Formula de calcul ale punctelor contului personal al Utilizatorului în Ratingul de încredere

Dreptul Dvs. de a publica feedback și nemulțumiri

Reguli de publicare a feedback-ului și plângerilor

Reguli de publicare și recurs al nemulțumirilor

Regulile de publicare și examinare a plângerilor contra utilizatorilor

 

 

Formula de calcul ale punctelor contului personal al Utilizatorului în Ratingul de încredere

 

Punctele contului personal al Utilizatorului în Ratingul de încredere se calculează ca suma punctelor după următoarele criterii:

 

Feedback-uri*

Se iau în calcul feedback-urile pozitive pentru ultimele 24 de luni și cele negative pentru ultimele 36 de luni, valoarea maximă: 10 puncte. Transportările internaționale se iau în considerare cu un coeficient sporit (x1.5) indiferent de faptul dacă feedback-ul este pozitiv sau negativ.

   
Nemulțumiri Minus 0,25 puncte la Ratingul de încredere pentru fiecare nemulțumire deschisă (indiferent de data creării a acesteia).
   
   
Profil verificat

Profilul este verificat la achitarea prin intermediul contului Persoanei Fizice – Întreprinzător/ SRL sau la primirea copiilor autentificate notarial ale documentelor. Valoarea maximă: 2.0 puncte.

   
Data înregistrării pe site

Ani deplini cu ”Lardi-Trans”:
(0-1) - 0.0 puncte,
(1-2) - 0.2 puncte,
(2-3) - 0.4 puncte,
(3-4) - 0.6 puncte,
(4-5) - 0.8 puncte,
(5-6) - 1 puncte,
(6-7) - 1.2 puncte,
(7-8) - 1.4 puncte, 
(8-9) - 1.6 puncte,
(9-10) 1.8 - puncte,
≥10 - 2 puncte.

   
Este partener

Pentru fiecare adăugare de firmă în lista ”Partenerii mei” de către altă firmă +0.01 puncte. Valoarea maximă: 1 punct (100 de parteneri).

   

Câți ani nu a fost
не
schimbată
denumirea

Ani deplini:
(0-2) - 0.0 puncte,
(2-3) - 0.2 puncte,
(3-4) - 0.3 puncte,
(4-5) - 0.4 puncte,
(5-6) - 0.5 puncte,
(6-7) - 0.6 puncte,
(7-8) - 0.7 puncte, 
(8-9) - 0.8 puncte,
(9-10) - 0.9 puncte,
≥10 - 1 puncte.
   
Total  16,5

 

În cazul în care câteva conturi personale ale Utilizatorilor au același număr de puncte, aranjarea în Ratingul de încredere se efectuează conform unei formule speciale cu utilizarea intervalelor Wilson pentru luarea în calcul atât a feedback-urilor pozitive, cât și a numărului total de feedback-uri primite.

 

 

Dreptul Dvs. de a publica feedback și nemulțumiri

 

Vi se oferă posibilitatea de a publica feedback și nemulțumiri pentru alte Firme (conturi personale corespunzătoare) la îndeplinirea următoarelor condiții:

1. использование платного пакета Сервисов; а также

2. одно из следующих:

 1. validitatea statutului de trecere cu succes a Verificării profilului; sau
 2. validitatea punctelor Ratingului de încredere nu mai puțin de 4.

 

 

Reguli de publicare a feedback-ului și plângerilor

 

1. Destinatarul prioritar de prezentare de către părți a feedback-ului, nemulțumirilor, dovezilor și așa mai departe, nu este administrația Lardi-Trans, ci comunitatea de transport. Publicarea feedback-urilor trece postmoderare, adică verificarea feedback-urilor de către moderator, inclusiv, conform cererii destinatarului feedback-ului, se efectueză după publicarea feedback-ului în acces public. Noi ne bazăm, apriori, pe conștiința și corectitudinea Dvs.

 

2. Feedback-ul trebuie să fie în raport direct cu relația dintre autorul acestuia și utilizatorul pentru care a fost publicat feedback-ul. Feedback-ul nu poate fi bazat pe informație îndoielnică sau pe informație care a devenit cunoscută autorului din surse necunoscute sau surse care nu pot fi verificate.

 

3. Feedback-urile nu sunt apreciate de către moderatorul Lardi-Trans în categoriile de ”veridicitate” (moderatorul nu este plenipotențiar și nu are posibilitatea de a studia detaliat relațiile dintre părți, în afară de acele cazuri, pe care la asigură web site-ul și forumul Lardi-Trans). În același timp, Lardi-Trans consideră binevenită expunerea declarațiilor publice atât din partea autorului, cât și din partea destinatarului feedback-ului cu indicarea corespunderii sau necorespunderii unor circumstanțe situației reale, cu aportul dovezilor și argumentelor.

 

4. Responsabilitatea pentru conținutul feedback-ului îi revine utilizatorului care l-a publicat și care, în conformitate cu legislația actuală a Ucrainei, este autorul mesajului informațional (feedback-ului) corespunzător.

 

5. Persoana care răspândește informația poartă povara confirmării credibilității și veridicității acesteia în cazul contestației feedback-ului în judecată, conform legislației ucrainene. De semenea, părerile de apreciere nu pot fi protestate sau demonstrate deoarece reprezintă părerea personală a autorului feedback-ului; ”corespunzătoare” sau ”necorespunzătoare” situației reale pot fi doar circumstanțele de facto. În afară de aceasta, Lardi-Trans nu este un organ judecătoresc și nu este plenipotențiar să examineze în esență conflictul dintre utilizatori.

 

6. Pornind de la imposibilitatea principială de a verifica credibilitatea și corectitudinea informației din feedback, moderatorul apreciază feedback-ul după criterii de conștiinciozitate, de corespundere cerințelor legislației actuale a Ucrainei și a existenței sau absenței de încălcări ale legislației actuale a Ucrainei, Condițiilor de utilizare Lardi-Trans și Regulilor de publicare a feedback-ului Lardi-Trans.

 

7. Feedback-ul este supus ștergerii în cazul în care:

7.1 moderatorul are motive sufieciente de a presupune că autorul feedback-ului l-a publicat cu intenții neconștiincioase;

7.2 feedback-ul conține insulte și amenințări, limbaj obscen și/ sau lexic obscen voalat (în special, dar nu exclusiv, cuvinte (fraze) de limbaj obscen, literele aparte ale cărora sunt înlocuite cu alte simboluri), propaganda dușmăniei pe motiv de rasă, naționalitate și religie, precum și oricare alte afirmații care încalcă legislația actuală a Ucrainei;

7.3 intrarea în vigoare a deciziei judecătoriei Ucrainei despre neveridicitatea informației în feedback-ul publicat pe site-ul Lardi-Trans și/ sau despre confirmarea acesteia.

 

8. Feedback-urile pentru utilizator sunt șterse în volum deplin în cazul schimbării în profilul utilizatorului a codului de identificare a persoanei fizice – întreprinzător sau a codului din Clasificatorul întreprinderilor și organizațiilor din toată Rusia a persoanei juridice care confirmă schimbarea subiectului de afaceri.

 

9. Onestitatea autorului feedback-ului este presupusă din start. Moderatorul poate examina chestiunea de conștiinciozitate:

 1. pentru feedback-urile negative — la inițiativa destinatarului feedback-ului, cu excepția prezenței în feedback a insultărilor. Afirmațiile insultătoare în feedback (inclusiv în următoarele comentarii de la autor) reprezintă un temei necondiționat de ștergere a feedback-ului, în pofida esenței chestiunii;
 2. 2. pentru feedback-urile pozitive — la inițiativa proprie și/ sau a oricărui Utilizator.

 

10. Examinând chestiunea de neconștiinciozitate a feedback-ului la prezentarea disputei sau de îndoială în raport cu veridicitatea informației expuse, moderatorul are dreptul de a cere de la autor copiile actelor care confirmă relațiile corespunzătoare între autorul și destinatarul feedback-ului, pentru introducerea următoare a comentariilor despre conștiinciozitate în baza documentelor primite, în cazul în care autorul nu a atașat actele din start. Prezentarea actelor de către autorul feedback-ului nu este obligatorie, în cazul în care relațiile dintre părțile feedback-ului sunt confirmate prin datele legate de formarea cererii corespunzătoare pe Site și acceptarea acesteia de partea a doua.

 

11. La examinarea neconștiinciozității la publicarea feedback-ului, moderatorul poate să ia în calcul, în special, dar nu exclusiv, următorii factori:

 1. invaliditatea evidentă și obiectiv stabilită a informației (faptelor) în feedback;
 2. insuficiența dovezilor de existență a relațiilor între autorul și destinatarul feedback-ului;
 3. neprezentarea de către autorul feedback-ului, la cerința corespunzătoare, a actelor care indică orice tip de relații între autorul și destinatarul feedback-ului;
 4. declararea destinatarului feedback-ului despre invaliditatea semnăturilor/ sigiliului pe actele prezentate de autorul feedback-ului, în cazul existenței pentru moderatorul Lardi-Trans a destule motive să facă presupuneri despre echitatea acestor declarații;
 5. publicarea de către autor a mai mult de un feedback în raport cu o singură transportare;
 6. prezența insultărilor în feedback;
 7. istoria relațiilor reciproce ale părților între ele însele și cu alți utilizatori Lardi-Trans.

 

12. Abuzul de dreptul de a publica feedback-uri poate duce la privarea de acest drept. Motivele de bază pentru deconectarea posibilității de a publica feedback-uri sunt prezentările sistematice a neconștiinciozității la publicarea acestora, în special, dar nu exclusiv, publicarea în masă și/ sau adresarea altor Utilizatori cu propunerea de a publica feedback-uri invalide. Termenul de privare de dreptul de a publica feedback-uri se determină în fiecare situație în dependență de circumstanțe la discreția Lardi-Trans .

 

13. Lardi-Trans nu este instanță judecătorească și nu este instanță de expertiză. În situațiile de dispută, părerea moderatorului în examinarea (ne)conștiinciozității este admisă ca o părere personală care nu poate fi supusă recursului, nu cu scopul de a soluționa disputa sau de utilizare drept dovadă, ci cu scopul de a soluționa chestiunea despre afișarea feedback-ului pe Lardi-Trans.

 

14.După luarea deciziei de către moderator, administrația Lardi-Trans poate revizui selectiv deciziile și să se implice în discutarea următoare a relevanței feedback-ului, exclusiv la propria discreție, cu excepția cazurilor de apariție a noilor circumstanțe (decizie judecătorească și altele). Părțile feedback-ului nu sunt limitate în dreptul de a prezenta comunității următoarele declarații.

 

15. La publicarea unui feedback negativ, Lardi-Trans, în conformitate cu legislația ucraineană, în toate cazurile oferă destinatarului feedback-ului posibilitatea de a răspunde public, fapt pentru care este nevoie de utilizat funcționalul comentariilor, pentru posibila dezmințire a informației negative prin aportul faptelor concrete în privința esenței chestiunii. Comentariile se moderează, insultările și ”flame-ul” neconstructiv pot fi șterse.

 

16. Autorul feedback-ului are dreptul principial de a retrage feedback-ul.

 

17. В случае, если автор отзыва удаляет свой отрицательный отзыв на протяжении 14 календарных дней с даты его размещения, то такой отзыв не влияет на статистику удаленных отзывов в паспорте надежности получателя отзыва.

 

18. Lardi-Trans consideră mereu binevenită soluționarea prietenoasă a disputelor, de asemenea, întotdeauna îndeplinește decizia judecătorească prin jurisdicția corespunzătoare.

 

 

Reguli de publicare și recurs al nemulțumirilor

 

1. Prezentele Reguli de publicare și recurs al nemulțumirilor pe serverul informațional și de transport Lardi-Trans (în continuare, conform textului ”Site” sau ”Lardi-Trans”) sunt create în baza cerințelor legislației Ucrainei și a obiceiurilor practicii de afaceri.

1.1. При этом Сайт не подменяет собой суд либо иной орган, уполномоченный рассматривать споры согласно действующему законодательству Украины, а является лишь информационной интернет платформой, способствующей в том числе досудебному урегулированию уже возникших либо потенциально возможных споров между пользователям Сайта.

 

2. Aplicabil la Lardi-Trans: Nemulțumirea – un mesaj informațional verificat, adresat de către utilizatorul înregistrat al Site-ului altui subiect al activității de întreprinzător, care conține cerința financiară de înlăturare a încălcării îndeplinirii normelor legislative ale Ucrainei sau a responsabilităților contractuale.

 

3. Aplicabil la Lardi-Trans: nemulțumirea poate fi doar de natură financiară (adică, oricare alte încălcări ale drepturilor – materiale (de avere), nemateriale (ce nu țin de avere) înainte de publicarea nemulțumirii trebuie să fie exprimate în echivalent financiar), iar înlăturarea încălcării este considerată: ori achitarea sumei întregi/ parțiale a nemulțumirii ori soluționarea reciprocă fără achitare.

 

4. Aplicabil la Lardi-Trans: în cadrul nemulțumirii părțile sunt: Creditorul (utilizatorul înregistrat Lardi-Trans care a publicat Nemulțumirea; autorul Nemulțumirii) și Debitorul (utilizatorul înregistrat Lardi-Trans căruia i se adresează cerința în Nemulțumire; destinatarul Nemulțumirii).

 

5. Elemente obligatorii ale nemulțumirii:

5.1.descrierea circumstanțelor și a esenței Nemulțumirii cu stabilirea sumei Nemulțumirii (explicațiile autorului Nemulțumirii);

5.2. copiile electronice ale actelor care confirmă faptul existenței relațiilor contractuale și încălcarea acestora (contract, cerere, factura de transport, act, extras și altele);

5.3. suma exactă a nemulțumirii;

5.4. скан копии документов, подтверждающих требования Заявителя, изложенные в Претензии;

 

6. Scopul de publicare a Nemulțumirii – informarea utilizatorilor Lardi-Trans despre admiterea încălcării, de către alt subiect al activității de întreprinzător, a legislației Ucrainei, obiceiurilor practicii de afaceri sau condițiilor contractului la îndeplinirea activității de întreprinzător în sfera transportului de încărcături și despre existența cerinței de penalizare financiară.

 

7. După publicarea Nemulțumirii, aceasta poate fi ștearsă doar de site-ul Lardi-Trans.

 

8. Ordinea de publicare și de recurs al Nemulțumirii pe site, stabilită de prezenta Poziție, este obligatorie pentru toate persoanele fizice și subiectele activității de întreprinzător care au ales publicarea și/sau recursul Nemulțumirii pe site-ul Lardi-Trans în calitate de metodă de soluționare a relațiilor de conflict.

 

9. Responsabilitatea pentru veridicitatea informației (corespunderea informației situației reale) îi revine autorului care a publicat Nemulțumirea.

9.1. В случае размещения Заявителем Претензии, изложенные факты в которой в последствии не подтвердились либо оказались ошибочными, ложными, бездоказательными, искажающими реальное положение вещей (далее – «Ненадлежащая Претензия»), Ларди-Транс такому Заявителю выносит предупреждение и ставит на контроль его последующие Претензии, размещенные на Сайте.

9.2. В случае повторного размещения Ненадлежащей Претензии, Ларди-Транс блокирует возможность такого Заявителя размещать Претензии на Сайте сроком на 1 (один) месяц с даты выявления фактов, которые свидетельствуют о том, что данная Претензия относится к категории Ненадлежащих Претензий.

9.3. В случае, если Заявитель в третий раз разместил Ненадлежащую Претензию на Сайте, Ларди-Транс блокирует возможность такого Заявителя размещать Претензии на Сайте сроком на 12 (двенадцать) месяцев с даты выявления фактов, которые свидетельствуют о том, что данная Претензия относится к категории Ненадлежащих Претензий.

 

10. Lardi-Trans păstrează dreptul de a respinge publicarea Nemulțumirii sau de a șterge Nemulțumirea în cazul existenței oricăror dubii în raport cu veridicitatea, exactitatea și obiectivitatea Nemulțumirii și/ sau a documenteleor atașate la Nemulțumire. Lardi-trans nu verifică Nemulțumirea în privința corespunderii sau necorespunderii situației reale, precum nu verifică nici existența sau absența vinovăției în acțiunile autorului și a destinatarului Nemulțumirii, deoarece nu au posibilitate reală pentru îndeplinirea acestei verificări.

 

11. Ларди-Транс может разместить на Сайте Претензию Заявителя по его просьбе в случае, если она соответствует следующим критериям:

11.1. наличие необходимых документов, подтверждающих факт оказания (неоказания) услуг, то есть оснований для Претензии;

11.2. соответствие юридического или физического лица, указанного в документах, автору Претензии и зарегистрированному пользователю Ларди-Транс;

11.3. наличие на документах всех необходимых и обязательных реквизитов и информации;

11.4. проверка текста Претензии на соответствие Правилам размещения и обжалования Претензий на Сайте.

 

12. Lardi-Trans nu acceptă către examinare:

12.1.conversația (dialogul) prin intermediul oricărui messenger;

12.2. screenshot-uri de pe telefon (sms, apeluri, contacte sau oricare alte mesaje și informații);

12.3. fotografii, precum și înregistrări audio și video, dacă acestea nu este o parte integrantă a documentelor prezentate;

12.4. ordine de plată sau documente despre achitare fără mențiunea băncii,

12.5. documente cu text ilizibil sau text, sigilii și elemente grafice prost distingibile,

12.6. documente în formate *.doc, *.txt, *.xls și alte formate analogice care permit redactarea prin intermediul programelor office standard și analogurilor acestora.

 

13. Descriere succintă a potențialelor Nemulțumiri și a actelor obligatorii pentru acestea

13.1. Potențiale Nemulțumiri față de transportator:

Esența Nemulțumirii Acte necesare atașate la Nemulțumire
Întârzierea la încărcare/ descărcare - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături;
- bilet de transport, CMR sau alt document care confirmă îndeplinirea transportului de încărcături
sau decizia judecătorească
Pierderea, deteriorarea sau lipsa încărcăturii - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- bilet de transport, CMR sau alt document care confirmă îndeplinirea transportului de încărcături
- Act despre pierdere, deteriorare sau lipsă a încărcăturii
- Document care confirmă costul încărcăturii
- Document care confirmă achitarea sumei pagubei provocate încărcăturii în rezultatul transportării
sau decizia judecătorească
Sechestrarea încărcăturii - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- bilet de transport, CMR sau alt document care confirmă îndeplinirea transportului de încărcături
- Document care confirmă existența procesului penal (dosarului penal) sau scrisoare oficială de la oraganele juridice cu privire la primirea declarației de sechestrare a încărcăturii
- Document care confirmă costul încărcăturii
sau decizia judecătorească
Eșec de încărcare - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- Document care confirmă faptul de eșec de încărcare sau decizia judecătorească
Penalizarea materială în cazul daunelor și a vătămării morale, a cheltuielilor de judecată Decizia judecătorească
Achitarea în avans - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
– Document care confirmă transferul plății în avans
sau decizia judecătorească
Achitările eronate ale surselor financiare - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- Documente care confirmă achitarea, inclusiv eronată
sau decizia judecătorească
Neachitarea serviciilor dispecerului - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- Document care confirmă achitarea surselor financiare transportatorului, inclusiv plata pentru serviciul dispecerului
sau decizia judecătorească

 

13.2 Nemulțumiri potențiale față de client

Esența Nemulțumirii Acte obligatorii atașate la Nemulțumiri
Eșec de încărcare - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- Document care confirmă faptul de eșec de încărcare
sau decizia judecătorească
Înrerupere temporară (încărcare/ descărcare) - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- bilet de transport, CMR sau alt document care confirmă îndeplinirea transportului de încărcături
- Document care confirmă faptul întreruperii temporare
sau decizia judecătorească
Neachitarea integrală/ parțială a serviciilor de transportare - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- Act al lucrărilor îndeplinite (certificate de toate părțile participante la contract) sau bilet de transport sau CMR sau factură de transport sau alt document, care confirmă îndeplinirea propriu-zisă a transportului de încărcături
sau decizia judecătorească
Penalizarea materială în cazul daunelor și a vătămării morale, a cheltuielilor de judecată - Decizia judecătorească

 

14. În procesul de verificare a textului Nemulțumirii și documentelor atașate la aceasta, Lardi-Trans are dreptul:

14.1.de a îndrepta cerințe despre înlăturarea necorespunderii Nemulțumirii Regulilor prezente,

14.2. de a cere oricare alte date care vizează textul și conținutul Nemulțumirii. Neprezentarea acestor documente la cerința Lardi-Trans poate fi motiv întemeiat pentru respingerea publicării Nemulțumirii,

14.3. de a cere explicații de la autorul Nemulțumirii,

14.4. de a respinge publicarea Nemulțumirii în cazul existenței oricăror dubii în privința veridicității, exactității și obiectivității Nemulțumirii și/ sau a documentelor atașate la Nemulțumire,

14.5. de a șterge Nemulțumirea în cazurile prevăzute de Regulile prezente sau de legislația Ucrainei,

 

15. Motive întemeiate pentru respingerea publicării Nemulțumirii:

15.1. refuzul autorului de a publica Nemulțumirea,

15.2. lipsa oricărui element obligator al Nemulțumirii, prevăzut de către Regulile prezente și neadăugarea elementului respectiv la Nemulțumire pe parcursul a 24 de ore din momentul cererii Lardi-Trans,

15.3. neprezentarea la Nemulțumire, a documentelor cerute de Lardi-Trans, în decurs de 3 zile din momentul cererii Lardi-Trans,

15.4. prezența în text a insultărilor și amenințărilor, a limbajului obscen și/ sau lexicului obscen voalat (în special, dar nu exclusiv, cuvinte (fraze) de limbaj obscen, literele aparte ale cărora sunt înlocuite prin alte simboluri), propagandei dușmăniei în bază de rasă, naționalitate și religie, precum și oricăror altor declarații care încalcă legislația actuală a Ucrainei,

15.5. непредоставление Заявителем в течение двух суток документов, подтверждающих его позицию, изложенную в Претензии;

15.6. получение от Нарушителя документальных контраргументов (жалобы), которые опровергают утверждения Заявителя, изложенные в Претензии;

15.7. existența oricăror dubii la Lardi-Trans în privința veridicității, exactității și obiectivității Nemulțumirii și/ sau a documentelor atașate la aceasta,

15.8. în alte situații prevăzute de Regulile prezente sau de normele legislației Ucrainei.

 

16. Motive întemeiate pentru ștergerea Nemulțumirii:

16.1. cerința autorului Nemulțumirii despre ștergerea acesteia,

16.2.satisfacerea recursului destinatarului Nemulțumirii,

 

17. În cazul recunoașterii Nemulțumirii de către destinatar sau în cazul achitării sumei Nemulțumirii, asemenea Nemulțumire nu este supusă ștergerii, ci îi este schimbat statutul.

 

18. Debitorul (destinatarul Nemulțumirii) are dreptul de a face recurs la Nemulțumire.

 

19.Recursul la Nemulțumire poate fi depus o singură dată.

 

20. Revizuirea recursurilor repetate este posibilă la discreția Lardi-Trans în cazul existenței circumstanțelor exclusive noi.

 

21. Elemente obligatorii ale recursului la Nemulțumire:

21.1. descrierea circumstanțelor și a esenței recursului la Nemulțumire;

21.2. copiile electronice ale documentelor care confirmă recursul la Nemulțumire sau explicațiile motivelor lipsei acestora.

 

22. Recursul la Nemulțumire este examinat în decurs de cinci zile.

 

23. În procesul de examinare a recursului la nemulțumire Lardi-Trans are dreptul:

23.1. de a îndrepta cerințe despre înlăturarea necorespunderii recursului la Nemulțumire Regulilor prezente,

23.2. de a cere de la autor și/ sau de la destinatarul Nemulțumirii de oricare alte acte care vizează textul și conținutul recursului la Nemulțumire și al Nemulțumirii. Neprezentarea acestor documente la cerința Lardi-Trans poate fi motiv întemeiat pentru refuzul satisfacerii recursului sau pentru ștergerea Nemulțumirii,

23.3. de a cere explicații de la autorul și/ sau destinatarul Nemulțumirii,

23.4. de a refuza satisfacerea recursului sau de a șterge Nemulțumirea în cazul existenței oricăror dubii în privința veridicității, exactității și obiectivității Nemulțumirii și/ sau a documentelor atașate la Nemulțumire,

23.5. de a șterge Nemulțumirea în cazurile prevăzute de Regulile prezente sau de legislația Ucrainei.

 

24. Concluziile făcute de Lardi-trans pe parcursul examinării Nemulțumirilor și recursurilor la Nemulțumiri nu pot fi folosite drept dovezi în instanța de judecată și nu au forță juridică stabilită în avans.

 

25. În cazul existenței unei cerințe financiare reconvenționale despre înlăturarea încălcărilor îndeplinirii normelor legislației Ucrainei sau ale responsabilităților contractuale, destinatarul Nemulțumirii are dreptul de a publica o Nemulțumire reconvențională care este acceptată și publicată în cazul în care cerințele Nemulțumirii reconvenționale vizează aceleași relații reciproce dintre autorul și destinatarul Nemulțumirii.

 

26. Некоторые утверждения пользователей Сайта могут носить оценочный характер, за которые Ларди-Транс ответственности не несет.

 

27. Regulile prezente sunt valabile pentru toți utilizatorii înregistrați Lardi-Trans care sunt autori și destinatari ai Nemulțumirilor.

 

28. Lardi-Trans păstrează dreptul de a modifica Regulile prezente în orice moment. Valabile sunt Regulile publicate pe site-ul Lardi-Trans.

 

 

Regulile de publicare și examinare a plângerilor contra utilizatorilor.

 

1. Pe site-ul Lardi-Trans utilizatorii înregistrați au posibilitatea de a depune plângere contra oricărui utilizator Lardi-Trans.

 

2. Motiv întemeiat pentru depunerea plângerii poate fi: înregistrarea fictivă, necorespunderea statutului ”Proprietar de încărcătură”, informația de înregistrare invalidă, înregistrarea repetată, încălcarea regulilor de publicare a informației pe site.

 

3. Depunerea plângerii contra utilizatorului duce la verificarea veridicității datelor utilizatorului, indicate de acesta pe site-ul Lardi-Trans și, la discreția administrației site-ului, verificarea existenței actelor de înregistrare.

 

4. Plângerile contra utilizatorului din cauza lipsei achitării pentru transportare, escrocheriilor, comportamentului neadecvat și din alte cauze nu sunt supuse examinării în esență, deoarece adresarea utilizatorilor cu asemenea declarații se efectuează prin publicarea feedback-ului negativ pentru utilizator pe site-ul Lardi-Trans.

 

5. Decizia administratorului în privința plângerii este definitivă și nu poate fi reexaminată. Administratorul site-ului poate respinge orice plângere care nu are motive întemeiate.

 

6. Publicarea a mai mult de 10 plângeri pe zi poate fi apreciată de administrația site-ului Lardi-Trans drept încălcare a regulilor Condițiilor de utilizare și poate duce la blocarea posibilității de a publica plângeri pentru o anumită perioadă sau pe un termen nelimitat.

 

7. Nu este admisă publicarea plângerilor cu intenții neconștiincioase sau cu scopul de a dăuna utilizatorului site-ului Lardi-Trans. În cazul stabilirii faptului de publicare a plângerilor cu intenții neconștiincioase sau cu scopul de a dăuna utilizatorului site-ului Lardi-Trans, dreptul de a publica plângeri, de asemenea, poate fi blocat pentru o anumită perioadă sau pe un termen nelimitat.

 

Data ultimei reînnoiri: 2021-08-18