Наказ міністерства траспорту № 340...
Новые сообщения
Количество постов 301
Автор
Сообщение

С 01.06.2013 надо ездить по Украине как и на Европу, с тахографами и всеми вытекающими последствиями(???? Кто что знает насчет этого????


Еще

С 01.06.2013 надо ездить по Украине как и на Европу, с тахографами и всеми вытекающими последствиями(???? Кто что знает насчет этого????Уже обсуждали и не раз!
Привыкайте к тахографу и "честной" работе.
Там есть некоторые исключения.
Но формула проста.
Время вождения -9 часов
Рабочее время - 11 часов
Время меж сменного отдыха 11 часов.
Время еженедельного отдыха от 24 до 48 часов.
Вот как то так................


Еще

С 01.06.2013 надо ездить по Украине как и на Европу, с тахографами и всеми вытекающими последствиями(???? Кто что знает насчет этого????Уже обсуждали и не раз!
Привыкайте к тахографу и "честной" работе.
Там есть некоторые исключения.
Но формула проста.
Время вождения -9 часов
Рабочее время - 11 часов
Время меж сменного отдыха 11 часов.
Время еженедельного отдыха от 24 до 48 часов.
Вот как то так................

Может я ошибаюсь но рабочее время 15 часов ?


Еще


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.06.2010 N 340

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2010 р.
за N 811/18106


Про затвердження Положення про робочий час
і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів


Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці
1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку
на дорожньому транспорті ( 993_025 ), статті 18 Закону України
"Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та з метою організації
безпечної праці та ефективного контролю за роботою водіїв колісних
транспортних засобів Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про робочий час і час відпочинку
водіїв колісних транспортних засобів, що додається.

2. Державній адміністрації автомобільного транспорту
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту України від 17.01.2002 N 18 ( z0097-02 ) "Про
затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв
автотранспортних засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 04.02.2002 за N 97/6385.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, крім пункту 6.1 Положення, затвердженого цим
наказом, який набирає чинності для:
нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських
перевезень, регулярних пасажирських перевезень на міжміських
автобусних маршрутах протяжністю понад 500 км, перевезення
небезпечних вантажів - з 01.06.2012;
перевезення вантажів колісними транспортними засобами з
повною масою понад 12 тонн - з 01.06.2013;
перевезення вантажів колісними транспортними засобами з
повною масою від 3,5 тонн до 12 тонн - з 01.06.2015.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Баранова О.Г.

Міністр К.Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець

Голова ЦК профспілки
працівників автомобільного
транспорту та шляхового
господарства України А.Г.Король

Виконавчий директор Федерації
роботодавців транспорту України М.А.Гнаповський

Президент Всеукраїнської асоціації
автомобільних перевізників В.М.Рева

Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський

В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Коломієць

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України Г.С.Рожков

Міністр
внутрішніх справ України А.В.Могильов

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
07.06.2010 N 340

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2010 р.
за N 811/18106


ПОЛОЖЕННЯ
про робочий час і час відпочинку
водіїв колісних транспортних засобів


I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конвенції
Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість
робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті
( 993_025 ), Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних
засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)
( 994_016 ), Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та
Законів України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), "Про
дорожній рух" ( 3353-12 ).

1.2. Це Положення встановлює особливості регулювання робочого
часу та часу відпочинку водіїв колісних транспортних засобів
(далі - водії) та порядок його обліку.

1.3. Вимоги цього Положення поширюються на автомобільних
перевізників та водіїв, які здійснюють внутрішні перевезення
пасажирів чи/та вантажів колісними транспортними засобами
(далі - ТЗ).

1.4. Це Положення не поширюється на перевезення пасажирів
чи/та вантажів, які здійснюються:
фізичними особами за власний рахунок для власних потреб без
використання праці найманих водіїв;
під час стихійного лиха, аварій та інших надзвичайних
ситуацій;
для потреб Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства оборони України, Генеральної прокуратури України,
Служби безпеки України, а також Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони здоров'я України;
сільськогосподарськими підприємствами або підпиємствами
лісового господарства, якщо ці перевезення виконуються тракторами
або іншою технікою, призначеною для місцевих сільськогосподарських
робіт чи робіт у галузі лісового господарства, та слугують
виключно для цілей експлуатації цих підприємств.

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
автомобільний перевізник - фізична або юридична особа, яка
здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення
пасажирів чи/та вантажів транспортними засобами
(далі - Перевізник);
відпочинок - безперервний період часу, який водій може
використовувати на свій розсуд;
графік змінності - документ, який визначає початок та кінець
робочої зміни на кожний день календарного місяця, а також вихідні
дні;
змінний період керування - сумарна тривалість періодів
керування за робочий день (зміну);
змінна перерва - сумарна тривалість перерв за робочий день
(зміну);
нічний час - період доби з 22 години до 6 години;
підготовчо-заключний період - час для виконання робіт перед
виїздом на маршрут (у рейс) та після повернення;
робоча зміна - період роботи водія відповідно до графіка
змінності;
робоче місце водія - місце за кермом ТЗ або місце, де він
здійснює виконання своїх обов'язків, визначених трудовим
договором;
робочий час водія - час, протягом якого водій зобов'язаний
виконувати свої обов'язки, визначені трудовим договором і
правилами внутрішнього трудового розпорядку;
тахограф - контрольний пристрій, який встановлюється на ТЗ
для показу та реєстрації інформації про рух ТЗ;
тиждень - період часу від 00.00 годин у понеділок
до 24.00 години у неділю;
щоденний відпочинок - міжзмінний відпочинок водія протягом
доби;
щотижневий відпочинок - відпочинок водія на тиждень.

II. Робочий час

2.1. До робочого часу водія включаються:
а) змінний період керування;
б) підготовчо-заключний період;
в) час простоїв не з вини водія;
г) час простоїв (у пунктах навантаження та розвантаження
вантажів, у місцях посадки та висадки пасажирів);
ґ) час проведення медичних оглядів водія перед виїздом на
маршрут (у рейс) та після повернення;
д) час проведення робіт з усунення технічних несправностей ТЗ
на маршруті (у рейсі);
е) час охорони ТЗ з вантажем або без нього під час стоянки на
кінцевих та проміжних пунктах при здійсненні міжміських перевезень
у разі, якщо такі обов'язки передбачені трудовим договором,
укладеним з водієм;
є) половина часу, передбаченого завданням на рейс міжміського
сполучення, при роботі двох водіїв на ТЗ, обладнаному спальним
місцем;
ж) інший час, передбачений законодавством України.

2.2. Нормальна тривалість робочого часу водіїв не повинна
перевищувати 40 годин на тиждень.
Для водіїв, у яких встановлено п'ятиденний робочий тиждень з
двома вихідними днями, тривалість щоденної роботи (зміни)
визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або
графіками змінності, які затверджує Перевізник за погодженням з
виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) з додержанням установленої
тривалості робочого тижня.
Для водіїв, у яких встановлено шестиденний робочий тиждень з
одним вихідним днем, тривалість щоденної роботи не може
перевищувати 7 годин.
Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному
робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи
водіїв скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при
шестиденному робочому тижні.
Тривалість роботи (зміни) водія у нічний час скорочується на
одну годину.

2.3. Якщо за умовами роботи не може бути додержана
встановлена для водіїв щоденна або щотижнева тривалість робочого
часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого
часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не
перевищувала нормального числа робочих годин.
Рішення про запровадження підсумованого обліку робочого часу
приймається Перевізником за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
У разі підсумованого обліку робочого часу водія нормальна
тривалість робочого дня (зміни) не може перевищувати 10 годин.
Якщо нормальна тривалість робочого дня охоплює тривалі
простої, очікування у ТЗ чи на робочому місці або якщо водію
необхідно дати змогу доїхати до відповідного місця відпочинку,
тривалість робочого дня (зміни) може бути збільшена до 12 годин за
умови, що час керування протягом дня (зміни) не перевищує 9 годин.

2.4. При підсумованому обліку робочого часу праця водіїв
регулюється графіками змінності водіїв колісних транспортних
засобів (додаток 1), які складаються на весь обліковий період і
якими визначаються тривалість щоденної роботи (зміни), робочих
днів (зміни) та вихідних днів.

2.5. Графік змінності на обліковий період доводиться до
відома кожного водія не менше ніж за два тижні до початку
облікового періоду.

2.6. Склад робіт підготовчо-заключного періоду, час на їх
виконання і час на проведення медичного огляду водія
(підпункти "б", "ґ" пункту 2.1 цього Положення) встановлюються
Перевізником за погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником).

2.7. Час охорони ТЗ з вантажем або без нього (підпункт "е"
пункту 2.1 цього Положення) зараховується водію в розмірі
1/3 робочого часу. Конкретна тривалість часу охорони вантажу
та ТЗ, що зараховується водіям у робочий час, встановлюється
Перевізником за погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником).

2.8. Час присутності на робочому місці водія, коли він не
керує ТЗ, при направленні у рейс двох водіїв (підпункт "є"
пункту 2.1 цього Положення) зараховується йому в розмірі не менше
50 відсотків робочого часу. Конкретна тривалість часу присутності
на робочому місці водія, коли він не керує ТЗ при направленні в
рейс двох водіїв, що зараховується в робочий час, встановлюється
Перевізником за погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником).

2.9. Для водіїв автобусів, які здійснюють регулярні
пасажирські перевезення, за їх згодою може встановлюватись робочий
день з розподілом зміни на дві частини за умови, що тривалість цих
частин не перевищує 4 години з урахуванням часу, необхідного для
повернення на місце стоянки. При цьому тривалість перерви між
частинами зміни повинна бути не менше двох годин без урахування
часу для відпочинку і харчування. Час перерви між двома частинами
зміни в робочий час не включається.

2.10. Водіям легкових автомобілів (крім таксі) у разі потреби
може встановлюватися ненормований робочий день, тобто понад
нормальну тривалість робочого часу. Ця робота не вважається
надурочною, і за неї не здійснюється додаткова оплата
перепрацьованого часу. Кількість годин перепрацьованого часу при
такій роботі визначається у колективному договорі.
Водіям з ненормованим робочим днем надається у формі
компенсації щорічна додаткова відпустка та у випадках,
передбачених законодавством, провадиться відповідна оплата за
виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і
самостійність у роботі, необхідність виконання службових завдань
понад установлену тривалість робочого часу.

2.11. Залучення водіїв до надурочних робіт здійснюється
відповідно до статей 62-64 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ). Надурочними вважаються роботи понад встановлену
тривалість робочого дня (зміни) (статті 52, 53 і 61 Кодексу
законів про працю України). Надурочні роботи не повинні
перевищувати для кожного водія 4 годин протягом двох днів поспіль
або 120 годин на рік, крім випадків, указаних у пункті 3.3 цього
Положення.

III. Період керування

3.1. Змінний період керування водія, включаючи надурочні
роботи, не повинен перевищувати 9 годин.

3.2. Для водіїв ТЗ, що здійснюють перевезення великовагових,
та (або) великогабаритних, та (або) небезпечних вантажів, змінний
період керування, включаючи надурочні роботи, не повинен
перевищувати 8 годин.

3.3. Змінний період керування водія (не плановий, а
фактичний) може бути збільшений понад встановлені пунктами 3.1
та 3.2 цього Положення норми в разі виникнення непередбачених
обставин (технічна несправність ТЗ, зупинка руху ТЗ у рейсі
(на маршруті), несприятливі погодні умови тощо).

3.4. Тривалість керування водія на тиждень, включаючи
надурочні роботи, не повинна перевищувати 48 годин.

3.5. На автобусні маршрути протяжністю понад 500 км
направляються два водії, причому період керування кожного повинен
становити половину загального періоду керування.

IV. Перерви

4.1. На автобусних маршрутах загального користування протягом
робочого часу розкладом руху повинні передбачатися перерви для
короткочасного відпочинку від керування автобусом не рідше ніж
через кожні дві години керування тривалістю не менше 15 хвилин.

4.2. На автобусних маршрутах нерегулярних перевезень у разі
перевезення небезпечних вантажів та для водіїв, які керують
великоваговими або великогабаритними ТЗ, через кожні дві години
тридцять хвилин керування повинна передбачатись перерва для
короткочасного відпочинку від керування ТЗ тривалістю не менше
15 хвилин.

4.3. Перерви для короткочасного відпочинку від керування ТЗ
включаються в робочий час водія.

4.4. При наданні водію перерви для відпочинку та харчування
перерви для короткочасного відпочинку не передбачаються.

V. Час відпочинку

5.1. Кожному водієві протягом робочої зміни надається перерва
для відпочинку та харчування не пізніше ніж через 4 години після
початку роботи.

5.2. Перерва для відпочинку та харчування встановлюється
тривалістю не менше 45 хвилин і не більше 2 годин. Ця перерва не
включається у робочий час водія.
У разі встановлення тривалості щоденного робочого часу більше
8 годин водію можуть надаватись дві перерви для відпочинку та
харчування загальною тривалістю не більше 2 годин.

5.3. Конкретна тривалість перерви для відпочинку та
харчування встановлюється Перевізником за погодженням з виборним
органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником). Час початку і закінчення перерви встановлюється
правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.4. Водії використовують час перерви на свій розсуд і можуть
на цей час відлучатись з робочого місця.

5.5. Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку водія
протягом будь-якого двадцятичотиригодинного періоду, рахуючи від
початку робочого дня (зміни), має бути не менше 10 послідовних
годин.

5.6. Якщо протягом робочої зміни ТЗ керують два водії, кожний
водій повинен мати щоденний відпочинок тривалістю не менше
8 послідовних годин.

5.7. Водіям, яким установлено підсумований облік робочого
часу, тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку в окремі
періоди може бути зменшено до 8 послідовних годин протягом
будь-якого двадцятичотиригодинного періоду, рахуючи від початку
робочої зміни, при цьому робочий час протягом облікового періоду
не повинен перевищувати норми робочого часу, установленої
законодавством.
Невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку
підсумовуються і надаються водієві у вигляді додаткових, вільних
від роботи протягом облікового періоду, годин у порядку,
передбаченому графіком змінності.

5.8. Тривалість щотижневого відпочинку водія має бути не
менше 45 послідовних годин.

5.9. Якщо зупинення роботи неможливо через виробничо-технічні
умови (безперервно діючі підприємства), а також у зв'язку із
здійсненням робіт, пов'язаних з необхідністю обслуговування
населення і виконання ремонтних та вантажно-розвантажувальних
робіт, то допускається за погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником) робота
водіїв у святкові та неробочі дні.
У разі встановлення підсумованого обліку робочого часу
передбачена графіком змінності робота у святкові та неробочі дні
включається до розрахунку норми робочого часу облікового періоду.

5.10. Щоденний (міжзмінний) відпочинок водія автобуса не може
здійснюватися водієм у салоні автобуса, крім випадків, коли
автобусом керують два водії і в автобусі є місце для відпочинку
водія.
Водій автобуса протягом щоденного (міжзмінного) відпочинку
повинен мати належні умови для відпочинку (ліжко або місце для
відпочинку в салоні автобуса в разі, коли автобусом керують два
водії, користування туалетом, можливість харчування гарячими
стравами).

5.11. Щоденний (міжзмінний) відпочинок водія вантажного
автомобіля не може здійснюватися водієм у кабіні вантажного
автомобіля, крім випадків, коли у вантажному автомобілі є спальне
місце для відпочинку водія.
Водій вантажного автомобіля протягом щоденного (міжзмінного)
відпочинку повинен мати належні умови для відпочинку (ліжко чи
спальне місце для відпочинку в кабіні вантажного автомобіля,
користування туалетом, можливість харчування гарячими стравами).

VI. Облік робочого часу

6.1. Автобуси, що використовуються для нерегулярних і
регулярних спеціальних пасажирських перевезень, для регулярних
пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах
протяжністю понад 500 км, вантажні автомобілі з повною масою
понад 3,5 тонн повинні бути обладнані тахографами.

6.2. Облік робочого часу водіїв здійснюється на основі табеля
обліку використання робочого часу. Перевізник, який використовує
водіїв за наймом, щомісяця складає графік змінності водіїв, веде
відомість обліку робочого часу та відпочинку водія (додаток 2), у
якій щодо кожної робочої зміни зазначаються планові та фактичні
дані щодо маршруту, початок та кінець робочої зміни.

6.3. Водій, що керує ТЗ, який не обладнаний тахографом, веде
індивідуальну контрольну книжку (додаток 3).

6.4. Графік змінності водіїв, відомість обліку робочого часу
та відпочинку водіїв зберігаються у Перевізника.

6.5. У разі підсумованого обліку робочого часу норма робочого
часу за обліковий період визначається шляхом множення норми
тривалості робочого часу, що встановлена законодавством для
водіїв ТЗ, на кількість робочих днів за календарем п'ятиденного
робочого тижня, що припадають на обліковий період, з урахуванням
її скорочення напередодні святкових, неробочих і вихідних днів.

6.6. Час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу
за обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі
статтею 106 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).

6.7. Робочий час водіїв, які працюють щоденно в певні години,
що встановлені правилами внутрішнього трудового розпорядку або
графіками змінності, обліковується щоденно.

6.8. Робочий час водіїв з ненормованим робочим днем
обліковується у робочих днях (крім роботи у святкові дні, яка
обчислюється у годинах).

VII. Перевірка дотримання режимів
праці та відпочинку водіїв

7.1. Державний контроль за дотриманням режимів праці та
відпочинку водіїв здійснюється посадовими особами урядового органу
державного управляння з питань контролю на автомобільному
транспорті.

7.2. Головний орган, на який покладається забезпечення
безпеки дорожнього руху, здійснює перевірку встановленого режиму
праці і відпочинку водіїв відповідно до чинного законодавства
України.

Голова
Державтотрансадміністрації С.Доброход


Додаток 1
до Положення про робочий час
і час відпочинку водіїв
колісних транспортних
засобів


ГРАФІК
змінності водіїв колісних транспортних засобів
на ______________________ 20__ року
(обліковий період)


Перевізник ______________________________________________________
(найменування та місцезнаходження для юридичних осіб
та прізвище, ім'я, по батькові та місце
проживання для фізичних осіб)

------------------------------------------------------------------
| Робочі зміни | Початок робочої зміни | Кінець робочої зміни |
| | (год., хв.) | (год., хв.) |
|---------------+------------------------+-----------------------|
| 1 | | |
|---------------+------------------------+-----------------------|
| 2 | | |
|---------------+------------------------+-----------------------|
| 3 | | |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| Водії | Числа місяця |
| (прізвище, ініціали) |----------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |... | 31 |
|-----------------------+----+----+---+---+---+---+---+-----+----|
| Перший | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+----+---+---+---+---+---+-----+----|
| Другий | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+----+---+---+---+---+---+-----+----|
| Третій | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Перевізник
___________________________ __________ "__" _________ 20__ року
(прізвище, ініціали) (підпис)


Додаток 2
до Положення про робочий час
і час відпочинку водіїв
колісних транспортних
засобів


ВІДОМІСТЬ
обліку робочого часу та відпочинку водія
____________________________
(прізвище, ініціали)


Перевізник ______________________________________________________
(найменування та місцезнаходження для юридичних осіб
та прізвище, ім'я, по батькові
та місце проживання для фізичних осіб)

на ______________________________ 20__ року
(обліковий період)

----------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Вид | Початок | Кінець | Тривалість |
| | маршруту |сполу-| робочої | робочої | (год., хв.) |
| | або назви |чення:| зміни | зміни |-----------------|
| |початкового|М, Пр,|(год., хв.)|(год., хв.)|змінного |змінної|
| | та | ММ | | | періоду |перерви|
| | кінцевого | | | |керування| |
| | пунктів | | | | | |
|-------+-----------+------+-----------+-----------+---------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+-----------+------+-----------+-----------+---------+-------|
|1|план.| | | | | | |
| |-----+-----------+------+-----------+-----------+---------+-------|
| |факт.| | | | | | |
|-+-----+-----------+------+-----------+-----------+---------+-------|
|2|план.| | | | | | |
| |-----+-----------+------+-----------+-----------+---------+-------|
| |факт.| | | | | | |
|-+-----+-----------+------+-----------+-----------+---------+-------|
|3|план.| | | | | | |
| |-----+-----------+------+-----------+-----------+---------+-------|
| |факт.| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------

Примітка. Для нерегулярних перевезень пасажирів автобусами та
перевезення вантажів заповнюються тільки фактичні параметри.
М - міське, Пр - приміське, ММ - міжміське.

Перевізник
___________________________ __________ "__" _________ 20__ року
(прізвище, ініціали) (підпис)


Додаток 3
до Положення про робочий час
і час відпочинку водіїв
колісних транспортних
засобів


ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА КНИЖКА
водія _______________________________________
(прізвище, ініціали)


Вид транспортного засобу та його реєстраційний номер ____________
_________________________________________________________________

Перевізник ______________________________________________________
(найменування та місцезнаходження для юридичних осіб
та прізвище, ім'я, по батькові
та місце проживання для фізичних осіб)

на ______________________________ 20__ року
(обліковий період)

------------------------------------------------------------------
|Дата | Вид | Початок | Кінець | Тривалість | Підпис |
| |сполучення:| робочої |робочої | (год., хв.) | водія |
| | М, Пр, ММ | зміни | зміни |------------------| |
| | | (год., | (год., |змінного |змінної | |
| | | хв.) | хв.) | періоду |перерви | |
| | | | |керування| | |
|-----+-----------+---------+--------+---------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+-----------+---------+--------+---------+--------+--------|
| 1 | | | | | | |
|-----+-----------+---------+--------+---------+--------+--------|
| 2 | | | | | | |
|-----+-----------+---------+--------+---------+--------+--------|
| 3 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Примітка. М - міське, Пр - приміське, ММ - міжміське.


Еще

С 01.06.2013 надо ездить по Украине как и на Европу, с тахографами и всеми вытекающими последствиями(???? Кто что знает насчет этого????Уже обсуждали и не раз!
Привыкайте к тахографу и "честной" работе.
Там есть некоторые исключения.
Но формула проста.
Время вождения -9 часов
Рабочее время - 11 часов
Время меж сменного отдыха 11 часов.
Время еженедельного отдыха от 24 до 48 часов.
Вот как то так................

Может я ошибаюсь но рабочее время 15 часов ?Вы к сожалению ошибаетесь!
Рабочее время и время вождения разные понятия.
В "среднем" нужно привыкнуть к тому что
-Водим автомобиль не более 9 часов
-Работаем (грузимся. заправляемся. получаем документы. управляем машиной и т.д.) 11 часов.
-Отдыхаем (не за рулем) 11 часов между рабочими сменами.
-Сокращаем время отдыха до 9 часов (не более 1 раза в течении 2х недель или компенсация)
-Допустимо рабочее время увеличить на 1 час для парковки и т.д.
Для Между народников
-Заход на "кол лейку" при наличии минимум 4-6 часов рабочего времени (смотря какой переход)
-После прохождения "границы" на отстой 11 часов. Потом начало новой смены (с обязательной "распечаткой (ЧИП) или записью на тахо шайбе)
Нормально Работать с Понедельника по Пятницу-Суббота и Воскресенье =Выходной.
Всех с наступающими праздниками!


Еще

Бред это все полнейший!!! Дороги в Украине дерьмо полнейшее, сколько водитель проездит за 4 с учетом дорог + какой-то зерновоз пробку создаст или трактор, получаем среднюю скорость 50-60 км в час, возьмем к примеру маршрут Херсон-Киев 550км, что мы видем 4 часа это 200км даже до Умани не дотянет, получается с Херсона до Киева машина будет ехать сутки по нашим дорогам. Я уже не говорю о стоянках и о увелечении вскрытых машин. И по идеи подорожают перевозки а значит подорожает все.


Еще

Бред это все полнейший!!! Дороги в Украине дерьмо полнейшее, сколько водитель проездит за 4 с учетом дорог + какой-то зерновоз пробку создаст или трактор, получаем среднюю скорость 50-60 км в час, возьмем к примеру маршрут Херсон-Киев 550км, что мы видем 4 часа это 200км даже до Умани не дотянет, получается с Херсона до Киева машина будет ехать сутки по нашим дорогам. Я уже не говорю о стоянках и о увелечении вскрытых машин. И по идеи подорожают перевозки а значит подорожает все.
Вот тут Вы ошибаетесь!!! Никакого (по идее) :) не будет, перевозки подешевеют!!!:blink:


Еще
С ув. Анатолий Дмитриевич.

Бред это все полнейший!!! Дороги в Украине дерьмо полнейшее, сколько водитель проездит за 4 с учетом дорог + какой-то зерновоз пробку создаст или трактор, получаем среднюю скорость 50-60 км в час, возьмем к примеру маршрут Херсон-Киев 550км, что мы видем 4 часа это 200км даже до Умани не дотянет, получается с Херсона до Киева машина будет ехать сутки по нашим дорогам. Я уже не говорю о стоянках и о увелечении вскрытых машин. И по идеи подорожают перевозки а значит подорожает все.

плохие дороги + уставший водитель приводит к очень плачевным последствиям и дай бог если только к материальным. Эти нормы не просто так придуманы, можно сказать написаны кровью , как и все остальные правила на транспорте.


Еще
Сергей

Fast, efficiens, cheap - sumo duo

Бред это все полнейший!!! Дороги в Украине дерьмо полнейшее, сколько водитель проездит за 4 с учетом дорог + какой-то зерновоз пробку создаст или трактор, получаем среднюю скорость 50-60 км в час, возьмем к примеру маршрут Херсон-Киев 550км, что мы видем 4 часа это 200км даже до Умани не дотянет, получается с Херсона до Киева машина будет ехать сутки по нашим дорогам. Я уже не говорю о стоянках и о увелечении вскрытых машин. И по идеи подорожают перевозки а значит подорожает все.


...часто ,сидя у себя на кухнях ,за стаканом "чая",мы говорим вот как хорошо в Европе ,а у нас везде .ОПА,
почему МЫ,такие умные и прозорливые,а живем хуже тупых немцев,поляков...??
ответ прост,они живут по законам,а мы везде ищем как обойти закон.
Так же и в перевозках,введение данных правил работы ,будет только на руку,
внутренние перевозчики начнут правильно планировать работу водителя,
а не по схеме ,днём грузимся-ночью едем -утром на выгрузке и не .бет,потому что заказчик так хочет...
Так что закон правильный,а если вы не хотите учится ездить по правилам и закону,то уходите,не мешайте тем кто хочет учится и совершенствоваться..


Еще

Бред это все полнейший!!! Дороги в Украине дерьмо полнейшее, сколько водитель проездит за 4 с учетом дорог + какой-то зерновоз пробку создаст или трактор, получаем среднюю скорость 50-60 км в час, возьмем к примеру маршрут Херсон-Киев 550км, что мы видем 4 часа это 200км даже до Умани не дотянет, получается с Херсона до Киева машина будет ехать сутки по нашим дорогам. Я уже не говорю о стоянках и о увелечении вскрытых машин. И по идеи подорожают перевозки а значит подорожает все.


...часто ,сидя у себя на кухнях ,за стаканом "чая",мы говорим вот как хорошо в Европе ,а у нас везде .ОПА,
почему МЫ,такие умные и прозорливые,а живем хуже тупых немцев,поляков...??
ответ прост,они живут по законам,а мы везде ищем как обойти закон.
Так же и в перевозках,введение данных правил работы ,будет только на руку,
внутренние перевозчики начнут правильно планировать работу водителя,
а не по схеме ,днём грузимся-ночью едем -утром на выгрузке и не .бет,потому что заказчик так хочет...
Так что закон правильный,а если вы не хотите учится ездить по правилам и закону,то уходите,не мешайте тем кто хочет учится и совершенствоваться..согласен на 100%


Еще

Бред это все полнейший!!! Дороги в Украине дерьмо полнейшее, сколько водитель проездит за 4 с учетом дорог + какой-то зерновоз пробку создаст или трактор, получаем среднюю скорость 50-60 км в час, возьмем к примеру маршрут Херсон-Киев 550км, что мы видем 4 часа это 200км даже до Умани не дотянет, получается с Херсона до Киева машина будет ехать сутки по нашим дорогам. Я уже не говорю о стоянках и о увелечении вскрытых машин. И по идеи подорожают перевозки а значит подорожает все.


...часто ,сидя у себя на кухнях ,за стаканом "чая",мы говорим вот как хорошо в Европе ,а у нас везде .ОПА,
почему МЫ,такие умные и прозорливые,а живем хуже тупых немцев,поляков...??
ответ прост,они живут по законам,а мы везде ищем как обойти закон.
Так же и в перевозках,введение данных правил работы ,будет только на руку,
внутренние перевозчики начнут правильно планировать работу водителя,
а не по схеме ,днём грузимся-ночью едем -утром на выгрузке и не .бет,потому что заказчик так хочет...
Так что закон правильный,а если вы не хотите учится ездить по правилам и закону,то уходите,не мешайте тем кто хочет учится и совершенствоваться..согласен на 100%ответ прост,они живут по законам,а мы везде ищем как обойти закон---------це не ми шукаємо як обійти закон, його шукають ті, що їх(закон) пишуть, а ми хочемо працювати чесно, но нам не дають, і придумують як нас всіх зігнати під одне крило, а крилом зробити януковича--------а ми для того, щоб платити 5% від грязного доходу, а все решта їх не цікавить


Еще

Бред это все полнейший!!! Дороги в Украине дерьмо полнейшее, сколько водитель проездит за 4 с учетом дорог + какой-то зерновоз пробку создаст или трактор, получаем среднюю скорость 50-60 км в час, возьмем к примеру маршрут Херсон-Киев 550км, что мы видем 4 часа это 200км даже до Умани не дотянет, получается с Херсона до Киева машина будет ехать сутки по нашим дорогам. Я уже не говорю о стоянках и о увелечении вскрытых машин. И по идеи подорожают перевозки а значит подорожает все.


...часто ,сидя у себя на кухнях ,за стаканом "чая",мы говорим вот как хорошо в Европе ,а у нас везде .ОПА,
почему МЫ,такие умные и прозорливые,а живем хуже тупых немцев,поляков...??
ответ прост,они живут по законам,а мы везде ищем как обойти закон.
Так же и в перевозках,введение данных правил работы ,будет только на руку,
внутренние перевозчики начнут правильно планировать работу водителя,
а не по схеме ,днём грузимся-ночью едем -утром на выгрузке и не .бет,потому что заказчик так хочет...
Так что закон правильный,а если вы не хотите учится ездить по правилам и закону,то уходите,не мешайте тем кто хочет учится и совершенствоваться..согласен на 100%


як влуплять Вашу машину з побутово чи горілкою, тоді подивимось чи Ви будете згідні на всі 100%(нічого особистого)


Еще

Поддерживаю!!! Золотые слова, но к сожалению они не ко всем дойдут.


Еще

Поддерживаю!!! Золотые слова, но к сожалению они не ко всем дойдут.

От як "влуплять" разок.второй тогда быстрее дойдут.А водка с бытовой техникой здесь ни при чем. груз он и в Африке груз.


Еще

Бред это все полнейший!!! Дороги в Украине дерьмо полнейшее, сколько водитель проездит за 4 с учетом дорог + какой-то зерновоз пробку создаст или трактор, получаем среднюю скорость 50-60 км в час, возьмем к примеру маршрут Херсон-Киев 550км, что мы видем 4 часа это 200км даже до Умани не дотянет, получается с Херсона до Киева машина будет ехать сутки по нашим дорогам. Я уже не говорю о стоянках и о увелечении вскрытых машин. И по идеи подорожают перевозки а значит подорожает все.


...часто ,сидя у себя на кухнях ,за стаканом "чая",мы говорим вот как хорошо в Европе ,а у нас везде .ОПА,
почему МЫ,такие умные и прозорливые,а живем хуже тупых немцев,поляков...??
ответ прост,они живут по законам,а мы везде ищем как обойти закон.
Так же и в перевозках,введение данных правил работы ,будет только на руку,
внутренние перевозчики начнут правильно планировать работу водителя,
а не по схеме ,днём грузимся-ночью едем -утром на выгрузке и не .бет,потому что заказчик так хочет...
Так что закон правильный,а если вы не хотите учится ездить по правилам и закону,то уходите,не мешайте тем кто хочет учится и совершенствоваться..


Да не будет ничего даже похожего . Я поражаюсь вашей наивности . Изначально все было задумано , как бы урвать у перевозчика денег . Потому что , если бы , родное государство побеспокоилось о родных перевозчиках и тяжелой работе водителей - дальнобойщиков , в первую очередь нужно было начинать со стоянок и всего , что необходимо для отдыха водителя . А уж после принимать соответствующие Законы .
Посмотрите на те же весовые комплексы - кто возил перегрузы , так и возит , только отстегивает по 200 грн. Убрали прохождение техосмотра для легковых автомобилей , но при постановке на учет , нет бланков паспортов , или номерных знаков . А за 1000 грн. сразу могут найти . Я могу привести сотни примеров . Все нам преподносится , как забота о нас , а на самом деле - очередная кормушка для чиновников .


Еще

Бред это все полнейший!!! Дороги в Украине дерьмо полнейшее, сколько водитель проездит за 4 с учетом дорог + какой-то зерновоз пробку создаст или трактор, получаем среднюю скорость 50-60 км в час, возьмем к примеру маршрут Херсон-Киев 550км, что мы видем 4 часа это 200км даже до Умани не дотянет, получается с Херсона до Киева машина будет ехать сутки по нашим дорогам. Я уже не говорю о стоянках и о увелечении вскрытых машин. И по идеи подорожают перевозки а значит подорожает все.


...часто ,сидя у себя на кухнях ,за стаканом "чая",мы говорим вот как хорошо в Европе ,а у нас везде .ОПА,
почему МЫ,такие умные и прозорливые,а живем хуже тупых немцев,поляков...??
ответ прост,они живут по законам,а мы везде ищем как обойти закон.
Так же и в перевозках,введение данных правил работы ,будет только на руку,
внутренние перевозчики начнут правильно планировать работу водителя,
а не по схеме ,днём грузимся-ночью едем -утром на выгрузке и не .бет,потому что заказчик так хочет...
Так что закон правильный,а если вы не хотите учится ездить по правилам и закону,то уходите,не мешайте тем кто хочет учится и совершенствоваться..


Да не будет ничего даже похожего . Я поражаюсь вашей наивности . Изначально все было задумано , как бы урвать у перевозчика денег . Потому что , если бы , родное государство побеспокоилось о родных перевозчиках и тяжелой работе водителей - дальнобойщиков , в первую очередь нужно было начинать со стоянок и всего , что необходимо для отдыха водителя . А уж после принимать соответствующие Законы .
Посмотрите на те же весовые комплексы - кто возил перегрузы , так и возит , только отстегивает по 200 грн. Убрали прохождение техосмотра для легковых автомобилей , но при постановке на учет , нет бланков паспортов , или номерных знаков . А за 1000 грн. сразу могут найти . Я могу привести сотни примеров . Все нам преподносится , как забота о нас , а на самом деле - очередная кормушка для чиновников .


судя по вашему ,вся Европа наивная....
я повторюсь ,ещё раз ,если будете ездить по правилам и закону ,ни кто у вас ни чего не сможет потребовать,а если будете пытаться нае.ать(на что очень рассчитывают чиновники ),то конечно вас будут "лупить"
и на последок ,для того что бы не быть "дойной коровой "читайте законы и правила ПДД,делайте выдержки по законам и это очень поможет Вам и вашим водителям при общении с чинушами разного калибра....
90% проблем у перевозчиков от того что они не знают своих прав!!!!


Еще

Бред это все полнейший!!! Дороги в Украине дерьмо полнейшее, сколько водитель проездит за 4 с учетом дорог + какой-то зерновоз пробку создаст или трактор, получаем среднюю скорость 50-60 км в час, возьмем к примеру маршрут Херсон-Киев 550км, что мы видем 4 часа это 200км даже до Умани не дотянет, получается с Херсона до Киева машина будет ехать сутки по нашим дорогам. Я уже не говорю о стоянках и о увелечении вскрытых машин. И по идеи подорожают перевозки а значит подорожает все.


...часто ,сидя у себя на кухнях ,за стаканом "чая",мы говорим вот как хорошо в Европе ,а у нас везде .ОПА,
почему МЫ,такие умные и прозорливые,а живем хуже тупых немцев,поляков...??
ответ прост,они живут по законам,а мы везде ищем как обойти закон.
Так же и в перевозках,введение данных правил работы ,будет только на руку,
внутренние перевозчики начнут правильно планировать работу водителя,
а не по схеме ,днём грузимся-ночью едем -утром на выгрузке и не .бет,потому что заказчик так хочет...
Так что закон правильный,а если вы не хотите учится ездить по правилам и закону,то уходите,не мешайте тем кто хочет учится и совершенствоваться..


Да не будет ничего даже похожего . Я поражаюсь вашей наивности . Изначально все было задумано , как бы урвать у перевозчика денег . Потому что , если бы , родное государство побеспокоилось о родных перевозчиках и тяжелой работе водителей - дальнобойщиков , в первую очередь нужно было начинать со стоянок и всего , что необходимо для отдыха водителя . А уж после принимать соответствующие Законы .
Посмотрите на те же весовые комплексы - кто возил перегрузы , так и возит , только отстегивает по 200 грн. Убрали прохождение техосмотра для легковых автомобилей , но при постановке на учет , нет бланков паспортов , или номерных знаков . А за 1000 грн. сразу могут найти . Я могу привести сотни примеров . Все нам преподносится , как забота о нас , а на самом деле - очередная кормушка для чиновников .

Вот это, на все 100%


Еще

...а знаете господа,как бы Вы ни старались,закон будет принят,и лично я За!!!!!
через это прошли и тупые немцы,поляки,(вся европа ), уже ездят с этими законами россия,белорусь.
вот только нам по чему то,этот закон как кость в горле)))
вернее тем кто не хочет ездить по правилам...
я езжу по тахо и по Украине и в Европе,и не вижу в этом проблемы))
ну а Вам господа"недовольные",я настоятельно рекомендую ,для начала почитать закон,потом ознакомится с конвенцией КДПГ от 1975(если не ошибаюсь в году),а потом что то заявлять.
Кричать о том что Вам всЁ должно сделать государство бессмысленно(оно ни кому и ни чего не должно и не отдаст),
научитесь рассчитывать на себя ,а не на государство


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 1