trucksnearme
книга Учета Доходов расходов
Новые сообщения
Количество постов 3
Автор
Сообщение

Добрый день, я ЧП(грузоперевозки) 3 группа 4%. не плательщик НДС, наемных работников нет. хочу заполнить книгу УДР. если у кого есть пример как заполнять в моем случае пожалуйста поделитесь.Спасибо.


Еще

Добрый день, я ЧП(грузоперевозки) 3 группа 4%. не плательщик НДС, наемных работников нет. хочу заполнить книгу УДР. если у кого есть пример как заполнять в моем случае пожалуйста поделитесь.Спасибо.


Да что там ее заполнять. Вам никакие расходы показывать не надо, в Книге нет таких граф. Заполняете только поступления средств.


Еще
С уважением, Павел.
Мы столько можем, сколько знаем. Знание-сила.

Добрый день, я ЧП(грузоперевозки) 3 группа 4%. не плательщик НДС, наемных работников нет. хочу заполнить книгу УДР. если у кого есть пример как заполнять в моем случае пожалуйста поделитесь.Спасибо.


В графах 2,4,7 сумма выручки и все.

Порядок
ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість

1. Відповідно до підпункту 296.1.1 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість (далі – платник податку), ведуть книгу обліку доходів (далі – Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи.
2. Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку платників податку.
3. Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку.
4. У Книзі відображається фактично отримана сума доходу від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.
5. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).
6. Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:
6.1. У графі 1 зазначається дата запису.
6.2. У графах 2–7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу:
6.2.1. У графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.
6.2.2. У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.
6.2.3. У графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3.
6.2.4. У графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
6.2.5. У графі 6 відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
6.2.6. У графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6.
6.3. У графах 8 і 9 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до підпунктів 2–4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу.
7. Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
8. Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після виконання останнього запису.


Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0