trucksnearme
RU-UA
Новые сообщения
Количество постов 1
Автор
Сообщение

Krupnoje predpriyatie provodit tender. Aktualnost 10-00 15.01.2016. Nieobhodimy avto 20t, po naprawleniyam:

RU Lipetsk - UA Dniepropetrovs'k, awto: Jumbo STD-115m3 - 24 reysa (1-4 awto/mesiac)
RU Lipetsk - UA Dniepropetrovs'k, awto: Mega 2.85-3.0-100m3 - 134 reysa (1-4 awto/nedelya)
RU Lipetsk - UA Harkiv, awto: Mega 2.85-3.0-100m3 - 17 reysov (1-4 awto/mesiac)
RU Lipetsk - UA Hmel'nits'k, awto: Jumbo STD-115m3 - 20 reysow (1-4 awto/mesiac)
RU Lipetsk - UA Hmel'nits'k, awto: Mega 2.85-3.0-100m3 - 12 reysov (1-4 awto/mesiac)
RU Lipetsk - UA Kiev, awto: Standard Trail-80m3 - 3 reysa (1-4 awto/mesiac)
RU Lipetsk - UA Kiev, awto: Jumbo STD-115m3- 49 reysow (1-4 awto/mesiac)
RU Lipetsk - UA Kiev, awto: Mega 2.85-3.0-100m3 - 326 reysa (1-4 awto/nedelya)
RU Lipetsk - UA Odessa, awto: Mega 2.85-3.0-100m3 - 29 reysow (1-4 awto/nedelya)
RU Lipetsk - UA Odessa, awto: Jumbo STD-115m3- 3 reysa (1-4 awto/mesiac)
RU Lipetsk - UA Sumy, awto: Mega 2.85-3.0-100m3 - 3 reysa (1-4 awto/mesiac)
RU Lipetsk - UA Ternopil, awto: Jumbo STD-115m3 -9 reysow (1-4 awto/mesiac)
RU Lipetsk - UA Ternopil, awto: Mega 2.85-3.0-100m3 - 16 reysow (1-4 awto/mesiac)
RU Lipetsk - UA Ternopil, awto: Standard Trail-80m3 - 2 reysa (1-4 awto/mesiac)
RU Lipetsk - UA Vinnitsa, awto: Jumbo STD-115m3 - 4 reysa (1-4 awto/mesiac)
RU Lipetsk - UA Vinnitsa, awto: Mega 2.85-3.0-100m3 - 18 reysow (1-4 awto/mesiac)
Oplata w ewro kontrakt s polskoy firmoy. Gdem predlogenij s cenoj i kolichestwom awto. tempra.ua@gmail.com.
S uv. Wladimir
+48(66)3751514


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0