1. Prezenta Politică de confidențialitate conține acordul între Dvs și Noi cu privire la procesarea și protejarea datelor Dvs personale și reprezintă o parte inerentă a Termenilor și Condițiilor de utilizare.
Acțiunea acestei Politici de confidențialitate se extinde asupra site-ului LARDI-TRANS.COM și Serviciilor acestuia, precum și asupra aplicațiilor pentru dispozitivele cu sistemă operațională Android și IOS, însă cu luarea în considerare a particularităților indicate în punctele 16 – 19 a Politicii respective. Politica de confidențialitate nu acționează în raport cu serviciile oferite de către alte companii sau persoane private (inclusiv produsele sau site-urile care pot să se afișeze în rezultatele căutării), site-uri care folosesc serviciile LARDI-TRANS.COM, precum și alte resurse spre care duc link-urile noastre. De asemenea, politica de confidențialitate nu cuprinde regulile de lucru cu informația companiilor și organizațiilor din afară, care fac publicitate serviciilor noastre și aplică, pentru afișarea anunțurilor relevante, asemenea tehnologii ca file-urile cookie, taguri pixelate și altele.

 

Volumul, categoriile și sursele de date
 
 
2. La dispoziția Noastră pot fi următoarele date despre Dvs.:
 1. informația oferită de Dvs. la înregistrarea contului personal și la reînnoirile ce urmează a datelor de înregistrare (prenume, patronimic, nume, numărul de identificare din registrul de stat al persoanelor fizice (numărul cardului personal al contribuabilului); adresele poștei electronice, numere de telefon, identificatori în diferite sisteme de mesaje; adresa înregistrării Dvs. ca persoană fizică – întreprinzător, alte date din certificatul de înregistrare de stat a persoanei fizice – întreprinzător, alte date care vizează activitatea Dvs. în calitate de persoană fizică – întreprinzător (de exemplu, numărul licențelor), care oferă posibilitatea de a vă identifica drept persoană fizică);
 2. informația oferită de Dvs. pe parcursul utilizării de către Dvs. a Site-ului și/ sau Serviciilor (inclusiv prin publicarea cererilor în privința transportului de încărcături, introducerea înscrierilor în formele chestionarelor, forma conexiunii inverse, publicarea feedback-ului, a mesajelor pe forum, în conversații scrise, convorbiri telefonice cu serviciul suport și așa mai departe);

 3. datele rezultate din (generate automat ca urmare a) utilizărea de către Dvs. a Site-ului și/ sau Serviciilor (data și ora înregistrării contului personal; datele și orele vizitelor Site-ului; datele despre utilizarea Site-ului: despre paginile vizualizate, treceri pe link-uri, cereri de căutare și altele; datele despre tehnologiile utilizate de către Dvs. pentru acces la Site: despre internet-provider-ul Dvs., adresă IP, caracteristicile și setările dispozitivelor electronice și de software folosite pentru acces la Site).

 

Scopurile procesării și ordinea de utilizare a datelor Dvs. personale

 

3. Noi putem utiliza datele Dvs. cu următoarele scopuri:

 1. asigurarea prestării corespunzătoare a Serviciilor;

 2. evaluarea interesului Utilizatorului față de Serviciile noastre, informare despre Serviciile noi și reînnoiri ale Site-ului;

 3. soluționarea situațiilor complicate și de conflict;

 4. crearea unei infrastructuri informaționale pentru asigurarea securității activității Dvs. de întreprinzător;

 5. respectarea cerințelor de contabilitate, legislației de impozit, altor cerințe financiare și administrative;

 6. alte scopuri despre care vă vom notifica, cerând informația specifică pentru acordul Dvs. informat corespunzător.

 

4. Noi vă oferim Dvs. posibilitatea de a alege la propria dorință setările notificărilor la e-mail pentru unele tipuri de mesaje (de exemplu, despre expirarea termenului de achitare a Serviciilor contra plată sau despre adăugarea în parteneri de către alt Utilizator); însă acceptați faptul că, în alte situații, Dvs. nu veți putea alege setările de primire a notificărilor. Pe parcursul întregii perioade de activitate a contului Dvs. personal, Noi putem folosi datele Dvs. de contact pentru trimiterea mesajelor tehnice și cu caracter administrativ, noutăți.

 

5. Datele Dvs. personale sunt introduse în baza de date persoanle "Utilizatori", proprietarul căreia este societatea cu responsabilitate limitată "Lardi" (cod în Registrul Unic de Stat al Întreprinderilor și Organizațiilor Ucrainei 30516477) (str. Otakar Iaroș, 24-b, Harkiv, 61072, Ucraina). Noi îndeplinim procesarea datelor Utilizatorilor pe server-uri situate pe adresa: str. Familiei Sosnin, 13B, or. Kiev, Ucraina. În caz de schimbări, noi vom asigura dreptul Dvs. de a ști noul loc de aflare a server-urilor.

 

6. Acordul Dvs. de păstrare și procesare de către Noi a datelor Dvs. personale sunt actuale pe toată perioada de acțiune (valabilitate) a contului Dvs. personal (pentru Utilizatorii neînregistrați – pe parcursul perioadei de îndeplinire a accesului la Site și/ sau Servicii), de asemenea, pe parcursul a 3 (trei) ani până la expirarea perioadei indicate.

Drepturile Dvs. în calitate de subiect al datelor personale sunt stabilite de pozițiile de la pag. 8 a Legii Ucrainei "Despre protejarea datelor personale", în special aveți dreptul:

 1. să știți despre sursa colectării, locul de aflare a datelor Dvs. personale, scopurile de procesare a acestora, locurile de aflare sau locul de trai al proprietarului sau administratorului datelor personale sau aveți dreptul de a da comanda corespunzătoare despre primirea informației respective de către persoanele plenipotențiare, în afară de cazurile stabilite de lege;

 2. să primească informație despre condițiile de oferire a accesului la datele personale, inclusiv informație despre persoane terțe cărora le sunt transmise datele personale;

 3. la accesul la datele Dvs. personale;

 4. să primiți, nu mai târziu decât în 30 de zile calendaristice de la apariția cererii, în afară de situațiile prevăzute de lege, răspunsul despre faptul dacă sunt procesate datele Dvs. personale, de asemenea, să primiți conținutul datelor personale;

 5. să prezentați o cerere argumentată cu obiecții contra prelucrării datelor Dvs. personale;

 6. să prezentați o cerere argumentată cu cerința de schimbare sau ștergere a datelor Dvs. personale de către orice proprietar sau administrator al datelor personale, în cazul în care aceste date sunt procesate ilegal sau nu sunt veridice;

 7. la protejarea datelor Dvs. personale de procesare ilegală, de pierdere, distrugere, deteriorare în legătură cu ascunderea intenționată, nefurnizare sau furnizare la timpul nepotrivit, precum și la protejarea de prezentare a informației dubioase sau defăimătoare care ponegrește demnitatea și reputația de afaceri a persoanei fizice;

 8. să vă adresați cu plângeri în privința procesării datelor Dvs. personale la persoana Plenipotențiară sau în judecată;

 9. să aplicați sursele de protecție legală în cazul nerespectării legislației despre protejarea datelor personale;

 10. să introduceți condiții despre limitarea dreptului de procesare a datelor Dvs. personale la oferirea acordului;

 11. să retrageți acordul de procesare a datelor personale;

 12. să cunoașteți mecanismul de procesare automată a datelor personale;

 13. la protejarea de hotărârea automatizată care are consecințe legislative pentru Dvs.

 

Securitate

 

7. Noi luăm măsuri tehnice și organizaționale de protejare a informației Dvs. confidențiale de acțiuni nesancționate ale persoanelor terțe. Din partea Noastră accesul la datele Dvs. personale este disponibil unui număr mic de lucrători și persoane de încredere cărora informația le este necesară pentru efectuarea procesării informațiilor din numele nostru și cu scopul direct prevăzut de prezenta Politică de confidențialitate. Ei toți își asumă responsabilitate de păstrare a confidențialității și, în cazul nerespectării responsabilităților enumerate, vor fi expuși, în măsura aplicabilă, la răspundere disciplinară, civilă, administrativă și/ sau penală.

 

8. Accesul la informația Dvs. confidențială, de asemenea, poate fi efectuat prin sistema obișnuită de autorizare prin login și parolă. În cazul atitudinii Dvs. neglijente față de asigurarea de sine stătător a securității contului personal, persoanele terțe pot să primească acces nesancționat la informația Dvs., fapt pentru care Noi nu purtăm nicio răspundere.

 

Răspândirea informației de către Dvs.

 

9. Dvs. înțelegeți și sunteți de-acord cu faptul că, la oferirea informației de către Dvs. (Firmă) la înregistrarea contului personal pe site și în cadrul Serviciilor (în special, dar nu exclusiv, la publicarea pe Site din numele Firmei a cererilor de încărcături propuse către transportare și/ sau despre disponibilitatea camioanelor) unele date personale (în special, dar nu exclusiv, nume, adrese, numere de telefon, identificatori în sistemele de mesaje și altele) astfel se răspândesc (transmit) în mod legitim într-un cerc nelimitat de persoane.

 

10. Dvs. confirmați înțelegerea faptului, că esența Site-ului Nostru și a serviciilor constă în răspândirea și schimbul de informație de afaceri, o parte din care nimerește în definirea de date personale; și că, corespunzător, înregistrarea contului personal de către Dvs. pe Site și utilizarea Serviciilor presupune răspândirea informației, înainte de toate, de către Dvs. și în interesele Dvs., fapt pentru care oferim platforma tehnică.

 

11. Luând în considerație toate cele indicate mai sus, prin prezenta Dvs. confirmați și garantați acordul absolut – iar în cazuri corespunzătoare, de asemenea, consimțământul informat a datelor personale a subiecților corespunzători – cu răspândirea publică descrisă mai sus și, în afară de aceasta, luând în calcul esența Serviciilor și caracterului public de răspândire a datelor, confirmați înțelegerea lipsei obiective a necesității, în egală măsură, a imposibilității practice de notificare specială de la Noi despre transmiterea, descrisă mai sus, de date personale persoanelor terțe.

 

12. Pentru gestionarea accesului la unele informații (de exemplu, vizualizarea paginii contului personal, a informației publicate de Utilizator) Noi oferim Utilizatorilor contra plată un Serviciu adițional “Setări de confidențialitate”. Funcționalul respectiv nu este destinat gestionării accesului la datele personale și permite Utilizatorului doar să optimizeze, după propria dorință, accesul la informația de afaceri răspândită de Utilizator. De asemenea, având în vedere concepția Site-ului Nostru drept platformă pentru răspândirea și schimbul de informație de afaceri, Noi păstrăm dreptul de a schimba sau anula Serviciul indicat mai sus, în orice moment, după propria dorință.

 

13. În unele cazuri (în special pentru acordarea Dvs. a dreptului de a publica feedback pentru alte Firme, pentru ridicarea punctelor Dvs. în “ratingul de încredere”) Noi putem să cerem de la Dvs., în calitate de condiție obligatorie, prezentarea copiei (scan-ului) certificatului de înregistrare de stat al Firmei Dvs. (prin încărcarea în mapa “Documente” a Dvs. pe site). În cazul în care certificatul conține adresa Dvs. de domiciliu în calitate de adresa de înregistrare drept întreprinzător, vă recomandăm să utilizați, după propria dorință, opțiunile de confidențialitate special pentru Serviciul “Documente” (de exemplu, să stabiliți pentru un document concret nivelul de acces “Parteneri” sau “Doar firma mea”); aceasta nu va influența asupra posibilității Dvs. de a publica feedback sau asupra punctelor ratingului.

 

Răspândirea informației de către noi

 

14. Noi putem oferi accesul la datele Dvs. personale persoanelor terțe exclusiv în următoarele situații:

 1. conform acordului Dvs. special. Pentru toate situațiile care nu sunt direct prevăzute de Condițiile de utilizare, noi vom cere separat acordul Dvs.

 2. în cadrul măsurilor, în raport cu toți Utilizatorii, pentru asigurarea securității tuturor Utilizatorilor, inclusiv a Dvs. Pe pagina contului Dvs. personal noi afișăm nu doar data înregistrării pe Site, dar și data ultimei Dvs. vizite pe Site. Funcția respectivă contribuie la stabilirea transparenței în relațiile de afaceri dintre Utilizatori, acționează în raport cu toți Utilizatorii și a fost aprobată în urma discuției cu Utilizatorii. Noi păstrăm dreptul de a introduce funcții de acest gen, în măsura necesității, exclusiv în raport cu toți Utilizatorii în mod simultan, cu efectuarea consultațiilor publice cu un număr maxim de Utilizatori pe forumul Site-ului.

 3. pentru procesare externă sub controlul nostru. Noi putem oferi acces distribuitorilor noștri, persoanelor de încredere pentru procesarea datelor, exclusiv cu scopurile indicate în prezenta Politică de confidențialitate, cu respectarea de către asemenea persoane a responsabilităților de confidențialitate și a tuturor cerințelor de securitate, sub răspunderea Noastră.

 4. pentru respectarea legimității și a ordinei publice. Noi putem oferi acces la informația despre Dvs. în cazul existenței motivelor suficiente de a considera conștiincios că asemenea utilizare a informației este argumentat necesară pentru: (1) respectarea cerințelor legislației (inclusiv instrucțiuni departamentale cu forță juridică supremă pe teritoriile corespunzătoare), ordonanțe judecătorești sau ale altor organe de stat, care pot fi îndeplinite în ordine obligatorie; și/ sau (2) identificarea, prevenirea și/ sau luarea altor măsuri contra escrocheriilor, altor acțiuni contraindicate și/ sau neconștiincioase care reprezintă un pericol pentru interesele Utilizatorilor, Lardi-Trans și/ sau ordinii publice.

 

Efectuarea schimbărilor în Politica de confidențialitate

 

15. Prezenta Politică de confidențialitate poate fi supusă revizuirii și reînnoirii. Noi nu vă vom limita principial drepturile fără acordul Dvs. bine definit. Orice schimbări în prezenta Politică de confidențialitate vor fi publicate pe această pagină, iar în cazul unor schimbări fundamentale Noi vom întreprinde o notificare mai desfășurată.

 

Particularitățile Politicii de confidențialitate

 

16. LARDI-TRANS.COM colectează informația care ajută să ameliorăm serviciile noastre, de asemenea, asigură îndeplinirea de către aplicația noastră a sarcinilor, pentru care ați instalat-o.

 

16.1. Particularitățile Politicii de confidențialitate ale aplicațiilor pentru dispozitivele cu sisteme operaționale Android și IOS.LARDI-TRANS.COM colectează informația care asigură îndeplinirea de către aplicația noastră a sarcinilor, pentru care ați instalat-o. Informația o luăm din următoarele surse:

 1. Informația de la utilizatori. Pentru a utiliza multe din serviciile noastre, este necesar să aveți cont personal LARDITRANS.COM. La crearea acestuia noi vă cerem date personale, de exemplu, numele, adresa poștei electronice, numărul de telefon sau datele poștale și le salvăm în contul Dvs. personal.

 2. Informația pe care o primim în rezultatul utilizării de către Dvs, a serviciilor LARDI-TRANS.COM. La crearea acestuia noi vă cerem date personale, de exemplu, numele, adresa poștei electronice, numărul de telefon sau datele poștale și le salvăm în contul Dvs. personal.

  1. Informații despre dispozitiv. Noi colectăm informații despre dispozitive (asemenea ca modelul, versiunea sistemei operaționale, identificatori unici ai dispozitivului, precum și date despre rețeua mobilă și numărul de telefon).

  2. Informații din jurnal. La utilizarea serviciilor LARDI-TRANS.COM sau vizualizarea contentului în cadrul acestora, unele dintre acțiunile Dvs. sunt salvate automat în jurnalele server-urilor. Se înregistrează următoarea informație:

  3. adresele IP.

  4. Datele despre evenimentele de aparatură. Inclusiv despre dereglările și acțiunile în sistemă, precum și despre setări, tipul browser-ului și limba acestuia, data și ora cererii și URL-ul trecerii

  5. Informații despre locul de aflare. Noi colectăm și procesăm datele despre locul Dvs. actual de aflare. De asemenea, folosim diferite tehnologii de identificare a coordinatelor, de exemplu, analizăm adresa Dvs. IP, datele GPS și ale altor senzori ai dispozitivului, cu scopul identificării celui mai apropiat dispozitiv de Dvs., a punctelor Wi-Fi și turn de conexiune mobilă.

 

16.2. Particularitățile Politicii de confidențialitate la completarea formei pe internet-portalul LARDI-TRANS.COM pentru a încheia contractul de asigurare.LARDI-TRANS.COM colectează informația care ne ajută să ameliorăm serviciile noastre, de asemenea, asigură îndeplinirea de către aplicația noastră a sarcinilor, pentru care ați instalat-o. Informația o luăm din următoarele surse:

 1. Informația de la utilizatori. Pentru a utiliza multe din serviciile noastre, este necesar să aveți cont personal LARDITRANS.COM. La crearea acestuia noi vă cerem date personale, de exemplu, numele, adresa poștei electronice, numărul de telefon sau datele poștale și le salvăm în contul Dvs. personal.

 2. Informația pe care o primim în rezultatul completării formei LARDI-TRANS.COM pentru încheierea contractului de asigurare. La completarea formei LARDI-TRANS.COM pentru încheierea contractului de asigurare Dvs. indicați date personale, de exemplu, numele sau denumirea persoanei juridice, adresa poștei electronice, numărul de telefon sau datele poștale, informații despre încărcătură și datele de încărcare și descărcare și acceptați transmiterea datelor indicate de Dvs. companiei de asigurări selectate pentru încheierea contractului. În special, dar nu exclusiv, noi transmitem datele din forma completată de Dvs. despre:

  1. Numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice.

  2. Denumirea, tipul, costul, masa, volumul și ambalajul încărcăturilor.

  3. Datele și locurile de încărcare și descărcare a încărcăturilor.

  4. Informațiile despre mijloacele de transport și datele personale ale șoferilor, transportatorilor și ale altor subiecte.

  5. Alte informații necesare pentru completarea și încheierea contractului de asigurare.

 

Cum utilizăm datele colectate

 

17. Datorită datelor primite noi putem să oferim, să susținem, să protejăm, să dezvoltăm serviciile existente și să creăm altele noi, precum și să asigurăm securitatea LARDI-TRANS.COM și a utilizatorilor noștri.
Имя, которое укажет пользователь в своем профиле LARDI-TRANS.COM, может применяться во всех наших службах, где требуется аккаунт LARDI-TRANS.COM. Если ваш адрес электронной почты или иная идентификационная информация уже известна другим людям, они также смогут найти ваш общедоступный профиль LARDI-TRANS.COM, включая имя и иные сведения, указанные Вами в аккаунте.
Datele contului Dvs. personal LARDI-TRANS.COM aflate în acces comun (precum și informația despre acțiunile pe care le efectuați în serviciile LARDI-TRANS.COM sau în aplicațiile externe legate de contul Dvs. personal (de exemplu, despre feedback, comentarii și cereri) pot fi folosite de noi în scopuri comerciale, inclusiv în publicitate.
Când vă adresați la LARDI-TRANS.COM, mesajele Dvs. se salvează pentru ca noi să putem soluționa problema mai repede.
Uneori noi trimitem la poșta electronică a utilizatorilor notificări despre eventualele schimbări sau ameliorări în lucrul serviciilor. La necesitatea de a utiliza datele Dvs. pentru scopurile care nu au fost indicate în prezenta politică de confidențialitate, noi cerem mereu acordul preliminar.

 

18. Informația pe care LARDI-TRANS.COM o oferă persoanelor terțe. Noi nu dezvăluim informația personală a utilizatorilor companiilor, organizațiilor și persoanelor private, care nu au legătură cu LARDI-TRANS.COM. Excepții se fac în cazurile indicate mai jos:

 1. Utilizatorul a dat acordul pentru aceasta. Noi putem oferi informații despre Dvs. companiilor, organizațiilor și persoanelor private care nu au legătură cu LARDI-TRANS.COM, în cazul în care ați oferit acord direct la aceasta sau ați exprimat acordul prin alte metode în cazurile prevăzute de prezentele Reguli de confidențialitate.

 2. Pentru procesarea de către părțile terțe la comanda LARDI-TRANS.COM. Noi oferim datele personale persoanelor afiliate cu LARDI-TRANS.COM și altor companii și persoane de încredere pentru procesare la comanda LARDI-TRANS.COM, cu toate acestea, prelucrarea se efectuează corespunzător instrucțiilor noastre, piliticii de confidențialitate și altor cerințe aplicabile de confidențialitate și securitate.

 3. La cerința legislației. Noi oferim datele Dvs. companiilor, organizațiilor sau persoanelor private care nu au legătură cu LARDI-TRANS.COM, în cazul în care presupunem conștiincios că primirea, utilizarea, salvarea sau dezvăluirea acestei informații în mod rațional este necesară cu scopul:

  1. de a îndeplini cerințele legislației, decizia judecătorească sau de a îndeplini în mod forțat prin cererea unei instituții de stat;

  2. de a îndeplini în mod forțat Condițiile de utilizare sau de a investiga încălcările posibile;

  3. de a identifica, opri sau de a împiedica în alt mod escrocheriile, precum și de a înlătura dereglările tehnice sau problemele cu securitatea;

  4. de a proteja drepturile, proprietatea sau securitatea companiei LARDI-TRANS.COM, a utilizatorilor noștri sau comunității în general, cum este cerut și admis de legislație.

 

Utilizarea file-urilor cookie pe Site-ul Lardi-Trans

 

19. File cookie – un mic fragment de text care este transmis în browser de pe site-ul pe care l-ați vizitat. El ajută site-ul să memorizeze informație despre Dvs., de exemplu, în ce limbă doriți să-l vizualizați. Această informație va fi utilă la următoarea vizită pe același site. File-urile cookie se folosesc pentru diferite scopuri. De exemplu, acestea permit salvarea setărilor anunțurilor publicitare și de căutare, selectarea celor mai interesante anunțuri și calcularea numărului de vizite ale paginii. De asemenea, acestea sunt necesare pentru asigurarea securității datelor personale.

 

20. Utilizarea file-urilor cookie care nu necesită acordul utilizatorului.
Sunt file-uri cookie necesare, așa numitele file-uri tehnice cookie care nu influențează în niciun fel asupra accesibilității la funcționalul site-ului pentru utilizator. Acestea sunt salvate pe dispozitivul Dvs. doar în cazul în care vizitați site-ul nostru. Și se folosesc, de exemplu, pentru ca site-ul să poată afișa versiunea de configurator corespunzătoare caracteristicilor internet conexiunii curente a Dvs..
În plus, asemenea cookie facilitează trecerea de la protocolul HTTP la protocolul HTTPS la schimbarea paginilor, asigurând prin aceasta salvarea datelor transmise. În afară de aceasta, ele sunt folosite pentru salvarea acordului utilizatorilor la folosirea file-urilor cookie de către site-ul nostru. Pentru utilizarea file-urilor tehnice cookie nu este nevoie de acordul utilizatorului. Prin intermediul setărilor pe site-ul respectiv, Dvs. nu veți putea deconecta instalarea file-urilor tehnice cookie.
Categoriile de file-uri cookie.
Se evidențiază patru categorii de file-uri cookie în dependență de funcțiile și scopurile acestora – tehnice, file-uri cookie de productivitate, de funcționalitate și publicitare:

 1. File-urile tehnice cookie. Asemenea file-uri sunt importante pentru asigurarea navigării și a utilizării funcționalului site-ului. Fără asemenea file-uri cookie, la întoarcerea pe pagină în cadrul unei sesiuni, unele funcții ale site-ului pot fi inaccesibile, de exemplu, va fi pierdută istoria acțiunilor Dvs.(textul introdus, valorile indicate ale configuratorului și altele);

 2. File-urile cookie de productivitate. File-urile de acest tip colectează informația despre utilizarea site-ului, de exemplu, datele despre frecvența vizitării paginilor, confirmarea primirii de către utilizator a mesajelor despre erori și așa mai departe. Ele nu păstrează informația care permite identificarea utilizatorului concret. Informația colectată este utilizată în scopuri statistice și au caracter anonim. Aceste file-uri sunt utilizate exclusiv pentru ameliorarea funcționării site-ului și sporirea comodității de utilizare a acestuia;

 3. File-urile cookie de funcționalitate. Asemenea file-uri permit salvarea informației introduse (numele utilizatorilor, limba folosită și locul de aflare) pentru a ameliora funcționarea site-ului și setarea funcționalului și conținutului acestuia. De exemplu, dacă sunt utilizate file-urile pentru memorizarea locului Dvs. de aflare, pe site va fi afișată informația despre impozite anume în regiunea Dvs. File-urile de acest tip se folosesc, de asemenea, pentru conectarea funcțiilor cerute de către utilizator, așa ca, de exemplu, reproducerea materialelor video. Ele colectează informația în mod anonim și nu urmăresc acțiunile Dvs. pe alte site-uri;

 4. File-uri cookie publicitare. Asemenea file-uri se utilizează pentru afișarea anunțurilor publicitare și a altor mesaje cu luarea în considerare a intereselor și preferințelor Dvs. De asemenea, ele se folosesc pentru a limita numărul de afișări a unuia și aceluiași anunț publicitar unui utilizator și pentru evaluarea eficienței campaniilor publicitare. Aceste file-uri memorizează trecerile utilizatorului pe site-ul agentului de publicitate/ pagina cu anunțul publicitar și pot transmite informația respectivă organizațiilor din afară, de exemplu, agențiilor de publicitate. File-urile cookie care sunt folosite pentru orientarea conținutului și a anunțurilor publicitare care sunt oferite de organizații din afară, sunt deseori legate cu funcționalul site-ului.

 


21. Setarea file-urilor cookie pe Site-ul Lardi-Trans. În orice moment puteți interzice total utilizarea file-urilor cookie, modificând setările browser-ului. De exemplu, puteți indica ca să apară mesaj de la site-ul Lardi-Trans la salvarea file-ului cookie sau să interziceți salvarea cookie de pe anumite sau de pe orice domenii. Însă aveți în vedere, file-urile cookie sunt necesare pentru funcționarea corectă a serviciilor noastre, de exemplu, pentru ca să nu fiți nevoiți să indicați de fiecare dată limba sau alți parametri.

 

22. Protejarea informației. Noi facem tot posibilul pentru a asigura securitatea LARDI-TRANS.COM și a utilizatorilor noștri în cazurile de încercări de acces nesancționat, modificare, dezvăluire sau distrugere a datelor păstrate la noi. În special, facem următoarele:

 1. oferim autentificarea pentru acces la contul personal LARDI-TRANS.COM. Desăvârșim permanent metodele de colectare, păstrare și procesare a datelor, inclusiv măsuri fizice de siguranță împotriva accesului nesancționat la sistemele noastre;

 2. limităm accesul lucrătorilor noștri, distribuitorilor și agenților la datele personale, de asemenea, aplicăm asupra acestora responsabilități contractuale stricte, pentru nerespectarea cărora sunt prevăzute amenzi și responsabilități serioase.

 3. este numită o persoană plenipotențiară în chestiunile de protejarea a datelor, legătura cu care se efectuează prin intermediul paginii «Contacte» sau prin intermediul administrației Lardi-Trans.

23. La soluționarea litigiilor dintre Lardi-Trans și utilizatorii care sunt rezidenți ai Republicii Moldova, se aplică legislația națională a Republicii Moldova

 

Data ultimei reînnoiri: 2020-08-07