствуйте ув. форумчане! Уже не нужно переофромление машины, достаточно договора-аренды заверенного нотариусом и на основании этого договора делаются временные техталоны на владельца TIR.


Еще

А можна спросить што нужно штобы открыть свой тир и сколько это стоит заранее спасибо


Еще

ЦитатаЦитата (ЧП Левок, 25.02.2008 09:53):

А можна спросить што нужно штобы открыть свой тир и сколько это стоит заранее спасибо

Учасниками Асоціації можуть бути суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, а також, які мають зареєстровані на них транспортні засоби, ліцензію на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, визнають Статут Асоціації, сплачують членські внески за надані послуги й інші платежі.

В Асоціації встановлюється три категорії Учасників:

допущені до системи МДП, з правом вирішального голосу (дійсні Учасники Асоціації);
допущені до системи МДП, з правом дорадчого голосу (асоційовані Учасники Асоціації);
з правом дорадчого голосу, без права роботи в системі МДП (асоційовані Учасники Асоціації).
Всі Учасники Асоціації сплачують членські внески в порядку та розмірах, що розглядаються Радою Асоціації та затверджуються Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

Прийняття в асоційовані Учасники Асоціації здійснюється Президентом Асоціації на підставі письмової заяви, письмової рекомендації Ради відповідного регіону.

Усі новоприйняті Учасники Асоціації отримують статус Учасників Асоціації з правом дорадчого голосу.

Учасники Асоціації реалізують свої права й законні інтереси, а також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника підприємства, організації або свого уповноваженого представника. Рішення про прийняття перевізника, допущеного до роботи в системі МДП, в учасники Асоціації з правом вирішального голосу приймає Рада Асоціації за поданням Ради регіону з наступним затвердженням його Загальними Зборами учасників Асоціації або Конференцією їх делегатів.

Для вступу до Асоціації з правом дорадчого голосу (асоційовані учасники) і допуском до системи МДП, суб’єктом підприємницької діяльності надаються:

нотаріально засвідчені:
копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
копії установчих документів (установчого договору, статуту тощо);
скріплені печаткою суб’єкта підприємницької діяльності:
анкета перевізника (додаток 2);
заява з проханням прийняти в Асоціацію (перейти в категорію перевізників з правом дорадчого голосу) та клопотати перед Держмитслужбою України про допуск до роботи в системі МДП (додаток 5);
анкета перевізника (додаток 2);
копія довідки управління статистики про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;
копія облікової картки суб’єкта підприємницької діяльності, взятого на облік митницею;
копія свідоцтва платника податку;
копії свідоцтв та дипломів про проходження курсів міжнародних автомобільних перевезень керівниками, спеціалістами та водіями в навчальному закладі, акредитованому Академією Міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ), Женева, Швейцарія (обов’язково); тел. 2891337
копія ліцензії на право надання послуг з міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом;
список транспортних засобів, допущених до виконання міжнародних перевезень за встановленою Асоціацією формою (додаток 3), до якого додаються:
копії ліцензійних карток;
копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в органах державної автомобільної інспекції та копії договорів найму (оренди), фінансового лізингу тощо (для транспортних засобів, що знаходяться в тимчасовому користуванні);
копії свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами;
сертифікат відповідності транспортних засобів європейським вимогам (Євро-2, Євро-3);
копії не менше 3 міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), які засвідчують наявність досвіду виконання міжнародних перевезень вантажів цим перевізником не менше 6 місяців;
копію бухгалтерського балансу (квартального або річного з відміткою державного органу статистики, які підтверджують подання балансу органу статистики, з додатками форми №2, форми №5);
копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату вступного внеску та гарантії допуску;
список осіб, відповідальних та уповноважених на отримання в Асоціації книжок МДП, із зазначенням їх посади, паспортних даних, ідентифікаційного коду, терміну дії їх повноважень, зразки їх підписів та номери контактних телефонів. Цей список повинен бути підписаний керівником підприємства та головним бухгалтером і скріплений печаткою підприємства (додаток 6);
картку користувача книжок МДП в Асоціації (додаток 7);
довідку податкових органів про відсутність заборгованості по податках;
оригінал довідки банку про відкриття рахунків.
2.4. Автоперевізники, які бажають отримати допуск до процедури МДП, мають відповідати мінімальним умовам та вимогам:

наявність досвіду здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів не менше шести місяців;
стабільне фінансове становище (на підставі аудиторської довідки), наявність основних фондів, які не перебувають у заставі, вартістю не менше 50 тис. доларів США;
підтвердження належного рівня знань у галузі міжнародних автомобільних перевезень вантажів, в тому числі при застосуванні Конвенції МДП 1975р керівниками, спеціалістами та водіями підприємств-автоперевізників, шляхом надання копій свідоцтв та дипломів про проходження курсів міжнародних автомобільних перевезень в навчальному закладі, акредитованому Академією Міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ), Женева, Швейцарія;
відсутність грубих чи неодноразових порушень митних правил.
2.5. За прийняття та розгляд документів на вступ до Асоціації передбачених п.п. 2.1,2.3, вноситься плата в розмірі 20-ти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (з ПДВ 408грн.).

2.6. Надані документи перевіряються Секретаріатом Асоціації на відповідність мінімальним умовам та вимогам, передбаченим частиною ІІ додатку 9 Конвенції МДП 1975 року. Заява перевізника надсилається голові Ради відповідного регіону для розгляду та підготовки пропозицій Президенту Асоціації.

2.7. На підставі рекомендацій Ради регіону (додаток 8) та наданих матеріалів які перевірені Секретаріатом, Президент Асоціації приймає рішення щодо участі перевізника в Асоціації;

2.8. В разі необхідності додаткової перевірки належності транспортних засобів автоперевізнику, який бажає отримати допуск до процедури МДП, здійснюється перевірка кожного транспортного засобу через ДНДЦ БДР МВС України.

2.9. Автоперевізник, який протягом 6- ти місяців з дня подання заяви не приступив до роботи в системі МДП, втрачає таке право і повторно подає документи на загальних підставах. Кошти, сплачені ним за розгляд документів на вступ до Асоціації, не повертаються і не враховуються при новій подачі документів.

2.10. Перед отриманням першої книжки МДП в Асоціацію надається фінансова гарантія (гарантія допуску). Гарантія допуску з 01.02.2003р. вноситься у гривнях на рахунок Асоціації по курсу НБУ на день перерахунку в розмірі не менше 8 000 доларів США.

В системі МДП використовуються тільки власні автотранспортні засоби перевізника, придатні для перевезення вантажів під митними печатками та пломбами.

Перша книжка МДП видається тільки по місцю знаходження Асоціації.

Після допуску до системи МДП перевізник зобов’язаний надати в Асоціацію штамп, в якому вказані його повна назва та юридична адреса англійською мовою, номер телефону / факсу, код ЗКПО та код МСАТ- UKR/066/ 00000- номер в АсМАП). Аналогічний штамп повинен знаходитись у перевізника.

Для вступу до Асоціації з правом дорадчого голосу поза системою МДП суб’єктом підприємницької діяльності надаються:

нотаріально засвідчені:
копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
копії установчих документів (установчого договору, статуту тощо);
скріплені печаткою суб’єкта підприємницької діяльності:
заява з проханням прийняти в Асоціацію з правом дорадчого голосу (додаток 1);
анкета перевізника (додаток 2);
копія довідки управління статистики про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;
копія облікової картки суб’єкта підприємницької діяльності, взятого на облік митницею (при її наявності);
оригінал довідки банку про відкриття рахунків.
копія свідоцтва платника податку;
копія ліцензії на право надання послуг з міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом ( при її наявності);
список транспортних засобів, допущених до виконання міжнародних перевезень за встановленою Асоціацією формою (додаток 3), до якого додаються ( при наявності):
копії ліцензійних карток;
копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в органах державної автомобільної інспекції та копії договорів найму (оренди), фінансового лізингу тощо (для транспортних засобів, що знаходяться в тимчасовому користуванні);
копії свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами;
сертифікат відповідності транспортних засобів європейським вимогам (Євро-2, Євро-3);
Документи на реєстрацію приймаються: 03150, м. Київ, вул. Щорса,11 (станція метро “Палац “Україна”).

За довідками звертатись по тел: 201- 54-78, 201- 54-33, факс 201-02-34, е-mail:
law@asmap.org.ua, www.asmap.org.ua


Еще


Здравствуйте ув. форумчане! Уже не нужно переофромление машины, достаточно договора-аренды заверенного нотариусом и на основании этого договора делаются временные техталоны на владельца TIR.

Именно по этому я и решился.Единственное,что смущает,нет опыта международки.Но нужно с чегото начинать(стоя на месте-делаешь шаг назад).


Еще

ЦитатаЦитата (, ):

Здравствуйте ув. форумчане! Уже не нужно переофромление машины, достаточно договора-аренды заверенного нотариусом и на основании этого договора делаются временные техталоны на владельца TIR.

я думаю сдесь замкнутый круг, чья будет лицензионная карточка в которой указываеться номер и серия постоянного техпаспорта, а в карнет что тогда?


Еще
С ув. Константин перевозчик.Здравствуйте ув. форумчане! Уже не нужно переофромление машины, достаточно договора-аренды заверенного нотариусом и на основании этого договора делаются временные техталоны на владельца TIR.

я думаю сдесь замкнутый круг, чья будет лицензионная карточка в которой указываеться номер и серия постоянного техпаспорта, а в карнет что тогда?

Лицензионная карточка у меня есть,но по Украине.Мне кажется тот укого ТIR знает как это делать


Еще
Здравствуйте ув. форумчане! Уже не нужно переофромление машины, достаточно договора-аренды заверенного нотариусом и на основании этого договора делаются временные техталоны на владельца TIR.

я думаю сдесь замкнутый круг, чья будет лицензионная карточка в которой указываеться номер и серия постоянного техпаспорта, а в карнет что тогда?

Лицензионная карточка у меня есть,но по Украине.Мне кажется тот укого ТIR знает как это делать

Вот тут и есть собственно и проблема.Для международных перевозок вам необходима будет международная лицензионная карточка которую должен бедет оформить владелец той фирмы в которой вам хочетьтся работать под ТИРОМ.Но ее он не сможет получить на основании временного тех талона!!!Поэтому вам придеться полностью переоформлять ваш автомобиль и устраиваться в ту фирму водителем.


Еще
С ув. Константин перевозчик.


Здравствуйте ув. форумчане! Уже не нужно переофромление машины, достаточно договора-аренды заверенного нотариусом и на основании этого договора делаются временные техталоны на владельца TIR.

А Вы уверены в том, что пишите. Я давно не интересовался этим вопросом, но насколько я помню, так как пишите Вы было раньше, по временному техпаспорту ставили на учет в АсМАПе. Потом, года три назад (или больше), эта "лавочка" закрылась и теперь обязательно машина должна быть оформлена на держателя ТИРа. Я конечно могу и ошибаться, может что-то снова поменялось, надо поинтересоваться.


ЕщеЗдравствуйте ув. форумчане! Уже не нужно переофромление машины, достаточно договора-аренды заверенного нотариусом и на основании этого договора делаются временные техталоны на владельца TIR.

А Вы уверены в том, что пишите. Я давно не интересовался этим вопросом, но насколько я помню, так как пишите Вы было раньше, по временному техпаспорту ставили на учет в АсМАПе. Потом, года три назад (или больше), эта "лавочка" закрылась и теперь обязательно машина должна быть оформлена на держателя ТИРа. Я конечно могу и ошибаться, может что-то снова поменялось, надо поинтересоваться.

Ничего не менялось.В МРЕО по заявлению на основании временного выдают постояный.Сроком до 2х лет.


Еще
Николай.

ЦитатаЦитата (ЧП Лешега, 25.02.2008 22:26):Здравствуйте ув. форумчане! Уже не нужно переофромление машины, достаточно договора-аренды заверенного нотариусом и на основании этого договора делаются временные техталоны на владельца TIR.

А Вы уверены в том, что пишите. Я давно не интересовался этим вопросом, но насколько я помню, так как пишите Вы было раньше, по временному техпаспорту ставили на учет в АсМАПе. Потом, года три назад (или больше), эта "лавочка" закрылась и теперь обязательно машина должна быть оформлена на держателя ТИРа. Я конечно могу и ошибаться, может что-то снова поменялось, надо поинтересоваться.

Ничего не менялось.В МРЕО по заявлению на основании временного выдают постояный.Сроком до 2х лет.

Я видимо что-то недопонимаю. Как на основании временного тех паспорта может выдаваться постоянный? Постоянный выдается если вы купили машину и ставите на учет. А по договорам аренды или доверенностям выдаются временные тех паспорта. Только они двух видов, для езды внутри Украины они одни а для выезда за рубеж другие. Максимально их выдавали на 3 года. Выглядит он как обычный но внизу, в особых отметках, есть дописка "для участия в международном движении. Действителен до ....". У меня самого был такой до октября прошлого года. И вот если была эта дописка то в АсМАПе раньше их на учет не ставили. Я сам хотел в 2004 году стать "под крышу" таким образом но "уперся" в то, что надо на "дядю" переоформлять машину, плюнул и решил обходиться одними ЦМРками.
Правда, сейчас ввели пластиковые тех.паспорта и может в связи с этим что-то изменилось. Может там просто некуда вносить эти отметки о сроке действия. У нас так быстро все меняется, что уследить невозможно.


Еще
Для вступу до Асоціації з правом дорадчого голосу (асоційовані учасники) і допуском до системи МДП, суб’єктом підприємницької діяльності надаються:

1 ................................................
копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в органах державної автомобільної інспекції та копії договорів найму (оренди), фінансового лізингу тощо (для транспортних засобів, що знаходяться в тимчасовому користуванні);

2 ...................................................

В разі необхідності додаткової перевірки належності транспортних засобів автоперевізнику, який бажає отримати допуск до процедури МДП, здійснюється перевірка кожного транспортного засобу через ДНДЦ БДР МВС України.

3 ...........

В системі МДП використовуються тільки власні автотранспортні засоби перевізника, придатні для перевезення вантажів під митними печатками та пломбами.
.................................................

[/quote]

Как связать эти три фразы? Первая говорит о том, что можно и арендованные машины оформлять а следующие две о том, что только личные.
Кто в курсе?


Еще

Я покупал машину в частника житомирца.Мы с ним поехали вКиев фирма закрыла
ТИР.Потом вКиевском МРЭО поменяли номера и техпаспорт.Апотом в житомере сняли с учета.


Еще
Николай.

Для вступу до Асоціації з правом дорадчого голосу (асоційовані учасники) і допуском до системи МДП, суб’єктом підприємницької діяльності надаються:

1 ................................................
копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в органах державної автомобільної інспекції та копії договорів найму (оренди), фінансового лізингу тощо (для транспортних засобів, що знаходяться в тимчасовому користуванні);

2 ...................................................

В разі необхідності додаткової перевірки належності транспортних засобів автоперевізнику, який бажає отримати допуск до процедури МДП, здійснюється перевірка кожного транспортного засобу через ДНДЦ БДР МВС України.

3 ...........

В системі МДП використовуються тільки власні автотранспортні засоби перевізника, придатні для перевезення вантажів під митними печатками та пломбами.
.................................................Как связать эти три фразы? Первая говорит о том, что можно и арендованные машины оформлять а следующие две о том, что только личные.
Кто в курсе?

[/quote]

Інформація взята з офіційного сайту АСМАП
За довідками звертатись по тел: 201- 54-78, 201- 54-33, факс 201-02-34, е-mail:
law@asmap.org.ua, www.asmap.org.ua


Еще

ЦитатаЦитата (ФЛ-П ПП, 26.02.2008 13:10):

Можете обратится и в АсМАП. Арендованную машину можно поставить на учет в АсМАП, но на неё владелец ТИРа дополнительно должен поставить 3 тыс долларов в ассоциацию. Они (АсМАП) не хотят ставить арендованные авто, но закон вынудил и если вы хотите сильно - ставьте трешку и работайте. Но, в любом случае на кого поставите машину должен будет сделать лицензионную карточку на себя, взять официально водителя на машину и карточка будет действовать на время аренды (т.е до конца действия временного техпаспорта а техпаспортмогут дать и на время действия визы(любой) - вот такой дебилизм существует у нас в стране)
Реальней всего переписать авто на того, кто имеет ТИР, составив с ним договор нотариально заверенный о том что вы переписываете свой авто с целью использования в международных перевозках в безоплатном варианте. Тогда у вас будет документ при возникновении споров по собственности и любой суд будет на вашей стороне.

Ясно все, кроме одного. Какое отношение имеет виза к сроку, на который выдается временный тех паспорт? Он же выдается на основании дог.аренды или, если физ.лица, то по доверенности или по личному заявлению владельца. И срок там до окончания действия договора или доверенности, но не более 3 лет.


Еще

Веєр Петро Олександрович
Начальник реєстраційного відділу АсМАП
8044-201-54-78
Еще

ЦитатаЦитата (ФЛ-П ПП, 26.02.2008 22:48):


ЦитатаЦитата (ФЛ-П ПП, 26.02.2008 13:10):

Можете обратится и в АсМАП. Арендованную машину можно поставить на учет в АсМАП, но на неё владелец ТИРа дополнительно должен поставить 3 тыс долларов в ассоциацию. Они (АсМАП) не хотят ставить арендованные авто, но закон вынудил и если вы хотите сильно - ставьте трешку и работайте. Но, в любом случае на кого поставите машину должен будет сделать лицензионную карточку на себя, взять официально водителя на машину и карточка будет действовать на время аренды (т.е до конца действия временного техпаспорта а техпаспортмогут дать и на время действия визы(любой) - вот такой дебилизм существует у нас в стране)
Реальней всего переписать авто на того, кто имеет ТИР, составив с ним договор нотариально заверенный о том что вы переписываете свой авто с целью использования в международных перевозках в безоплатном варианте. Тогда у вас будет документ при возникновении споров по собственности и любой суд будет на вашей стороне.

Ясно все, кроме одного. Какое отношение имеет виза к сроку, на который выдается временный тех паспорт? Он же выдается на основании дог.аренды или, если физ.лица, то по доверенности или по личному заявлению владельца. И срок там до окончания действия договора или доверенности, но не более 3 лет.

Этот вопрос адресуйте к МРЭО. Маразмов у нас куча. На вопрос в МРЭО :"А, если я в международном движении буду участвовать на Россию, там нет виз насколько будет выдан временный техпаспорт с учетом оформления бессрочной доверенности?" Ответа не последовало - выясняют.

Ясно. У меня в МРЭО проще. Они требуют только доверенность или личное присутствие хозяина, который доверяет вам свою машину (если физ лица) и без вопросов выдают временный тех паспорт для участия в международном движении на срок действия этой доверенности. Правда, сейчас доверенности есть и безсрочные но на это МРЭО ответило, что больше чем на 3 года они тех.паспорт не дадут. Но опять же, в том же МРЭО мой товарищ, по знакомству, сделал такой тех.паспорт на 5 лет. Но когда я заикнулся об этом в МРЭО они сказали, что этого не может быть, несмотря на то, что я видел его своими глазами. Из любого правила можно сделать исключения, особенно если "позолотить" ручку.


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0