trucksnearme

Opinia o Morozov S. V.,FLP od Moroz V.V., FL-P

04.06.2014 | UA-UA | Великие Копани-Харьков | овощи
Moroz V.V., FL-P

Ukraina, Запорожье

(przewoźnik)
Morozov S. V.,FLP

Ukraina, Севастополь

(klient)

Informacja o opinii

Informacja o załadunku

 • Data załadunku

  04.06.2014

 • Trasa

  Великие Копани (UA) -  Харьков (UA)

 • Ładunek

  овощи

 • Sposób opłaty

  gotówka

Uwagi