выдержка ЗАКОН УКРАЇНИ Про автомобільний транспорт 06 02 13
Новые сообщения
Количество постов 59
Автор
Сообщение

Глава 3.2. Доступ на ринок вантажних та пасажирських перевезень
Стаття 3.4. Вимоги до автомобільного перевізника (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) №1071/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС)
1. Автомобільний перевізник для отримання ліцензії повинен відповідати наступним вимогам:
1) мати добру репутацію;
2) мати відповідне фінансове положення;
3) мати свідоцтво професійної компетентності (стосується керівників і спеціалістів, які забезпечують та надають послуги з перевезень);
4) мати хоча б один власний транспортний засіб для виконання комерційних перевезень або мати право на використання такого транспортного засобу на основі оренди чи лізингу.
2. До надання транспортно-експедиторських послуг автомобільним транспортом допускаються особи, які мають відповідне фінансове становище та внесені до реєстру експедиторів, ведення якого здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.
Стаття 3.5. Вимоги щодо доброї репутації (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1071/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС)
Умови щодо доброї репутації перевізника мають включати наступне.
1. Керівник та спеціалісти автотранспортного підприємства не були засуджені за злочини:
1) у сфері господарської діяльності;
2) проти трудових прав і свобод людини та громадянина; невиплата заробітної плати чи інших установлених законом виплат;
3) проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту;
4) у сфері службової діяльності;
4) щодо нелегального переміщення осіб і наркотичних речовин;
5) проти довкілля.
2. Керівник та спеціалісти автотранспортного підприємства не були притягнуті до адміністративної відповідальності за тяжкі правопорушення в сферах, що стосуються:
1) часу роботи та періодів відпочинку водіїв, максимальної ваги та габаритів комерційних транспортних засобів;
2) початкової кваліфікації та підвищення кваліфікації водіїв;
3) придатності до експлуатації транспортних засобів включаючи обов’язкову технічну перевірку автомобілів;
4) доступу до ринку міжнародних вантажних автомобільних перевезень або до ринку пасажирських автомобільних перевезень;
5) перевезення небезпечних вантажів;
6) монтажу і використання обмежувачів швидкості на певних категоріях транспортних засобів;
7) монтажу і використання записуючого обладнання.
3. Тяжким правопорушенням вважається те, за яке в якості санкції винесений адміністративно-господарський штраф у розмірі від тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожні десять автомобілів. Положення щодо встановлення правопорушень, що впливають на добру репутацію визначає центральних орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.
4. Добра репутація вважається відновлена, коли юридичні наслідки обвинувачення завершені та якщо така особа не була повторно засуджена або адміністративні штрафи за правопорушення повторно не були накладені на протязі одного року до подачі заяви на видачу ліцензії.
Стаття 3.6. Вимоги до фінансового положення (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1071/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС)
1. Автомобільний перевізник повинен мати здатність виконувати свої фінансові зобов’язання протягом фінансового року. На підтвердження перевізник демонструє на основі щорічних фінансових звітів, що він має у своєму розпорядженні капітал і резерви на загальну суму щонайменше 1500 неоподаткованих мінімумів у випадку використання одного транспортного засобу; 800 неоподаткованих мінімумів за використання кожного наступного транспортного засобу; експедитор щонайменше 1000 неоподаткованих мінімумів.
2. Уповноважений орган влади може погодитися або вимагати, щоб підприємство продемонструвало свій фінансовий стан за допомогою банківської гарантії від одного чи більше банків чи страхування професійної відповідальності у страховій компанії або інших фінансових установах.
3. Положення щодо відповідності фінансового стану перевізника визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
Стаття 3.7. Свідоцтво професійної компетентності (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) №1071/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС)
1. Свідоцтво професійної компетентності керівника підтверджується (шляхом письмового іспиту) перевіркою знань таких предметів: комерційне і фінансове управління підприємством, технічні стандарти, безпека дорожнього руху, доступу до ринку автомобільних перевезень, елементів соціального, трудового, податкового, цивільного, законодавства та фінансового управління підприємством.
2. Автомобільні перевізники зобов’язані організовувати підвищення керівників та спеціалістів у термін один раз на п’ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки – у термін один раз на три роки; кваліфікації водіїв – один раз на п’ять років.
3. Положення про підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів та програми затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту.
Стаття 3.8. Національні електронні реєстри автомобільних перевізників та експедиторів
1. Національний електронний реєстр автомобільних перевізників, та національний електронний реєстр експедиторів на автомобільному транспорті, які створено з метою убезпечення діяльності суб’єктів господарювання та замовників, свідомого відкритого вибору надавачів послуг, захисту ринку від недобросовісної конкуренції, веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті. Положення про національний електронний реєстр визначає Кабінет Міністрів України.
2. Національний електронний реєстр містить наступну інформацію:
1) назву, реєстраційний номер та правову форму підприємства;
2) адресу підприємства;
3) ім’я та ідентифікаційний код керівника, призначених відповідати за виконання умови щодо доброї репутації та професійної компетенції або, як належить, ім'я законного представника;
4) серійний номер ліцензії та її завірених копій; кількість транспортних засобів, яку він охоплює;
5) кількість, категорію і тип тяжких порушень , як зазначено в статті 3.5, які протягом двох останніх років призвели до звинувачення або накладення санкції;
6) ім'я будь-якої особи, оголошеної непридатною до транспортної діяльності підприємства, до того часу поки добра репутація цієї особи не буде відновлена згідно статті 3.5.
3. Для забезпечення збереження інформації в національному електронному реєстрі орган ліцензування на автомобільному транспорті отримує інформацію про автотранспортне підприємство та його керівника від Міністерства внутрішніх справ, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Державної служби з охорони державного кордону та інших органів центральної та місцевої виконавчої влади за допомогою електронної системи обміну інформації на основі протоколу чи безпосередньо введення даних у національний електронний реєстр.
4. Відповідні дані національного електронного реєстру є доступними для всіх уповноважених органів виконавчої влади. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті забезпечує захист інформації національного реєстру відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
5. Дані, які стосуються підприємства, чия ліцензія була призупинена або відкликана, залишаються в національному електронному реєстрі протягом двох років з моменту закінчення призупинення або відкликання ліцензії, а по закінченню цього терміну негайно видаляються. Дані повинні вказувати причини призупинення або відкликання ліцензії.
6. Дані стосовно будь-якої особи, оголошеної непридатною до заняття діяльністю автомобільних перевезень, залишаються в національному електронному реєстрі, до того часу, поки добра репутація цієї особи не була відновлена згідно з статтею 3.5. Коли вживається такий відновлювальний захід чи будь-який інший захід, що має еквівалентну силу, дані негайно видаляються.


Еще

и на закуску Розділ V
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Глава 5.1. Загальні положення щодо перевезення вантажів
Стаття 5.1. Внутрішні перевезення вантажів та правила їх надання
1. До внутрішніх перевезень вантажів відносяться перевезення вантажів між пунктами відправлення та призначення, розташованими в Україні, та комплекс допоміжних операцій, пов'язаних з цими перевезеннями, а також технологічні перевезення вантажів, що здійснюються в межах одного виробничого об'єкта без виїзду на автомобільні дороги загального користування.
2. До комплексу допоміжних операцій, пов'язаних із внутрішніми перевезеннями вантажів автомобільним транспортом, належать:
1) завантаження та розвантаження автомобільних транспортних засобів;
2) перевантаження вантажів на інший вид транспорту чи транспортний засіб;
3) сортування, пакування, обмірювання та маркування вантажу;
4) накопичення, формування або дроблення партій вантажу;
5) зберігання вантажу;
6) транспортно-експедиторські послуги.
3. Обов’язкові правила перевезень вантажів автомобільним транспортом затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
4. Правила технологічних перевезень вантажів транспортними засобами затверджуються керівництвом виробничого об'єкта.
Стаття 5.2. Документи, на підставі яких виконуються вантажні перевезення
1. Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення.
2. Документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є:
1) для автомобільного перевізника – ліцензія (крім перевезень для власних потреб) та документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах;
2) для водія – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційний документ на транспортний засіб, ліцензійна картка (крім перевезень для власних потреб), товарно-транспортна накладна, поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
3. У разі перевезення небезпечних вантажів крім документів, передбачених частиною другою цієї статті, обов'язковими документами для водія є свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів, свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайної ситуації, узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу.
4. У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень обов'язковим документом також є дозвіл, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами, або документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, якщо перевищення вагових або габаритних обмежень над визначеними законодавством становить менше семи відсотків.
Стаття 5.3. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу при перевезенні вантажу
1. Водій транспортного засобу при перевезенні вантажу має право:
1) відмовитись від прийняття до перевезення вантажу, який не відповідає встановленим вимогам або вимогам щодо пломбування вантажу, якщо відтиск пломби нечіткий або пломбу пошкоджено;
2) вимагати від вантажовідправника (уповноваженої ним особи) належного закріплення вантажу на транспортному засобі відповідно до встановлених законодавством вимог та очищення кузова від залишків вантажу.
2. Водій транспортного засобу зобов'язаний:
1) виконувати правила перевезень вантажів автомобільним транспортом;
2) мати при собі та передавати для перевірки уповноваженим на те посадовим особам документи, передбачені законодавством, для здійснення зазначених перевезень;
3) перевіряти надійність пломбування, закріплення, накриття та ув'язування вантажу для його безпечного перевезення;
4) забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, та своєчасну його доставку вантажовласнику (уповноваженій ним особі);
5) дотримуватись визначеного маршруту при перевезенні небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів;
6) дотримуватись визначеного режиму праці та відпочинку.
Стаття 5.4. Договір про перевезення вантажу
1. Договір про перевезення вантажу автомобільним транспортом укладається відповідно до цивільного законодавства між замовником та виконавцем у письмовій формі (договір, накладна, квитанція тощо).
2. Істотними умовами договору є:
1) найменування та місцезнаходження сторін;
2) найменування та кількість вантажу, його пакування;
3) умови та термін перевезення;
4) місце та час навантаження і розвантаження;
5) форма розрахунку та вартість перевезення;
6) інші умови, узгоджені сторонами.
Стаття 5.5. Основні права та обов'язки замовника за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом
1. Замовник за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом має право отримати компенсацію згідно з законодавством за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату або несвоєчасність доставки.
2. Замовник за договором про перевезення вантажу зобов'язаний:
1) забезпечити своєчасне та повне оформлення документів на перевезення вантажу;
2) утримувати власні під'їзні шляхи до вантажних пунктів, вантажні майданчики, рампи тощо у стані, що відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки та безпеки руху;
3) здійснювати вантажні операції, закріплення, накриття, ув'язування та пломбування вантажу, зняття кріплень і покриттів та очищення транспортного засобу від залишків вантажу;
4) забезпечувати виконання вимог законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки при вантажних операціях.
Стаття 5.6. Основні права та обов'язки виконавця за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом
1. Автомобільний перевізник має право:
1) відмовитись від прийняття вантажу до перевезення, якщо замовником не підготовлено вантаж чи необхідні документи або внесено без попереднього узгодження з ним зміни до реквізитів цих документів;
2) відмовитись від перевезення вантажу, якщо замовник подає до перевезення вантаж, не обумовлений договором про перевезення, пакування вантажу не відповідає встановленим законодавством вимогам, ушкоджена тара або нечітким є відтиск пломби тощо;
3) одержувати відшкодування від замовника, якщо транспортний засіб був пошкоджений під час вантажних робіт або під час перевезення вантажу з вини замовника.
2. Автомобільний перевізник зобов'язаний:
1) при укладанні договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом передбачати для свого персоналу встановлені законодавством умови праці та відпочинку;
2) забезпечити виконання умов договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом у межах, визначених договором та законодавством;
3) забезпечити обов’язкове страхування відповідно до чинного законодавства;
4) забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, до моменту його передачі вантажовласнику (уповноваженій ним особі) в пункті призначення;
5) відшкодувати замовнику збитки за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату, а також збитки, завдані у разі несвоєчасної доставки вантажу.
Стаття 5.7. Безпечне кріплення вантажу на транспортних засобах
1. Для убезпечення людей і довкілля автотранспортне підприємство, підприємець забезпечує правильне розміщення та закріплення вантажу (виробів, твердих матеріалів, рідин і газів) відповідними засобами, забезпечує виконання такої роботи кваліфікованим персоналом.
2. Відповідно до міжнародних стандартів правила розміщення та кріплення вантажу на транспортних засобах, методику розрахунку елементів кріплення вантажу, порядок підвищення кваліфікації персоналу, який розміщує та закріплює вантажі, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
3. Документація з розміщення та закріплення на транспортних засобах вантажу, що не урегульовано законодавством, підлягає науково-технічній експертизі. Порядок проведення науково-технічної експертизи розміщення та закріплення вантажу на транспортних засобах затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, та визначає для цього провідну організацію (підприємство).
Стаття 5.8. Відповідальність автомобільного перевізника за незбереження вантажу
1. Автомобільний перевізник несе відповідальність за незбереження вантажу, тобто за його втрату, нестачу, пошкодження (псування), які сталися після прийняття ним вантажу до перевезення і до моменту видачі відповідно вантажоодержувачу чи уповноваженій особі, якщо не доведе, що незбереження вантажу сталося внаслідок обставин, яких автомобільний перевізник не міг уникнути і усунення яких від нього не залежало.
2. Збитки, спричинені при автомобільному перевезенні вантажу, відшкодовуються автомобільним перевізником у випадку:
1) втрати чи нестачі вантажу – у розмірі вартості вантажу, який втрачено чи якого не вистачає;
2) пошкодження (псування) вантажу – в розмірі суми, на яку зменшилась його вартість, а при неможливості відновлення пошкодженого вантажу – в розмірі його вартості;
3) втрати вантажу, зданого до перевезення з оголошенням його цінності, – у розмірі оголошеної цінності вантажу.
3. Вартість вантажу визначається його ціною, зазначеною у рахунку продавця чи передбаченою договором, а при відсутності рахунку чи ціни в договорі – виходячи з ціни, яка при подібних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари.
4. Автомобільний перевізник поряд з відшкодуванням установленого збитку, спричиненого втратою, нестачею чи пошкодженням (псуванням) вантажу, повертає вантажовідправнику (вантажоодержувачу) провізну плату, отриману за автомобільне перевезення вантажу, який втрачено, пошкоджено (зіпсовано) чи якого не вистачає після перевезення, якщо ця плата не входить у вартість вантажу.
Глава 5.2. Вимоги до перевезення окремих видів вантажів
Стаття 5.9. Перевезення небезпечних вантажів
1. Небезпечні вантажі при їх пакуванні, вантаженні, наповненні, перевезенні та розвантаженні потребують додержання підвищеної обережності та виконання спеціальних вимог при їх перевезенні.
2. Вимоги до перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом визначаються положеннями Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), правилами дорожнього перевезення небезпечних вантажів та іншими відповідними нормативно-правовими актами.
3. Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом здійснюється тільки у разі, коли вантажі згідно з вимогами ДОПНВ і правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів допущені до перевезення та всі вимоги щодо здійснення перевезень таких вантажів виконані.
(Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ/ADR) від 30 вересня 1957 року;
Директива 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про внутрішні перевезення небезпечних вантажів)
4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, веде реєстр атестованих навчальних центрів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, та реєстр водіїв та уповноважених, які успішно пройшли спеціальне навчання (у розрізі областей).
Стаття 5.10. Перевезення швидкопсувних вантажів
1. Швидкопсувні вантажі перевозяться відповідно до правил перевезення швидкопсувних вантажів автомобільними транспортними засобами та положень Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ). Правила перевезень швидкопсувних вантажів автомобільними транспортними засобами затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
2. Перевезення швидкопсувних вантажів здійснюється транспортними засобами спеціалізованого призначення в умовах, що забезпечують збереження їхньої якості, строку придатності та безпеки для здоров’я населення.
3. Умови перевезення швидкопсувних вантажів мають відповідати температурним умовам, вимогам щодо вологості, строкам та умовам зберігання, визначеним нормативно-технічною документацією на конкретний вид вантажу.
(Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ) від 1 вересня 1970 року).
Стаття 5.11. Перевезення великогабаритних і великовагових вантажів
1. Великогабаритні та великовагові вантажі при вантаженні, перевезенні та розвантаженні потребують застосування спеціальних пристроїв і кріплення, а також відповідних умов на маршруті перевезення та спеціальних погоджень і дозволів.
2. Перевезення великогабаритних і великовагових вантажів здійснюється транспортними засобами, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують встановлені на території України параметри, за погодженим маршрутом та на підставі виданого перевізникові уповноваженим органом дозволу в установленому законодавством порядку.
(Директива Європейської Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 року про встановлення для певних наземних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів при національних і міжнародних переміщеннях і максимально дозволеної ваги при міжнародних переміщеннях)


Еще

А можно в кратце - это Вы к чему?
Очередной ликбез, как мы все не правильно живем?
Или что?


Еще
Александр

ЦитатаЦитата (ОПеКС, ООО, 25.02.2013 09:54):
А можно в кратце - это Вы к чему?
Очередной ликбез, как мы все не правильно живем?
Или что?
Это не ликбез, а выдержки из проекта нового закона про автомобильный транспорт.
Дружно готовимся к лицензированию и прочим прелестям.


Еще

ЦитатаЦитата (ОПеКС, ООО, 25.02.2013 09:54):
А можно в кратце - это Вы к чему?
Очередной ликбез, как мы все не правильно живем?
Или что?
Это не ликбез, а выдержки из проекта нового закона про автомобильный транспорт.
Дружно готовимся к лицензированию и прочим прелестям.


Можно подумать от принятия этого закона ставки подымутся! Гем...я только прибавится на наши задницы.


Еще

ЦитатаЦитата (ОПеКС, ООО, 25.02.2013 09:54):
А можно в кратце - это Вы к чему?
Очередной ликбез, как мы все не правильно живем?
Или что?
Это не ликбез, а выдержки из проекта нового закона про автомобильный транспорт.
Дружно готовимся к лицензированию и прочим прелестям.


Можно подумать от принятия этого закона ставки подымутся! Гем...я только прибавится на наши задницы.


Гем...я точно добавится, но не всех это будет интересовать, т.к. не все пройдут дальше.

Глава 3.2. Доступ на ринок вантажних та пасажирських перевезень
Стаття 3.4. Вимоги до автомобільного перевізника (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) №1071/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС)
1. Автомобільний перевізник для отримання ліцензії повинен відповідати наступним вимогам:
1) мати добру репутацію;
2) мати відповідне фінансове положення;
3) мати свідоцтво професійної компетентності (стосується керівників і спеціалістів, які забезпечують та надають послуги з перевезень);
4) мати хоча б один власний транспортний засіб для виконання комерційних перевезень або мати право на використання такого транспортного засобу на основі оренди чи лізингу.

Стаття 3.6. Вимоги до фінансового положення (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1071/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС)
1. Автомобільний перевізник повинен мати здатність виконувати свої фінансові зобов’язання протягом фінансового року. На підтвердження перевізник демонструє на основі щорічних фінансових звітів, що він має у своєму розпорядженні капітал і резерви на загальну суму щонайменше 1500 неоподаткованих мінімумів у випадку використання одного транспортного засобу; 800 неоподаткованих мінімумів за використання кожного наступного транспортного засобу; експедитор щонайменше 1000 неоподаткованих мінімумів.
2. Уповноважений орган влади може погодитися або вимагати, щоб підприємство продемонструвало свій фінансовий стан за допомогою банківської гарантії від одного чи більше банків чи страхування професійної відповідальності у страховій компанії або інших фінансових установах.
3. Положення щодо відповідності фінансового стану перевізника визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
Стаття 3.7. Свідоцтво професійної компетентності (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) №1071/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС)
1. Свідоцтво професійної компетентності керівника підтверджується (шляхом письмового іспиту) перевіркою знань таких предметів: комерційне і фінансове управління підприємством, технічні стандарти, безпека дорожнього руху, доступу до ринку автомобільних перевезень, елементів соціального, трудового, податкового, цивільного, законодавства та фінансового управління підприємством.
2. Автомобільні перевізники зобов’язані організовувати підвищення керівників та спеціалістів у термін один раз на п’ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки – у термін один раз на три роки; кваліфікації водіїв – один раз на п’ять років.


Еще


Ну и что? Эти регламенты приняты в 2009 году. И что то изменилось с тех пор? Что Вы наводите тень на плетень. Уже четвертый год как все это существует, а Вы сейчас вдруг спохватились?
Касательно лицензии - закон об отмене лицензий был принят в 2011 году, не глядя на все эти регламенты. С чего вдруг Вас так обеспокоило? Закон об отмене лицензий уже перечеркнул все эти регламенты.
Да и пока Ян у власти, он не даст ввести лицензии. Такой удар по рейтингу он вряд ли выдержит.


Еще
Александр

ЦитатаЦитата (ОПеКС, ООО, 25.02.2013 13:20):

Ну и что? Эти регламенты приняты в 2009 году. И что то изменилось с тех пор? Что Вы наводите тень на плетень. Уже четвертый год как все это существует, а Вы сейчас вдруг спохватились?
Касательно лицензии - закон об отмене лицензий был принят в 2011 году, не глядя на все эти регламенты. С чего вдруг Вас так обеспокоило? Закон об отмене лицензий уже перечеркнул все эти регламенты.
Да и пока Ян у власти, он не даст ввести лицензии. Такой удар по рейтингу он вряд ли выдержит.


Жизнь покажет.
Это были выдержки из проекта нового закона датированного уже этим годом.
Лицензии отменяют и вводят уже не первый раз и делается это для того, чтоб с каждым новым разом ужесточать лицензионные условия и накосить денег. Кому нужны бессрочные лицензии? Остановится же круговорот бабла в природе. А так, побалдели немного и снова деньги в лицензионку, в автобазу, доктору и т.д. А там уже новые люди и новый вертикальный коридор для перекачки бабла.
Ну а насчет регламента, врядли наши законы в состоянии отменить регламент ЕС. А учитывая, например, вот этот документ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-2012-%D1%80
наоборот наше законодательство будут подтягивать под эти самые регламенты, естественно, с традиционными перекосами направленными на то, чтоб отсеять ту или иную часть участников того или иного рынка.
Ну а насчет рейтинга Яна, то они уже столько дерьма понапринимали, что ....... одним больше, одним меньше. То чего нет пошатнуть невозможно.


Еще

ЦитатаЦитата (ОПеКС, ООО, 25.02.2013 13:20):

Ну и что? Эти регламенты приняты в 2009 году. И что то изменилось с тех пор? Что Вы наводите тень на плетень. Уже четвертый год как все это существует, а Вы сейчас вдруг спохватились?
Касательно лицензии - закон об отмене лицензий был принят в 2011 году, не глядя на все эти регламенты. С чего вдруг Вас так обеспокоило? Закон об отмене лицензий уже перечеркнул все эти регламенты.
Да и пока Ян у власти, он не даст ввести лицензии. Такой удар по рейтингу он вряд ли выдержит.


Еще

ЦитатаЦитата (ОПеКС, ООО, 25.02.2013 13:20):

Ну и что? Эти регламенты приняты в 2009 году. И что то изменилось с тех пор? Что Вы наводите тень на плетень. Уже четвертый год как все это существует, а Вы сейчас вдруг спохватились?
Касательно лицензии - закон об отмене лицензий был принят в 2011 году, не глядя на все эти регламенты. С чего вдруг Вас так обеспокоило? Закон об отмене лицензий уже перечеркнул все эти регламенты.
Да и пока Ян у власти, он не даст ввести лицензии. Такой удар по рейтингу он вряд ли выдержит.


Проект (06.02.13)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про автомобільний транспорт

Цей закон встановлює правові основи діяльності в галузі автомобільного транспорту.
Державне регулювання в галузі автомобільного транспорту спрямоване на задоволення потреб суспільства і економіки у наданні послуг автомобільного транспорту, створення ефективного ринку перевезень в умовах добросовісної конкуренції, гарантування безпеки та якості перевезень пасажирів та вантажів, дотримання національної безпеки, забезпечення ефективного споживання ресурсів та зменшення техногенного впливу на довкілля.


Еще

Кто же принимал этот закон если 06,02,13 депутаты отдыхали ,


Еще

очередной бестолковый бесполезный форумный кипишь. Не более.


Еще

Кто же принимал этот закон если 06,02,13 депутаты отдыхали ,

очередной бестолковый бесполезный форумный кипишь. Не более.


Господа, вы читать умеете?
написано же было, это проект нового, "драконовского" закона о автомобильном транспорте, который в настоящий момент готовится в работу и никакие депутаты его, к счастью, пока не принимали. Но надолго ли. Если его примут, жизни перевозчиков и экспедиторов несколько усложнится.
Автор темы выкинул сюда, на обсуждение, наиболее интересные, с его точки зрения, выдержки. Правда, он забыл написать, что это и откуда.

Кому все таки это интересно и кто еще его не видел, этот проект уже выкладывал в интернет АсМАП-
www.asmap.org.ua/info/pr_zatr.doc (копируйте ссылку)
правда, некоторые цифры там отличаются от тех, которые представил автор темы, но это видимо потому, что закон в работе и его еще правят.
Еще


ПЕРЕВОЗЧИКИ,что думаете по данной редакции? Или думать будете когда "клюнет"....... .


Еще


ПЕРЕВОЗЧИКИ,что думаете по данной редакции? Или думать будете когда "клюнет"....... .


Душат малый бизнес... что тут думать?


Еще

Да скорее бы его приняли...


Еще
Иногда становится так классно от того, что стало так пофиг на то, что было так важно

http://www.rcxtrack.com.ua/

20.03.2013 | 08:26


Украинские власти хотят ужесточить требования к автобусным и грузовым перевозкам - Ъ


Как стало известно Ъ, в Министерстве инфраструктуры (Мининфраструктуры) разработали законопроект Об автомобильном транспорте и планируют обязать перевозчиков оборудовать автобусы тахографами, ограничителями скорости и ремнями безопасности. В компаниях жалуются, что далеко не все машины можно переоборудовать. Чтобы окупить затраты на переоснащение, перевозчики добиваются введения свободного тарифообразования, что может привести к подорожанию их услуг.В этом году может быть принят новый закон Об автомобильном транспорте - это предусмотрено в национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ президента Виктора Януковича на 2010-2014 годы. Документ уже разрабатывают в Министерстве инфраструктуры - Ъ располагает копией последней редакции проекта. Закон планируется утвердить до конца лета.Существующие правила работы на рынке автоперевозок должны быть дополнены нормами, принятыми в ЕС, отмечается в документе. В частности, речь идет об усилении мер безопасности перевозок пассажирским и грузовым автотранспортом. Так, ремнями безопасности пассажиров и водителя должны быть оборудованы все автобусы, кроме работающих на городских и пригородных маршрутах. В законопроекте также содержатся требования относительно использования шин в зимний период и в случае выполнения рейсов по горным дорогам либо дорогам с постоянным образованием гололеда.Предусмотрено, что устройства ограничения скорости должны быть у грузовых автомобилей (с полной массой свыше 3,5 т и датой первой регистрации в Украине после 1 января 2008 года), автобусов (с датой первой регистрации в Украине после 1 января 2008 года) и автобусов специализированного назначения, предназначенных для перевозки школьников. Благодаря этим устройствам максимальная скорость грузовых автомобилей не должна превышать 90 км/ч, автобусов - 100 км/ч, а автобусов для перевозки школьников - 70 км/час.Ограничители не обязательны в общественном и коммунальном транспорте, в автобусах с конструкционной максимальной скоростью менее 100 км/ч и грузовиках с максимальной скоростью менее 90 км/ч. Правила не распространяются на машины вооруженных сил, гражданской обороны, организаций по поддержанию общественного порядка, пожарных подразделений и других служб экстренного вызова.В законопроекте запланировано и обязательное внедрение тахографов - устройств для контроля и регистрации скорости движения, пробега автомобиля, периодов труда и отдыха экипажа. Такие устройства должны быть у перевозчиков, работающих на нерегулярных и регулярных специальных пассажирских маршрутах, а также на регулярных пассажирских междугородных автобусных маршрутах протяженностью 50 км и более. Грузовики должны иметь тахографы в случае перевозки опасных грузов, а также грузов полной массой от 3 т.Автобусы перевозчиков, работающих на международных маршрутах, уже частично оснащены ограничителями, ремнями безопасности и тахографами. "Иначе у нас были бы проблемы с лицензиями в ЕС", - говорит глава правления компании Львов-Интуртранс Василий Попович. Заместитель директора департамента по безопасности Мининфраструктуры Николай Горбаха отмечает, что тахографы предусмотрены и для перевозчиков внутри Украины, однако эти нормы содержатся в подзаконных актах, выполнение которых не контролируется должным образом. "Президент поручил ввести эти нормы в закон прямого действия", - объяснил господин Горбаха.В законе должна быть предусмотрена ответственность за невыполнение правил безопасности. В последней редакции законопроекта сказано, что отсутствие тахографа или его отключение должно наказываться штрафом в размере 50 не облагаемых налогом минимумов, то есть 850 грн, а отсутствие ремней безопасности и ограничителей скорости - 100 необлагаемых минимумов, или 1700 грн.Закон Об автомобильном транспорте предполагает не только новые нормы безопасности. Однако перевозчиков больше всего волнует именно этот аспект, говорят во Всеукраинской ассоциации автомобильного транспорта (ВААП). "Против ограничителей и тахографов особенно выступают грузовые перевозчики, которые привыкли превышать скорость на трассе. От этого зависит скорость доставки груза и, соответственно, количество рейсов", - отмечает координатор реформы транспортной отрасли координационного центра по внедрению экономических реформ при президенте Александр Кава.Вице-президент ВААП Владимир Вакуленко оценивает общий автобусный парк в Украине в 56-60 тыс. единиц. Около 35% из них - старые автобусы наподобие ЛАЗа, которые невозможно переоборудовать в соответствии с правилами. "Украинские заводы сейчас выпускают новые автобусы, также не оснащенные тахографами и ремнями безопасности, поэтому эти затраты перекладываются на плечи перевозчиков", - добавляет он.Переоборудование автопарка обойдется компаниям недешево. Стоимость тахографа составляет около 6,5-11 тыс. грн, комплекта ремней безопасности - 5-10 тыс. грн. Учитывая конкуренцию с нелегальными перевозчиками, для компаний это может оказаться непосильной задачей, считает эксперт. "Компании, действующие без лицензий, отбирают у нас доход. При этом тарифы законопослушных перевозчиков регулируются областными госадминистрациями", - отметил господин Вакуленко. По его оценкам, перевозка пассажиров может быть безубыточной при тарифе от 34 коп./км пути, тогда как в некоторых областях она установлена на уровне 16-18 коп./км.В ВААП говорят, что ведут переговоры с министерством и лоббируют внедрение свободного тарифообразования и механизмов защиты рынка от нелегальных перевозчиков. "Ежедневно в Украине автобусы перевозят 4-5 млн человек. И многие пассажиры пользуются услугами "нелегалов", которые не соблюдают элементарных мер безопасности и не несут ответственности за пассажиров. Автотранспорт в 14-15 раз опаснее авиационного", - отмечает Владимир Вакуленко.Василий Попович из Львов-Интуртранс считает, что компании должны также получить льготы при ввозе импортных автобусов, которые будут оборудованы по всем необходимым правилам: "Из-за акцизного сбора, НДС и ввозных пошлин стоимость машин возрастает на 37%".Источник Ъ, знакомый с планами Мининфраструктуры, говорит, что пока неизвестно, будут ли в законе предусмотрены какие-либо меры, о которых заявляют в ВААП. "С тарифами, безусловно, нужно что-то делать. Но и компромиссов в вопросе безопасности пассажиров быть не может, ведь в случае резонансных ДТП чаще всего компенсации пострадавшим выплачивает государство, а не перевозчики, у которых обычно на это нет денег", - отмечает собеседник Ъ.Ранее сообщалось, что в Мининфраструктуры отказались вводить регулирование тарифов на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования, говорится в решении №4 О внесении изменений в методику расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта.


http://dengi.ua/news/113207_Ukrainskie_vlasti_hotyat_uzhestochit_trebovaniya_k_avtobusnym_i_gruzovym_perevozkam_-_.html

ЕщеСуществующие правила работы на рынке автоперевозок должны быть дополнены нормами, принятыми в ЕС .......
В законопроекте запланировано и обязательное внедрение тахографов - устройств для контроля и регистрации скорости движения, пробега автомобиля, периодов труда и отдыха экипажа. ............... тахографы предусмотрены и для перевозчиков внутри Украины, однако эти нормы содержатся в подзаконных актах, выполнение которых не контролируется должным образом. "Президент поручил ввести эти нормы в закон прямого действия", - объяснил господин Горбаха.В законе должна быть предусмотрена ответственность за невыполнение правил безопасности. В последней редакции законопроекта сказано, что отсутствие тахографа или его отключение должно наказываться штрафом в размере 50 не облагаемых налогом минимумов, то есть 850 грн, а отсутствие ремней безопасности и ограничителей скорости - 100 необлагаемых минимумов, или 1700 грн.


В России примерно тоже самое, наверно Минтранс России тоже в ЕС хочет, вот только народ против - http://www.onlinepetition.ru/acf8a6/petition.html

Еще

ЦитатаЦитата (ОПеКС, ООО, 25.02.2013 09:54):
А можно в кратце - это Вы к чему?
Очередной ликбез, как мы все не правильно живем?
Или что?
Это не ликбез, а выдержки из проекта нового закона про автомобильный транспорт.
Дружно готовимся к лицензированию и прочим прелестям.

Лицензирование ето нормальное явление..... Мы готовы...


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0