Просмотр сообщений Железняк, ЧП

С Днём Рождения, хорошие человеки!
Роста, успеха, развития и побольше таких звонких, активных чудо-Ледей, как Скибицкая!


Куплю бак на Даф 870л. тел(050)4733255


ДСТУ 3649-97 Средства транспортные дорожные.Эксплуатационные требования безопасности к техническому состоянию и методы контроля.Не допускается наличие трещин длинной более 50 мм на ветровом стекле в зоне работы стеклоочистителей транспортного средства. А лучше купите Коментарии к Правилам дорожного движения Украины там много интересного написано.

Тема: Весы


Це звідки? Де це можна прочитати? В якому документі?

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0800-08

Тема: Весы

[quote name=’ЧП Слободян Р. И.’ firm_id=’11118598657’ post=’242890’ date=’25.07.2010 14:25’]

2. Пересувний пункт габаритно-вагового контролю

2.1. Вимоги до місця розміщення пересувного пункту
Пересувний габаритно-ваговий контроль здійснюється на спеціально обладнаних ділянках доріг І-ІІІ категорій по спрощеній схемі організації дорожнього руху. Забороняється здійснювати такий контроль на автомагістралях.
Місце здійснення пересувного габаритно-вагового контролю представляє собою майданчик (смугу) з асфальтобетонним або цементобетонним покриттям. Майданчик розміщується вздовж проїзної частини та відділяється від неї розміткою 1.1 згідно ДСТУ 2587-94. На ділянці здійснення пересувного контролю повинне бути передбачене місце стоянки для автомобіля пересувного пункту та автомобіля ДАІ (якщо поперечний профіль дороги має „нульові” відмітки, це місце може знаходитися поза дорогою без влаштування покриття).
Місце здійснення пересувного габаритно-вагового контролю повинне відповідати наступним вимогам:
- позначення відповідними тимчасовими дорожніми знаками;
- параметри видимості, що відповідають вимогам ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги" для даної категорії дороги;
- рівну поверхню із повздовжнім та поперечним ухилом ≤ 3‰;
- тверде покриття (асфальтобетонне або цементобетонне) без вибоїн та тріщин;
- довжину не менше ніж 200 м;
- ширину не менше ніж 3.5 м;
- мати укріплений металевими кутками приямок для вагових платформ.
В окремих випадках при необхідності можливо провести зважування одиночного автомобіля чи невеликої групи автомобілів в необладнаному місці із використанням вирівнюючих доріжок.

Тема: "Визир".

[quote name=’ЧП Литвинчук А. А.’ firm_id=’15418328905’ post=’106706’ date=’11.03.2009 20:29’]

ЦитатаЦитата (ЧП Железняк, 11.03.2009 12:44):


Подскажите где скачать образец заявления в суд,адвокат загнул 200грн,а штраф 300грн нет смысла выходит подавать жалобу в суд

http://mylaw.com.ua/docs/doc/34/download

Спасибо за ссылку но она не открывается.

До ______________ суду _______________


(Підставити назву суду)


Позивач:
____________________________________
____________________________________
(Підставити свої прізвище, ім’я, по батькові, адресу)


Відповідач:
ВДАІ ______________ УДАІ ГУМВС України ___________,
____________________________________________________
(Підставити дані органу ДАІ, де працює посадова особа, що склала протокл, та адресу, при наявності – телефон)


ПОЗОВНА ЗАЯВА
(у справі за адміністративним позовом).
Звільнено від сплати судового збору відповідно до ст..288 КпАП України.
Цей позов підлягає розгляду у судах на підставі ст..288 ч.3 КпАП України, яка прямо передбачає право особи оскаржити до районного (прирівненого до нього) суду постанову органів державної влади та посадових осіб, до яких належать і органи ДАІ та їх посадові особи.
„___”________20__р. посадовою (службовою) особою відповідача –
(підставити дані посадової особи, яка винесла постанову)
винесено постанову у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст.. ______________ (підставити статтю та частину статті КпАП України) щодо мене.
Вказана постанова не відповідає обставинам справи та вимогам закону з таких підстав.

(Вказати аргументи про невідповідність закону та обставинам справи постанови, взяті з представленої на цьому сайті скарги, залежно від характеру правопорушення, за яке складено адмінпротокол).
З огляду на викладене вважаю, що дії працівника відповідача були незаконними.
До того ж, слід вказати, що відповідно до ст.71 ч.2 КАС України, обов’язок доказування правомірності своїх дій в даному випадку покладено на відповідача.
За таких умов у моїх діях немає складу правопорушення, у якому мене визнано винним зазначеною постановою.
Ст..288 КпАП прямо передбачає:

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено:

3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення - у вищестоящий орган (вищестоящій
посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), з
особливостями, встановленими цим Кодексом.

Враховуючи той факт, що у двох перших пунктах зазначеної норми постанови співробітника ДАІ не вказані, дана категорія справ прямо відноситься до тих, яка входить до компетенції безпосередньо судів.
За таких умов справа підлягає розгляду судами.
Вважаю, що до цієї справи повністю відносяться вимоги Постанов Пленуму Верховного Суду України, а саме:

Від 11.06.2004 N 11 „Про окремі питання, що виникають при застосуванні судами положень ст. 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, яка передбачає:

3. Згідно зі ст. 245 КУпАП ( 80732-10 ) суддя при розгляді
справи про адміністративне правопорушення має своєчасно, всебічно,
повно й об’єктивно з’ясувати обставини справи і вирішити її в
точній відповідності із законом.

23.12.2005 N 14 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті”, яка передбачає:

24. Звернути увагу судів на неприпустимість спрощеного
підходу до судового розгляду справ про адміністративні
правопорушення на транспорті та ігнорування прав осіб, яких
притягають до відповідальності, потерпілих, їх законних
представників і захисників.
Суди повинні неухильно виконувати вимоги ст. 268 КпАП
( 80732-10 ) щодо розгляду справи про адміністративне
правопорушення у присутності особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності. Під час відсутності зазначеної
особи це можливо лише у випадках, коли є дані про своєчасне її
сповіщення про місце та час розгляду і якщо від неї не надійшло
клопотання про його відкладення.
При розгляді справ зазначеної категорії необхідно з’ясовувати
всі обставини, перелічені у статтях 247 і 280 КпАП ( 80732-10 ), у
тому числі шляхом допиту свідків та призначення експертиз.
Зміст постанови судді має відповідати вимогам, передбаченим
статтями 283 і 284 КпАП ( 80732-10 ). У ній, зокрема, потрібно
навести докази, на яких ґрунтується висновок про вчинення особою
адміністративного правопорушення, та зазначити мотиви відхилення
інших доказів, на які посилався правопорушник, чи висловлених
останнім доводів.

Очевидно, що співробітником ДАІ складено документи саме із цим „спрощеним” підходом, із значними процесуальними порушеннями, таким чином, що протокол протирічить постанові про адміністративне правопорушення.
Одночасно слід зауважити, що п.4 ч.2 ст.105 КАС України передбачає можливість стягнення з відповідача – суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування спричиненої його незаконними діями шкоди) як матеріальної, так і моральної). Таку шкоду мені, справді, спричинено. Оскільки, у відповідності до ст..25 ч.3 Закону України „Про міліцію”, заподіяні збитки працівником міліції відшкодовуються державою, а відповідач є органом державної влади, і до того ж, у відповідності до ст..1172 ЦК України, несе відповідальність за дії свого працівника при виконанні службових обов’язків, то саме відповідач має відшкодувати матеріальну та моральну шкоду.
Матеріальна шкода полягає у такому. __________________________________ та складає _________________________________________________________.
(Підставити обставини, які обумовлюють матеріальну шкоду, докази, якими вона підтверджується, та суму спричиненої матеріальної шкоди.)
Моральна шкода полягає у тому, що відносно мене було необґрунтовано винесено постанову, мене необґрунтовано звинувачено у вчиненні правопорушення. При цьому мені фактично було відмовлено у будь-якій можливості захисту своїх інтересів, враховуючи те, у якому порядку винесено постанову. Я відчув абсолютну безпомічність перед посадовими (службовими) особами органів державної влади, що підірвало у мене віру у можливість захисту своїх інтересів правовими методами. До того ж, внаслідок неправомірних дій посадової (службової) особи відповідача я був змушений витрачати час на збирання доказів, складання документів, звернення до суду, участь у судових засіданнях. У мене зірвалися життєві плани, я змушений нервуватися, уся ця ситуація (починаючи із винесення несправедливої постанови щодо мене) є для мене стресовою, і кожне судове засідання у справі призводить до поглиблення цього стресу. Причинену мені таким чином моральну шкоду відшкодувати адекватно та повністю у матеріальній формі неможливо, але суму, яка б могла частково загладити мої моральні страждання, я оцінюю у ____________________________________________________
__________________.
(Підставити суму, у яку позивач оцінює моральну шкоду.)
На підставі викладеного, керуючись ст.ст..4, 6 КАС України, стст.287, 288 КпАП України,

ПРОШУ:

1. Викликати у судове засідання по справі, належно повідомивши про дату, мене, представника відповідача та посадову особу, якою винесено постанову про адміністративне правопорушення;
2. Зазначену постанову у справі про адмніністративне правопорушення визнати недійсною та скасувати, а справу про адміністративне правопорушення щодо мене закрити, за відсутністю у моїх діях складу такого правопорушення.
3. На відшкодування матеріальної шкоди стягнути з відповідача на ___________________________________________________________. (Підставити суму.)
4. На відшкодування моральної шкоди стягнути з відповідача ___________________________________________________________. (Підставити суму.)


„___”__________ 20__р.

(Підпис)

Додатки:
1. Копія позовної заяви;
2. Копії протоколу та постанови про адміністративне правопорушення на ___ аркушах.
3. Документи на підтвердження факту спричинення та розміру матеріальної шкоди на ______ аркушах.
(Вказати, які документи.)

Тема: "Визир".

[quote name=’ЧП Литвинчук А. А.’ firm_id=’15418328905’ post=’106507’ date=’11.03.2009 12:29’]
Подскажите где скачать образец заявления в суд,адвокат загнул 200грн,а штраф 300грн нет смысла выходит подавать жалобу в суд

http://mylaw.com.ua/docs/doc/34/download

Тема: "Визир".

[quote name=’ЧП Кличков Д. А.’ firm_id=’16761256028’ post=’106256’ date=’10.03.2009 18:32’
Подскажите, чем чревата перевозка взрывоопастного груза???, не имея соответствующего разрешения.

Нарушение правил перевозки опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и многотоннажных ТС

штраф на водителей 510-680 грн и на должностные лица - 680-850 грнВ Киевесуществует фирма "WIZARD",ул. Новоконстантиновская,9 ,имеющая филлиалы в городах Украины, торгует САНТЕХНИКОЙ.Перевозку осуществляет из Киева в фил-лы.Во-первых загрузка длится 12часов.Товар загружается не на палетах,а насипью- хотя сантехника дорогостоящая.На требование разместить груз соответственно на складе отвечают- Мы знаем как грузить. Кроме того в закрытых коробках пытаются загрузить битый товар! Руководство филлиала было поставлено в известность о проблемах на загрузке. На что был получен ответ - ВСЕ НОРМАЛЬНО.ВОДИТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ОТКРЫВАТЬ КАЖДУЮ УПАКОВКУ И КОНТРОЛИРОВАТЬ. МЫ ТОВАР ПРИНИМАЕМ ПОПАЛЕТНО.-Груз доставлен в город Симферополь под пломбами .В процессе выгрузки никаких притензий к грузу и водителю небыло.ПОТОМ НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ! После полной выгрузки начинают искать причины чтобы неоплатить фракт. Тоесть : сначала хотели повесить разбитый умывальник , который был загружен в таком виде из Киева , после неудачной попытки предложили купить ненужную ванную ! Этого оказалось мало - добавили две душевые кабины!Директор фил-ла разговаривать отказытается.Отвтвсенные лица ничего не в силах сделать.За бракованый товар должны платить МЫ.100% РАЗВОД.ЗАЯВКИ, ДОКУМЕНТЫ "ЛЕВЫЕ".Работают через ООО Д-ТРАНС.г.Харьков.Таким образом доставляют себе груз.И мы действительно уже не первые!Сумма предлагаемой покупке равна сумме фракта! БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Чистая правда тоже работали через Д-Транс Харьковский в прошлом году только рейс был Львов-Симферополь по заявке было 18тон везли ванны нагрузили 25тон и в Симферолполе на выгрузке начался развод вообщем высчитали за ванну за перегруз даже речи не вели доказывать что-то бесполезно.


У Вас ещё всё впереди был у меня такой Маз точно 2000года с однодисковым сцеплением за 100000 пробега снимали три раза коробку обрывало то лепестки на корзине то вырывало выжимной с лепестков промучился я с ним больше года и продал,купил Даф 95 ХF380 1998 года выпуска c которым в 10 раз проблем меньше, а запчасти на Маз сейчас уже не на много дешевле чем на иномарку,а качество запчастей на Маз мягко говоря оставляет желать лучшего.


Днепропетровск.ДТ-4.60грн 4.85грн.Я в ШОКЕ!!!

Донецк 5-5.5грн на утро 08.11.2007

Тема: Цены!!

Уважаемые перевозчики!!!
Внимание цены на топливо растут каждый день (цена по Украине на ДТ начиная от 4,20 и заканчивая 4,60) и мы не знаем, что будет завтра с ценой. Некоторые перевозчики досих пор ездят по старым ценам, давайте вместе поднимать цену на перевозки, потому что мы работаем в ноль. Вплоть до остановки автомобилей. А также хочу учесть, что цены на автозапчасти растут быстрее, чем топливо. ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!!!Уже народ поднял цены , Из Одессы на Херсон за 1500 не можем уехать уже 4-ый день

В Одессе просто сейчас нет транспорта

Тема: Цены!!

За 3 часа цена на ДТ выросла до 4.35, что теперь делать, крутить винты дальше !!?

Со стороны Полтавы до Киева на ТНК везде 4.50 дизтопливо