Банковский кризис..
Новые сообщения
Количество постов 19
Автор
Сообщение

Деньги на счет приходят, а с счета не уходят. Если брать загрузку по безналу, дождемся ли оплаты, в связи с настоящими событиями в стране?


Еще

ЦитатаЦитата (Фирма "Квин", 08.10.2008 13:48):

Деньги на счет приходят, а с счета не уходят. Если брать загрузку по безналу, дождемся ли оплаты, в связи с настоящими событиями в стране?

Не боимся.
З.Ы. Потому что давно только за нал катаем-)))


Еще

Нам от заказчика через "Проминвестбанк" с прошлого четверга деньги идут.И пока даже на горизонте не видно.


Еще


Нам от заказчика через "Проминвестбанк" с прошлого четверга деньги идут.И пока даже на горизонте не видно.


Так этому банку почти капец... Уже надо зубами вырывать...Алексей.


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!

Та заказчик нормальный.разберемся.они сами в шоке,Просто на общем фоне как то нехорошо становиться.И можете себе представить что будет когда вся толпа поедет "только за наличные".


Еще


...И можете себе представить что будет когда вся толпа поедет "только за наличные".


Кризис в налоговой...:)


Еще
:)Игорь. (уже не "Рапид";)

Налоговой так и надо! у нас с ПИБом такая же проблема,деньги оседают в Киеве.... так вот предлагают безнал, нам удобен, но...


Еще

Кризис в налоговой меня меньше всего волнует.Да ине будет там никакого кризиса.


Еще
Нам от заказчика через "Проминвестбанк" с прошлого четверга деньги идут.И пока даже на горизонте не видно.


Так этому банку почти капец... Уже надо зубами вырывать...Алексей.


В конце сентября Проминвестбанку был выделен стабилизационный кредит на миллиард долларов
Проминвестбанк оказался в такой ситуации из-за "информационной рейдерской атаки", вызвавшей отток вкладов населения.


Еще

Все осталось на прежних позициях, счета так же заморожены.


Еще


И можете себе представить что будет когда вся толпа поедет "только за наличные".

Как раз, все нормально будет. Отпадет очень много проблем.


ЕщеНам от заказчика через "Проминвестбанк" с прошлого четверга деньги идут.И пока даже на горизонте не видно.


Так этому банку почти капец... Уже надо зубами вырывать...Алексей.

Акции ПИБа ещё с начала года скупали , согласно объявлениям в СМИ.


ЕщеИ можете себе представить что будет когда вся толпа поедет "только за наличные".

Как раз, все нормально будет. Отпадет очень много проблем.

Если все начнут только за наличку ездить. У них выбора не будет: переформируют свои финансовые отчёты и будет всем счастье. И все оплаты будут производится вовремя. А главное БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ.


Еще

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 2008р № 328

Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 11.10.2008 № 319

Беручи до уваги практику застосування постанови Правління Національного банку України від 11.10.2008 № 319 “Про додаткові заходи щодо діяльності банків” та керуючись статтями 7, 15, 55 Закону України “Про Національний банк України” та 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Правління Національного банку України

постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 11.10.2008 № 319 “Про додаткові заходи щодо діяльності банків” такі зміни:

1.1. Підпункт 1.1 пункту 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
“У разі зменшення обсягів строкових депозитів у банку на 2% протягом п’яти робочих днів банк може звернутися до Національного банку України за підкріпленням ліквідності в оперативному порядку в сумі до 60% статутного капіталу банку на термін до одного року за плату в розмірі 15% з одночасним наданням оформленого договору застави акцій/паїв власників істотної участі банку, вигодонабувачем (заставодержателем) за яким є Національний банк України”.

1.2. У пункті 2:
підпункт 2.1 викласти в такій редакції:
“2.1. Можуть надавати кредит в іноземній валюті контрагентам, які не мають валютної виручки, у межах обсягів заборгованості за ними, що склалася на цю дату.
Усі інші кредити банки можуть надавати в установленому порядку за наявності відповідних ресурсів”;
підпункт 2.2 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 2.3 – 2.6 уважати відповідно підпунктами 2.2 – 2.5;
підпункт 2.3 викласти в такій редакції:
“2.3. Приймати до виконання платіжні доручення на переказ коштів відповідно до пунктів 8.1, 8.4 статті 8 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” у межах залишку на рахунку на час їх отримання та перераховувати їх одержувачу:
у межах одного відділення/філії – у день отримання платіжного документа, що надійшов протягом операційного часу банку;
у межах одного банку – до двох операційних днів;
міжбанківський переказ - до трьох операційних днів”.

1.3. У пункті 4:
у підпункті 4.1:
слово “виключно” виключити;
доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
“Цей порядок не поширюється на операції, що здійснюються для забезпечення виконання імпортних договорів”;
у підпункті 4.4 слова “або здійснення авансових платежів (крім оплати критичного імпорту) ” виключити.

2. Ця постанова набирає чинності з дати підписання.
Голова В.С.Стельмах


Еще
Молюся за тебе, моя Україно, За кожного батька, за кожного сина,
За кожную матір, за кожну дитину, я Бога прошу - збережи Україну!

Діна

Переживём и это!!! :)


Приходиться учитывать задержку по оплате, как одна из альтернатив(в своей работе) это небольшой резервный фонд в наличной массе( на три дня работы).Александр.:)


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

ЦитатаЦитата (ЧП "Регина", 18.10.2008 18:39):

Переживём и это!!! :)


Приходиться учитывать задержку по оплате, как одна из альтернатив(в своей работе) это небольшой резервный фонд в наличной массе( на три дня работы).Александр.:)


То, что переживем, нет сомнений, нам и не через такое приходится проходить.
Обидно то, что многие експедиции уже пользуются этим кризисом, чтоб вовремя не оплачивать перевозки.
А налоговая, будет штрафовать налево и направо, за несвоевременность уплаты налогов. Им по-барабану Постановления НБУ, говорят, судитесь с банками или проплачивайте авансом.
Мне повезло, я проплатила все налоги зараннее, как чувствовала, что одним днем рисковать не стоит. А Постановление НБУ №328,о внесении изменений ( 1-2-3дня ),я увидела только сегодня.
Дина.


Еще
Молюся за тебе, моя Україно, За кожного батька, за кожного сина,
За кожную матір, за кожну дитину, я Бога прошу - збережи Україну!

Діна

То же самое, всё оплатили в четверг.:)Александр.З.Ы Всё равно стрёмно, в понедельник проверю.:)


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

ЦитатаЦитата (ЧП "Регина", 18.10.2008 19:11):

То же самое, всё оплатили в четверг.:)Александр.З.Ы Всё равно стрёмно, в понедельник проверю.:)

Если в четверг, должно быть все нормально. Банка (3л.)огурцов все-равно не поможет. :)
Дина.


Еще
Молюся за тебе, моя Україно, За кожного батька, за кожного сина,
За кожную матір, за кожну дитину, я Бога прошу - збережи Україну!

Діна

Нацбанк снял ограничения на выдачу кредитов
21.10.2008 19:36
Нацбанк снял ограничения на выдачу кредитов, но банки сами не торопятся раздавать свои деньги. Об этом сообщил глава Совета инвесторов при Кабинете Министров Украины Сергей Тигипко, передает Лига.

"Уже все, Национальный банк снял ограничения. И сейчас банки могут увеличивать объем кредитов. Другая проблема, что в такой ситуации никакой банк разумный, никакой банкир разумный не будет думать сейчас о своей прибыли, о наращивании портфеля. Сегодня у нас избыточная ликвидность. Мы каждый день размещаем деньги. Скажу откровенно: порезали лимиты на определенные банки, и сейчас мы работаем только с 15 банками. Остаются деньги на счетах, но мы не будем пока выдавать кредиты, мы хотим увидеть шаги со стороны правительства, мы хотим увидеть дополнительные шаги со стороны Национального банка и после этого мы будем двигаться далее", - сказал Тигипко.

Тигипко подчеркнул, что сейчас банки в первую очередь должны думать о ликвидности, поскольку у банка в любой момент должна быть возможность вернуть депозит, срок которого завершился.

"Поэтому сейчас не до заработков. Мы копим деньги для того, чтобы иметь возможность отдать их людям", - сказал он, а также высказал мнение, что ограничение на выдачу кредитов было неверным шагом, поскольку даже сейчас могут возникать такие ситуации, когда банку выгодно будет выдать кредит.

Напомним, Национальный банк Украины отменил ранее введенные ограничения на выдачу кредитов украинскими банками. Соответствующие изменения закреплены в постановлении НБУ N328 от 16 октября 2008 года. В частности, банки "могут предоставлять кредит в иностранной валюте контрагентам, которые не имеют валютной выручки, в рамках объемов задолженности по ним, сложившейся на эту дату". С 13.10.2008 г. банки обязаны были ограничить осуществление активных операций, за исключением операций с государственными ценными бумагами, депозитными сертификатами Национального банка Украины и операций на межбанковском рынке. Предоставление кредитов в иностранной валюте контрагентам, которые не имеют валютной выручки, ограничивалось объемами задолженности по ним.


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0