1. Definiții

 

1.1. Utilizatorul или Dvs — persoană fizică, firmă și reprezentanții ei care efectuează accesul la Site și/ sau utilizarea Serviciilor.

 

1.2. Persoană fizică — persoană care posedă capacitate juridică și capacitate civilă deplină, care nu este subiectul unei activități economice și care utilizează Site-ul și/ sau Serviciile pentru necesitățile personale și exclusiv din numele propriu.

 

1.3. Firma — subiect comercial (“Subiectul unei activități economice”), personaă juridică sau persoană fizică-întreprinzător care efectuează o activitate comercială cu utilizarea Site-ului și/ sau a Serviciilor.

 

1.4. Site-ul — “Server informațional despre transport lardi-trans.com” resursă informațională accesibilă în Internet cu utilizarea numelui de domeniu lardi-trans.com (inclusiv prin intermediul altor nume de domeniu cu redirecționare pe lardi-trans.com).

 

1.5. Lardi-Trans sau Noi — societate cu responsabilitate limitată “Lardi”, persoană înregistrată și care activează conform legislației Ucrainei, codul în Registrul Unic de Stat 30516477.

 

1.6. Serviciul/ Serviciile — servicii informaționale oferite Utilizatorului (Firmei) prin intermediul Site-ului și/ sau prin alt mijloc (în special, dar nu exclusiv, prin newsletter la e-mail) cu utilizarea legitimă a mărcilor comerciale “Lardi-Trans” și/ sau denumiri asemănătoare (derivate), precum și secțiile funcționale potrivite ale site-ului și mijloacele de oferire a serviciilor.

 

2. Dispoziții generale

 

2.1. Prezenții Termeni și condiții de urilizare (în continuare - “Condiții de utilizare” soluționează între Dvs. (în continuare “Utilizator”), pe de o parte, și Lardi-Trans, pe de altă parte, relațiile care au apărut drept rezultat al funcționării Site-ului și/ sau al oferirii Serviciilor. În special, dar nu exclusiv, prezentele Condiții de utilizare stabilesc regulile și condițiile de prestare a Site-ului și/ sau a Serviciilor.

 

2.2. Prezentele Condiții de Utilizare (inclusiv Regulile și Condițiile de utilizare a Serviciilor aparte care se încadrează în Condițiile de utilizare) cu aplicare, principială în măsură, a dispozițiilor potrivite accesului gratuit/ neînregistrat, își răspândesc acțiunea atât asupra Utilizatorilor înregistrați ai Site-ului, cât și asupra celor neînregistrați.

 

2.3. Fiecare reprezentant al Firmei este considerat reprezentant autorizat al acesteia, până în momentul, când sunt destule motive intemeiate pentru a considera altfel. Se presupune că dispozițiile prevăzute de către Termeniide utilizare au legătură cu Firma respectivă în volum deplin, până în momentul, când nu este demonstrat direct inversul.

 

2.4. Prezentele Condiții de utilizare devin accesibile pentru Utilizator la intrarea pe Site. Utilizarea Site-ului, a oricăror Servicii și/ sau înregistrarea unui cont personal înseamnă acordul Utilizatorului cu toate condițiile prevăzute în Condițiile de utilizare și acceptarea acestora.

 

2.5. Lardi-Trans păstrează dreptul de a schimba după propria dorință Condițiile de utilizare în orice moment, fără notificare specială în avans și/ sau mai apoi pentru Utilizator. Redacția prezentă a Condițiilor de utilizare este mereu accesibilă la аdresa. Utilizarea în continuare de către Utilizator a Site-ului și/ sau a Serviciilor după oricare modificări ale Condițiilor de utilizare, presupune acordul Utilizatorului cu schimbările făcute.

 

3. Responsabilitate limitată Lardi-Trans

 

3.1. Accesul la Site și Servicii este oferit așa “cum este” și Lardi-Trans nu garantează conformarea Site-ului și/ sau a Serviciilor așteptărilor și/ sau scopurilor Utilizatorului.

 

3.2. Utilizatorul înțelege și este de-acord cu faptul că Lardi-Trans are dreptul de a schimba setul de Servicii și/ sau funcțional al Site-ului, fără notificare specială pentru Utilizator.

 

3.3. Persoana fizică care nu este subiect al activității economice, drept Utilizator al Site-ului și Serviciilor acestuia, înțelege și este de-acord cu faptul că, în vederea statutului său juridic, accesul său la Servicii și/ sau la funcționalul Site-ului, în legătură cu irelevanța pentru Utilizator, are un șir de restricții, inclusiv: la publicarea cererilor și feedback-urilor, adăugarea contactelor, brand-ului, logo-ului și altele – listă pe care Lardi-Trans are dreptul să o schimbe după propria dorință și fără notificare specială a unui asemenea Utilizator.

 

3.4. Utilizatorul înțelege și este de-acord cu faptul că Lardi-Trans nu garantează 100% lucrul fără întreruperi și erori al Site-ului și/ sau al Serviciilor și nu poartă răspundere pentru orice daună posibilă cauzată Utilizatorului și/ sau persoanelor terțe din cauza întreruperilor tehnice și/ sau problemelor de software pe orice parte.

 

3.5. Utilizatorul înțelege și este de-acord cu faptul că Lardi-Trans nu garantează veridicitatea informației (în special, dar nu exclusiv: despre cererea de încărcături propuse spre transportare și/ sau despre camioane disponibile) publicate pe Site de către persoane terțe și nu poartă răspundere pentru orice daună posibilă cauzată Utilizatorului și/ sau persoanelor terțe în rezultatul utilizării Site-ului/ Serviciilor.

 

3.6. Utilizatorul înțelege și este de-acord cu faptul că Lardi-Trans nu poartă răspundere pentru veridicitatea informației publicitare publicate pe Site și pentru calitatea produselor/ serviciilor prezentate în publicitate.

 

3.7. Lardi-Trans păstrează dreptul, în orice moment și după propria dorință, să întrerupă, să limiteze și să stopeze accesul Utilizatorului la Site sau la servicii aparte, inclusiv, dar nu exclusiv, în cazul încălcării de către Utilizator a prezentelor Condiții de utilizare și/ sau legislației aplicate. În cazul încălcării regulilor de către Utilizator, Lardi-Trans nu-și asumă responsabilitatea de întoarcere a surselor financiare achitate pentru accesul la Servicii și/ sau de a rambursa daunele.

 

4. Contul personal

 

4.1. Efectuând acțiunea de înregistrare a contului personal, Utilizatorul garantează capacitatea sa juridică, capacitatea civilă deplină și/ sau, în cazuri corespunzătoare, că este reprezentant autorizat al Firmei.

 

4.2. Utilizatorul este obligat să indice informație veridică la înregistrare:

  • despre Firmă, inclusiv: denumirea, adresa poștală și juridică, codurile (numerele) de înregistrare (de identificare, de impozitare), numărul de telefon, adresa poștei electronice, adresa web site-ului dacă acesta există, alte date de contact, precum și datele despre desfășurarea activității de întreprinzător: datele despre aflarea persoanei fizice-întreprinzător în proces de stopare a activității de întreprinzător și datele despre aflarea persoanei juridice în proces de stopare;
  • despre persoana fizică care nu este subiect al activității economice, inclusiv: numele, prenumele, patronimicul, codul de identificare, adresa de înregistrare, telefoanele de contact;

și să păstreze tot timpul informația indicată în stare actuală.

 

4.3. Utilizatorul poartă răspundere și ia de sine stătător măsuri de siguranță a contului său personal pe Site (inclusiv controlul asupra combinației login-parolă, adresei poștei electronice și altele). Utilizatorul poartă răspundere totală pentru toate acțiunile efectuate utilizând contul personal al Utilizatorului. Utilizatorul este obligat să anunțe imediat Lardi-Trans despre orice cazuri de utilizare nesancționată a contului personal al Utilizatorului de către persoane terțe. Utilizatorul se obligă să nu folosească în datele de înregistrare informație care poate induce în eroare, în special, dar nu exclusiv: denumiri care reproduc mărci comerciale ale persoanelor terțe sau asemănătoare cu acestea până la nivel de amestec; date, date duplicate ale oricărui alt cont personal.

 

4.4. Utilizatorul se obligă să nu înregistreze și să nu folosească concomitent mai mult de un cont personal.

 

4.5. Firma se obligă să utilizeze contul personal exclusiv cu scopul de a satisface necesitățile Firmei care vizează direct transportarea încărcăturilor.

 

4.6. Persoana fizică care nu este subiectul activității economice, se obligă să utilizeze contul personal exclusiv pentru satisfacerea necesităților proprii, în special, dar nu exclusiv, legate de transportul de încărcături.

 

4.7. Lardi-Trans păstrează dreptul de a cere, atât la discreția individuală, cât și în limitele sistemei de verificare (atestare), documente pentru confirmarea datelor indicate de către Utilizator și să ia decizii în legătură cu veridicitatea contului personal al Utilizatorului în baza rezultatelor chestionarelor de acest gen.

 

4.8. Lardi-Trans păstrează dreptul de a bloca și/ sau anula (șterge) înregistrarea contului personal al Utilizatorului, în special, dar nu exclusiv, în următoarele situații:

  1. încălcarea condițiilor de înregistrare ale contului personal indicate în condițiile de utilizare prezente;
  2. încălcarea regulilor de publicare (mesaje) și/ sau alt mod de utilizare a informației;
  3. încercările cu succes și fără succes de ocol a mijloacelor tehnice de protejare a informației, folosite de Lardi-Trans la oferirea Serviciilor, atacuri de diferite tipuri îndreptate spre Site, inclusiv, dar nu exclusiv, cu utilizarea premeditată a erorilor în script-urile Site-ului.

 

4.9. Lardi-Trans păstrează dreptul de a gestiona istoria schimbărilor de către utilizator a oricăror date de înregistrare pentru contul personal, cu același nivel de acces public la schimbări, precum și la date. Orice date salvate în istoria schimbărilor pentru contul personal, sunt considerate relevante pentru stabilirea oricăror fapte și relații formal semnificative, legate de contul personal și, în afară de aceasta – în cazurile dubioase, cu condiția confirmării documentale adiționale de către Utilizator a schimbării conștiincioase a datelor și utilizării contului personal până la aceste schimbări și după – cu trimitere la momentul actualității indicării acestor date de înregistrare.

 

4.10. Lardi-Trans își asumă dreptul de a salva în bazele sale de date informația și datele primite de la utilizatori, publicate de sine stătător de către utilizatori sau primite din alte surse oficiale. Lardi-Trans asigură confidențialitatea informațiilor indicate, a datelor și salvarea acestora în conformitate cu pozițiile Politicii de confidențialitate, cerințele legislației naționale și pozițiile actelor normative și legislative internaționale.

 

4.11. Ștergerea informației din baza de date Lardi-Trans se efectuează în conformitate cu Politica de confidențialitate, cerințele legislației naționale și pozițiile actelor normative și legislative internaționale.

 

4.12. La soluționarea litigiilor dintre Lardi-Trans și utilizatorii care sunt rezidenți ai Republicii Moldova, se aplică legislația națională a Republicii Moldova.

 

5. Date personale și confidențialitate

 

5.1. Utilizatorul — persoană fizică care nu este subiectul activității economice, prin aceasta oferă Lardi-Trans acordul (permisiunea) de procesare a datelor personale în conformitate cu Politica de confidențialitate. Permisiunea respectivă poate fi retrasă în orice moment, prin intermediul adresării la administrația Lardi Trans a persoanei fizice, cu condiția confirmării necondiționate a identității. În cazul retragerii acordului de procesare, datele personale ale acestei peroane fizice se păstrează în bazele de date Lardi-Trans și sunt inaccesibile pentru persoane terțe, în afara cazurilor prevăzute de legislația națională și pozițiile actelor normative și legislative internaționale. Ștergerea informației din bazele de date Lardi-Trans se efectuează în conformitate cu Politica de confidențialitate, cerințele legislației naționale și pozițiile actelor normative și legislative internaționale.

 

5.2. La oferirea, în special, dar nu exclusiv, la publicarea pe Site de către Utilizator (pentru Firme) a oricărei informații care conține date personale ale peroanelor terțe. Utilizatorul (pentru Firme) garantează că fiecare acțiune de acest gen nu încalcă drepturile persoanelor terțe stabilite de legislație și/ sau de contract, în special, dar nu exclusiv, garantează că asupra fiecărei acțiuni de acest gen, asigurată de responsabilitatea Utilizatorului respectiv, se răspândește acordul subiectului datelor personale corespunzătoare.

 

5.3. Utilizatorul poartă singur răspundere de corectitudinea alegerii, unde este aplicabil, de setările individuale de confidențialitate/ transparență a informației publicate la utilizarea contului personal al Utilizatorului în cadrul Serviciilor, în special, dar nu exclusiv, pentru Serviciul de păstrare a documentelor (imaginilor). Poziția prezentă este valabilă, în egală măsură, atât pentru protejarea datelor personale, cât și pentru protejarea tainei comerciale și/ sau altei informații confidențiale.

 

5.4. În procesul de utilizare a Site-ului și Serviciilor Lardi-Trans este interzisă publicarea datelor personale ale persoanei fizice despre apartenența rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase și filosofice, apartenența la organizații sindicale, precum și a informațiilor despre date biometrice, date despre sănătate, despre viața personală și intimă. În cazul identificării informației de acest gen, aceasta va fi ștearsă de administrație fără notificări adiționale.

5.5. Lardi-Trans nu poartă răspundere pentru orice consecință posibilă a utilizării datelor personale ale persoanei fizice care nu este subiectul activității economice de către alți Utilizatori în cazul în care asemenea date au fost publicate de sine stătător de către această persoană fizică cu încălcarea cerințelor Condițiilor de utilizare prezente și a altor Reguli și Condiții de utilizare a Site-ului și Serviciilor aparte Lardi-Trans sau au devenit cunoscute persoanelor terțe din cauza nerespectării de către însuși utilizatorul a Condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate.

 

5.6. Pentru respectarea cerințelor legislației naționale și pozițiilor actelor normative și legislative internaționale, în Lardi-Trans este numită o persoană plenipotențiară cu privire la protejarea datelor, legătura cu care se efectuează prin intermediul paginii «Contacte» sau prin administrația Lardi-Trans.

 

6. Utilizarea informației de către Utilizator

 

6.1. Indiferent de canalele de comunicare utilizate cu alți Utilizatori și/ sau cu Lardi-Trans, Utilizatorulse obligă să respecte normele generale de amabilitate.

 

6.2. Utilizatorul se obligă să nu folosească, fără permisiunea specială Lardi-Trans, Site-ul și/ sau Serviciile pentru mesajele cu informație publicitară de orice tip și/ sau pentru mesajele în masă a oricărei informații care nu corespunde tematicii Site-ului (Serviciilor).

 

6.3. Încărcând prin orice metodă orice tip de documente și/ sau imagini pe Site, Utilizatorul garantează că:

  1. Utilizatorul are dreptul de a folosi documentul/ imaginea în scopul pentru care a fost încărcat pe Site, fără încălcarea drepturilor (în special, dar nu exclusiv, drepturile de proprietate intelectuală) persoanelor terțe, inclusiv întărite prn oricare responsabilități contractuale ale Utilizatorului;
  2. Încărcarea documentului/ imaginii în accesul public nu încalcă interesele confidențial-legislative (în special, dar nu exclusiv, dreptul penal aplicabil).

 

6.4. Utilizatorul se obligă să nu efectueze acțiuni neconștiincioase îndreptate contra altor Utilizatori și/ sau Lardi-Trans, în special, dar nu exclusiv, dezvăluirea prin intermediul Site-ului/ Serviciilor a oricărei informații care indică, fără drepturi suficiente, date de înregistrare, personale sau de contact ale altor persoane, precum și altă dezvăluire a informației care poate induce în eroare în privința identității reale a persoanei fizice sau veridicității datelor despre Firmă, relațiilor de reprezentare între Utilizatori și/ sau intențiilor Utilizatorilor. Utilizatorul înțelege că asemenea acțiuni pot fi calificate drept escrocherie și pot duce la răspundere penală.

 

6.5. Lardi-Trans posedă drepturi exclusive de proprietate intelectuală a colectării de date (bază de date) accesul la care este oferit Utilizatorului în cadrul Serviciilor, în special, dar nu exclusiv compilația datelor despre cereri, despre încărcături propuse către transportare și/ sau despre disponibilitatea camioanelor. Utilizatorului i se oferă dreptul neexclusiv de a folosi rezultatele susnumite ale activității intelectuale, dreptul asupra cărora aparține Lardi-Trans, exclusiv pentru satisfacerea propriilor necesități, care vizează nemijlocit transportul de încărcături. Toate drepturile de utilizare (metodele de utilizare) a compilațiilor de date, care nu sunt indicate direct în prezentele Condiții de utilizare drept oferite Utilizatorului, nu se consideră oferite Utilizatorului și rămân la discreția Lardi-Trans. În special, dar nu exclusiv: Utilizatorul nu are dreptul de a efectua reproducerea și/ sau răspândirea obiectelor proprietății intelectuale Lardi-Trans prin orice mijloace care nu au fost direct discutate în prezentele Condiții de utilizare.

 

6.6. Persoanele fizice care nu sunt subiecte ale activității economice, au dreptul de a exporta datele personale, în cazul în care le este necesară copia acestor date sau planifică să utilizeze informația respectivă pentru servicii din afară. Exportul de date ale persoanei fizice, care nu este subiectul activității economice, este efectuat de către administrația Lardi-Trans în baza adresării unei asemenea persoane fizice, cu condiția confirmării necondiționate a identității acesteia.

 

6.7. Persoanele fizice care nu sunt subiecte ale activității economice, au dreptul de a șterge datele sale personale în situațiile prevăzute de cerințele legislației naționale și pozițiile actelor normative și legislative internaționale. Informașia va fi ștearsă totalmente sau parțial. Ștergerea datelor personale ale persoanei fizice, care nu este subiectul activității economice, se fectuează de către însuși Utilizator pe pagina lui personală și/ sau de către administrația Lardi-Trans în baza adresării unei asemenea persoane fizice, cu condiția confirmării necondiționate a identității acesteia.

 

7. Conținutul și termenul de acțiune a Condițiilor de utilizare

 

7.1. Pentru evitarea discrepanțelor, regulile indicate mai sus sunt comune și se răspândesc asupra tuturor Serviciilor/ secțiilor Site-ului, inclusiv, dar nu exclusiv: publicarea cererilor de încărcături propuse către transportare și/ sau disponibilitatea camioanelor, publicarea feedback-urilor în “Zona de încredere”, Auto market, Forum.

 

7.2. Documentele indicate mai jos și/ sau instrucțiile de însoțire pentru funcțional pe paginile corespunzătoare ale Site-ului, stabilesc reguli speciale de utilizare a Serviciilor aparte și reprezintă o parte inerentă a prezentelor Condiții de utilizare:

 

8. Legătura cu Lardi-Trans

 

8.1. Informația despre mijloacele de legătură cu Noi este publicată pe pagina "Contacte". De asemenea puteți să utilizați aparte forma web "Adresare la Serviciul Suport" sau Chat-ul de suport.

 

8.2. La identificarea unor presupuse defecțiuni și/ sau alte fenomene care reprezintă o divergență față de lucrul obișnuit al Site-ului și/ sau Serviciilor, de asemenea, vă recomandăm să verificați secția"Noutățile Site-ului".

 

8.3. Dvs înțelegeți și acceptați faptul că, în interesul Dvs și al Nostru, în egală măsură ca și în interesul altor părți conștiincioase, care pot fi implicate în diferite chestiuni, Noi avem dreptul de a efectua înregistrarea apelurilor telefonice cu serviciul suport.

 

Data ultimei reînnoiri: 2020-04-16