Приплыли...
Новые сообщения
Количество постов 6
Автор
Сообщение

Я думаю, автобусники знают какая ситуация сейчас с нерегулярными перевозками и помнят бумажку рубящую подобные перевозки на корню. Так вот, в ту нормативную хрень (иначе её назвать нельзя) Минтранс пытается внести изменения (приводятся ниже).Про внесення змін до наказу Мінтрансзв’язку та МВС від 25.05.2007 N 450/167
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України,
Міністерства внутрішніх справ України
від 4 березня 2008 року N 250/100
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2008 р. за N 230/14921
Відповідно до пункту 62 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 (із змінами), НАКАЗУЄМО:
1. Унести до наказу Мінтрансзв’язку та МВС від 25.05.2007 N 450/167 "Про Основні вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень та порядок узгодження їх виконання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2007 за N 614/13881, такі зміни:
1.1. Заголовок наказу викласти в такій редакції:
"Про Основні вимоги щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень".
1.2. Пункт 1 наказу викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Основні вимоги щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень, що додаються".
1.3. Унести зміни до Основних вимог щодо забезпечення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень та порядку узгодження їх виконання, затверджених зазначеним наказом, виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті Мінтрансзв’язку (Логутов К. В.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС (Левченко С. М) організувати профілактичну роботу підпорядкованих підрозділів Державтоінспекції МВС серед автомобільних перевізників, що здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.
4. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті Мінтрансзв’язку (Логутов К. В.) та Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС (Левченко С. М.) довести вимоги цього наказу до територіальних підрозділів Головавтотрансінспекції Мінтрансзв’язку і Державтоінспекції МВС відповідно та поінформувати підприємства, установи й організації незалежно від форм власності та господарювання, які займаються перевезенням пасажирів, а також провести роз’яснювальну роботу серед населення.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розподілів обов’язків.

Міністр транспорту та зв’язку
України
Й. Вінський
Міністр внутрішніх справ
України
Ю. Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

К. О. ВащенкоЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту та зв’язку України,
Міністерства внутрішніх справ України
від 25 травня 2007 р. N 450/167
(у редакції наказу Міністерства транспорту та зв’язку України,
Міністерства внутрішніх справ України
від 4 березня 2008 р. N 250/100)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 березня 2008 р. за N 230/14921


Основні вимоги
щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень
1. Загальні положення
1.1. Ці Основні вимоги розроблені відповідно до Законів України "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про транспорт" та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 (із змінами) (далі - Правила надання послуг).
1.2. Основні вимоги є обов’язковими для виконання автомобільними перевізниками, водіями автобусів при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень по території України.
1.3. В Основних вимогах терміни та визначення вживаються у такому значенні:
безпека перевезень - виконання організаційних, технічних, кваліфікаційних та інших заходів, які забезпечують безпечне перевезення пасажирів автобусами;
водій - фізична особа, яка керує автобусом під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень та має відповідне посвідчення встановленого зразка;
замовник транспортних послуг - юридична або фізична особа, яка замовляє транспортні послуги з перевезення пасажирів у нерегулярному режимі організації перевезень;
нерегулярні пасажирські перевезення - перевезення пасажирів автобусом, замовленим юридичною або фізичною особою з укладанням письмового договору на кожну послугу окремо.
2. Вимоги до забезпечення безпеки нерегулярних пасажирських перевезень
2.1. Автомобільний перевізник може здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення за умови виконання вимог Законів України "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", Правил надання послуг та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.02.2008 N 9/119, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.02.2008 за N 140/14831 (далі - Ліцензійні умови).
2.2. Для здійснення нерегулярних пасажирських перевезень автомобільний перевізник повинен мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) або ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", ліцензійні картки на кожний автобус та зобов’язаний:
2.2.1 укласти з юридичною або фізичною особою - замовником транспортних послуг письмовий договір про такі перевезення;
2.2.2 провести передрейсовий (післярейсовий) медичний огляд водія(їв) автобуса(ів), яким(и) виконуватимуться перевезення;
2.2.3 провести передрейсовий контроль технічного та санітарного стану автобуса(ів) безпосередньо перед виїздом;
2.2.4 провести інструктаж водія(їв) з безпеки дорожнього руху;
2.2.5 забезпечити водія(їв) необхідними документами на перевезення пасажирів, у тому числі дорожнім листом з відміткою Державтоінспекції МВС;
2.2.6 укомплектувати автобус(и) відповідно до вимог пунктів 2.2.3, 2.2.4 Ліцензійних умов та пункту 60 Правил надання послуг.
2.3. Письмовий договір, укладений між замовником транспортних послуг та автомобільним перевізником на кожну окрему послугу з нерегулярних пасажирських перевезень автобусом(ами), обов’язково повинен відповідати вимогам цивільного законодавства та обумовлювати дату, час перевезення, маршрут руху, марку автобуса(ів) та його (їх) реєстраційний(і) номер(и).
2.4. У разі, якщо протяжність маршруту руху перевищує 500 км, автомобільний перевізник направляє у рейс двох водіїв.
2.5. Водії, які допускаються до здійснення нерегулярних пасажирських перевезень, повинні відповідати вимогам пунктів 2.3.1 та 2.3.2 Ліцензійних умов, дотримуватись Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306, Правил надання послуг та зобов’язані мати:
національне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії "D" і талон до нього;
копію договору обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті;
копію договору або поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
свідоцтво про реєстрацію автобуса або тимчасовий реєстраційний талон;
ліцензійну картку на автобус;
дорожній лист з проставленими відмітками про проходження передрейсового медичного огляду водія(їв), передрейсової перевірки технічного стану автобуса та інструктажу з безпеки дорожнього руху, а також відміткою Державтоінспекції МВС;
копію договору на здійснення нерегулярних пасажирських перевезень;
копію документа, що засвідчує оплату транспортних послуг.
2.6. Автобуси, які використовуються для нерегулярних пасажирських перевезень, повинні бути зареєстровані в установленому законодавством порядку, а їх технічний стан та інші вимоги до них повинні відповідати вимогам розділу 31 Правил дорожнього руху та пункту 2.2 Ліцензійних умов.
2.7. Автомобільний перевізник напередодні виконання нерегулярного перевезення (крім туристично-екскурсійних, ритуальних перевезень та перевезень по території одного населеного пункту) повідомляє факсограмою, телефонограмою, електронною поштою або в телефонному режимі відповідне територіальне управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління Головавтотрансінспекції) про намір здійснювати такі перевезення та зазначає при цьому дані про себе (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, номер та серія ліцензії), про водія(їв) (прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного телефону - за наявності), автобус(и) (марка, реєстраційний номер, серія та номер ліцензійної картки(ок), маршрут руху, дата і час перевезення (початковий та кінцевий пункти, дата, час виїзду та орієнтовний час повернення), а також повідомляє про пасажиромісткість автобуса(ів) та з якою метою будуть здійснюватись перевезення.
2.8. У разі відмови від здійснення перевезень або неможливості їх виконання автомобільний перевізник повідомляє про це відповідне територіальне управління Головавтотрансінспекції.
2.9. У відповідному територіальному управлінні Головавтотрансінспекції зазначена інформація реєструється в журналі та їй присвоюється відповідний номер, що повідомляється автомобільному перевізнику, який, у свою чергу, проставляє його в дорожньому листі.
2.10. Автомобільний перевізник, що здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, не рідше одного разу на місяць у письмовій формі (заява, яка складається у довільній формі) інформує територіальний підрозділ Державтоінспекції МВС (за місцем своєї реєстрації як суб’єкта господарської діяльності) про водіїв (прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер посвідчення водія, наявність категорії "D"), підстави керування автобусами (номер та дата наказу про зарахування на роботу або номер та дата трудової угоди), про орієнтовні напрямки перевезень, які планується здійснювати.
2.11. До заяви додаються дорожні листи (в кількості, необхідній для здійснення нерегулярних пасажирських перевезень протягом місяця) із зазначенням інформації про марку та реєстраційний(і) номер(и) автобуса(ів), в яких відповідальним працівником Державтоінспекції МВС у розділі "Зауваження ДАІ та служби руху" (або в розділі "Особливі відмітки") проставляється особистий штамп з відміткою про відсутність заперечень щодо виконання нерегулярних пасажирських перевезень, термін дії якої не може перевищувати одного місяця.
У разі наявності таких заперечень вживаються заходи щодо їх усунення автомобільним перевізником.
2.12. Процедура проставляння штампів проводиться безкоштовно.
3. Контроль за виконанням Основних вимог
Контроль за виконанням автомобільними перевізниками і водіями цих Основних вимог здійснюється посадовими особами територіальних управлінь Головавтотрансінспекції шляхом проведення планових, позапланових та рейдових перевірок у взаємодії з працівниками територіальних підрозділів Державтоінспекції МВС.

Начальник Головної державної
інспекції на автомобільному
транспорті Мінтрансзв’язку

К. Логутов
В. о. начальника Департаменту
Державної автомобільної
інспекції МВС

С. Левченко


Сие творчество набирает законную силу уже в ближайший понедельник.
Я протащился с п.2.2.5 - ЭТО ЧО? А почитав дальше - ваще обалдел от того как вышеуказаный пункт нужно исполнять (п.п. 2.10, 2.11).
Т.е. в начале месяца мне нужно обратиться к астрологу и спросить у него -уважаемый колдун, а вы случайно не знаете кто и куда у меня будет заказывать автобус в ближайшем месяце? А то мне тут нужно МВД уведомить о том куда я планирую ездить и путёвки подписать...
Или другой вариант. Катерина, вдруг соберётся замуж выйти и, естественно, возжелает заказать автобус для перевозки гостей, но с условием - оплатит она перевозку по б/н в течение 25-ти лет после перевозки. А я не смогу предоставить ей автобус, потому что я не смогу выполнить п. 2.5. отой хрени (какой документ про оплату транспортных услуг я смогу дать водителю в машину если оплата б/н и после ???? ).

З.Ы. Короче - кто там что-то говорил про то что автобусники забастовали и чего-то там добились? Вот вам результат - добились!
З.Ы. Кстати, старую хрень (которую старается изменить новая) - ещё никто не отменял.

Алексей.


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

Максиму "Альфабизнес" - не читать! Ну уж оооочччччень много букоФ ))).


Алексей.


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

Ещё раз спрашиваю:так кто нас в плен взял?,не марсиане?Александр.


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

ЦитатаЦитата (ЧП Регина, 28.03.2008 20:58):

Ещё раз спрашиваю:так кто нас в плен взял?,не марсиане?Александр.

Марсеане хрен до такого додумаются.Суки пробздели все.Одно министерсво осталось(от слова стерва)...И министр (борец с птичьим гриппом)


Еще
Николай.

ЦитатаЦитата (ЧП Лешега, 28.03.2008 21:25):

ЦитатаЦитата (ЧП Регина, 28.03.2008 20:58):

Ещё раз спрашиваю:так кто нас в плен взял?,не марсиане?Александр.

Марсеане хрен до такого додумаются.Суки пробздели все.Одно министерсво осталось(от слова стерва)...И министр (борец с птичьим гриппом)

Нет,не правильно это,они конкретно нас гнетут,мне ещё и при этом их лица ухмыляющиеся представляются!С горечью,Александр.


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр


Мені як пасажиру і участнику дорожнього руху ця "шняга" - подобається.

Чітко визначена "криша" - Головтрансінспекція, ДАЇ МВС.

Цим видом бізнесу будуть займатись "нормальні пацани" - які в нормальних стосунках з "кришою" .

Також виживуть ті хто системно й масштабно організував цей бізнес (для них ці вимоги - формальність якою буде займатись окрема людина або відділ).

Ті хто буде працювати "в супереч шнязі" - загнуться.


Н-у-у-у страшно мені дивитись наприклад на "чартерні буси" Черкаси-Одеса- Черкаси) які з людьми (плюс причіп повний а зверху дитячі коляски й мотлох різний) летять всю дорогу 120-130км/час і газу не скидають .

А рулює цією ракетою водій ,який як зомбі, бо летів всю дорогу з Черкас перед цим всю ніч в карти грав , в Одесі він товар завантажує і не не спавши знову на РАЛЛІ .А где ещё за свои деньги в такую русскую рулетку можно сыграть?Игрок,Александр.Р.S.АДРЕНОЛИН!!!


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0