Interkomtorg

Interkomtorg

„Właściciel transportu” mogą uzyskać użytkownicy, którzy dostarczyli jeden z następujących dokumentów: - członkostwo w ZMPD lub w innych organizacjach Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w innych krajach; - obecność licencji na przewóz ładunków; - udostępnienie dowodu rejestracyjnego dla pojazdu.

Krzywy Róg, Ukraina

Доступ ограничен

Вам ограничен доступ к просмотру этой страницы.