Обращение предпринимательской среды по отклонению Налогового кодекса!!
Новые сообщения
Количество постов 2
Автор
Сообщение

Уважаемые предприниматели! Присоединяйтесь и поддерживайте!.
Наше будущее зависит от нашего сегодня!!!!

http://www.kchp.com.ua/akcii-protesta/obrashenie-associaciy-malogo-i-srednego-biznesa-ukrainu-otnositelno-sushestvennogo-uhudshenija-usloviy-vedenija-biznesa-v-gosudarstve.html

с ув Галина


Еще

Шановні колеги!
Поки що жодного перенесення дати прийняття Податкового кодексу немає, велика імовірність , що його приймуть 09.07.2010р.
Пропонуємо у понеділок переговорити у телефонному режимі або на форумі
і вирішити у найкоротші строки ,що робити далі.!

Хмельниччани ГО "Край" збираються їхати у Київ .
У критичній ситуації матиме силу масовий похід на Київ (або його авансування ) по цілій Україні та листи в підтримку цієї акції від всього спектру організацій,який можна буде зібрати.
Пропонуємо автоперевізникам та експедиторам долучатись до даної акціі , так ак Податковий кодекс несе пряму загрозу нашій діяльності……

Стаття 8. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.
8.1. Не включаються до складу витрат:
8.1.2) платежі платника податку на користь комітента, принципала тощо за договорами комісії, агентськими договорами та іншими аналогічними договорами;
Стаття 17. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
17.1. Доходи фізичних осіб – підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього розділу, а для підприємців – нерезидентів за ставкою, визначеною у пункті 7.3. статті 7 цього розділу.
17.2. Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з отриманням такого доходу у звітному періоді.
17.3. Для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).
17.4. До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, які включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом ІІІ цього Кодексу.
Не належать до витрат фізичної особи – підприємця вартість придбаного рухомого і нерухомого майна, яке підлягає державній реєстрації, витрати на його використання та обслуговування.
17.5. Фізичні особи – підприємці, подають органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року в строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.
17.5.1. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менше ніж 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада.
17.5.2. Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності цим розділом, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність, або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем. Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені у підпункті 17.5.1 пункту 17.5 цього розділу, які настануть у звітному податковому році.
17.5.3. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно за даними, зазначеними у річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи та суми плати за торговий патент на підставі документального підтвердження факту їх сплати.
17.6. Якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи ніж від провадження підприємницької діяльності, в межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку – фізичних осіб.
17.7. Фізична особа – підприємець вважається податковим агентом працівника – фізичної особи, що перебуває з нею у трудових, цивільно-правових відносинах або будь-якої іншої фізичної особи стосовно будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) на користь такої особи.
17.8. Під час нарахування (виплати) фізичній особі – підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок з доходів у джерела виплати, якщо фізичною особою – підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб’єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи/надання послуги згідно із цивільно-правовим договором, відносини за яким фактично є трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівнені до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів 1.7 та 1.8 статті 1 цього розділу.
17.9. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем, яка обрала іншу систему оподаткування доходів від провадження господарської діяльності, здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом. При цьому доходи, отримані з порушенням умов обраної спрощеної системи оподаткування, оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього розділу за результатами звітного періоду.
17.10. Звітність та облік результатів підприємницької діяльності ведеться на основі спрощеного бухгалтерського обліку, порядок ведення якого встановлюється Міністерством фінансів України.
17.11. Оподаткування доходів, одержаних фізичною особою – резидентом від ведення підприємницької діяльності без створення юридичної особи з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та із сплатою платником ринкового збору згідно з законодавством. за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту

Розділ XіV. Спеціальні податкові режими

Глава 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності
Стаття 2. Платники податку

2.1. Платниками податку з урахуванням пункту 2.2 цієї статті є:
2.1.1) фізичні особи - підприємці, які протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв (далі у цій главі – фізичні особи):
кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, сукупно не перевищує 10 осіб (включаючи членів сімей таких фізичних осіб);
обсяг доходу, отриманого протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, сукупно не перевищує 500 000 гривень;
2.1.2) юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв (далі у цій главі – юридичні особи):
середньооблiкова кількість працівників протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, сукупно не перевищує 50 осіб;
обсяг доходу, отриманого протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, сукупно не перевищує 2 000 000 гривень.
суб’єктів малого підприємництва

Стаття 10. Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами (обов’язковими платежами)

10.1. Платники податку не є платниками таких податків і зборів (обов’язкових платежів):
а) податку на прибуток підприємств;
б) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;
в) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України;
г) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
ґ) земельного податку, крім земельних ділянок, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності (на період з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2015 року);
д) збору за спеціальне використання води (на період з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2015 року).

10.2. Податки і збори (обов’язкові платежі), не зазначені у пункті 10.1 цієї статті, сплачуються платниками податку в порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом, а страхові внески до Пенсійного фонду України і фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування – в порядку, визначеному законами про загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування.

10.3. Платники податку зобов’язані нараховувати, відраховувати та перераховувати до бюджету, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, податок на доходи фізичних осіб, збори та страхові внески, пов’язані з виплатою заробітної плати (доходу) працівникам, які перебувають з ними у трудових відносинах.

таких осіб, включаючи будь-які доходи, які остаточно оподатковуються під час їх виплати.
10.4. Платники податку вважаються податковими агентами найманих ними осіб та/або фізичних осіб, які перебувають з ними у цивільно-правових відносинах, стосовно будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих на користь

.


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0