Экспедиция юр.лицо на упрощенной системе налогообложения
Новые сообщения
Количество постов 7
Автор
Сообщение

Кто экспедирует на упрощенке ЕН 6% + НДС или на ЕН 10% подскажите плюсы и минусы!


Еще

Плюс который я нашел - согласно наказу ДПА України від 13 жовтня 1998 року №477 облагается ЕН 6 или 10% только разница!


Еще

ЦитатаЦитата (ВМС, ФХ, 25.02.2011 17:00):
Плюс который я нашел - согласно наказу ДПА України від 13 жовтня 1998 року №477 облагается ЕН 6 или 10% только разница!


Где вычитали про разницу?


Еще

ЦитатаЦитата (ВМС, ФХ, 25.02.2011 17:00):
Плюс который я нашел - согласно наказу ДПА України від 13 жовтня 1998 року №477 облагается ЕН 6 или 10% только разница!


Это разьяснения я нашел на сайте ГНАУ

Где вычитали про разницу?

• Чи включаються до бази оподаткування ЄП та граничного розміру виручки від реалізації, сума транзитних коштів, отриманих ЮО, яка здійснює комісійну торгівлю, надає експедиторські, брокерські, агентські послуги та як вони відображаються в Книзі обліку доходів і витрат?
• Коротка відповідь : Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги, повинні включати до бази оподаткування єдиним податком лише суми комісійної (агентської) винагороди, отримані від здійснення таких видів діяльності. З метою визначення права перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські та агентські послуги, повинні враховувати всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручку від іншої реалізації, в тому числі транзитні кошти. При цьому, в Книзі обліку доходів і витрат сума транзитних коштів відображається у графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації".
• Повна відповідь : Відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами та доповненнями виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Кошти, що надходять на розрахунковий рахунок платників єдиного податку - юридичних осіб, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги, є транзитними і вони не мають права власності на такі кошти. Таким чином, оподаткуванню підлягає виручка, що належить вищезазначеним суб'єктам підприємницької діяльності від реалізації ними своєї продукції (товарів, робіт, послуг). Тому суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги, повинні включати до бази оподаткування єдиним податком лише суми комісійної (агентської) винагороди, отримані від здійснення таких видів діяльності. З метою визначення права перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські та агентські послуги, повинні враховувати всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручку від іншої реалізації, в тому числі транзитні кошти. При цьому, згідно з Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженим наказом ДПА України від 13.10.98 №477 із змінами та доповненнями (далі – Книга обліку доходів i витрат), у дохідній частині Книги обліку доходів і витрат відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації, в тому числі транзитні кошти, які відображаються у графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації".
• Чи застосовується ЮО - платником ЄП звичайна ціна до суми комісійної винагороди?
• Коротка відповідь : Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи включають до бази оподаткування єдиним податком суму комісійної (агентської) винагороди, отриманої на розрахунковий рахунок та/або в касу від здійснення комісійної торгівлі. При цьому, сума комісійної винагороди, що виплачується комітентом комісіонеру за виконання договору комісії, повинна бути визначена в такому договорі, а якщо договором її розміру не визначено, то вона визначається після його виконання виходячи із звичайних цін (незалежно від системи оподаткування, на якій перебувають комітент і комісіонер).
• Повна відповідь : Відповідно до ст. 1011 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV зі змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Згідно із ст. 1013 ЦКУ комітент повинен виплатити комісіонеру плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії. Якщо договором комісії розмір плати не визначено, вона виплачується після виконання договору комісії виходячи із звичайних цін за такі послуги. Відповідно до вимог Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами і доповненнями базою оподаткування єдиним податком є сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок та/або в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Кошти, що надходять на розрахунковий рахунок платників єдиного податку - юридичних осіб, які здійснюють комісійну торгівлю, є транзитними і вони не мають права власності на такі кошти. Тому суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи включають до бази оподаткування єдиним податком суму комісійної (агентської) винагороди, отриманої на розрахунковий рахунок та/або в касу від здійснення комісійної торгівлі. При цьому, виходячи із вищевикладеного, сума комісійної винагороди, що виплачується комітентом комісіонеру за виконання договору комісії, повинна бути визначена в такому договорі, а якщо договором її розміру не визначено, то вона визначається після його виконання виходячи із звичайних цін (незалежно від системи оподаткування, на якій перебувають комітент і комісіонер).
• Чи включаються ЮО платником ЄП кошти, які не відносяться до бази оподаткування, для визначення граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік?
• Коротка відповідь : Для визначення граничного обсягу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включаються всі надходження, отримані на поточний рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва, які відображені у Книзі обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва – юридичної особи, за винятком повернутих надміру сплачених податків і зборів.
• Повна відповідь : Відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами та доповненнями виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто застосовується касовий метод обчислення виручки, при якому враховуються всі надходження коштів на розрахунковий рахунок або(та) в касу суб'єкта малого підприємництва. Крім того, згідно з Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженим наказом ДПА України від 13.10.98 №477 із змінами та доповненнями (далі – Книга обліку доходів i витрат), у дохідній частині Книги обліку доходів і витрат відображаються всі надходження, отримані на поточний рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Отже, для визначення граничного обсягу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) враховуються будь-які надходження отримані на поточний рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва, за винятком повернутих надміру сплачених податків і зборів.


Еще

ЦитатаЦитата (ВМС, ФХ, 25.02.2011 17:07):
ЦитатаЦитата (ВМС, ФХ, 25.02.2011 17:00):
Плюс который я нашел - согласно наказу ДПА України від 13 жовтня 1998 року №477 облагается ЕН 6 или 10% только разница!


Это разьяснения я нашел на сайте ГНАУ

Где вычитали про разницу?

• Чи включаються до бази оподаткування ЄП та граничного розміру виручки від реалізації, сума транзитних коштів, отриманих ЮО, яка здійснює комісійну торгівлю, надає експедиторські, брокерські, агентські послуги та як вони відображаються в Книзі обліку доходів і витрат?
• Коротка відповідь : Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги, повинні включати до бази оподаткування єдиним податком лише суми комісійної (агентської) винагороди, отримані від здійснення таких видів діяльності. З метою визначення права перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські та агентські послуги, повинні враховувати всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручку від іншої реалізації, в тому числі транзитні кошти. При цьому, в Книзі обліку доходів і витрат сума транзитних коштів відображається у графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації".
• Повна відповідь : Відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами та доповненнями виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Кошти, що надходять на розрахунковий рахунок платників єдиного податку - юридичних осіб, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги, є транзитними і вони не мають права власності на такі кошти. Таким чином, оподаткуванню підлягає виручка, що належить вищезазначеним суб'єктам підприємницької діяльності від реалізації ними своєї продукції (товарів, робіт, послуг). Тому суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги, повинні включати до бази оподаткування єдиним податком лише суми комісійної (агентської) винагороди, отримані від здійснення таких видів діяльності. З метою визначення права перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські та агентські послуги, повинні враховувати всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручку від іншої реалізації, в тому числі транзитні кошти. При цьому, згідно з Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженим наказом ДПА України від 13.10.98 №477 із змінами та доповненнями (далі – Книга обліку доходів i витрат), у дохідній частині Книги обліку доходів і витрат відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації, в тому числі транзитні кошти, які відображаються у графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації".
• Чи застосовується ЮО - платником ЄП звичайна ціна до суми комісійної винагороди?
• Коротка відповідь : Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи включають до бази оподаткування єдиним податком суму комісійної (агентської) винагороди, отриманої на розрахунковий рахунок та/або в касу від здійснення комісійної торгівлі. При цьому, сума комісійної винагороди, що виплачується комітентом комісіонеру за виконання договору комісії, повинна бути визначена в такому договорі, а якщо договором її розміру не визначено, то вона визначається після його виконання виходячи із звичайних цін (незалежно від системи оподаткування, на якій перебувають комітент і комісіонер).
• Повна відповідь : Відповідно до ст. 1011 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV зі змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Згідно із ст. 1013 ЦКУ комітент повинен виплатити комісіонеру плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії. Якщо договором комісії розмір плати не визначено, вона виплачується після виконання договору комісії виходячи із звичайних цін за такі послуги. Відповідно до вимог Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами і доповненнями базою оподаткування єдиним податком є сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок та/або в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Кошти, що надходять на розрахунковий рахунок платників єдиного податку - юридичних осіб, які здійснюють комісійну торгівлю, є транзитними і вони не мають права власності на такі кошти. Тому суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи включають до бази оподаткування єдиним податком суму комісійної (агентської) винагороди, отриманої на розрахунковий рахунок та/або в касу від здійснення комісійної торгівлі. При цьому, виходячи із вищевикладеного, сума комісійної винагороди, що виплачується комітентом комісіонеру за виконання договору комісії, повинна бути визначена в такому договорі, а якщо договором її розміру не визначено, то вона визначається після його виконання виходячи із звичайних цін (незалежно від системи оподаткування, на якій перебувають комітент і комісіонер).
• Чи включаються ЮО платником ЄП кошти, які не відносяться до бази оподаткування, для визначення граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік?
• Коротка відповідь : Для визначення граничного обсягу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включаються всі надходження, отримані на поточний рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва, які відображені у Книзі обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва – юридичної особи, за винятком повернутих надміру сплачених податків і зборів.
• Повна відповідь : Відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами та доповненнями виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто застосовується касовий метод обчислення виручки, при якому враховуються всі надходження коштів на розрахунковий рахунок або(та) в касу суб'єкта малого підприємництва. Крім того, згідно з Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженим наказом ДПА України від 13.10.98 №477 із змінами та доповненнями (далі – Книга обліку доходів i витрат), у дохідній частині Книги обліку доходів і витрат відображаються всі надходження, отримані на поточний рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Отже, для визначення граничного обсягу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) враховуються будь-які надходження отримані на поточний рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва, за винятком повернутих надміру сплачених податків і зборів.

Прочитайте тему Волошиной Любы как налоговая посмотрела на то что она включала в вал только разницу.


Еще

ЦитатаЦитата (ВМС, ФХ, 25.02.2011 17:07):
ЦитатаЦитата (ВМС, ФХ, 25.02.2011 17:00):
Плюс который я нашел - согласно наказу ДПА України від 13 жовтня 1998 року №477 облагается ЕН 6 или 10% только разница!


Это разьяснения я нашел на сайте ГНАУ

Где вычитали про разницу?

• Чи включаються до бази оподаткування ЄП та граничного розміру виручки від реалізації, сума транзитних коштів, отриманих ЮО, яка здійснює комісійну торгівлю, надає експедиторські, брокерські, агентські послуги та як вони відображаються в Книзі обліку доходів і витрат?
• Коротка відповідь : Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги, повинні включати до бази оподаткування єдиним податком лише суми комісійної (агентської) винагороди, отримані від здійснення таких видів діяльності. З метою визначення права перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські та агентські послуги, повинні враховувати всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручку від іншої реалізації, в тому числі транзитні кошти. При цьому, в Книзі обліку доходів і витрат сума транзитних коштів відображається у графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації".
• Повна відповідь : Відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами та доповненнями виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Кошти, що надходять на розрахунковий рахунок платників єдиного податку - юридичних осіб, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги, є транзитними і вони не мають права власності на такі кошти. Таким чином, оподаткуванню підлягає виручка, що належить вищезазначеним суб'єктам підприємницької діяльності від реалізації ними своєї продукції (товарів, робіт, послуг). Тому суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги, повинні включати до бази оподаткування єдиним податком лише суми комісійної (агентської) винагороди, отримані від здійснення таких видів діяльності. З метою визначення права перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські та агентські послуги, повинні враховувати всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручку від іншої реалізації, в тому числі транзитні кошти. При цьому, згідно з Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженим наказом ДПА України від 13.10.98 №477 із змінами та доповненнями (далі – Книга обліку доходів i витрат), у дохідній частині Книги обліку доходів і витрат відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації, в тому числі транзитні кошти, які відображаються у графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації".
• Чи застосовується ЮО - платником ЄП звичайна ціна до суми комісійної винагороди?
• Коротка відповідь : Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи включають до бази оподаткування єдиним податком суму комісійної (агентської) винагороди, отриманої на розрахунковий рахунок та/або в касу від здійснення комісійної торгівлі. При цьому, сума комісійної винагороди, що виплачується комітентом комісіонеру за виконання договору комісії, повинна бути визначена в такому договорі, а якщо договором її розміру не визначено, то вона визначається після його виконання виходячи із звичайних цін (незалежно від системи оподаткування, на якій перебувають комітент і комісіонер).
• Повна відповідь : Відповідно до ст. 1011 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV зі змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Згідно із ст. 1013 ЦКУ комітент повинен виплатити комісіонеру плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії. Якщо договором комісії розмір плати не визначено, вона виплачується після виконання договору комісії виходячи із звичайних цін за такі послуги. Відповідно до вимог Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами і доповненнями базою оподаткування єдиним податком є сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок та/або в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Кошти, що надходять на розрахунковий рахунок платників єдиного податку - юридичних осіб, які здійснюють комісійну торгівлю, є транзитними і вони не мають права власності на такі кошти. Тому суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи включають до бази оподаткування єдиним податком суму комісійної (агентської) винагороди, отриманої на розрахунковий рахунок та/або в касу від здійснення комісійної торгівлі. При цьому, виходячи із вищевикладеного, сума комісійної винагороди, що виплачується комітентом комісіонеру за виконання договору комісії, повинна бути визначена в такому договорі, а якщо договором її розміру не визначено, то вона визначається після його виконання виходячи із звичайних цін (незалежно від системи оподаткування, на якій перебувають комітент і комісіонер).
• Чи включаються ЮО платником ЄП кошти, які не відносяться до бази оподаткування, для визначення граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік?
• Коротка відповідь : Для визначення граничного обсягу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включаються всі надходження, отримані на поточний рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва, які відображені у Книзі обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва – юридичної особи, за винятком повернутих надміру сплачених податків і зборів.
• Повна відповідь : Відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами та доповненнями виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто застосовується касовий метод обчислення виручки, при якому враховуються всі надходження коштів на розрахунковий рахунок або(та) в касу суб'єкта малого підприємництва. Крім того, згідно з Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженим наказом ДПА України від 13.10.98 №477 із змінами та доповненнями (далі – Книга обліку доходів i витрат), у дохідній частині Книги обліку доходів і витрат відображаються всі надходження, отримані на поточний рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Отже, для визначення граничного обсягу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) враховуються будь-які надходження отримані на поточний рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва, за винятком повернутих надміру сплачених податків і зборів.

Прочитайте тему Волошиной Любы как налоговая посмотрела на то что она включала в вал только разницу.


Це питання вже обговорювалось в темі " Как дальше работать перевозчикам на Едином"ОНИ УЖЕ ПЕРЕДУМАЛИ))))

Лист ДПА України від 24.03.10 № 5954/7/15-0117 „Про відкликання листів”
”, Державна податкова адміністрація України відкликає з місць застосування листи ДПА України:
...
від 10.07.09 № 14487/7/15-0417 (оглядовий лист з питань застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку суб‘єктами малого підприємництва – юридичними особами);
Заступник Голови О.М. Любченко


Еще
ОНИ УЖЕ ПЕРЕДУМАЛИ))))

Лист ДПА України від 24.03.10 № 5954/7/15-0117 „Про відкликання листів”
”, Державна податкова адміністрація України відкликає з місць застосування листи ДПА України:
...
від 10.07.09 № 14487/7/15-0417 (оглядовий лист з питань застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку суб‘єктами малого підприємництва – юридичними особами);
Заступник Голови О.М. Любченко

[/quote]

1)В ГНАУ дают розьяснения по телефону 0800501007! Там меня убеждали что транзитные средства не учитываются!(Правда не очень убедительно).
2)У меня есть знакомые экспедиторы которые говорят, что уже 2 года на ЕН 6% + НДС работают и при проверке претензий к тому, что 6% начислялось только на разницу не было!(Правда может их не тщательно проверяли)


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0