trucksnearme

Opinia o Mishchan V.A.,FLP od Pinchuk V. V., CHP

02.10.2013 | UA-AR | луцк-баку | тнп
Pinchuk V. V., CHP

Ukraina, Киев

(klient)
Mishchan V.A.,FLP

Ukraina, Харьков

(przewoźnik)

Informacja o opinii

Informacja o załadunku

  • Data załadunku

    02.10.2013

  • Trasa

    луцк (UA) -  баку (AR)

  • Ładunek

    тнп

Uwagi

так держать!!!!!