Постанова №49 НБУ
Новые сообщения
Количество постов 1
Автор
Сообщение

С сегодня вступило в силу постановление НБУ № 49. Странно вступило т.к не опубликовано нив прессе ни на самом сайте НБУ.
"...Впечатляет, что постановления НБУ №48 и №49 были приняты тайно, без публичного обсуждения в профильных ассоциациях. К тому же, они не обнародованы ни в официальной прессе, ни на сайте Верховной рады.
Более того, "документы" не прошли регистрацию в Министерстве юстиции. Это прямо противоречит статье 56 закона "О Нацбанке", согласно которой нормативно-правовые акты НБУ подлежат обязательной регистрации в Минюсте.
Тем не менее, все финучреждения будут беспрекословно исполнять указания Нацбанка, чтобы избежать "индивидуальных" ограничений доступа к межбанку и рефинансированию..."

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А06 лютого 2014 року м. Київ № 49Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій


З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, виходячи із пріоритетності підтримки цінової стабільності в державі, сприяння стабільності банківської системи України, забезпечення розрахунків, у тому числі в зовнішньоекономічній діяльності та пов’язаних з нею операцій, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 55 та розділами IV, V, VIII Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 та главою 11 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статтями 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, статтями 8 та 9 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, Правління Національного банку України постановляє:


1. Визначити, що з метою сприяння виконанню зобов’язань банків у повному обсязі Національний банк України розширює в разі потреби обсяги підтримання ліквідності банків.

2. Тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менше ніж 183 календарних дні.

3. Зобов’язати банки з метою своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат:

1) забезпечувати посилений контроль за:
належним здійсненням касових операцій у національній валюті;
безперебійним функціонуванням банкоматів та їх завантаженням готівкою;
безперебійною видачею готівки за платіжними картками як власних клієнтів, так і клієнтів інших банків;

2) невідкладно інформувати Національний банк України про пікові навантаження на банкомати та каси банків та/або їх відокремлених підрозділів для прийняття відповідних додаткових заходів.

4.Запровадити такі заходи щодо діяльності банків, перелік яких наведено в додатку 1 до цієї постанови:

1) зобов’язати банки виконувати доручення клієнтів – юридичних осіб
та/або фізичних осіб-підприємців, яке міститься в документі на переказ у будь-якій валюті
(крім платежів до бюджету, соціальних фондів), у тому числі на отримання готівки (крім виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, соціальних виплат, відряджень), у межах залишку коштів на поточних рахунках клієнтів на початок операційного дня (без урахування сум, що надійдуть на поточний рахунок клієнта протягом операційного дня);

2) тимчасово заборонити купівлю іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України для:
дострокового погашення резидентами кредитів, позик (фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів;
покриття частини страхових резервів страховиками;
здійснення резидентами інвестицій за кордон;

3) тимчасово дозволити банкам купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичних осіб – резидентів і нерезидентів з метою переказу за межі України за поточними валютними неторговельними операціями в сумі, що не перевищує в еквіваленті 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень на місяць на одну фізичну особу;

4) вимоги підпункту 3 цього пункту не поширюються на:
оплату витрат на навчання
оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;
оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);
перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;
перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;
перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії, аліменти;

5) зобов’язати уповноважені банки для здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 “Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку”. Із цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти не раніше шостого операційного дня після дня зарахування гривень на цей рахунок.
Уповноважені банки формують реєстр (додаток 2) з купівлі іноземної валюти, який подається електронною поштою Національному банку України, а його копія територіальним управлінням Національного банку України за
місцезнаходженням банку – юридичної особи наступного операційного дня після отримання заявки на купівлю іноземної валюти.

5. Постанова набирає чинності з 07 лютого 2014 року та діє до прийняття Національним банком України окремого рішення.

6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
Голова І. В. Соркін


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0