ტვირთების გადაზიდვა უკრაინა=>უკრაინა

ქვეყნები
ინფორმაცია
საიდან/ სად
თარიღი
ტრანსპორტი
საიდან
სად
ინფორმაცია ა/მ-ზე
გადახდა
კონტაქტები
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06
ტენტი
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
22 ტ 94 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06 
ტენტი
22 ტ 94 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
სად
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
18.06 
ტენტი
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
22 ტ 94 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06
ტენტი
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
22 ტ 94 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06 
ტენტი
22 ტ 94 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
18.06 
ტენტი
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
22 ტ 94 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
თვითმცლელი
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
12 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
თვითმცლელი
12 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
სად
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
18.06  – 31.12
თვითმცლელი
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
12 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ტენტი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
12 ტ 50 მ3 დ. 7.9 მ შ. 2.43 მ ვ. 2.6 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ტენტი
12 ტ 50 მ3 დ. 7.9 მ შ. 2.43 მ ვ. 2.6 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
18.06  – 31.12
ტენტი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
12 ტ 50 მ3 დ. 7.9 მ შ. 2.43 მ ვ. 2.6 მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ტენტი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
20 ტ 100 მ3 დ. 16 მ შ. 2.43 მ ვ. 2.6 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ტენტი
20 ტ 100 მ3 დ. 16 მ შ. 2.43 მ ვ. 2.6 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
18.06  – 31.12
ტენტი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
20 ტ 100 მ3 დ. 16 მ შ. 2.43 მ ვ. 2.6 მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
თვითმცლელი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
12 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
თვითმცლელი
12 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
18.06  – 31.12
თვითმცლელი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
12 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
მარცვალმზიდი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
20 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
მარცვალმზიდი
20 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
18.06  – 31.12
მარცვალმზიდი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
20 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ტენტი
 • ბელაია-ცერკოვი (კიევის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ტენტი
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
საიდან
 • ბელაია-ცერკოვი (კიევის ოლქი)
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
18.06  – 31.12
ტენტი
 • ბელაია-ცერკოვი (კიევის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
 • ჩერნიგოვი (ჩერნიგოვის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ტენტი
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
სად
 • ჩერნიგოვი (ჩერნიგოვის ოლქი)
18.06  – 31.12
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
 • ჩერნიგოვი (ჩერნიგოვის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • კრემენჩუგი (პოლტავის ოლქი)
20 ტ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, განივის მოხსნით, ტენტის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ტენტი
20 ტ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, განივის მოხსნით, ტენტის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • კრემენჩუგი (პოლტავის ოლქი)
18.06  – 31.12
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • კრემენჩუგი (პოლტავის ოლქი)
20 ტ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, განივის მოხსნით, ტენტის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.47 მ ვ. 2.6 მ
3000 გრივნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ტენტი
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.47 მ ვ. 2.6 მ
3000 გრივნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
18.06  – 31.12
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.47 მ ვ. 2.6 მ
3000 გრივნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ტენტი
 • პოპელნია (ჟიტომირის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ტენტი
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
საიდან
 • პოპელნია (ჟიტომირის ოლქი)
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
18.06  – 31.12
ტენტი
 • პოპელნია (ჟიტომირის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ბორტიანი / ღია
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
20 ტ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 1 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ბორტიანი / ღია
20 ტ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 1 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
18.06  – 31.12
ბორტიანი / ღია
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
20 ტ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 1 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06
ტენტი
 • ბოროდიანკა (კიევის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
20 ტ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06 
ტენტი
20 ტ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
საიდან
 • ბოროდიანკა (კიევის ოლქი)
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
18.06 
ტენტი
 • ბოროდიანკა (კიევის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
20 ტ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ტენტი
 • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ტენტი
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
საიდან
 • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
18.06  – 31.12
ტენტი
 • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
 • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
28 გრივნა/კმ კომბ.
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ტენტი
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
28 გრივნა/კმ კომბ.
UA - UA
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
სად
 • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
18.06  – 31.12
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
 • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
28 გრივნა/კმ კომბ.
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ტენტი
 • ძველი პეტრივცი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
20 ტ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ტენტი
20 ტ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
საიდან
 • ძველი პეტრივცი (კიევის ოლქი)
სად
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
18.06  – 31.12
ტენტი
 • ძველი პეტრივცი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
20 ტ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06
ტენტი
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
20 ტ 94 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
3000 გრივნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06 
ტენტი
20 ტ 94 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
3000 გრივნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
საიდან
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
სად
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
18.06 
ტენტი
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
20 ტ 94 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.78 მ
3000 გრივნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ ელექტრონული გადახდა, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ტენტი
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ ელექტრონული გადახდა, ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
სად
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
18.06  – 31.12
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ ელექტრონული გადახდა, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
UA - UA
18.06 – 31.12
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
 • როვნო (როვნოს ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
18.06  – 31.12
ტენტი
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
UA - UA
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
სად
 • როვნო (როვნოს ოლქი)
18.06  – 31.12
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • ბორისპოლი (კიევის ოლქი)
 • როვნო (როვნოს ოლქი)
20 ტ 87 მ3 დატვირთვა: უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.48 მ ვ. 2.6 მ
28 გრივნა/კმ კომბ., ჩამოტვირთვაზე

1.5 საათი
1.5 - 3 საათი
სამ საათზე უფრო ადრე
განაცხადი
არჩეული განაცხადების ბეჭდვა
ჩანიშვნა

ჩანიშვნას განაცხადზე ხედავთ მხოლოდ თქვენ