trucksnearme
Просмотр сообщений Ranyuk P. YU., FL-P

Про незаконність Постанови КМУ № 366 від 14.04.2009 р.

15.05.09 10:51

Так, 14 квітня 2009 року Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова № 366 «Про сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування», що набирає чинності з 1 травня 2009 року. Постанова не відповідає чинному законодавству України та порушує права фізичних осіб-підприємців, що пояснюється наступним:

1. Щодо порушень Конституції України.

Постанова №366 суперечить наступним нормам Конституції України:
— Статті 8, відповідно до якої в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. А тому порушено право фізичних осіб, як суб`єкта малого підприємництва, на сплату єдиного податку замість сплати визначених податків та зборів.
Відповідно до пункту 4.1. Рішення Конституційного Суду України по справі №1-33/2004 від 02 листопада 2004 року №15-рп/2004 верховенство права — це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи.
В той же час, прийнявши Постанову №366, як нормативно-правовий акт, КМУ порушив права підприємців щодо особливостей застосування спрощеної системи оподаткування (єдиного податку), встановивши додаткові відрахування (сплату страхових внесків) до Пенсійного фонду України;
— Частини другої статті 92, згідно якої виключно законами України встановлюються система оподаткування, податки і збори. Таким чином, оскільки Постанова №366 є актом Кабінету Міністрів України і не є Законом, то і встановлювати додаткові відрахування (сплату страхових внесків) до Пенсійного фонду України (крім тих, що відраховуються за приписами Указу Президента України №727/98) КМУ не мав права й повноважень;

— Частину другу статті 19, яка визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Порушення даної норми підтверджується викладеними обставинами щодо статті 92 Конституції України, оскільки КМУ діяв не на підставі, не в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, тобто по суті прийняв нормативно-правовий акт, якого не мав права приймати, оскільки питання щодо визначення податків і зборів не віднесено до його компетенції й повноважень;

— Частини першої статті 117, відповідно до якої Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. З огляду на вказане вище таких повноважень щодо прийняття Постанови №366 КМУ не мав.

1. Щодо порушень Указу Президента України 12 травня 1998 року №456/98 «Про державну підтримку малого підприємництва».

Як вбачається із преамбули даного Указу він виданий відповідно до пункту 4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України. За змістом вказаної норми Президент України протягом трьох років після набуття чинності Конституцією України має право видавати схвалені Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем'єр-міністра України укази з економічних питань, не врегульованих законами, з одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України в порядку, встановленому статтею 93 цієї Конституції.

КМУ, прийнявши Постанову №366 порушив наступні вимоги Указу Президента України № 456/98:
— Пункт 1, яким встановлено, що необхідно вважати підтримку малого підприємництва одним з найважливіших завдань державної політики, яку здійснювати за такими напрямами: запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Натомість КМУ, нехтуючи зазначеними приписами, своєю Постановою №366 ввів додаткові, крім передбачених для платників єдиного податку, відрахування (сплату страхових внесків) до Пенсійного фонду України, що жодним чином не свідчить про підтримку малого підприємництва одним з найважливіших завдань державної політики, і не забезпечує реалізацію права особи на сплату єдиного податку, а лише посилює нічим необґрунтоване податкове навантаження;

— Пункт 5, згідно якого для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, застосовується пільгове оподаткування. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності передбачає: заміну сплати встановлених законодавством податків і обов'язкових платежів сплатою єдиного податку. З огляду на норми, які запроваджуються Постановою №366, КМУ навпаки встановлює додаткові, ніж визначено законодавством щодо спрощеної системи оподаткування, відрахування (страхові внески) до Пенсійного фонду України.

1. Щодо порушень Указу Президента України від 03 липня 1998 року №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва».

Постанова №366 є також незаконною з огляду на порушення таких норм Указу Президента України від 03 липня 1998 року №727/98, який також було видано відповідно до пункту 4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України:

— Частина сьома пункту 2, якою передбачається, — що відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах: до Пенсійного фонду України — 42 відсотки. Натомість, КМУ своєю Постановою №366 зобов`язує платників єдиного податку сплачувати додаткові страхові внески;

— Пункт 6, що визначає суб'єкта малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, таким, що не є платником таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів): збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Отже, Постановою №366 було введено не передбачені відрахування (страхові внески) до Пенсійного фонду України, від сплати яких платник єдиного податку звільнений.

1. Про порушення Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

КМУ не були дотримані і такі норми Закону від 16 травня 2008 року № 279-VI:

— Частини перша та друга статті 3, відповідно до яких діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. В той же час, факт прийняття Постанови №366 свідчить про те, що діяльність КМУ щодо її прийняття не ґрунтувалась на вказаних принципах, оскільки прийняття актів законодавства щодо податків та зборів належить до компетенції та повноважень Верховної Ради України;

— Частина перша статті 19, яка передбачає, що діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України. Натомість прийняття Постанови №366 підтверджує нехтування вказаними вище нормами Конституції України, законів України та актів Президента України;

— Частина перша статті 52, згідно якої Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України видає обов'язкові для виконання акти — постанови і розпорядження. Але ж КМУ видав Постанову №366 не на основі, а всупереч вказаним нормативно-правовим актам.

1. Про порушення Закону України від 09 липня 2003 року №1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Згідно пункту 4 частини восьмої Прикінцевих положень (Розділ XV) Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, придбання спеціального торгового патенту), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом у фіксованому розмірі. При цьому, відповідно до частини другої статті 5 вказаного Закону виключно цим Законом визначаються порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, стягнення заборгованості за цими внесками. Наведене свідчить, що КМУ, всупереч вимог наведеного Закону від 09 липня 2003 року №1058-IV, прийняв Постанову №366 і фактично визначив порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків підприємцями, які сплачують єдиний податок.

1. Щодо порушень Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб».

Пунктом 9.12.3 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» порядок нарахування та сплати збору до Пенсійного фонду України або внесків до державних соціальних фондів такими фізичними особами визначається спеціальним законодавством з питань такого спрощеного оподаткування. Приписи даного Закону також не уповноважували КМУ приймати такі нормативно-правові акти, як Постанова №366. Таким чином, Постанова 366 є незаконною також у зв’язку із неузгодженістю з нормами цього Закону.

1. Про порушення Закону України «Про систему оподаткування».

Постанова №366 суперечить наступним вимогам Закону України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 року № 1251-XII:

— Стаття 1, яка визначає, що встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до цього Закону, інших законів України про оподаткування. Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування;

— Стаття 3, якою обумовлені принципи побудови системи оподаткування, до яких відноситься: компетенція, як встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами;

— Стаття 7, що передбачає порядок встановлення податкових ставок;

— Частини першої статті 17, згідно якої сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) провадиться у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України.

1. Щодо порушень Господарського кодексу України.

Порушеннями Господарського кодексу України, які мають місце через прийняття Постанови №366, є порушення:
— Частини першої статті 7, яка передбачає, що одним із основних напрямків економічної політики, що визначаються державою, є: податкова політика, спрямована на забезпечення економічно обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів господарювання, стимулювання суспільно необхідної економічної діяльності суб'єктів, а також дотримання принципу соціальної справедливості та конституційних гарантій прав громадян при оподаткуванні їх доходів;

— Частини першої статті 17, — відповідно до якої система оподаткування в Україні, податки і збори встановлюються виключно законами України.

Зважаючи на всі наведені обставини в їх сукупності, можна зробити висновок, що Постанова №366 є незаконною і підлягає скасуванню.

Источник: Кравчинський В. А., Юридичне бюро м. Чернігова
http://lega-artis.uaprom.net/a4502-pro-nezakonnst-postanovi.html
http://www.chp.com.ua/index.php?code=6580&show_all=YESS

http://zaukrainu.org/uk/news/348

http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=486328

____________________________________________________________________________

........................

ДОДАТКИ

1 Копія Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 366 «Про сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування»
2 Копія позовної заяви від Пупкіна Сан Санича «Про визнання незаконною Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 366 «Про сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування» та її скасування»
3 Копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця Серія В00 № 000000
4 Копія Свідоцтва про сплату єдиного податку Серія Є № 0000000
5 Доказ сплати судового збору. (квітанція)
_____________________________________________________________________________


1. Берем образец иска и вписываем туда свои реквизиты, обязательно подправляем текст иска (чтоб у всех разные были). Ваша подпись должна быть на каждой странице иска. Количество всех копий документов должно соответствовать количеству сторон (вы плюс кабмин), то есть 2 (две). Каждую копию заверяете "Копия верна ______подпись дата".
Копии (две) постановы можно распечатать отсюда:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=366-2009-%EF


2. Оплачиваем судовой сбор 3,40 грн по реквизитам:
Банківські реквізити для зарахування судового збору:
Р./р. 31411537700007
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 26077922
Код бюджетної класифікації22090100
Одержувач УДК у Печерському районі м. Києва
Символ звітності 537
Призначення платежу: за розгляд адміністративної справи в Окружному адміністративному суді м. Києва (сторони та предмет позову).

Делаете копию квитанцию себе, отправляете две или оригинал плюс копию.

3. Отправляем иск по почте.
_____________________________________________________________________________
Прем"єр - міністру України
Тимошенко Ю.В.
Шановна Юліє Володимирівно!

      Враховуючи вищезазначене просимо Вас, шановна Юліє Володимирівно, скасувати вказану Постанову, як таку, що практично нівелює ринкові принципи у галузі вантажних перевезень.

     З повагою,
     Президент АсМАП                          Л. Костюченко

В пояснительной записке к данной постанове было написано, что она принимается с целю исключения нездорового демпинга со стороны отдельных субъектов.
Письмо Костюченко показало, кто имелся в виду под "отдельными субъектами" и кто демпингует на внутреннем рынке.
Еще в феврале, когда внутренние перевозчики стояли на окружной, в АсМАПе уже поняли, что нужно срочно подмять это направление. Поэтому, наверно, они и приезжали на окружную. Завтра в Киеве собрание АсМАПа, и по этому вопросу в том числе.

а по поводуПЕРЕВОЗЧИК ответь- будет битва или отдадим рынок АСМАПУ без борьбы?есть достаточно международных перевозчиков, не являющихся членами АсМАПа и не страдающих от этого. Есть масса пассажирских ассоциаций не имеющих отношения к ВААПу. АсМАП может заняться и внутренними перевозками, но чем он заманит перевозчика? Внутренним ТИРы не нужны. Выиграет тот, кто даст что-то реальное конкретному перевозчику.подскажите какими законами регламентируется габаритно-весовой контроль и где можн скачать закон

Страшко В.В.


http://www.lardi-trans.com/forum/index.php?action=show_mess&topic_id=16659Вот так живем и будем дальше жить!Каждый живет так, как заслуживает.

Тот кто хочет ездить дорого - ездит. Тот кто хочет стать миллионером - становиться им. Тот кто хочет чего то добиться - добивается или, по крайней мере, стремиться к этому. А если к чему-то сильно стремиться, то рано или поздно цель будет достигнута.

А если жить с мыслью "Вот так живем и будем дальше жить", то так и будем жить или еще хуже. Только на самом деле никто не знает как оно будет, "так" или не "так". Но если не стараться жить лучше, то лучше уже точно не будет. Проще всего катиться вниз.


А нельзя выложить фото в более хорошем качестве. Чтоб можно было распечатать.


я на Вашу электронку отправил
Там как и везде полная ж-па!!!!!!!!!!!!!!! А дороги. Их вообще нет!!!!!!!!!!!!

Это где дорог нет? В России??? Вы там были? Все познаётся в сравнении! По сравнению с нашими дорогами, в России автобамы!!! Зимой их чистят регулярно, если идет ремонт, то на месяц не оставляют раздолбаных ям! Ночью во всех населенных пунктах освещение!


Вы расскажете... Прокатитесь, например, от Н.Новгорода до Кирова и тогда Вы поймете, чем отличаются дороги от направлений. И из таких "направлений" почти вся Россия.Молодцы , а то я думал что останемся без Крыма .

Юрий .


Юра, куда же мы без Крыма?
(особенно без ЮБК) :-)


Продам МВ-1633 1990 г., тент, V=35 куб.м., L=6,1 m., КПП-16 ст., (двиг 8 ц. объем-14600, две турбины ) 2-е спалки, автономка, бак-600 л., 2 ящика., рулевая резина новая, ведущая – 50%.
Прицеп KRONE ADP 22, 1990 г., тент, V=55 куб.м., L=8,2 m., 3-осный.
Все в хорошем, рабочем состоянии.

http://foto.lardi-trans.com/images/user_photo/original_photo.php?photo=9134

http://foto.lardi-trans.com/images/user_photo/original_photo.php?photo=9135

тел: 8-050-524-94-12ЦитатаЦитата (ЧП Жирютин, 26.04.2009 09:47):

Пол года стою, собираюсь выехать, подскажите как хоть выглядят эти передвижные весы. И еще один вопрос маленькие машины (5т) тоже на весы гонят.

Заганяют даже бусы.
Видать совсем денег нет в стране, а на выборы то нужно. Из-за бугра наверно уже никто не даст, остается тут, из своих, вытягивать последнее. Скоро велосипедистов будут взвешивать.
С помощью револьвера и доброго слова можно гораздо большего, чем просто с помощью доброго слова. (А.Капоне)А если подтянуть тяжелую артиллерию, то возможности становятся вообще безграничны.


ЦитатаЦитата (ЧП Жирютин, 26.04.2009 09:47):

Пол года стою, собираюсь выехать, подскажите как хоть выглядят эти передвижные весы. И еще один вопрос маленькие машины (5т) тоже на весы гонят.


Теоретически, могут загнать и маленькую машинку и проверить не везете ли вы больше 5 тонн. А практически наверно их больше интересуют большие машины.

Выглядят - ГАЗели с ленточными весами.17. У разі виявлення під час здійснення попереднього
габаритно-вагового контролю факту перевищення установлених
габаритно-вагових параметрів здійснюється ТОЧНИЙ габаритно-ваговий
контроль.

18. За результатами ТОЧНОГО габаритно-вагового контролю
водієві транспортного засобу видається довідка результатів
здійснення контролю із зазначенням часу і місця його проведення, а
на запит водія - міжнародний сертифікат зважування вантажних
транспортних засобів, якщо пункт габаритно-вагового контролю
уповноважений видавати такі сертифікати.

20. Працівник (інспектор-оператор) пункту габаритно-вагового
контролю визначає за результатами ТОЧНОГО контролю, чи є
транспортний засіб великоваговим та/або великогабаритним.
______________________________________________________________________

9) попередній габаритно-ваговий контроль - визначення
параметрів великовагового та/або великогабаритного транспортного
засобу для встановлення наявності перевищення нормативів;

10) точний габаритно-ваговий контроль - визначення
габаритновагових параметрів транспортного засобу на стаціонарному
пункті;
______________________________________________________________________Теоретически получается, что если машину "прихватили" на передвижных весах, то это еще не значит, что водителю можно выписывать штраф. Перегруз должны подтвердить стационарные весы. А где они?

_______________________________________________________________________

С другой стороны, в этом же документе написано:

У разі виявлення порушення правил проїзду великовагових
та/або великогабаритних транспортних засобів у межах пересувного
пункту такий транспортний засіб супроводжується до найближчого
стаціонарного пункту або до спеціально відведених місць патрульним
автомобілем відповідного підрозділу МВС. Рух зазначеного
транспортного засобу дозволяється після отримання дозволу на рух.
_______________________________________________________________________

Получается, что можно обойтись и передвижными весами, что б отправить машину делать дозвол. И не ясно, что такое "спеціально відведені місця", куда перевозчика могут сопроводить патрульным автомобилем. Может это штрафплощадка.