trucksnearme
транспортная экспедиция и единый налог
Новые сообщения
Количество постов 130
Автор
Сообщение

Уважаемые коллеги, прошу поделиться опытом! Если Вы - экспедитор и находитесь на упрощенной системе налогообложения, то включаете ли Вы транзитные средства, поступившие на Ваш расчетный счет в объем выручки от реализации экспедиционных услуг? Кто и какой имеет опыт в спорах с налоговой по определению объема выручки от реализации услуг экспедитора?


Еще

Среди вороха бессмысленного мусора у мсье под псевдонимом ЧП Орлова А.С. поищите решение суда по этому поводу...

...где-то в районе 3000-какого-то сообщения. :)
http://www.lardi-trans.com/forum/index.php?action=show_author_mess&author=23074&user_contact=0

Всегда бы...


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

Есть нормативно-правовые акты, регулирующе посредническую деятельность на едином налоге, есть множество налоговых разъяснений, противоречащих друг другу, есть многочисленная судебная практика на пользу плательщика ед.налога в плане невключения в объем выручки транзитных средств, но в 2010году "фемида" (как и всегда налоговая) тоже начала принимать активное участие в наполнении бюджета, невзирая на законодательство. Самое главное, что толчком всему этому послужило постановление ВСУ от 19.01.2010г.:
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 січня 2010 року N 10/01
Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі: головуючого Терлецького О. О., суддів: Гусака М. Б., Маринченка В. Л., Панталієнка П. В., Самсіна І. Л., Тітова Ю. Г., розглянувши у порядку письмового провадження за винятковими обставинами за скаргою Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську (далі - ДПІ) справу за позовом фізичної особи - підприємця Ф. О. Є. (далі - Підприємець) до ДПІ про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень, встановила:
У травні 2008 року Підприємець звернувся до суду із позовом, в якому просив визнати недійсними податкові повідомлення-рішення від 5 травня 2008 року N 0016711700/0 та N 0016731700. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що Підприємець перебував на спрощеній системі оподаткування і, здійснюючи господарську діяльність, згідно договорів комісії отримав виручку, що складається з сум комісійної винагороди, яка не перевищувала 500000 грн., установленої Указом Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (далі - Указ 727/98).
Івано-Франківський окружний адміністративний суд постановою від 7 липня 2008 року, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 2 грудня 2008 року, позов задовольнив.
Вищий адміністративний суд України ухвалою від 23 липня 2009 року рішення судів першої та апеляційної інстанцій залишив без змін.
Рішення судів мотивовані тим, що кошти, отримані Підприємцем за здійснений продаж товару за договорами комісії, не є виручкою від реалізації продукції в розумінні положень Указу N 727/98, оскільки вся виручка від продажу товару належить комітенту і не є доходом позивача.
У скарзі до Верховного Суду України ДПІ порушила питання про перегляд за винятковими обставинами та скасування зазначеної ухвали Вищого адміністративного суду України та рішень судів першої та апеляційної інстанцій із прийняттям нового - про відмову в задоволенні позову, посилаючись на неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права, а саме статті 1 Указу N 727/98.
Перевіривши за матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення скарги.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що позивач займався підприємницькою діяльністю, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування відповідно до Указу N 727/98.
Згідно договорів комісії N 3 від 7 липня 2006 року та N 3 від 2 січня 2007 року, укладених Товариством з обмеженою відповідальністю "Бізон-ІФ" (комітент) з Підприємцем (комісіонер), останній за дорученням комітента реалізував товар на суму 750374,49 грн. На виконання умов договорів комісії кошти, отримані позивачем від реалізації товару, перераховувалися на рахунок комітента.
У ході проведеної ДПІ перевірки встановлено, що позивач, виконавши умови договорів комісії і отримавши за реалізований товар кошти, був зобов’язаний зареєструватися платником податку на додану вартість (далі - ПДВ), перейти на загальну систему обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, а також сплачувати податки на загальних підставах, починаючи з наступного звітного податкового періоду (підпункт 2.3.1 пункту 2.3 статті 2, пункт 9.4 статті 9 Закону України від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість"; статті 1, 2, 5 Указу N 727/98). Оскільки цього зроблено не було, Підприємцю донараховано ПДВ у розмірі 420928 грн. і застосовано штрафних санкцій на суму 210661 грн., та визначено зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 27653,43 грн.
Указом N 727/98 запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва, пункт перший статті 1 якого надає фізичним особам право перебувати на такій системі оподаткування за умови, якщо вони здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн.
Згідно з положенням пункту 4 статті 1 Указу N 727/98 під виручкою розуміють суму, фактично отриману суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
У разі порушення вимог, установлених статтею 1 цього Указу, платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, починаючи з наступного звітного періоду (кварталу) (стаття 5).
З огляду на викладене вбачається, що позивач, отримавши на власний розрахунковий рахунок суму, яка перевищує дозволений Указом N 727/98 розмір виручки, а саме 500000 грн., повинен був перейти на загальну систему оподаткування.
Надаючи оцінку обставинам у справі, що розглядається, суди залишили поза увагою той факт, що наявність хоча б однієї з таких підстав як: загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), що перевищує допустимий розмір для платників єдиного податку; здійснення операцій або укладання угод на суму, що перевищує допустимий розмір для підприємців - платників єдиного податку; перевищення обсягу виручки, максимально встановленого для платників єдиного податку; недотримання форми розрахунків - передбачають перереєстрацію платника єдиного податку платником податків на загальних підставах. Недотримання строків такої перереєстрації тягне за собою встановлену законом відповідальність.
Оскільки суди попередніх інстанцій не з’ясували всіх обставин справи, яка розглянута з неправильним застосуванням норм права, ухвалені рішення підлягають скасуванню, а справа - направленню на новий розгляд до суду першої інстанції.
На підставі наведеного та керуючись статтями 241 - 243 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України постановила:
Скаргу Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську частково задовольнити.
Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 23 липня 2009 року, ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 2 грудня 2008 року та постанову Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 7 липня 2008 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини 1 статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.


Еще

Хочу добавить, что:
• 11.03.10г. по делу №1-1/2010 Конституционный суд решил: «…конституційний статус Верховного Суду України не передбачає наділення його законодавцем повноваженнями суду касаційної інстанції щодо рішень вищих спеціалізованих судів, які реалізують повноваження касаційної інстанції.»;
• в ЗУ «Про державний бюджет України на 2010р.» предусмотрено в ст.21: «Зобов’язати органи державної податкової служби України оскаржувати рішення усіх судових інстанцій, що прийняті не на користь держави, до прийняття остаточного рішення Верховним Судом України. Дозволити Міністерству фінансів України залучати у 2010 році юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено.». Надати Міністерству фінансів України право використовувати на оплату таких послуг юридичних осіб до п’яти відсотків від фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами здійснення стягнення.»


Еще

Следующий шаг - это дать право местным фискальным органам при недополучения плановых отчислений в бюджет без суда и следствия самостоятельно снимать с Р/С предпринимателей недостающие суммы...

...сейчас они просят авансом.


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

На сайте единого регистра судебных решений http://www.reyestr.court.gov.ua в доказательство всему этому есть 4 решения одного и того же судьи Высшего Административного Суда по аналогичным делам: 1- №К-275/07 от 30.10.08г., 2- №К17482/08 от 10.09.09г., 3- №К-23529/07 от 25.03.10г., 4- № К-10011/08 от 25.03.10г. По двум первым – решение в пользу плательщика ед.налога, по двум вторым – решение в пользу налоговой. Самое главное, что в доказательной части – аналогичный текст по всем 4-м делам, но в двух последних добавлено уже знакомое в решении ВСУ от 19.01.10г. и «безобидное»: «Надаючи оцінку обставинам у справі, що розглядається, суди залишили поза увагою той факт, що наявність хоча б однієї з таких підстав як: загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), що перевищує допустимий розмір для платників єдиного податку; здійснення операцій або укладання угод на суму, що перевищує допустимий розмір для підприємців –платників єдиного податку; перевищення обсягу виручки, максимально встановленого для платників єдиного податку; недотримання форми розрахунків –передбачають перереєстрацію платника єдиного податку платником податків на загальних підставах. Недотримання строків такої перереєстрації тягне за собою встановлену законом відповідальність.» и решения принимаются противоположные двум предыдущим, т.е., в пользу налоговой.


Еще

Может кому-то покажется, что экспедиторов это не касается, либо это касается только физических лиц, а не юридических, но замечу, что законодательно в одной уздечке находятся «упрощенцы» как физические, так и юридические лица - экспедиторы, брокеры, комиссионеры и нынешний подход контролирующих и судебных органов выравнивается, и направлен против плательщиков ед.налога, потому что самое главное – наполнить бюджет.


Еще

Но самое главное, что согласно в п.7 ч. VII Прикінцевих положень ЗУ «Про Державний бюджет України на 2010 рік» определено следующее: «Установити, що норми діючих законодавчих актів застосовуються у разі, якщо вони не суперечать вищезазначеним рішенням Кабінету Міністрів України.»


Еще


Уважаемые коллеги, прошу поделиться опытом! Если Вы - экспедитор и находитесь на упрощенной системе налогообложения, то включаете ли Вы транзитные средства, поступившие на Ваш расчетный счет в объем выручки от реализации экспедиционных услуг? Кто и какой имеет опыт в спорах с налоговой по определению объема выручки от реализации услуг экспедитора?


Да, это действительно спорный вопрос и исход спора во многом зависит:

1. от содержания договоров по которым работает экспедитор
2. от особенностей учета экспедиторских операций
3. от кармы и харизмы руководителя ТЭК :)

Но я все таки не рекомендую переступать "обычным смертным упрощенцам" полумиллионный рубеж :)

Как говорит мой друг Комбат : - Случаи бывают разные...


Еще
Наша страница в сети Фейсбук: https://www.facebook.com/MaksimenCo

Индивидуальные налоговые разъяснения (также и обобщительные), которые не имеют силу нормативно-правового акта (п. «г», п.4.4.2 ЗУ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами…»), но согласно п. «д», п. 4.4.2 «не може бути притягнутим до відповідальності платник податків, який діяв відповідно до наданого йому податкового роз’яснення…», касательно невлючения транзитних средств в объем выручки уже ни налоговой, ни судами высших инстанций в счет не принимаются.


Еще

Что касается содержания договоров, то это уже тоже не принимается в счет, считают только общие поступления на расчетный счет!


Еще


Что касается содержания договоров, то это уже тоже не принимается в счет, считают только общие поступления на расчетный счет!


Неужели Вам сразу кто то на счет загнал миллион, что Вы даже не успели проконсультироваться со своим налоговым инспектором как его правильно принять? :) Это произошло так быстро и непредсказуемо? Поздравляю!


Еще
Наша страница в сети Фейсбук: https://www.facebook.com/MaksimenCo

Работники налоговой инспекции «отрабатывая» право на свое рабочее место всякими путями пытаются провести планове или внеплановые проверки за последних полных три года - задним числом переводят «единщика» на общую систему налогообложения (со следующего квартала после превышения для ФЛ-П 500000грн. общих поступлений на расчетный счет), начисляют огромнейшие налоги, штрафы… - Грабёж!


Еще

Вот именно, что в налоговой инспекции дали письменное разъяснение,цитирую: "Виходячи із інформації, відображеної в запиті, Ви являєтесь посередником по наданню транспортно-експедиційних послуг між перевізником та замовником. На Ваш розрахунковий рахунок надходять також і транзитні кошти, які Ви повинні сплатити перевізнику за здійснену операцію по перевезенню вантажу, то на підставі посередницького договору (який повинен бути заключений в письмовій формі), при умові, що по даному договору Ви виступаєте як посередник-комісіонер і згідно чинного законодавства не набуваєте права власності на надану послугу – виручкою від реалізації буде являтись комісійна винагорода, розмір якої визначений умовами договору…. Суму отриманої комісійної винагороди Ви повинні відобразити в Книзі обліку доходів і витрат форми №10, в графі 3 – «сума виручки (доходу)»


ЕщеЧто касается содержания договоров, то это уже тоже не принимается в счет, считают только общие поступления на расчетный счет!


Неужели Вам сразу кто то на счет загнал миллион, что Вы даже не успели проконсультироваться со своим налоговым инспектором как его правильно принять? :) Это произошло так быстро и непредсказуемо? Поздравляю!

Как Вы думаете, много ли экспедитор заработает в год, если на его р/с поступит вся сумма средств за его услуги экспедитора плюс транзитные средства, предназначенные для оплаты стоимости перевозок. Ведь сумма экспедиционного вознаграждения несоизмерима с суммой транспортировки грузов. Вознаграждение экспедитора - это нищенские копейки в общих поступлениях на р/с. Получается, что на р/с 500 тыс. поступило, а заработал - меньше дворника.


Еще
Что касается содержания договоров, то это уже тоже не принимается в счет, считают только общие поступления на расчетный счет!


Неужели Вам сразу кто то на счет загнал миллион, что Вы даже не успели проконсультироваться со своим налоговым инспектором как его правильно принять? :) Это произошло так быстро и непредсказуемо? Поздравляю!

Как Вы думаете, много ли экспедитор заработает в год, если на его р/с поступит вся сумма средств за его услуги экспедитора плюс транзитные средства, предназначенные для оплаты стоимости перевозок. Ведь сумма экспедиционного вознаграждения несоизмерима с суммой транспортировки грузов. Вознаграждение экспедитора - это нищенские копейки в общих поступлениях на р/с. Получается, что на р/с 500 тыс. поступило, а заработал - меньше дворника.


Хотите зарабатывать больше - переходите на общую систему. Что мешает?

Единый налог не предусматривает больших заработков. Изначально его приняли как антикризисную меру, что бы на хлеб с маслом хватало, что бы дать возможность людям прокормить свою семью, что бы не было гражданской войны. Просто потом отменить забыли. :)


Еще
Наша страница в сети Фейсбук: https://www.facebook.com/MaksimenCo

Что касается содержания договоров, то это уже тоже не принимается в счет, считают только общие поступления на расчетный счет!


Неужели Вам сразу кто то на счет загнал миллион, что Вы даже не успели проконсультироваться со своим налоговым инспектором как его правильно принять? :) Это произошло так быстро и непредсказуемо? Поздравляю!

Как Вы думаете, много ли экспедитор заработает в год, если на его р/с поступит вся сумма средств за его услуги экспедитора плюс транзитные средства, предназначенные для оплаты стоимости перевозок. Ведь сумма экспедиционного вознаграждения несоизмерима с суммой транспортировки грузов. Вознаграждение экспедитора - это нищенские копейки в общих поступлениях на р/с. Получается, что на р/с 500 тыс. поступило, а заработал - меньше дворника.


Хотите зарабатывать больше - переходите на общую систему. Что мешает?

Единый налог не предусматривает больших заработков. Изначально его приняли как антикризисную меру, что бы на хлеб с маслом хватало, что бы дать возможность людям прокормить свою семью, что бы не было гражданской войны. Просто потом отменить забыли. :)

Уважаемый ФЛП Максименко, ведь единый налог пока не отменили, все нормативно-правовые акты, регулирующие "упрощенку", действуют старые - новых нет! Если внесут какие-то изменения в нормативно-правовые акты, запрещающие работать на ед.налоге, либо какие-то ограничения, то я, так и многие другие (как законопослушные!) перейдем и на общую систему налогообложеня, либо прекратим свою деятельность (если не будет выгодно платить все налоги) - будем придерживаться буквы ЗАКОНА! А пока, только позиции и мнения (не имеющие силу норм.-прав. акта!) гос.органов меняются - своими "разъяснениями" только запутывают, дабы больше штрафов незаконно снять! Любой власти выгодна "путаница", недоговорка вопреки моральным принципам! Для пиара - лояльный закон есть, а для вымогательства - отдельные разъяснения! Если бы контролирующие органы выполняли закон, законодательные - не лоббировали в подтекстах норм.-правовых актов своих интересов, то простые смертные субъекты предпринимательской деятельности работали бы себе спокойно, наполняя бюджет, придерживаясь рамок закона. Ведь последствия нарушения закона всем известны и большинство СПД, являясь порядочными, не будут нарываться на неприятности и рыть себе яму, а будут законопослушно плодотворно трудиться, наполняя бюджет.


Еще


Что касается содержания договоров, то это уже тоже не принимается в счет, считают только общие поступления на расчетный счет!


Неужели Вам сразу кто то на счет загнал миллион, что Вы даже не успели проконсультироваться со своим налоговым инспектором как его правильно принять? :) Это произошло так быстро и непредсказуемо? Поздравляю!

Как Вы думаете, много ли экспедитор заработает в год, если на его р/с поступит вся сумма средств за его услуги экспедитора плюс транзитные средства, предназначенные для оплаты стоимости перевозок. Ведь сумма экспедиционного вознаграждения несоизмерима с суммой транспортировки грузов. Вознаграждение экспедитора - это нищенские копейки в общих поступлениях на р/с. Получается, что на р/с 500 тыс. поступило, а заработал - меньше дворника.


Хотите зарабатывать больше - переходите на общую систему. Что мешает?

Единый налог не предусматривает больших заработков. Изначально его приняли как антикризисную меру, что бы на хлеб с маслом хватало, что бы дать возможность людям прокормить свою семью, что бы не было гражданской войны. Просто потом отменить забыли. :)

Уважаемый ФЛП Максименко, ведь единый налог пока не отменили, все нормативно-правовые акты, регулирующие "упрощенку", действуют старые - новых нет! Если внесут какие-то изменения в нормативно-правовые акты, запрещающие работать на ед.налоге, либо какие-то ограничения, то я, так и многие другие (как законопослушные!) перейдем и на общую систему налогообложеня, либо прекратим свою деятельность (если не будет выгодно платить все налоги) - будем придерживаться буквы ЗАКОНА! А пока, только позиции и мнения (не имеющие силу норм.-прав. акта!) гос.органов меняются - своими "разъяснениями" только запутывают, дабы больше штрафов незаконно снять! Любой власти выгодна "путаница", недоговорка вопреки моральным принципам! Для пиара - лояльный закон есть, а для вымогательства - отдельные разъяснения! Если бы контролирующие органы выполняли закон, законодательные - не лоббировали в подтекстах норм.-правовых актов своих интересов, то простые смертные субъекты предпринимательской деятельности работали бы себе спокойно, наполняя бюджет, придерживаясь рамок закона. Ведь последствия нарушения закона всем известны и большинство СПД, являясь порядочными, не будут нарываться на неприятности и рыть себе яму, а будут законопослушно плодотворно трудиться, наполняя бюджет."перейдем и на общую систему налогообложеня, либо прекратим свою деятельность (если не будет выгодно платить все налоги) - будем придерживаться буквы ЗАКОНА! "

Все налоги платят только крупные налогоплательщики, которые перешли определенный рубеж - по каждой области есть 3-4 категории плательщиков налогов в зависимости от оборотов. Пока вы в первой, допустим, до 10 млн грн/год, вам не проводят даже плановые проверки раз в три года. Как только перешли во вторую группу, есть три варианта - 1) пора откладывать из своих валовых доходов около 10% на неофициальное решение налоговых вопросов; 2) налоги составят 50-80% от валовых доходов (20% НДС + 25% прибыль + 65% от остатка - налоги с фонда з/платы); 3) нанять очень дорогих специалистов по оптимизации налогооблажения.


Еще

Есть и четвертый способ нормально работать в нашей стране :)


Еще


Есть и четвертый способ нормально работать в нашей стране :)

Ну, и какой же?


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0