ტვირთების ძიება Житомир=>Житомир

ქვეყნები
ინფორმაცია
საიდან/ სად
თარიღი
ტრანსპორტი
საიდან
სად
ტვირთი
გადახდა
კონტაქტები
UA - UA
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
28.04  – 10.02.2022
პრემიუმი! მარშრუტი
მთლიან ლითონის ძარა
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 5 ტ 35 მ3 1 ა/მ დატვირთვა: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი, ორიგინალით
UA - UA
საიდან
  • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
სად
  • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
28.04  – 10.02.2022
მთლიან ლითონის ძარა
  • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
  • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 5 ტ 35 მ3 1 ა/მ დატვირთვა: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი, ორიგინალით
  • ბეჭედი

1.5 საათი
1.5 - 3 საათი
სამ საათზე უფრო ადრე
ჩანაწერები ნაპოვნია: 1, ჩვენებულ იქნა: 1 , ახალი: 0
განაცხადი
არჩეული განაცხადების ბეჭდვა
ჩანიშვნა

ჩანიშვნას განაცხადზე ხედავთ მხოლოდ თქვენ