1. Informacje ogólne

 

1.1. Zgłoszenie – wiadomość, która jest wysyłana przez Użytkownika w dziale „Ładunki” oraz „Transport” na stronie Lardi-Trans drogą wypełnienia specjalistycznej formy i zawiera wyłącznie propozycję o zapotrzebowaniu transportu ładunku i/lub propozycję o dostępności wolnego pojazdu do transportu ładunku.

 

1.2. Podawać zgłoszenia może dowolny Użytkownik wyłącznie po udanej rejestracji na stronie Lardi-Trans.

 

1.3. Dowolne zgłoszenie może być sprawdzane na zgodność z niniejszym Regulaminem przez administrację strony.

 

1.4. Na skargę Użytkownika administracja Strony obowiązkowo sprawdza zgłoszenie pod kątem zgodności z wymaganiami prawa ukraińskiego, wymaganiami Umowy Użytkownika strony Lardi-Trans oraz z wymaganiami niniejszego Regulaminu.

 

1.5. Użytkownicy strony, którzy mają aktywną usługę „Przegląd zgłoszeń” otrzymują całkowity dostęp do zgłoszeń na stronie, w terminalu, w aplikacjach mobilnych, a także za pomocą otrzymanych newsletterów.

 

1.6. Osoby, które nie są zarejestrowanymi Użytkownikami strony Lardi-Trans mogą przeglądać zgłoszenia oraz korzystać z odpowiednich filtrów wyszukiwania zgłoszeń, lecz nie mają dostępu do informacji kontaktowej w zgłoszeniach.

 

2. Regulamin rozmieszczenia zgłoszeń

 

2.1. Aby rozmieścić zgłoszenie z propozycją o zapotrzebowaniu transportu ładunku i/lub propozycją o dostępności wolnego pojazdu do transportu ładunku, niezbędne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól oznaczonych czerwoną gwiazdką w odpowiedniej sekcji strony w formularzu zgłoszeniowym.

 

2.2. Wszystkie dane w zgłoszeniu powinny odpowiadać danym Użytkownika, który rozmieszcza zgłoszenie.

 

2.3. Odpowiedzialność za wiarygodność podanych w zgłoszeniu danych niesie Użytkownik, który opublikował odpowiednie zgłoszenie.

 

2.4. Wszystkie pozytywne i negatywne opinie o wykonaniu podanych zgłoszeń są adresowane i dotyczą wyłącznie Użytkownika, który zamieścił zgłoszenie oraz Użytkownika, który zaakceptował zgłoszenie (przyjął jej warunki).

 

2.5. Podanie zgłoszenia oraz jego zaakceptowanie (przyjęcie warunków) może odbywać się z wykorzystaniem dodatkowych sposobów weryfikacji, na przykład, poprzez wprowadzenie przez Użytkownika dodatkowych kodów, które zostaną przesłane do niego na wskazane w profilu pocztę elektroniczną lub telefon komórkowy.

 

2.6. W przypadku, jeśli dodatkowe sposoby weryfikacji nie zostaną spełnione, zgłoszenie na stronie Lardi-Trans nie zostanie rozmieszczone.

 

2.7. Przy podaniu zgłoszenia o dostępności ładunku lub transportu, Użytkownik ma prawo dodać zdjęcie lub inny obiekt graficzny, który pozwala uzyskać pełniejsze informacje lub rozszerzone pojęcie o ładunku i / lub pojeździe określonego w odpowiednim wniosku.

 

3. Ograniczenia przy podawaniu zgłoszeń

 

3.1. Zabronione jest podawanie zgłoszeń na rzecz osób trzecich i/lub w imieniu osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorców fizycznych, którzy nie są zarejestrowanymi Użytkownikami strony Lardi-Trans.

 

3.2. Zabronione jest rozmieszczenie zgłoszeń, zawierających inne oferty niż oferty związane z zapotrzebowaniem transportu ładunków i / lub ofert o istnieniu wolnych pojazdów do transportu ładunków.

 

3.3. Zabronione jest wykorzystanie wulgaryzmów i/lub ukrytych wulgaryzmów (w szczególności, lecz nie wyłączając słów (wyrażeń), gdzie poszczególne litery są zamienione na inne symbole).

 

3.4. Zabronione jest napisanie słów wyłącznie dużymi literami, poza napisaniem nazw, tytułów i/lub skrótów.

 

3.5. Zabronione jest podawanie w zgłoszeniu danych, które nie pokrywają się z danymi w profilu Użytkownika, podającego zgłoszenie.

 

3.6. Zabronione jest odnawianie zgłoszeń częściej niż raz w ciągu 30 minut.

 

3.7. Zabronione jest podawanie tego samego ładunku/transportu w kilku identycznych zgłoszeniach (klonach).

 

3.8. Zabronione jest pisanie słów spacją, na przykład, tak: „P I L N Y Ł A D U N E K”, „K i j ó w” i tak dalej.

 

3.9. Zabronione jest rozmieszczenie w zgłoszeniach informacji kontaktowej (numerów telefonów, ICQ i tak dalej) w każdych polach, poza polem „Informacja kontaktowa”.

 

3.10. W polu „Uwagi” można podawać wyłącznie tę informację, dla której nie uwzględniono specjalnych pól w formie zgłoszenia.

 

3.11. Uzupełnienie informacją formy zgłoszeniowej powinno odbywać się wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem pól.

 

3.12. W zgłoszeniu przewozu ładunku niezbędne jest podawanie dokładnych punktów załadunku/rozładunku w odpowiednich polach.

 

3.13. Przy dodawaniu do aplikacji zdjęcia ładunku lub innego obrazu graficznego ładunku i / lub pojazdu, zabrania się dodawania zdjęć lub innych obrazów graficznych, które:

3.13.1. zawierają WSZELKIE informacje, z wyjątkiem informacji o ładunku i / lub pojeździe określonych w odpowiednim zgłoszeniu,

3.13.2. zawierają wszelkie informacje reklamowe, na przykład (ale nie wyłącznie): numery telefonów, teksty ogłoszeń, hasła reklamowe itp.,

3.13.3. zawierają dane osobowe autora zgłoszenia lub stron trzecich, na przykład (ale nie wyłącznie): zdjęcia osób, budynków, dokumentów osobistych itp.,

3.13.4. zawierają informacje chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej, na przykład (ale nie wyłącznie): obrazy dzieł sztuki, znaków towarowych, logo, czcionek itp.,

3.13.5. zawierają informacje, które naruszają przepisy obowiązującego prawa Ukrainy, krajów WNP i Unii Europejskiej, na przykład (ale nie wyłącznie): obrazy zawierające wezwania i nawoływania do nienawiści ze względów religijnych lub etnicznych, obrazy pornograficzne itp.

 

4. Usuwanie zgłoszeń oraz odpowiedzialność Użytkowników za naruszenie Regulaminu podawania zgłoszeń

 

4.1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień z pkt. 3.1., 3.2., 3.3., z rozdziału 3 Regulaminu podawania zgłoszeń – wskazane zgłoszenie jest usuwane, a Użytkownikowi, który zamieścił zgłoszenie, zostanie zablokowana możliwość dodawania zgłoszeń.

 

4.2. Odblokowanie możliwości podawania zgłoszeń odbywa się poprzez administrację strony, po rozpatrzeniu wniosku od Użytkownika z wyjaśnieniami odnośnie przyczyn naruszenia wymagań Regulaminu.

 

4.3. W przypadku powtórnego naruszenia przez Użytkownika postanowień z pkt. 3.1., 3.2., 3.3., z rozdziału 3 owego Regulaminu – wskazane zgłoszenie jest usuwane, a Użytkownikowi, który zamieścił zgłoszenie, zostanie zablokowana możliwość dodawania zgłoszeń na zawsze.

 

4.4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika punktów 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.13 z rozdziału 3 owego Regulaminu podawania zgłoszeń – wskazane zgłoszenie jest usuwane.

 

4.5. W przypadku powtórnego naruszenia przez Użytkownika punktów 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.13 z rozdziału 3 owego Regulaminu rozmieszczania zgłoszeń – wskazane zgłoszenie jest usuwane, a Użytkownikowi, który je zamieścił, zostanie zablokowana możliwość dodawania zgłoszeń.

 

4.6. Odblokowanie możliwości podawania zgłoszeń odbywa się poprzez administrację strony, po rozpatrzeniu wniosku od Użytkownika z wyjaśnieniami odnośnie przyczyn naruszenia wymagań Regulaminu.

 

4.7. Administracja strony Lardi-Trans pozostawia za sobą prawo do usuwania zgłoszeń, które nie odpowiadają wymaganiom obowiązującego prawa Ukrainy, wymaganiom Regulaminu Użytkownika strony Lardi-Trans oraz wymaganiom niniejszego Regulaminu, a także prawo odmówić Użytkownikowi odblokowania możliwości podawania zgłoszeń zgodnie z rezultatem rozpatrzenia wniosku Użytkownika.

 

5. Usuwanie nieaktualnych zgłoszeń

 

5.1. Zgłoszenia automatycznie są usuwane z bazy strony po zakończeniu daty, podanej w polu „Data załadunku od” lub w polu „Data załadunku do” w formie zgłoszeniowej.

 

5.2. W przypadku, jeśli zgłoszenie zostało zamknięte przed upływem podanych terminów, Użytkownik musi samodzielnie usunąć zamknięte lub nieaktualne zgłoszenia.

 

5.3. Usunięte zgłoszenia trafiają do kosza. Pojemność takiego kosza wynosi: 500 zgłoszeń dla płatnych Użytkowników, oraz 150 zgłoszeń dla Użytkowników, którzy nie opłacają odpowiednie pakiety.

 

Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-10