Где перевозчику из Донецкой или Луганской обл. получить Таможенное свидетельство?
ახალი შეტყობინებები
პოსტების რაოდენობა 145
ავტორი
შეტყობინება

Оказываем помощь в получении Таможенного свидетельства перевозчикам неучастникам АСМАП из Донецкой или Луганской обл. (050)054-20-10


მეტი

перевозчикам из Донецкой, Луганской и др. обл. помогаем получить Таможенное свидетельство


მეტი

Таможенное свидетельство перевозчикам неучастникам АСМАП, любой регион


მეტი

Оформление таможенного свидетельства перевозчикам неучастникам АСМАП


მეტი

Оформление таможенного свидетельства перевозчикам неучастникам АСМАП


А зачем оно не участнику АсМАП? Какое отношение он (не участник) имеет к Конвенции МДП? Вам хочется денег заработать?


მეტი

Оформление таможенного свидетельства перевозчикам неучастникам АСМАП


А зачем оно не участнику АсМАП? Какое отношение он (не участник) имеет к Конвенции МДП? Вам хочется денег заработать?
Ты чего работаешь за спасибо что ли!!! а что такое асмап то не тебе судить ...а то смотри завтра сам сопли роспустиш!!!!!


მეტი

ЦитатаЦитата (ЗИРКА, ЧП ТК, 13.01.2015 18:58):
Оформление таможенного свидетельства перевозчикам неучастникам АСМАП


А зачем оно не участнику АсМАП? Какое отношение он (не участник) имеет к Конвенции МДП? Вам хочется денег заработать?
Ты чего работаешь за спасибо что ли!!! а что такое асмап то не тебе судить ...а то смотри завтра сам сопли роспустиш!!!!!
Я не член АСМАПА с с 2002 года ездию в любую страну.. а на данный момент только на Беларусь и никогда проблем не было по этому читайте закон и статья 10 64 пока в законе но не везде.. прошу заметить... но очеь жаль что у нас так поделили страну...


მეტი

ЦитатаЦитата (ЗИРКА, ЧП ТК, 13.01.2015 18:58):
Оформление таможенного свидетельства перевозчикам неучастникам АСМАП


А зачем оно не участнику АсМАП? Какое отношение он (не участник) имеет к Конвенции МДП? Вам хочется денег заработать?
Ты чего работаешь за спасибо что ли!!! а что такое асмап то не тебе судить ...а то смотри завтра сам сопли роспустиш!!!!!


В адвокаты записался и пускаешь сопли! Вот тебе то как раз про АсМАП и нечего судить! Даже написать аббревиатуру правильно не можешь. Я участник АсМАП с 1996г., причем не ассоциированный, а действительный.


მეტი

ЦитатаЦитата (ЗИРКА, ЧП ТК, 13.01.2015 18:58):
Оформление таможенного свидетельства перевозчикам неучастникам АСМАП


А зачем оно не участнику АсМАП? Какое отношение он (не участник) имеет к Конвенции МДП? Вам хочется денег заработать?
Ты чего работаешь за спасибо что ли!!! а что такое асмап то не тебе судить ...а то смотри завтра сам сопли роспустиш!!!!!


А если за деньги, то почем нынче совесть? Или этот артефакт уже не имеет цены?
А


მეტი
Александр

ЦитатаЦитата (ЗИРКА, ЧП ТК, 13.01.2015 19:03):
ЦитатаЦитата (ЗИРКА, ЧП ТК, 13.01.2015 18:58):
Оформление таможенного свидетельства перевозчикам неучастникам АСМАП


А зачем оно не участнику АсМАП? Какое отношение он (не участник) имеет к Конвенции МДП? Вам хочется денег заработать?
Ты чего работаешь за спасибо что ли!!! а что такое асмап то не тебе судить ...а то смотри завтра сам сопли роспустиш!!!!!
Я не член АСМАПА с с 2002 года ездию в любую страну.. а на данный момент только на Беларусь и никогда проблем не было по этому читайте закон и статья 10 64 пока в законе но не везде.. прошу заметить... но очеь жаль что у нас так поделили страну...К сведению, 1024 никакая не статья, а Приказ МинФина, и касается он перевозок в системе МДП(Конвенция МДП 1975г), т.е. по CARNET TIR, при перевозках по CMR (Конвенция о договоре ....1956г).МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.10.2012 № 1064
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2012 р. за № 1787/22099
Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
Відповідно до Митного кодексу України, Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом Державної митної служби України від 21 листопада 2001 року № 755, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 року за № 1036/6227 (у редакції наказу Державної митної служби України від 05 березня 2004 року № 172), та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 27 січня 2011 року № 59 “Про затвердження Порядку видачі свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2011 року за № 218/18956.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (Юрченко К.Г.) розробити й увести в експлуатацію програмно-інформаційний комплекс з формування журналу реєстрації видачі свідоцтва відповідності та присвоєння реєстраційного номера свідоцтву відповідності в Єдиній автоматизованій системі Держмитслужби та застосування його відомостей у відповідних програмно-інформаційних комплексах при здійсненні видачі свідоцтва відповідності.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 45 днів з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.
Міністр Ю. Колобов
________________________________________
ПОРЯДОК
видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів під час видачі свідоцтва про допущення механічного дорожнього транспортного засобу, причепа, напівпричепа, призначеного для його буксирування таким транспортним засобом (далі – ТЗ), власник якого здійснює автомобільні перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (далі – Конвенція МДП), до перевезення товарів під митними печатками та пломбами.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
власник ТЗ – юридична чи фізична о��оба – підприємець, якій ТЗ належить на праві власності або користування;
заявник – власник ТЗ або належним чином уповноважена ним особа;
митний орган видачі – митний орган, який здійснює видачу свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами, у зоні діяльності якого розташований цей власник ТЗ (за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця);
Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (далі – свідоцтво про допущення) – документ, зразок якого наведений у додатку 4 до Конвенції МДП, який засвідчує відповідність вантажного відділення автомобільного транспортного засобу міжнародним технічним вимогам, установленим Конвенцією МДП.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Конвенцією МДП, іншими нормативно-правовими актами України.
1.3. Свідоцтво про допущення видається тільки на ТЗ, вантажні відділення яких відповідають міжнародним технічним вимогам, які визначені у додатку 2 до Конвенції МДП (далі – міжнародні технічні вимоги).
1.4. Свідоцтво про допущення видається митним органом видачі власнику ТЗ протягом одного робочого дня (але не пізніше наступного робочого дня) після надання повного пакета документів і подання ТЗ до огляду.
1.5. Огляд ТЗ здійснюється у місці, визначеному наказом митного органу видачі, посадовими особами митного органу видачі, на яких покладено функції здійснення митного контролю при допущенні ТЗ до перевезень товарів під митними печатками та пломбами.
1.6. За рішенням керівника митного органу видачі або уповноваженої ним особи огляд ТЗ може здійснюватися на території підприємства або у визначеному в заяві власника ТЗ місці за умови надання ним відповідної заяви у таких випадках:
оформлення значної кількості ТЗ (більше ніж 10);
значна відстань від місця стоянки ТЗ до місць розташування підрозділів митного органу видачі, на посадових осіб яких покладено функції здійснення митного контролю при допущенні ТЗ до перевезень товарів під митними печатками та пломбами;
неможливість подання ТЗ у місце, визначене наказом митного органу видачі для здійснення його огляду, у зв'язку з технічними обмеженнями (обмеженнями, пов’язаними із габаритами ТЗ, тощо).
1.7. У разі втрати свідоцтва про допущення власником ТЗ або його вилучення митними органами дублікат свідоцтва про допущення не видається. Власник ТЗ звертається до митного органу видачі щодо проходження процедури допущення ТЗ і отримання нового свідоцтва про допущення.
1.8. Якщо митними органами виявлено, що ТЗ, на який видано свідоцтво про допущення, не відповідає міжнародним технічним вимогам, митне забезпечення на вантажне відділення може бути накладене лише після приведення його у відповідність із міжнародними технічними вимогами.
1.9. Наявність свідоцтва про допущення є обов’язковим для перевезення товарів під митними печатками та пломбами ТЗ, власник якого здійснює автомобільні перевезення на умовах Конвенції МДП.
1.10. Якщо основні характеристики ТЗ були змінені, то свідоцтво про допущення цього ТЗ втрачає силу, ТЗ підлягає процедурі нового допущення перед тим, як його можна буде використовувати для перевезень, уповноважена посадова особа митного органу видачі вносить відмітку про недійсність цього свідоцтва до електронного Журналу реєстрації видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (далі – електронний Журнал), форма якого наведена в додатку до цього Порядку.
1.11. Присвоєння свідоцтву про допущення реєстраційного номера та ведення електронного Журналу здійснюються за допомогою Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів (далі – ЄАІС). Порядковий номер свідоцтва про допущення присвоюється в порядку зростання, є наскрізним для всіх митних органів та починається з одиниці.
1.12. Для ТЗ, що перевозять великовагові або громіздкі вантажі, у тому числі контейнери або ТЗ тощо, свідоцтво про допущення не потрібне.
1.13. Оригінал свідоцтва про допущення та завірений комплект фотографій або креслень (малюнків) повинні супроводжувати дорожній ТЗ.
1.14. Строк дії свідоцтва про допущення – два роки з дня його оформлення. Після закінчення цього строку ТЗ повинні пред’являтися митному органу видачі або, якщо ТЗ не підлягає реєстрації – митниці країни, в якій проживає його власник або користувач, для перевірк�� та для продовження дії свідоцтва про допущення.
1.15. У разі надання тимчасового реєстраційного талона на ТЗ дія свідоцтва про допущення обмежується строком дії тимчасового реєстраційного талона, але не більше 2 років.
1.16. Якщо свідоцтво про допущення вилучається, то посадовою особою митного органу робиться у графі 12 свідоцтва про допущення запис, що обґрунтовує вилучення свідоцтва про допущення, та ставляться підпис і відбиток особистої номерної печатки (далі – ОНП) посадової особи митного органу, яка вилучила свідоцтво про допущення.
1.17. Митний орган, який вилучив свідоцтво про допущення, негайно направляє вилучене свідоцтво про допущення до митного органу видачі.
1.18. Митний орган видачі фіксує факт вилучення свідоцтва про допущення та вносить до графи 11 електронного Журналу відповідну відмітку.
1.19. Свідоцтво про допущення, комплект документів і фотографій або креслень (малюнків), поданих заявником для одержання (продовження строку) свідоцтва про допущення, видаються заявнику з обов’язковим зазначенням на зворотному боці письмової заяви відмітки про отримання свідоцтва про допущення та документів:
"Отримано
_________________________________________________________________".
(ініціали, прізвище особи, яка отримала документи; підпис, дата отримання)
II. Порядок заповнення свідоцтва про допущення
2.1. На кожний допущений до перевезень на умовах Конвенції МДП ТЗ видається свідоцтво про допущення. Бланк свідоцтва про допущення друкується українською та англійською мовами.
2.2. До свідоцтва про допущення додаються фотокартки або креслення (малюнки) ТЗ, які завіряються уповноваженою посадовою особою митного органу видачі шляхом проставляння відбитка ОНП та підпису особи, яка проводила митний огляд ТЗ.
2.3. Усі записи в свідоцтві про допущення робляться заявником друкарським способом українською мовою, крім граф, які заповнюються уповноваженою посадовою особою митного органу видачі (графи 5–12).
2.4. Порядок заповнення свідоцтва про допущення:
2.4.1. Розділ "Розпізнання":
до графи 1 власником ТЗ вноситься номерний знак транспортного засобу;
до графи 2 власником ТЗ вноситься тип транспортного засобу;
до графи 3 власником ТЗ вноситься номер шасі;
до графи 4 власником ТЗ вноситься марка транспортного засобу (або найменування заводу-виробника);
до графи 5 посадовою особою митного органу видачі вносяться службові записи;
до графи 6 посадовою особою митного органу видачі вноситься кількість додатків (фотографій, креслень тощо) до свідоцтва про допущення.
2.4.2. У графі 7 розділу "Допущення" посадовою особою митного органу видачі зазначається строк дії свідоцтва про допущення, а також ставиться "Х" - подібна відмітка у відповідній клітинці про індивідуальне допущення або допущення за типом конструкції, записуються місце проведення оформлення, дата оформлення. Записи в цьому розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу видачі, яка проводила митний огляд ТЗ.
2.4.3. До графи 8 розділу "Володілець" посадовою особою митного органу видачі вносяться найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) володільця у разі, коли свідоцтво про допущення видається на ТЗ, який не підлягає реєстрації.
2.4.4. До графи 9 розділу "Продовження" посадовою особою митного органу видачі вносяться дані, необхідні для продовження строку дії свідоцтва про допущення, характер яких зазначений у відповідних пунктах цієї графи. Записи в цьому розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу видачі, яка проводила митний огляд.
2.4.5. Розділ "Зауваження":
у графі 10 посадовою особою митного органу видачі наводяться дані про виявлені при огляді несправності, зазначається назва митного поста або пункту пропуску, в якому вони були виявлені. Записи в цьому розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу видачі, яка проводила огляд;
до графи 11 посадовою особою митного органу видачі заносяться дані щодо усунення відповідних несправностей, виявлених при огляді й зазначених у графі 10, а також назва митного поста або пункту пропуску. Записи в цьому розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу видачі, яка проводила огляд;
до графи 12 посадовою особою митного органу видачі можуть заноситись інші зауваження, що виникли при огляді, які за своїм характером не впливають на допущення ТЗ до перевезення товарів під митними печатками й пломбами.
2.5. Разом зі свідоцтвом про допущення на паперовому носії подається його електронна копія, яка використовується для прискорення здійснення процедури реєстрації. Інформація, внесена до електронної копії, повинна відповідати інформації, внесеній представником до оригіналу свідоцтва про допущення.
ІІІ. Порядок видачі свідоцтва про допущення
3.1. Для отримання свідоцтва про допущення заявником подаються до митного органу видачі такі документи:
письмова заява довільної форми на ім’я керівника митного органу видачі за підписом власника ТЗ і з його печаткою (за наявності). У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути зазначені місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ власника ТЗ, реєстраційний номерний знак, тип, марка, номер шасі ТЗ. Фізичні особи – підприємці зазначають місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), реєстраційний номерний знак, тип, марку, номер шасі ТЗ;
заповнене свідоцтво про допущення;
копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ в органах Державної автомобільної інспекції МВС України або тимчасового реєстраційного талона, завірена підписом власника ТЗ і його печаткою (за наявності);
комплект фотографій або креслень (малюнків) ТЗ (вид спереду, ззаду, вид з кожного боку, збільшеним планом кожне місце накладення митних печаток та пломб). Зображення повинні бути чіткими та надавати повну інформацію про ТЗ. Фотографії на звороті повинні містити інформацію про ТЗ (реєстраційний номерний знак ТЗ, тип, марка, номер шасі), яка завіряється підписом власника ТЗ і його печаткою (за наявності).
Якщо документи для отримання свідоцтва про допущення подаються уповноваженою особою, додатково пред’являються її паспорт та документ, що засвідчує повноваження цієї особи.
3.2. Уповноважена посадова особа митного органу видачі:
перевіряє правильність заповнення свідоцтва про допущення;
перевіряє відповідність відомостей, унесених до свідоцтва про допущення, звіряє копії наданих документів з оригіналами;
здійснює огляд ТЗ на відповідність його міжнародним технічним вимогам, а також ідентичність зовнішнього вигляду пред’явленого ТЗ наданим фотографіям або кресленням (малюнкам);
за відсутності недоліків та зауважень до ТЗ проводить реєстрацію свідоцтва про допущення в електронному Журналі, присвоює номер, підписує і проставляє відбиток ОНП на свідоцтві про допущення та на зворотному боці кожної фотографії або креслення (малюнка).
3.3. Реєстраційний номер свідоцтва про допущення (цифровий код) складається з тринадцяти знаків та має таку структуру:
ААА/ВВВВ/СССССС,
де ААА – перших три знаки коду митного органу видачі згідно з класифікатором митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;
ВВВВ – чотири цифри поточного року, відокремлені з обох боків скісною лінією;
СССССС – порядковий номер свідоцтва про допущення в електронному Журналі.
3.4. У разі виявлення невідповідності ТЗ міжнародним технічним вимогам митний орган видачі протягом двох робочих днів письмово відмовляє у видачі свідоцтва про допущення із зазначенням аргументованих підстав та повертає заявнику оригінали поданих документів.
IV. Порядок продовження строку дії свідоцтва про допущення
4.1. Для продовження строку дії свідоцтва про допущення заявником подаються такі документи:
письмова заява довільної форми на ім’я керівника митного органу видачі за підписом власника ТЗ і з його печаткою (за наявності). У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути зазначені місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ власника ТЗ, номер свідоцтва про допущення, яке потребує продовження строку дії. Фізичні особи зазначають місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер свідоцтва про допущення, яке потребує продовження;
свідоцтво про допущення, яке потребує продовження;
комплект фотографій або креслень (малюнків) ТЗ з відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу видачі, які поверталися заявнику після оформлення або останнього продовження строку дії свідоцтва.
Якщо документи подаються уповноваженою особою, додатково пред’являються її паспорт та документ, що засвідчує повноваження цієї особи.
4.2. Уповноважена посадова особа митного органу видачі:
здійснює огляд ТЗ відповідно до вимог пункту 3.2 розділу III цього Порядку;
за відсутності зауважень заповнює графу 9 про продовження строку дії та проставляє відбиток ОНП і підпис на свідоцтві про допущення і на зворотному боці кожної фотографії або креслення (малюнка);
заносить інформацію про продовження строку дії свідоцтва про допущення до електронного Журналу.
4.3. Письмова заява разом із копією свідоцтва про допущення залишаються у справах митного органу видачі.
4.4. У разі відсутності повного комплекту документів або внесення змін до конструкції вантажного відділення ТЗ процедура переоформлення свідоцтва про допущення здійснюється відповідно до вимог пунктів 3.1–3.3 розділу III цього Порядку.
V. Допущення транспортних засобів до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП
5.1. ТЗ допускаються митним органом видачі до перевезень товарів під митними печатками та пломбами відповідно до однієї з вказаних процедур:
в індивідуальному порядку;
за типом конструкції (серія ТЗ).
5.2. Якщо ТЗ одного й того самого типу конструкції виготовляються серійно, завод-виробник може звернутися до Держмитслужби України із письмовою заявою про їх допущення за типом конструкції.
5.3. Завод-виробник повинен зазначити у своїй заяві розпізнавальні цифри або літери, які він присвоюватиме типу конструкції ТЗ. До цієї заяви додаються креслення та детальний опис типу конструкції ТЗ, який підлягає допущенню.
5.4. У своїй заяві завод-виробник повинен також надати Держмитслужбі України зобов'язання щодо:
допуску посадових осіб Держмитслужби України до виробництва зазначеного типу конструкції;
інформування Держмитслужби України про будь-які зміни в кресленнях або в детальному описі конструкції до того, як ці зміни будуть здійснені;
нанесення на видному місці на ТЗ розпізнавальних цифр або літер типу конструкції, а також порядкового номера (заводського номера) кожного серійно виготовленого ТЗ цього типу.
5.5. Держмитслужба України в письмовій формі повідомляє завод-виробник та митні органи про своє рішення щодо допущення ТЗ до перевезення товарів під митними печатками й пломбами за типом конструкції.
5.6. Жодний ТЗ не може бути допущений до перевезень товарів під митними печатками й пломбами за типом конструкції, якщо Держмитслужба України не дійшла висновку на підставі огляду одного або декількох виготовлених за цим типом ТЗ, що ТЗ цього типу відповідають міжнародним технічним вимогам.
5.7. Митний орган видачі вживає заходів для видачі належним чином завіреного ним свідоцтва про допущення для кожного ТЗ, виготовленого відповідно до допущеного типу конструкції.
5.8. Якщо ТЗ, який допущено до перевезень за типом конструкції, імпортується в Україну з іншої країни, яка є договірною стороною Конвенції МДП, проведення додаткової процедури допущення ТЗ у зв’язку із ввезенням не потребується.


Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку


М.О. Чмерук


Для неучастников АсМАП свидетельство не нужно, т.к. перевозка без использования книжек МДП.. Умейте отстаивать свои права.


მეტი

Для получения подробной информации по получению таможенного свидетельства обращайтесь по тел. (050)054-20-10


მეტი

Таможенное свидетельство неучастникам АСМАП. (050)054-20-10


მეტი

Помощь при оформлении Таможенного свидетельства неучастникам АСМАП. (050)054-20-10


მეტი

Таможенное свидетельство, любой регион, не участникам АСМАП. Подробная информация по телефону (050)054-20-10, (067)260-47-93, (063)874-00-82


მეტი

Оформить Таможенное свидетельство физическим лицам предпринимателям (ФЛП, ЧП, ФОП) стало ещё проще!!!. Местонахождение не имеет значения, не нужно становиться участником АСМАП. Подробная информация по телефону (050)054-20-10, (067)260-47-93, (063)874-00-82


მეტი

Оформление Таможенного свидетельства. Фингарантия транзита Россия. Таможенно-брокерские услуги. обращайтесь по тел. (050)054-20-10, (067)260-47-93, (063)874-00-82, или пишите через наш профиль ларди.
Есть бланки CMR (6 листов, 12 листов), международные путевые листы Ф №1.


მეტი

Оформление таможенного свидетельства перевозчикам неучастникам АСМАП


А зачем оно не участнику АсМАП? Какое отношение он (не участник) имеет к Конвенции МДП? Вам хочется денег заработать?
Подобные вопросы обычно задают дилетанты.


მეტი

Это точно замечено!!!и не надо нам на тут тыкать указы мы их знаем поверь и может даже больше...я бы посмотрел как бы он прошел РФ гланицу и с Нового Года и РБ уже дуркует...а насчет законов то я могу сказать так что с 2000-по 2004 год я ездил по всему миру на сцепке БДФ без допуска [ там.свид.] и всем доказывал почему его у меня нет и не должно быть.. хотя и по TIR постоянно ходил.. но есть славный город ОДЕССА там меня не затаможили продержав 10 дней и на разгрузку был с камыше.. Вот и ответь мне как я ездил и как таможился и почем ОДЕССА не затаможила и я посмотрю какой ты грамотей...


მეტი

Оформление Таможенного свидетельства. Фингарантия транзита Россия. Таможенно-брокерские услуги. обращайтесь по тел. (050)054-20-10, (067)260-47-93, (063)874-00-82, или пишите через наш профиль ларди.
Есть бланки CMR (6 листов, 12 листов), международные путевые листы Ф №1.Спасибо большое Дмитрию за помощь,


მეტი

Таможенное свидетельство. Информация по тел. (050)054-20-10


მეტი
ვინ კითხულობს თემას
მომხმარებელი 0
სტუმარი 0