1. Bendra informacija

 

1.1. Paraiška – pranešimas, kurį Naudotojas pateikia «Lardi-Trans» svetainės skyriuose «Kroviniai» ir «Transportas», užpildydamas specialią formą. Šiame pranešime nurodomas išimtinai pasiūlymas dėl būtinybės pervežti krovinį ir (arba) pasiūlymas dėl turimo laisvo transporto krovinių pervežimui.

 

1.2. Bet kuris Naudotojas gali pateikti paraiškas išimtinai po sėkmingos registracijos «Lardi-Trans» svetainėje.

 

1.3. Bet kurią paraišką svetainės administracija gali patikrinti, ar ji atitinka šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

1.4. Gavusi Naudotojo skundą, svetainės administracija būtinai tikrina ar paraiška atitinka galiojančių Ukrainos įstatymų reikalavimus, «Lardi-Trans» svetainės Naudotojo sutarties reikalavimus ir šių Taisyklių reikalavimus.

 

1.5. Svetainės Naudotojai, suaktyvinę paslaugą «Paraiškų peržiūra», turi visišką prieigą prie paraiškų svetainėje, terminale, mobiliose programose, taip pat gaudami pranešimų siuntimus.

 

1.6. Asmenys, kurie nėra registruoti «Lardi-Trans» svetainės Naudotojai, gali peržiūrėti paraiškas ir naudoti atitinkamus paraiškų paieškos filtrus, tačiau negali peržiūrėti kontaktinės informacijos paraiškose.

 

2. Paraiškų pateikimo taisyklės

 

2.1. Norint pateikti paraišką su pasiūlymu dėl būtinybės pervežti krovinį ir (arba) pasiūlymu dėl turimo laisvo transporto krovinių pervežimui, reikia užpildyti visus privalomus laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, atitinkamame svetainės skyriuje paraiškos pridėjimo formoje.

 

2.2. Visa paraiškoje pateikiama informacija turi atitikti paraišką pateikusio Naudotojo informaciją.

 

2.3. Atsakomybę už paraiškoje nurodytos informacijos patikimumą prisiima Naudotojas, pateikęs atitinkamą paraišką.

 

2.4. Visi teigiami ir neigiami atsiliepimai apie pateiktų paraiškų atlikimą yra adresuojami ir yra susiję išimtinai su paraišką pateikusiu Naudotoju ir Naudotoju, kuris akceptavo paraišką (sutiko su jos sąlygomis).

 

2.5. Paraiškos pateikimas ir jos akceptas (sutikimas su jos sąlygomis) gali būti vykdomas naudojant papildomus tikrinimo būdus, pavyzdžiui, Naudotojo papildomų kodų įvedimu, atsiųstus jam profilyje nurodytu elektroniniu paštu ar mobiliojo telefono numeriu.

 

2.6. Paraiška nebus paskelbta «Lardi-Trans» svetainėje tuo atveju, jei nebuvo įvykdytos papildomos patikrinimo priemonės.

 

2.7. Pateikdamas paraišką dėl turimo krovinio ar laisvo transporto, Naudotojas turi teisę pridėti nuotrauką ar kitą grafinį vaizdą, kuris leidžia gauti išsamesnę informaciją arba detalesnį suvokimą apie krovinį ir (arba) transporto priemonę, nurodytą atitinkamoje paraiškoje.

 

3. Paraiškų teikimo apribojimai

 

3.1. Draudžiama pateikti paraišką trečiųjų asmenų interesais ir (arba) fizinių asmenų, juridinių asmenų ar individualių verslininkų, kurie nėra registruoti «Lardi-Trans» svetainės Naudotojai, vardu.

 

3.2. Draudžiama dėti paraiškas, kuriose pateikiami kiti pasiūlymai, išskyrus pasiūlymus dėl būtinybės pervežti krovinius ir (arba) pasiūlymus dėl turimo laisvo transporto krovinių pervežimui.

 

3.3. Draudžiama naudoti nešvankybes ir (arba) paslėptus keiksmažodžius (ypač, bet neišimtinai nešvankius žodžius (frazes), kurių atskiros raidės yra pakeistos kitais simboliais).

 

3.4. Draudžiama rašyti žodžius visomis didžiosiomis raidėmis, išskyrus oficialius pavadinimus, pavadinimus ir (arba) santrumpas.

 

3.5. Paraiškoje draudžiama nurodyti informaciją, nesutampančią su paraišką teikiančio Naudotojo profilyje esančia informacija.

 

3.6. Draudžiama atnaujinti paraiškas dažniau nei 1 kartą per 30 minučių.

 

3.7. Draudžiama nurodyti tą patį krovinį/transportą keliose vienodose paraiškose (klonose).

 

3.8. Draudžiama rašyti žodžius per tarpą, pavyzdžiui, taip: «S K U B I A I K R O V I N Y S», «K i j e v a s» ir t.t.

 

3.9. Paraiškose draudžiama dėti kontaktinę informaciją (telefono numerius, adresus, ICQ ir t.t.) bet kuriuose laukose, išskyrus lauką «Kontaktinė informacija».

 

3.10. «Pastaboje» gali būti nurodyta tik ta informacija, kuriai paraiškos formoje nenumatyti specialūs laukai.

 

3.11. Informaciją paraiškos formoje reikia užpildyti išimtinai pagal laukų paskirtis.

 

3.12. Paraiškoje dėl krovinių pervežimo, atitinkamuose laukuose būtina nurodyti tikslius pakrovimo/iškrovimo punktus.

 

3.13. Pridedant nuotrauką prie paraiškos ar kitą grafinį krovinio ir (arba) transporto priemonės vaizdą, draudžiama pridėti nuotraukų ar kitų grafinių vaizdų, kurie:

3.13.1. pateikia BET KOKIA informacija, išskyrus informaciją apie krovinį ir (arba) transporto priemonę, nurodytą atitinkamoje paraiškoje,

3.13.2. pateikia bet kokią reklaminę informaciją, pavyzdžiui (bet ne išimtinai): telefono numerius, skelbimų tekstus, reklamos šūkius ir t.t.,

3.13.3. pateikia asmeninę paraiškos autoriaus ar trečiųjų asmenų informaciją, pavyzdžiui (bet ne išimtinai): žmonių, pastatų, asmens dokumentų vaizdai ir t. t.,

3.13.4. pateikia informaciją, kuri yra saugoma autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių, pavyzdžiui (bet ne išimtinai): meno kūrinių atvaizdai, prekės ženklai, logotipai, šriftai ir t.t.,

3.13.5. pateikia informaciją, kuri pažeidžia galiojančius Ukrainos, NVS šalių ir Europos Sąjungos įstatymų nuostatas, pavyzdžiui (bet ne išimtinai): vaizdai, kuriuose yra šūkiai kurstyti neapykantą religiniais ar etniniais pagrindais, pornografiniai vaizdai ir t.t.

 

4. Paraiškų pašalinimas ir Naudotojų atsakomybė už paraiškų teikimo Taisyklių pažeidimą

 

4.1. Naudotojui pažeidus 3 skyriaus punktų 3.1, 3.2, 3.3 nuostatas šių paraiškų teikimo Taisyklių - nurodyta paraiška ištrinama, o ją paskelbusiam Naudotojui blokuojama galimybė pateikti paraiškas.

 

4.2. Atblokuoti galimybę teikti paraiškas atlieka svetainės administracija, išnagrinėjusi Naudotojo kreipimąsi į svetainės administraciją su paaiškinimu dėl šių Taisyklių reikalavimų pažeidimo priežasčių.

 

4.3. Naudotojui pakartotinai pažeidus 3 skyriaus punktų 3.1, 3.2, 3.3 nuostatas šių paraiškų teikimo Taisyklių - nurodyta paraiška ištrinama, o ją paskelbusiam Naudotojui blokuojama galimybė pateikti paraiškas visam laikui.

 

4.4. Naudotojui pažeidus 3 skyriaus punktų 3.4, 3.5, 3.6, 3.7., 3.8., 3.9., 3.13 nuostatas šių paraiškų teikimo Taisyklių - nurodyta paraiška ištrinama.

 

4.5. Naudotojui pakartotinai pažeidus 3 skyriaus punktų 3.4, 3.5, 3.6, 3.7., 3.8., 3.9., 3.13 nuostatas šių paraiškų teikimo Taisyklių - nurodyta paraiška ištrinama, o ją paskelbusiam Naudotojui blokuojama galimybė pateikti paraiškas.

 

4.6. Atblokuoti galimybę teikti paraiškas atlieka svetainės administracija, išnagrinėjusi Naudotojo kreipimąsi į svetainės administraciją su paaiškinimu dėl šių Taisyklių reikalavimų pažeidimo priežasčių.

 

4.7. «Lardi-Trans» svetainės administracija pasilieka teisę ištrinti paraiškas, neatitinkančias galiojančių Ukrainos įstatymų reikalavimu, «Lardi-Trans» svetainės Naudotojo sutarties ir šių Taisyklių reikalavimų, taip pat atsisakyti Naudotojui atblokuoti galimybę pateikti paraiškas remiantis Naudotojo kreipimosi nagrinėjimo rezultatais.

 

5. Neaktualių paraiškų pašalinimas

 

5.1. Paraiškos automatiškai ištrinamos iš svetainės bazės pasibaigus datai, nurodytai paraiškos pridėjimo formos laukelyje «Pakrovimo datos nuo» arba laukelyje «Pakrovimo datos iki».

 

5.2. Tuo atveju, jei paraiška uždaroma anksčiau nei nurodytais terminais, tuomet Naudotojas privalo savarankiškai ištrinti uždarytas ar neaktualias paraiškas.

 

5.3. Ištrintios paraiškos eina į krepšelį. Tokio krepšelio dydis yra toks: mokamiems Naudotojams - 500 paraiškų, Naudotojams, nemokantiems už atitinkamus paketus - 150 paraiškų.

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2020-03-10