trucksnearme
Paszport niezawodności
San Leo Lohistiks Hrup, TOV Львов, Ukraina
Kryterium
Znaczenie
Punkt
Претензии Отображается кол-во претензий поданных на пользователя
W top rankingu
Top Brand получают пользователи удовлетворяющие следующим критериям: - 50 отзывов (учитываются положительные отзывы за последние 24 месяца и отрицательные за последние 36 месяцев). Из них не менее 98 % положительных отзывов. - Профиль проверен, - Клиент Ларди-Транс.
Nie

Pozytywnych opinii – 27 % Pozytywnych opinii – 100 Klient Lardi – tak Konto zostało sprawdzone – tak

Przewoźnik z GPS
Przewoźnik (z potwierdzonym parkiem samochodowym), który korzysta z SmartGPS do monitorowania transportu i gotów jest przekazać nadawcy link do śledzenia ładunku, otrzymuje +0.5 punktu do Rankingu.
Nie
0
Konto zostało sprawdzone
Konto jest sprawdzanie po opłacie przelewem z rachunku bankowego osoby fizycznej/ firmy, lub przy otrzymaniu poświadczonych notarialnie kopii dokumentów. Maksymalna ilość: 2.0 pkt.
tak
2
Data rejestracji na stronie
Pełnych lat z "Lardi-Trans", (0-1) - 0.0 pkt., (1-2) - 0.2 pkt., (2-3) - 0.4 pkt., (3-4) - 0.6 pkt., (4-5) - 0.8 pkt., (5-6) - 1 pkt., (6-7) - 1.2 pkt., (7-8) - 1.4 pkt., (8-9) - 1.6 pkt., (9-10) 1.8 - бал., ≥10 - 2 pkt.
1

23 lutego 2018

0,2
Jest kontrahentem
Za każde dodanie firmy do listy „Moi partnerzy” przez innych Użytkowników: +0.01 punktu. Maksymalna ilość punktów: 1 punkt (100 kontrahentów).
17 raz(y)
0,17
Przez ile lat nie była zmieniana nazwa
Pełnych lat (0-2) - 0.0 pkt., (2-3) - 0.2 pkt., (3-4) - 0.3 pkt., (4-5) - 0.4 pkt., (5-6) - 0.5 pkt., (6-7) - 0.6 pkt., (7-8) - 0.7 pkt., (8-9) - 0.8 pkt., (9-10) - 0.9 pkt., ≥10 - 1 pkt.
1

23 lutego 2018

0
Razem
11,4519  pkt.
* Kilka opinii od jednej firmy liczone są jako jedna